Клименко Ніна Федорівна

Президія Національної академії наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України й Інститут української мови НАН України з глибоким сумом повідомляють, що 30 серпня 2018 р. на 79-му році пішла з життя визначний мовознавець, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, профессор Ніна Федорівна Клименко.

Ніна Федорівна Клименко народилася 22 жовтня 1939 р. в місті Черкаси. У 1961 р. закінчила Київський державний (нині – національний) університет імені Тараса Шевченка. У 1961–1964 рр. працювала в Українському товаристві дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами. У 1964–1967 рр. – аспірантка Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР, у 1967 – 1987 рр. – молодший, згодом старший науковий співробітник відділу структурно-математичної лінгвістики цієї установи, у 1987–2004 рр. – завідувач цього відділу, у 2004 – 2010 рр. працювала у цьому ж відділі на посаді провідного наукового співробітника. Протягом 1999–2004 рр. Ніна Федорівна очолювала кафедру елліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з вересня 2004 р. і до останнього дня свого життя була її професором. Із січня 2011 р. працювала провідним науковим співробітником відділу структурно-математичної лінгвістики (з 2016 р. – відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики) Інституту української мови НАН України (за сумісництвом). У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Система афіксального словотворення сучасної української мови», 1985 р. – докторську дисертацію на тему «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові».

Перу Ніни Федорівни належать понад 400 праць із морфеміки, словотвору, лексикології, лексикографії, граматики української та новогрецької мов, структурної та математичної лінгвістики. Серед них індивідуальні монографії «Система афіксального словотворення сучасної української мови» (1973), «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові» (1984), «Українська біологічна термінологія кінця ХХ – початку ХХІ століть» (2017), науково-популярні та навчальні праці «Як народжується слово» (1991, 2017), «Основи морфеміки сучасної української мови» (1998, 2000).

Вона булла співавтором близько 20 монографій, серед яких «Структурна граматика сучасної української мови. Проспект» (1972), «Морфемна будова сучасної української мови» (1975), «Нариси з контрастивної лінгвістики» (1979), «Словотвір сучасної української літературної мови» (1979), «Формалізовані основи семантичної класифікації лексики» (1982), «Лексична семантика в системі «людина-машина» (1986), «Український семантичний словник. Проспект» (1990); «Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях» (1990), «Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія» (1995), «Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі» (2008), «Українська елліністика» (2010), «Вплив суспільних змін на розвиток української мови» (2017); членом редколегії енциклопедії «Українська мова» (2000, 2004, 2007) й автором понад 120 статей до неї.

Ніна Федорівна була ініціатором створення комп’ютерного морфемно-словотвірного фонду української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (з 2011 р. – Інституту української мови НАН України). Вона також співавтор «Частотного словника сучасної української художньої прози» у 2-х томах (1981), «Оберненого частотного словника сучасної української художньої прози» (1998), «Словника афіксальних морфем української мови» (1998), «Новогрецько-українського словника» (2003), «Українсько-новогрецького словника» (2005), «Шкільного словотвірного словника сучасної української мови» (2005), ідеографічного словника нової лексики «Активні ресурси сучасної української номінації» (2013), посібників «Изучаем украинский язык. Расширенный курс» (1993, 1996), «Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови» (1998), «Практичний курс новогрецької мови» (1998); відповідальний редактор словника-довідника «Порадник ділової людини» (1995), «Російсько-українського словника з електроенергетики» (разом із С.Я. Меженним, 1998).

Н.Ф.Клименко переклала з новогрецької твори Еллі Алексіу, Дідо Сотиріу, «Малу грамматику новогрецької мови» М. Тріандафіллідиса (разом із О.Д. Пономаревим), «Неперервну філософію» Хр. Яннараса (разом із А.М. Чердаклі). Вона була одним із засновників і віце-президентом Товариства Андрія Білецького, яке у 1999 р. за плідну діяльність у поширенні грецької мови, літератури, культури в Україні номархія Атен нагородила почесним титулом «Посол Еллінізму». З 2005 р. Ніна Федорівна Клименко активно працювала в Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів, брала участь у міжнародних наукових проектах Комісії, у складі української делегації виступала доповідачем на Міжнародних з’їздах славістів у Кракові (1998), Любляні (2003), Охриді (2008), Мінську (2013).

Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким покійної у зв’язку з непоправною втратою.

Прощання з Ніною Федорівною Клименко розпочнеться 3 вересня 2018 року о 10.30 у конференц-залі Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України (вул. Грушевського, 4, 2-ий поверх).

Поховають Н.Ф. Клименко на Байковому цвинтарі.

(http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Pages/default.aspx)

 

 

Потресла ме је вест о смрти наше драге колегинице Нине Фједоровне Клименко. Славистика је данас доживела велики губитак. Памтићу је као дивну, благу, топлу и нежну жену и као посвећеног научника. Неколико пута добила сам одличне савете од ње како да побољшам своје научне радове и то ћу заувек памтити.

Атмосфера у нашој комисији неће бити иста без наше драге Нине Клименко.

Свим украјинским колегама изражавам најдубље саучешће.

Рајна Драгићевић

 

Дорогие коллеги!

Какая невосполнимая утрата! Нина Фёдоровна всегда была для меня примером ученого и Человека. Она совмещала в себе стойкость и нежность, уверенность в своем деле и необычайную теплоту и доброту к другим людям, открытость к новому и жизненный оптимизм. Передайте, пожалуйста, мои самые искренние соболезнования ее семье, ученикам и коллегам. Скорблю с Вами ...

Светлана Менгель

 

Такой прекрасный человек и прекрасный специалист (не знаю, что из этого прекраснее) ушел от нас навсегда.

Нина Федоровна в каждой встрече излучала тепло и непонятную, необъяснительную для меня положительную энергию.

Выражаю глубокое соболезнование семье и всем украинским коллегам.

Бранко Тошович

 

Вечная память дорогой Нине Федоровне!

С нами останется память о прекрасном и мужественном человеке, большом ученом, о дорогой коллеге, о ее прекрасной улыбке, интересных докладах, кротости, доброте и порядочности!

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу рабы Тво­ей Нины, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная. Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшей рабе Тво­ей Нине

и со­тво­ри́ ей ве́ч­ную па́­мять.  

Елена Петрухина

 

Дорогие наши украинские коллеги!

Примите наши самые искренние соболезнования в связи с кончиной Нины Федоровны Клименко! Украинская, да и мировая наука потеряла выдающегося Ученого, Лингвиста, Филолога! А все мы – прекрасного друга, доброго советчика, уважаемого коллегу! Нина Федоровна была светлым человеком, честным и принципиальным, но и чрезвычайно добрым и отзывчивым! Пусть земля ей будет пухом!

Скорбим вместе с вами!

Елена и Александр Лукашанец

 

Drogie Kolezanki, Drodzy Koledzy,

z wielkim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o odejściu Drogiej i Kochanej Pani Niny, Pani Profesor Niny Klymenko, wybitnej Badaczki, Autorki wielu cennych prac naukowych, książek i artykułów, publikowanych m.in. w Polsce, Człowieka wielkiego serca, dobroci, życzliwości, serdeczności i przyjaźni. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

Łączę się w bólu i żalu z najbliższą Jej Rodziną i z Wami, Kochane Koleżanki, Drodzy Koledzy.

Zofia Ewa Rudnik-Karwatowa 

 

Drogie Koleżanki,

Dobrze, że Kochana Pani Nina zostawiła nam tyle obrazów Jej wielkiej
dobroci, serdeczności i przyjaźni. Pokazała jak być Człowiekiem i Rzetelnym Badaczem.
Serdecznie Was obejmuję, bo domyślam się, co czujecie.

Krystyna Waszakowa

 

S veľkým smútkom som si prečítala Vašu správu o odchode takého múdreho,
láskavého, dobrotivého a nežného človeka, ako bola pani profesorka Nina
Fedorivna Klymenko.

Je mi to nesmierne ľúto. Vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť všetkým ukrajinským kolegom, ako aj smútiacej rodine.

S úctou

Nicol Janočková

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Niny Klymenko. Znałam ją nie tylko jako uczoną, ale również jako człowieka, z którym wiązało mnie spojrzenie na świat – obecny i przeszły. To była bardzo dzielna kobieta, dobra, ale i krytyczna wobec rzeczywistości.

Cześć Jej pamięci!

Krystyna Kleszczowa

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

z ogromnym żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Profesor Niny Klymenko. Panią Profesor poznałam ledwie kilka lat temu, ale miałam to szczęście, że udało mi się odbyć z Nią kilka rozmów, które zapadły mi w pamięć nie tylko z powodów naukowych. Były to zawsze rozmowy pełne ciepła i dobra wszelakiego. Jestem za nie bardzo wdzięczna losowi.

Przekazuję wyrazy współczucia dla wszystkich Jej Bliskich.

Magdalena Pastuch 

 

Szanowni Państwo,

z ogromnym żalem przyjmuję tę wiadomość. Miałem wielkie szczęście poznać Panią Profesor Ninę Klimienko kilka lat temu w Kijowie. Przy każdym spotkaniu była zawsze uśmiechnięta, serdeczna i nad wyraz życzliwa. Pięknie opowiadała o życiu i o nauce. Nawet teraz na Kongresie wspominaliśmy z Kolegami, jak zawsze dokarmiała nas ciasteczkami podczas wszystkich przerw kawowych na spotkaniach kijowskich. Na zawsze pozostanie w pamięci!

Paweł Kowalski

 

Дорогие коллеги,  

примите  мои искренние соболезнования. Кончина  Нины Федоровны – невосполнимая утрата для всех нас, для славистики. С глубокой скорбью и уважением к ее светлой памяти,

Сергей Сахно

 

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы