Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі: каталог

Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі: каталог / сост. Л. И. Станкевич, М. В. Тарелко;  науч. ред.: Д.Э. Севрук, И.А. Сынкова – Минск: Беларуская навука, 2023. –  181 с. : ил.

Каталог змяшчае апісанне ўсіх вядомых на сённяшні дзень арабскіх, персідскіх і турэцкіх рукапісаў, якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, Гомельскай універсальнай абласной бібліятэцы, Гродзенскім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі, Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Агульная колькасць манускрыптаў складае 38 адзінак захоўвання, якія датуюцца  XIV – пачаткам XX ст. 

У гасцях у Падсвільскай сярэдняй школе Глыбоцкага раёна

19 мая супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа былі на выязным мерапрыемстве ў Глыбоцкім раёне. Яны наведалі Падсвільскую сярэднюю школу імя Героя Савецкага Саюза П.М. Казлова. У Падсвілле навукоўцы былі запрошаны начальнікам аддзела адукацыі Глыбоцкага райвыканкама Таццянай Вячаславаўнай Гаўрылавай. Прыехалі супрацоўнікі Інстытута ў Глыбоцкі раён, каб расказаць мясцовым настаўнікам аб выніках працы даследчыкаў у галіне нацыянальнага мовазнаўства, найперш аб тых публікацыях, якія створаны ў дапамогу настаўнікам, а таксама каб распавесці аб асобах, жыццёвы лёс якіх быў знітаваны з  Глыбоччынай.

   

Круглы стол “Перспектывы развіцця беларускай этналінгвістыкі. Працяг”

26 мая на базе Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа адбыўся круглы стол “Перспектывы развіцця беларускай этналінгвістыкі” з удзелам старшага выкладчыка філалагічнага факультэта БДУ Кахновіч Н.А. і студэнтаў 3 курса  спецыяльнасці “Славянская філалогія”.

ДАЎНІЯ БЕЛАРУСКІЯ ЕВАНГЕЛЛІ

17 красавіка 2023 г. у Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы г. Мінска адбылася сустрэча супрацоўнікаў аддзела гісторыі беларускай мовы з вучнямі восьмых класаў гімназіі № 23 г. Мінска, а таксама з чытачамі бібліятэкі.

Н.В. Паляшчук, загадчык аддзела, і Э.В. Ярмоленка, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела, расказалі прысутным аб рэлігійных помніках, створаных на тэрыторыі даўняй Беларусі.

“С.М. НЕКРАШЭВІЧ – ЗАСНАВАЛЬНІК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ: ДА 140-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

Круглы стол «С.М. Некрашэвіч – заснавальнік нацыянальнай лексікаграфіі: да 140-годдзя з дня нараджэння», быў сумесна арганізаваны і праведзены аддзеламі дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі і лексікалогіі і лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа. Ён адбыўся 12 мая.

Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы

Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 340 с.: іл.

СЛУЖБА МОЎНАЙ ДАВЕДКІ

Сёння пачала працу служба моўнай даведкі Інстытута мовазнаўства.

Задаваць пытанні і чытаць адказы на іх цяпер можна на сайце https://daviedka.bnkorpus.info.

Супрацоўнікі нашага інстытута могуць даць адказы на пытанні, якія датычацца

► правапісу,

► вымаўлення,

► граматычных формаў,

► значэння і ўжывання слоў і выразаў.

Таксама вы можаце атрымаць адказы на пытанні пра гісторыю беларускай мовы, народныя гаворкі, этымалогію, лінгвістычныя выданні.

З правіламі карыстання нашай службы можна азнаёміцца тут: https://daviedka.bnkorpus.info/about/.

Калі ласка, звяртайцеся!

Круглы стол «С.М. Некрашэвіч – заснавальнік нацыянальнай лексікаграфіі: да 140-годдзя з дня нараджэння»

Запрашаем усіх жадаючых прыняць удзел у пасяджэнні круглага стала «С.М. Некрашэвіч – заснавальнік нацыянальнай лексікаграфіі: да 140-годдзя з дня нараджэння», якое адбудзецца 12 мая 2023 г. у 11.00, аўд. 302.

Прыкладная праграма круглага стала:

  1. Сцяпан Некрашэвіч — арганізатар нацыянальнай мовазнаўчай навукі на этапе яе станаўлення (В. М. Курцова).
  2. Унікальная архіўная знаходка 2023 года — «Прынцыпы ўкладання слоўніка жывой беларускай мовы»  (В. У. Мартысюк).
  3. Адлюстраванне запазычанняў у дыялекталагічных выданнях: ад краёвых слоўнікаў да сучаснасці (В. М. Курцова).
  4. Спецыфіка апісання ўстойлівых спалучэнняў слоў у тлумачальных слоўніках (А. М. Лапцёнак).

Стаўбцоўшчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі

Стаўбцоўшчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа, Ін-т гісторыі; уклад.: А. Б. Доўнар, В. У. Міцкевіч; навук. рэд. В. У. Міцкевіч. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 293 с.: іл. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).

Международная научная конференция «РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ БИЛИНГВАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

27 апреля 2023 г. в Институте языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси состоялась Международная научная конференция «Русский язык в современном билингвальном пространстве», организованная отделом белорусско-русских языковых связей. Данная научная конференция по своему содержанию и направленности была связана с комплексом мероприятий, приуроченных к Году русского языка как языка межнационального общения в странах Содружества Независимых Государств.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы