[вокладка]

Кітайска-беларускі і беларуска-кітайскі слоўнікі

汉白白汉词典


На сучасным этапе беларуска-кітайскія адносіны атрымалі новы імпульс развіцця, што знайшло сваё выражэнне не толькі ў рэалізацыі шэрагу буйных сацыяльна-эканамічных і інвестыцыйных праектаў, але і ў пашырэнні міждзяржаўных кантактаў у гуманітарнай сферы. Асаблівая ўвага ў шматвектарнай праграме міждзяржаўнага супрацоўніцтва надаецца вывучэнню і папулярызацыі нацыянальных моў — беларускай у Кітаі і кітайскай у Беларусі — як найважнейшых складнікаў сістэмы духоўных каштоўнасцей народаў.

На працягу некалькіх гадоў са сталіцы Паднябеснай вядзе па-беларуску вяшчанне адзін з найбуйнейшых медыяканалаў свету — Міжнароднае радыё Кітая, ва ўніверсітэтах КНР адкрыта больш за дзесяць цэнтраў па вывучэнні Беларусі, беларускай мовы, культуры, нацыянальных традыцый. Гэтыя цэнтры маюць вялікую патрэбу ў вучэбна-метадычных дапаможніках па вывучэнні беларускай мовы.

У Беларусі кітайская мова выкладаецца ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе, вышэйшых навучальных установах, актыўна выкарыстоўваецца пры афармленні ўнутрыгарадской прасторы і аб’ектаў сацыяльнага прызначэння. У рамках супрацоўніцтва Кітайскай акадэміі грамадскіх навук і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі выконваюцца навуковыя праекты ў галіне культуралогіі, праводзяцца даследаванні ў супастаўляльна-тыпалагічным аспекце анамастычных сістэм беларускай і кітайскай моў, што дазваляе ўстанавіць нацыянальную спецыфіку тыпалагічна далёкіх моў і адлюстраваць адметнасць лінгвакультур.

Асабліва актыўна развіваецца ўзаемапераклад: на кітайскую мову перакладзены творы класікаў беларускай літаратуры і сучасных пісьменнікаў і паэтаў, а ўзоры кітайскага фальклору, творы выбітных грамадскіх дзеячаў, кіраўнікоў Кітайскай Народнай Рэспублікі, творы класічнай і сучаснай мастацкай літаратуры — на беларускую мову.

Аднак, нягледзячы на разнастайныя кантакты паміж нашымі народамі ў гуманітарнай сферы, у Беларусі няма паўнавартаснага вучэбна-метадычнага комплексу па вывучэнні кітайскай мовы беларускамоўнымі, а беларускай мовы — кітайскамоўнымі вучнямі і студэнтамі.

У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы — беларуская і руская. Руска-кітайскія і кітайска-рускія слоўнікі прапануюцца карыстальнікам у дастатковай колькасці. Але да гэтага часу не былі створаны перакладныя кітайска-беларускі і беларуска-кітайскі слоўнікі. Асабліва ўзрастае роля перакладных слоўнікаў у павышэнні прэстыжу беларускай мовы, якая з’яўляецца першай дзяржаўнай мовай, мовай тытульнай нацыі.

«Кітайска-беларускі слоўнік. Беларуска-кітайскі слоўнік» — першы даведнік у гісторыі моўна-культурных узаемадачыненняў беларускага і кітайскага народаў. Слоўнік з’яўляецца вынікам сумеснай працы супрацоўнікаў Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і вучоных-лексікографаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Выданне складаецца з дзвюх частак: «Кітайска-беларускага слоўніка» і «Беларуска-кітайскага слоўніка». Ідэя стварэння слоўніка і навуковае кіраўніцтва праектам належаць Анатолію Тозіку. Агульнае навуковае рэдагаванне ажыццявіў Ігар Капылоў. Укладальнікамі «Кітайска-беларускага слоўніка» з’яўляюцца Яўгенія Волкава, Ігар Капылоў, Уладзімір Кошчанка і Святлана Ліпніцкая, укладальнікамі «Беларуска-кітайскага слоўніка» — Алена Камінская, Ганна Кухарэнка і Ганна Харланава. На пачатковым этапе ў падрыхтоўцы слоўніка і ў распрацоўцы яго канцэпцыі ўдзельнічала Юлія Малаткова. Рэдагаванне асобных частак слоўніка здзейснілі Го Хэін, Лю Сіньфэн, Фу Сюэін і Шоў Дзяжуэй. Работу па рэдагаванні слоўнікавых артыкулаў абодвух слоўнікаў правялі Яўгенія Волкава, Ганна Харланава і Святлана Ліпніцкая. Праграму Slounik Plus, пры дапамозе якой укладаліся слоўнікі, распрацаваў Аляксандр Булойчык.

Дадзены даведнік адносіцца да тыпу вучэбных. Аб’ём кожнага са слоўнікаў налічвае звыш 9 тысяч лексічных адзінак. Слоўнікі змяшчаюць актуальную лексіку сучасных кітайскай і беларускай моў: словы, якія ахопліваюць асноўныя сферы жыцця і дзейнасці чалавека. У рэестр слоўнікаў уключана нейтральная лексіка, тэрміны, а таксама стылістычна афарбаваная лексіка (размоўныя, дыялектныя, устарэлыя словы, якія часта сустракаюцца ў мастацкай літаратуры).

Асноўным крытэрыем фарміравання рэестра «Беларуска-кітайскага слоўніка» з’яўляецца частотнасць лексічных адзінак беларускай мовы, якая ўстанаўлівалася на падставе дадзеных Беларускага N‑корпуса (https://bnkorpus. info/). Пад увагу браліся таксама тэксты, уключаныя ў падручнікі па кітайскай мове для вучняў сярэднеадукацыйных школ Беларусі (3—11 класы). Укладальнікі слоўніка арыентаваліся на метадычныя патрабаванні міжнароднага стандарта, на аснове якога складзены «Лексічны мінімум для Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), 6 узроўняў» — тыя словы, якія ў першую чаргу неабходна засвоіць для таго, каб чытаць і камунікаваць на кітайскай мове. Пры ўстанаўленні камунікатыўнай эквівалентнасці слоў укладальнікі абапіраліся на матэрыялы акадэмічных перакладных слоўнікаў («Руска-беларускі слоўнік» у трох тамах (Мінск, 2012), «Беларуска-рускі слоўнік» у трох тамах (Мінск, 2012)), а таксама «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» ў пяці тамах (Мінск, 1977—1984).

Пры фарміраванні рэестра «Кітайска-беларускага слоўніка» ўлічваліся частотныя спісы кітайскай мовы: Mandarin Frequency lists (https://en.wiktionary.org/ wiki/Appendix: Mandarin_Frequency_lists), а таксама «Лексічны мінімум для Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), 6 узроўняў». Акрамя таго, укладальнікі слоўніка арыентаваліся на сучасныя замежныя дасягненні перакладной лексікаграфіі. У значнай ступені быў улічаны лексікаграфічны досвед укладальнікаў «Нового китайско-русского словаря» (Масква, 2009), электроннага «Большого китайско-русского словаря» (https://bkrs.info), 《现代汉俄词典》(范明贤等编.一北 京:外语教学与研究出版社,2002.8; 2007.7 重印), 《现代俄汉词典》(张建华等 编.一北京:外语教学与研究出版社,1998.8; 2008.7 重印), а таксама PLECO — кітайска-англійскага электроннага слоўніка для Android.

Адметнай асаблівасцю слоўніка з’яўляецца табліца «Склады піньінь і іх беларуская транскрыпцыя». Каардынатар работы па распрацоўцы табліцы — Анастасія Сямашка. Укладальнікі слоўніка з удзячнасцю прымуць парады і прапановы спецыялістаў па ўдасканаленні транскрыпцыі.

Слоўнік адрасаваны ў першую чаргу тым, хто пачынае вывучаць кітайскую мову ў Беларусі і беларускую мову ў Кітаі, упершыню знаёміцца з культурай і гісторыяй кітайскага і беларускага народаў. Ён прызначаны для пашырэння слоўнікавага запасу і сістэматызацыі ведаў лексікі кітайскай і беларускай моў як замежных. Выкарыстоўваць такія слоўнікі можна будзе як для самастойнага вывучэння моў, так і ў якасці дадатковага дапаможніка да асноўнага курса.

Такім чынам, стварэнне «Кітайска-беларускага слоўніка» і «Беларуска-кітайскага слоўніка» — гэта не толькі новы этап у гісторыі лексікаграфіі абедзвюх краін, але і важны крок у пашырэнні міжкультурнай камунікацыі паміж беларускім і кітайскім народамі.

Прапановы і заўвагі просім накіроўваць на адрас Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ: 220030, г. Мінск, вул. Рэвалюцыйная, 11 (электронны адрас — rci.bsu@gmail.com), а таксама Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корпус 2 (электронны адрас — inlinasbel@tut.by).

А. А. Тозік, дырэктар Рэспубліканскага інстытута
кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, кандыдат гістарычных навук, прафесар,
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол

І. Л. Капылоў, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт


当前,中白两国关系获得了新的发展动力,这不仅体现在一系列重大的社会经济和投资项目的实施上,同时也扩大了国家间在人文领域的交流。两国在国际合作的多元化规划中注重民族语言的学习与普及,赋予它们在民族精神价值体系中最重要的组成部分的地位。

近年来,作为全球最大的媒体之一 中国国际广播电台用白俄罗斯语播放节目,同时十余所中国大学开设了白俄罗斯研究中心。白俄罗斯研究中心以研究白俄罗斯语言、文化及民族传统为主,它们非常需要白俄罗斯语教科书。

目前,白俄罗斯中小学、高等学校均开设汉语科目,并且中文标识被积极应用于一些城市空间的设计,以及公共基础设施上。中白两国在中国社会科学院和白俄罗斯国家科学院的合作下实施各种科学项目,用两种语言的专有名词进行对比研究,这些项目的目的是分析两种完全不同的语言的民族特色,反映其语言文化特点。

汉白文互译正在迅猛发展:许多白俄罗斯经典著作和现当代文学作品已被翻译成中文,同时中华人民共和国的知名公众人物、国家主席、古典名著和现当代文学家的作品及民间故事也早已被翻译成白俄罗斯语。

然而,虽然我们两国在人文领域中建立了联系,但是我们仍旧没有完整的教师教学工作手册来帮助以白俄罗斯语为母语的学习者更好地学习汉语,同样,中国学生也没有完整的白俄罗斯语教科书。

白俄罗斯有两种官方语言,即俄语和白俄罗斯语。俄汉汉俄词典的数量充足,然而,到目前为止,汉白白汉翻译词典尚是空白。白俄罗斯语作为第一官方语言,是需要这样一部词典的,而且此类翻译词典能够大大提高白俄罗斯语在中国的地位。

《汉白白汉词典》是中白两国语言文化交流史上的第一部著作。本词典是在白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院同白俄罗斯国家科学院白俄罗斯语言文学文化研究中心雅克布·科拉斯语言学院的专业人员的合作下出版的。

本词典分别由《汉白词典》和《白汉词典》两部分组成的。科学组织工作是在阿纳托利·托济克的领导下进行的,他也是本词典的发起人。伊哈尔·卡佩落乌进行了全面的科学编辑。《汉白词典》的编者如下:娅乌格妮亚·沃尔卡娃、伊哈尔·卡佩落乌、乌拉济米尔·科什昌卡、丝维娅特拉娜·莉普妮茨卡娅。《白汉词典》的编者为阿列娜·卡明丝卡娅、安娜·库哈伦卡、安娜·哈尔拉娜娃。前期,尤利娅·玛拉特科娃也参与了词典的编写方案的拟定工作。刘欣枫、郭和英、富雪莹、寿家睿为词典做了编辑和审订。安娜·哈尔拉娜娃、丝维娅特拉娜·莉普妮茨卡娅进行了两部词典的编写。亚历山大·布洛伊奇克设计了Slounik Plus软件,该软件对编写两部词典提供了很大的帮助。

本词典属于教学参考书,每部词典均收词9余千条,涵盖了操汉语与白俄罗斯语的人们在日常生活和活动的主要领域的基本词汇。本词典也收集了一部分中性词汇,术语,即文学作品中常见的口语词汇、方言、古语等。

《白汉词典》的编纂是按照白俄罗斯语语料库(https://bnkorpus.info/)数据制定的白俄罗斯语高频词汇为主要标准。同时还参考了白俄罗斯中小学生语文课本(3-11年级)的课文。词典的编者以国际标准的教学要求为指导,并且以《汉语水平考试词汇表,1-6级》为基础,其中词汇都是为了方便用汉语阅读和交流所必须掌握的。为确定词汇的交际等值性,编者参考了以下学术翻译词典:《俄白词典》(明斯克,2012;共三册),《白俄词典》(明斯克,2012;共三册),以及《白俄语详解词典》(明斯克,1977-1984;共五册)。

在编纂《汉白词典》时,参考了汉语高频词汇表:Mandarin Frequency lists(https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Mandarin_Frequency_lists),和《汉语水平考试词汇表,1-6级》。此外,词典的编者以现代外语词汇学的成果为指导,并在很大程度上借鉴了《新汉俄词典》(莫斯科,2009),电子《大汉俄词典》(https://bkrs.info), 《现代汉俄词典》(范明贤等编.一北京:外语教学与研究出版社,2002.8;2007.7 重印), 《现代俄汉词典》(张建华等编.一北京:外语教学与研究出版社,1998.8;2008.7 重印); 《汉英字典 Pleco Chinese Dictionary》 (一种支持Android的学习软件)编者的丰富经验。

本词典的特点在于“拼音音节与其相对应的白俄罗斯音标”。阿娜丝塔西娅·夏玛什卡担任了列表人。本词典的编者很乐意接受关于改进该表格的意见和建议。本词典旨在对在白俄罗斯学习汉语与中国历史文化或在中国学习白俄罗斯语与白俄罗斯历史文化的初学者有实际的帮助。它适用于扩大词汇量,使汉语和白俄罗斯语作为外语的词汇知识系统化。本词典不仅是自学者可利用的工具书,而且也可作为基础课的辅助教材。

总之,《汉白白汉词典》的编写既是中白两国词典学史上的新阶段,也是中国和白俄罗斯人民拓展跨文化交际的重要一步。

请 将 建 议 和 意 见 发 送 至 白 俄 罗 斯 国 立 大 学 共 和 国 汉 学 孔 子 学 院 地 址 (Revaliucyjnaja str., 11, 220030, Minsk, Belarus; 电子邮箱:rci.bsu@gmail.com) 或雅克布·科拉斯语言学院的地址(Surhanava str., 1, 2 building, 220072, Minsk, Belarus; 电子邮箱:inlinasbel@tut.by)。

阿纳托利·托济克
白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院院长
历史学副博士
教授
特命全权大使

伊哈尔·卡佩落乌
白俄罗斯国家科学院白俄罗斯语言文学文化研究中心
雅克布·科拉斯语言学院院长
语文学副博士
副教授


Рэестравыя адзінкі размяшчаюцца ў парадку паводле транскрыпцыйнага фанетычнага алфавіту на лацінскай аснове (піньінь) з улікам тону. Слоўнікавы артыкул уключае наступныя элементы: загаловачнае слова, яго фанетычную транскрыпцыю, эквівалент або рад эквівалентаў, ілюстрацыі. Словы размяшчаюцца з улікам тону (першы — другі — трэці — чацвёрты — нейтральны):

  • першы тон пазначаецца як «ˉ»: 阿 ā
  • другі тон (узыходны) пазначаецца як «´»: 啊 á
  • трэці тон (сыходна-ўзыходны) пазначаецца як «ˇ»: 啊 ǎ
  • чацвёрты тон (сыходны) пазначаецца як «`»: 啊 à
  • нейтральны тон графічна не пазначаецца: 啊 a

Варыятыўнае вымаўленне іерогліфаў падаецца ў адным артыкуле праз коску:

成分 chéngfèn, chéngfen
  [састаўная] ча́стка; элеме́нт; до́ля
  сацыя́льнае стано́вішча [паходжанне]; 工人成分 gōngrén chéngfen з рабо́чых

电力 diànlì, diànli
  электры́чная эне́ргія; электры́чнасць; 电力机车 diànlì jīchē электраво́з; 电力网 diànlìwăng электры́чная се́тка; электрасе́тка

У выпадку, калі са змяненнем вымаўлення змяняецца і значэнне, іерогліфы-амографы падаюцца ў асобных артыкулах:

bēi
  не́сці на спі́не; узвалі́ць на спі́ну; 背孩子 bēi háizi не́сці на спі́не дзіця́; 背上包袱 bēishang bāofu узвалі́ць на спі́ну клу́нак; узвалі́ць на сябе́ цяжа́р
  браць на сябе́; 背十字架 bēi shízìjià не́сці крыж

bèi
  прыхіна́цца спі́най (да чаго-н.), абапіра́цца; 背着墙 bèizhe qiáng прыхіна́цца да сцяны́
  заву́чваць; дэкламава́ць на па́мяць; чыта́ць па па́мяці; 背诗bèi shī чыта́ць ве́ршы па па́мяці; дэкламава́ць ве́ршы па па́мяці

chuán
  перадава́ць; 传消息 chuán xiāoxi перадава́ць наві́ны
  распаўсю́джвацца [пра навіны і пад.]
  фіз. <物> право́дзіць; право́днасць; 传电 chuándiàn право́дзіць электры́чнасць
  выкліка́ць [у суд і пад.]
  заража́ць; зара́зны [пра хваробу]

zhuàn
  біягра́фія; жыццеапіса́нне
  апавяда́нне, раска́з

У кітайскай мове словам не характэрна наяўнасць дакладных марфалагічных прыкмет, а таму ў залежнасці ад сітуацыі яны могуць выступаць у якасці розных часцін мовы. У слоўніку такая марфалагічная варыятыўнасць падаецца ў адным артыкуле:

ài
  любі́ць; любо́ў; любі́мы; 爱祖国 ài zŭguó любі́ць радзі́му; 母爱 mŭ’ài мацяры́нская любо́ў; 爱女 àinǚ любі́мая дачка́
  падаба́цца, любі́ць; 爱听音乐 ài tīng yīnyuè любі́ць му́зыку
  любі́ць; берагчы́; 爱公物 ài gōngwù берагчы́ грама́дскую ўла́снасць
  лё́гка паддава́цца (чаму-н.); 他爱害病。 Tā ài hàibìng. Ён лё́гка паддае́цца захво́рванням.

У якасці ілюстратыўнага матэрыялу выкарыстання загалоўных лексем прыводзяцца найбольш ужывальныя і частотныя кантэкстныя прыклады ў выглядзе словазлучэнняў або сказаў:

非…不可 fēi...bùkě
  не́льга не; абавязко́ва трэ́ба; неабхо́дна; абавя́заны; паві́нен; 你非努力学习不可。 Nǐ fēi nǔlì xuéxí bùkě. Вы паві́нны стара́нна вучы́цца.

huá
  гла́дкі; слі́зкі; ко́ўзкі; 路上很滑。Lùshang hěn huá. На даро́зе ве́льмі слі́зка.
  слі́згаць; ко́ўзацца; 他滑倒了。Tā huádăole. Ён паслізну́ўся і ўпаў.

Пры перакладных эквівалентах асобных слоў даецца іх стылістычная характарыстыка:

飞跃 fēiyuè
  імклі́вы; 飞跃发展 fēiyuè fāzhăn імклі́ва развіва́цца; імклі́вае развіццё́
  перан. <转> скачо́к

纬线 wěixiàn
  уто́к [тканіны]
  геагр. <地理> шырата́, парале́ль

Ва ўсіх беларускіх словах, за выключэннем аднаскладовых, ставіцца знак націску. Традыцыйна знак націску ў беларускай мове не ставіцца над ё. Аднак улічваючы спецыфіку слоўніка (ён прызначаны ў тым ліку для вывучэння беларускай мовы кітайскамоўнымі карыстальнікамі), у гэтым выданні знак націску над ё паслядоўна пазначаны.

Уласныя геаграфічныя назвы і асабовыя імёны перадаюцца паводле табліцы «Склады піньінь і іх беларуская транскрыпцыя», іх традыцыйнае напісанне ўказваецца ў дужках:

长江 Chángjiāng
  Вялі́кая рака́, рака́ Яндзы́ (Янцзы)

庄子 zhuāng zǐ
  Джуа́н-дзы (Чжуан-цзы) [пачынальнік філасофіі даасізму]
  «Джуа́н-дзы» («Чжуан-цзы») [знакамітая кніга прыпавесцяў]


词条按照汉语拼音字母次序排列。同音异调的汉字按声调次序排列。词典的条目由下列部分组成:条首辞、汉语拼音、一个或多个对等词、例子。单词按照声调的顺序排列(依次为阴平、阳平、上声、去声和轻声):

  • 阴平符号为 ˉ”:阿 ā
  • 阳平符号为“´”:啊 á
  • 上声符号为“ˇ”:啊 ǎ
  • 去声符号为“`”:啊 à
  • 轻声无标调:啊 a

多音词的条目中具有不同读音,用逗号隔开:

成分 chéngfèn, chéngfen
  [састаўная] ча́стка; элеме́нт; до́ля
  сацыя́льнае стано́вішча [паходжанне]; 工人成分 gōngrén chéngfen з рабо́чых

电力 diànlì, diànli
  электры́чная эне́ргія; электры́чнасць; 电力机车 diànlì jīchē электраво́з; 电力网 diànlìwăng электры́чная се́тка; электрасе́тка

如果多音字的不同读音具有不同词义,此多音字以几个条目给出:

bēi
  не́сці на спі́не; узвалі́ць на спі́ну; 背孩子 bēi háizi не́сці на спі́не дзіця́; 背上包袱 bēishang bāofu узвалі́ць на спі́ну клу́нак; узвалі́ць на сябе́ цяжа́р
  браць на сябе́; 背十字架 bēi shízìjià не́сці крыж

bèi
  прыхіна́цца спі́най (да чаго-н.), абапіра́цца; 背着墙 bèizhe qiáng прыхіна́цца да сцяны́
  заву́чваць; дэкламава́ць на па́мяць; чыта́ць па па́мяці; 背诗bèi shī чыта́ць ве́ршы па па́мяці; дэкламава́ць ве́ршы па па́мяці

chuán
  перадава́ць; 传消息 chuán xiāoxi перадава́ць наві́ны
  распаўсю́джвацца [пра навіны і пад.]
  фіз. <物> право́дзіць; право́днасць; 传电 chuándiàn право́дзіць электры́чнасць
  выкліка́ць [у суд і пад.]
  заража́ць; зара́зны [пра хваробу]

zhuàn
  біягра́фія; жыццеапіса́нне
  апавяда́нне, раска́з

在汉语中,词汇并不具有固定的形态特征,因此它们有时可以根据不同情况(语境)充当不同的词类成分。这种形态变异性会出现在词典的条目中:

ài
  любі́ць; любо́ў; любі́мы; 爱祖国 ài zŭguó любі́ць радзі́му; 母爱 mŭ’ài мацяры́нская любо́ў; 爱女 àinǚ любі́мая дачка́
  падаба́цца, любі́ць; 爱听音乐 ài tīng yīnyuè любі́ць му́зыку
  любі́ць; берагчы́; 爱公物 ài gōngwù берагчы́ грама́дскую ўла́снасць
  лё́гка паддава́цца (чаму-н.); 他爱害病。 Tā ài hàibìng. Ён лё́гка паддае́цца захво́рванням.

作为词汇使用的说明材料,会以词组和句子的形式给出最常用和使用频率高的例子:

非…不可 fēi...bùkě
  не́льга не; абавязко́ва трэ́ба; неабхо́дна; абавя́заны; паві́нен; 你非努力学习不可。 Nǐ fēi nǔlì xuéxí bùkě. Вы паві́нны стара́нна вучы́цца.

huá
  гла́дкі; слі́зкі; ко́ўзкі; 路上很滑。Lùshang hěn huá. На даро́зе ве́льмі слі́зка.
  слі́згаць; ко́ўзацца; 他滑倒了。Tā huádăole. Ён паслізну́ўся і ўпаў.

倘若翻译个别词汇时,会指出其修辞色彩。

飞跃 fēiyuè
  імклі́вы; 飞跃发展 fēiyuè fāzhăn імклі́ва развіва́цца; імклі́вае развіццё́
  перан. <转> скачо́к

纬线 wěixiàn
  уто́к [тканіны]
  геагр. <地理> шырата́, парале́ль

除了单音节词以外,所有的白俄语单词都有重音符号。按照传统,在白俄语中重音符号通常不会标记在 “ё”上。但是考虑到词典的特殊性(主要用于学习白俄语的汉语使用者),因此在本词典中重音会标记在 “ё”上。

专有名词地名和人名是根据 “拼音音节与其相对应的白俄罗斯音标” 标注的,原本的写法会在括号中标明:

长江 Chángjiāng
  Вялі́кая рака́, рака́ Яндзы́ (Янцзы)

庄子 zhuāng zǐ
  Джуа́н-дзы (Чжуан-цзы) [пачынальнік філасофіі даасізму]
  «Джуа́н-дзы» («Чжуан-цзы») [знакамітая кніга прыпавесцяў]

Рэестравыя словы размяшчаюцца ў алфавітным парадку. Слоўнікавы артыкул уключае наступныя элементы: загаловачнае слова, яго граматычную характарыстыку, эквівалент або рад эквівалентаў, ілюстрацыі. Загаловачнае слова даецца ў пачатковай форме: назоўнікі ў форме адзіночнага ліку (тыя, што не маюць форм адзіночнага ліку — у множным ліку), прыметнікі — у форме мужчынскага роду адзіночнага ліку, дзеясловы — у форме інфінітыва. Пры кожным рэестравым слове прыводзіцца транскрыпцыя на аснове міжнароднага фанетычнага алфавіта IPA (сістэма знакаў для запісу транскрыпцыі на аснове лацінскага алфавіта).

Для зручнасці карыстання тых, хто будзе вывучаць беларускую мову як замежную, словы, што супадаюць у напісанні, але адносяцца да розных часцін мовы, падаюцца ў асобных слоўнікавых артыкулах і адзначаюцца надрадковай арабскай лічбай:

адзі́н1 [aˈd͡zʲin]займ. 代
  ... 之一; адзі́н з нас 我们中的一个
  某一个; 某些个, 某些; у адзі́н дзень 在某一天
адзі́н2 [aˈd͡zʲin]ліч. 数
  一, 一个; адзі́н метр 一米
адзі́н3 [aˈd͡zʲin]м. р. 阳
  一个人; 单独一个人; Сямё́ра аднаго́ не чака́юць. 七个人不能等一个人 (少数服从多数)。

Граматычныя паметы для загаловачных слоў у слоўніку даюцца на беларускай і кітайскай мовах.

Для кожнай часціны мовы распрацавана свая сістэма граматычных памет.

Назоўнікі суправаджаюцца ўказаннем роду (м., ж., н.):

патрыяты́зм [patrɨjaˈtɨzm]м. р. 阳
  爱国主义, 爱国精神, 爱国心
каха́нне [kaˈxanʲːɛ]н. р. 中
  爱情, 恋爱; пе́ршае каха́нне 初恋

Пры назоўніках, якія маюць толькі форму множнага ліку, ставіцца памета мн.:

дзве́ры [ˈd͡zʲvʲɛrɨ]мн. 复
  门, 出入口, 门口; зачыні́ць дзве́ры 关门

Пры дзеясловах падаецца трыванне пры дапамозе памет зак., незак., а таксама адзначаецца катэгорыя зваротнасці (памета зварот.):

абвясці́ць [abvʲaˈsʲt͡sʲit͡sʲ]зак. 完
  宣布, 宣告; абвясці́ць незале́жнасць 宣布独立
калядава́ць [kalʲadaˈvat͡sʲ]незак. 未
  (圣诞节或新年) 到各家去唱祝节歌收受款待和赏赐
слу́хацца [ˈsɫuxat͡sːa]незак. зварот. 未.反身动
  听话; 听从; 服从; слу́хацца бацько́ў 听父母的话

Пры іншых часцінах мовы ўказваецца іх часцінамоўная прыналежнасць:

аб [ap]прыназ. 介
  靠; 碰, 撞; спатыкну́цца аб ка́мень 碰上石头
  关于; 论; Аб чым ты ду́маеш? 你想什么?
музы́чны [muˈzɨt͡ʂnɨ]прым. 形
  音乐的; музы́чная шко́ла 音乐学校
ра́нкам [ˈrankam]прысл. 副
  早晨, 清早; за́ўтра ра́нкам 第二天早晨; 明天早晨

У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу выкарыстання загалоўных лексем прыводзяцца найбольш ужывальныя і частотныя кантэкстныя прыклады ў выглядзе словазлучэнняў або сказаў:

ба́чыцца [ˈbat͡ʂɨt͡sːa]незак. зварот. 未.反身动
  会见, 见面, 会面; ба́чыцца з сябра́мі 和朋友们相见
  见到, 看得见; Сям-та́м ба́чыліся кусты́. 有几处稀稀落落地可以看到树丛。
  浮现出来, 想象到, 梦见; Мне ба́чылася гэ́та ў сне. 我梦见了这个。

Пры перакладных эквівалентах асобных слоў даецца іх стылістычная характарыстыка:

ба́цька [ˈbat͡sʲka]м. р. 阳
  父亲
  кніжн. <书>, перан. <转> 创始人; ба́цька белару́скай філало́гіі 白俄罗斯语文学的创始人

Ва ўсіх беларускіх словах, за выключэннем аднаскладовых, ставіцца знак націску. Традыцыйна знак націску ў беларускай мове не ставіцца над ё. Аднак улічваючы спецыфіку слоўніка (ён прызначаны ў тым ліку для вывучэння беларускай мовы кітайскамоўнымі карыстальнікамі), у гэтым выданні знак націску над ё паслядоўна пазначаны.

Уласныя геаграфічныя назвы і асабовыя імёны перадаюцца паводле табліцы «Склады піньінь і іх беларуская транскрыпцыя» , іх традыцыйнае напісанне ўказваецца ў дужках:

басе́йн [baˈsʲɛjn]м. р. 阳
  (蓄) 水池, 游泳池; адкры́ты басе́йн 露天游泳池
  геагр. <地理> 区域; 流域; басе́йн Яндзы́ (Янцзы) 长江流域
  геал. <地质> 矿区; ву́гальны басе́йн 煤矿区


词条按字母顺序排列。词典的条目由下列部分组成:条首辞、其语法特征、一个或多个对等词、例子。条首辞是以它的初始词形给出的:名词是以单数词形给出的(没有单数词形的名词以复数词形给出),形容词以阳性单数词形给出,动词以不定式给出。本词典所收录的每个词均是根据国际音标(IPA)给出的音标。

书写上一致,但属于不同词性的单词是在不同条目中给出的,而且是用上标阿拉伯数字标记的,以便于以白俄罗斯语作为外语的学习者使用:

адзі́н1 [aˈd͡zʲin]займ. 代
  ... 之一; адзі́н з нас 我们中的一个
  某一个; 某些个, 某些; у адзі́н дзень 在某一天
адзі́н2 [aˈd͡zʲin]ліч. 数
  一, 一个; адзі́н метр 一米
адзі́н3 [aˈd͡zʲin]м. р. 阳
  一个人; 单独一个人; Сямё́ра аднаго́ не чака́юць. 七个人不能等一个人 (少数服从多数)。

条首辞的语法符号在本词典中是用白俄罗斯语和汉语两种语言给出的。

各种词性均拥有自己的语法符号系统。

名词伴随着代表其语法特性的符号(阳、阴或中):

патрыяты́зм [patrɨjaˈtɨzm]м. р. 阳
  爱国主义, 爱国精神, 爱国心
каха́нне [kaˈxanʲːɛ]н. р. 中
  爱情, 恋爱; пе́ршае каха́нне 初恋

只有复数词形的名词伴随着 мн.的符号:

дзве́ры [ˈd͡zʲvʲɛrɨ]мн. 复
  门, 出入口, 门口; зачыні́ць дзве́ры 关门

动词的完成体或未完成体分别以 зак., незак. 符号标记,同时也伴随着代表其反身性的符号(зварот.):

абвясці́ць [abvʲaˈsʲt͡sʲit͡sʲ]зак. 完
  宣布, 宣告; абвясці́ць незале́жнасць 宣布独立
калядава́ць [kalʲadaˈvat͡sʲ]незак. 未
  (圣诞节或新年) 到各家去唱祝节歌收受款待和赏赐
слу́хацца [ˈsɫuxat͡sːa]незак. зварот. 未.反身动
  听话; 听从; 服从; слу́хацца бацько́ў 听父母的话

倘若单词属于其他词性,该特征是单独指出来的:

аб [ap]прыназ. 介
  靠; 碰, 撞; спатыкну́цца аб ка́мень 碰上石头
  关于; 论; Аб чым ты ду́маеш? 你想什么?
музы́чны [muˈzɨt͡ʂnɨ]прым. 形
  音乐的; музы́чная шко́ла 音乐学校
ра́нкам [ˈrankam]прысл. 副
  早晨, 清早; за́ўтра ра́нкам 第二天早晨; 明天早晨

作为词汇使用的说明材料,会以词组和句子的形式给出最常用和使用频率高的例子。

ба́чыцца [ˈbat͡ʂɨt͡sːa]незак. зварот. 未.反身动
  会见, 见面, 会面; ба́чыцца з сябра́мі 和朋友们相见
  见到, 看得见; Сям-та́м ба́чыліся кусты́. 有几处稀稀落落地可以看到树丛。
  浮现出来, 想象到, 梦见; Мне ба́чылася гэ́та ў сне. 我梦见了这个。

倘若翻译个别词汇时,会指出其修辞色彩。

ба́цька [ˈbat͡sʲka]м. р. 阳
  父亲
  кніжн. <书>, перан. <转> 创始人; ба́цька белару́скай філало́гіі 白俄罗斯语文学的创始人

除了单音节词以外,所有的白俄语单词都有重音符号。按照传统,在白俄语中重音符号通常不会标记在 “ё”上。但是考虑到词典的特殊性(主要用于学习白俄语的汉语使用者),因此在本词典中重音会标记在“ё”上。

专有名词地名和人名是根据“拼音音节与其相对应的白俄罗斯音标”标注的,原本的写法会在括号中标明:

басе́йн [baˈsʲɛjn]м. р. 阳
  (蓄) 水池, 游泳池; адкры́ты басе́йн 露天游泳池
  геагр. <地理> 区域; 流域; басе́йн Яндзы́ (Янцзы) 长江流域
  геал. <地质> 矿区; ву́гальны басе́йн 煤矿区

ав.авіяцыйнае<航>航空学
анат.анатамічнае<解>解剖学
архіт.архітэктурнае<建>建筑学
астр.астранамічнае<天>天文学
бат.батанічнае<植>植物学
біял.біялагічнае<生物>生物学
буд.будаўнічае<工>工程
ваен.ваеннае<军>军事、军队
вобразн.вобразнае<喻>喻义
гандл.гандлёвая справа<贸>贸易学
геагр.геаграфічнае<地理>地理学
геал.геалагічнае<地质>地质学
ген.генетычнае<遗>遗传学
гіст.гістарычнае<史>历史学
горн.горнае<矿>矿业
грам.граматычнае<语法>语法学
дыпл.дыпламатычнае<外交>外交用语
дыял.дыялектнае<方>方言
жарг.жаргоннае<俚>俚语
жарт.жартоўнае<幽>幽默
журн.журналістыка<媒>媒体学(新闻学)
жыв.жывапіс<画>绘画
заал.заалагічнае<动物>动物学
зневаж.зневажальнае<侮>侮辱语
іран.іранічнае<讽>讽刺语
і пад.і падобныя<同>类似
камп.камп’ютарныя тэхналогіі<计>计算机
кніжн.кніжнае<书>书面语
кул.кулінарнае<烹>烹饪
лац.лацінскае<拉>拉丁语
лінгв.лінгвістычнае<语言>语言学
літ.літаратурнае<文>文学
мар.марское<海>海洋学
маст.мастацтва<艺>艺术学
мат.матэматычнае<数>数学
мед.медыцынскае<医>医学
метэар.метэаралагічнае<气>气象学
міф.міфалагічнае<神>神话学
муз.музычнае<音>音乐
напр.напрыклад<如>例如
опт.оптыка<光>光学
паліграф.паліграфічнае<印>印刷业、印刷
паліт.палітычнае<政>政治
паэт.паэтычнае<诗>诗学
перан. пераноснаезначэнне<转>转义
прам. прамоезначэнне<直>直译
псіх.псіхалагічнае<心理>心理学
радыёрадыётэхніка<无线>无线电
разм.размоўнае<口>口语
рэл.рэлігійнае<宗>宗教
скароч.скарочана<简称>缩略语
спарт.спартыўнае<体>体育
спец.спецыяльнае<专>专业
стат.статыстычнае<统>统计学
тв.тэлевізійнае<视>电视业
тэатр.тэатральнае<剧>戏剧
тэкст.тэкстыльнае<纺>纺织业
тэх.тэхнічнае<技>技术
у спалуч.у спалучэннях<词组>词语搭配
уст.устарэлае<古>古语
фам.фамільярнае<昵>亲昵语
фізіял.фізіялагічнае<生理>生理学
фіз.фізічнае<物>物理
філас.філасофскае<哲>哲学
фін.фінансавае<财>财务
фотафатаграфія<摄>摄影
хім.хімічнае<化>化学
экал.экалагічнае<生态>生态学
экан.эканамічнае<经>经济
эл.электрыка<电>电力
юр.юрыдычнае<法>法律

A
а — аai — айan — аньang — ан
ao — ао
B
ba — баbai — байban — баньbang — бан
bao — баоbei — бэйben — бэньbeng — бэн
bi — бibian — беньbiao — бяоbie — бе
bin — бiньbing — бiнbo — боbu — бу
C
ca — цаcai — цайcan — цаньcang — цан
cao — цаоce — цэcen — цэньceng — цэн
ci — цыcong — цунcou — цоўcu — цу
cuan — цуаньcui — цуэйcun — цуньcuo — цуо
CH
cha — чаchai — чайchan — чаньchang — чан
chao — чаоche — чэchen — чэньcheng — чэн
chi — чыchong — чунchou — чоўchu — чу
chua — чуаchuai — чуайchuan — чуаньchuang — чуан
chui — чуэйchun — чуньchuo — чуо
D
da — даdai — дайdan — даньdang — дан
dao — даоde — дэdei — дэйden — дэнь
deng — дэнdi — дыdian — д’еньdiao — д’яо
die — д’еding — дынdiu — дыўdong — дун
dou — доўdu — дуduan — дуаньdui — дуэй
dun — дуньduo — дуо
E
e — эei — эйen — эньeng — эн
er — ар
F
fa — фаfan — фаньfang — фанfei — фэй
fen — фэньfeng — фэнfo — фоfou — фоў
fu — фу
G
ga — гаgai — гайgan — ганьgang — ган
gao — гаоge — гэgei — гэйgen — гэнь
geng — гэнgong — гунgou — гоўgu — гу
gua — гуаguai — гуайguan — гуаньguang — гуан
gui — гуэйgun — гуньguo — гуо
H
ha — хаhai — хайhan — ханьhang — хан
hao — хаоhe — хэhei — хэйhen — хэнь
heng — хэнhong — хунhou — хоўhu — ху
hua — хуаhuai — хуайhuan — хуаньhuang — хуан
hui — хуэйhun — хуньhuo — хуо
J
ji — дзijia — дзяjian — дзеньjiang — дзян
jiao — дзяоjie — дзеjin — дзiньjing — дзiн
jiong — дзюнjiu — дзiўju — дзюjuan — дзюань
jue — дзюэjun — дзюнь
K
ka — каkai — кайkan — каньkang — кан
kao — каоke — кэkei — кэйken — кэнь
keng — кэнkong — кунkou — коўku — ку
kua — куаkuai — куайkuan — куаньkuang — куан
kui — куэйkun — куньkuo — куо
L
la — лаlai — лайlan — ланьlang — лан
lao — лаоle — лэlei — лэйleng — лэн
li — лilia — ляlian — леньliang — лян
liao — ляоlie — леlin — лiньling — лiн
liu — лiўlong — лунlou — лоўlu — лу
lü — люluan — луаньlüan — люаньlüe — люэ
lun — луньluo — луо
M
ma — маmai — майman — маньmang — ман
mao — маоme — мэmei — мэйmen — мэнь
meng — мэнmi — мimian — меньmiao — мяо
mie — меmin — мiньming — мiнmiu — мiў
mo — моmou — моўmu — му
N
na — наnai — найnan — наньnang — нан
nao — наоne — нэnei — нэйnen — нэнь
neng — нэнni — нinian — неньniang — нян
niao — няоnie — неnin — нiньning — нiн
niu — нiўnong — нунnou — ноўnu — ну
nü — нюnuan — нуаньnüe — нюэnuo — нуо
O
o — оou — оў
P
pa — паpai — пайpan — паньpang — пан
pao — паоpei — пэйpen — пэньpeng — пэн
pi — пipian — пеньpiao — пяоpie — пе
pin — пiньping — пiнpo — поpou — поў
pu — пу
Q
qi — цiqia — цяqian — ценьqiang — цян
qiao — цяоqie — цеqin — цiньqing — цiн
qiong — цюнqiu — цiўqu — цюquan — цюань
que — цюэqun — цюнь
R
ran — жаньrang — жанrao — жаоre — жэ
ren — жэньreng — жэнri — жыrong — жун
rou — жоўru — жуruan — жуаньrui — жуэй
run — жуньruo — жуо
S
sa — саsai — сайsan — саньsang — сан
sao — саоse — сэsei — сэйsen — сэнь
seng — сэнsi — сыsong — сунsou — соў
su — суsuan — суаньsui — суэйsun — сунь
suo — суо
SH
sha — шаshai — шайshan — шаньshang — шан
shao — шаоshe — шэshen — шэньsheng — шэн
shi — шыshou — шоўshu — шуshua — шуа
shuai — шуайshuan — шуаньshuang — шуанshui — шуэй
shun — шуньshuo — шуо
T
ta — таtai — тайtan — таньtang — тан
tao — таоte — тэtei — тэйten — тэнь
teng — тэнti — тыtian — т’еньtiao — т’яо
tie — т’еting — тынtong — тунtou — тоў
tu — туtuan — туаньtui — туэйtun — тунь
tuo — туо
W
wa — ваwai — вайwan — ваньwang — ван
wei — вэйwen — вэньweng — вэнwo — во
wu — ву
X
xi — сixia — сяxian — сяньxiang — сян
xiao — сяоxie — сеxin — сiньxing — сiн
xiong — сюнxiu — сiўxu — сюxuan — сюань
xue — сюэxun — сюнь
Y
ya — яyan — яньyang — янyao — яо
ye — еyi — iyin — iньying — iн
yo — ёyong — юнyou — ёўyu — ю
yuan — юаньyue — юэyun — юнь
Z
za — дзаzai — дзайzan — дзаньzang — дзан
zao — дзаоze — дзэzei — дзэйzen — дзэнь
zeng — дзэнzi — дзыzong — дзунzou — дзоў
zu — дзуzuan — дзуаньzui — дзуэйzun — дзунь
zuo — дзуо
ZH
zha — джаzhai — джайzhan — джаньzhang — джан
zhao — джаоzhe — джэzhen — джэньzheng — джэн
zhi — джыzhong — джунzhou — джоўzhu — джу
zhua — джуаzhuai — джуайzhuan — джуаньzhuang — джуан
zhui — джуэйzhun — джуньzhuo — джуо

Стык складоў

Пры перадачы транскрыпцыі двух суседніх складоў, першы з якіх заканчваецца на -н, а другі пачынаецца на галосную, на стыку складоў ставіцца апостраф: 长安 Чан’ань.

音节连接

如果在一个词的两个相邻的音节当中,第一个音节以н这个字母结尾,而第二

个以元音开头,拼写的时候音节的连接处用隔音符号隔开,例如:长安 Чан’ань.


Кірылічнае напісанне
西里尔字母
Транскрыпцыя
音标
A a[a]
Б б[b] [p]
B в[v]
Г г[ɣ] [x]
Г г[g] [k]
Д д[d] [t]
Дж дж[d͡ʐ] [t͡ʂ]
Дз дз[d͡z(ʲ)] [t͡s(ʲ)]
E e[(ʲ)ɛ] пасля палаталізаваных 腭化辅音之后的元音
[jɛ] на пачатку слова 单词的首个声音
Ё ё[(ʲ)ɔ] пасля палаталізаваных 腭化辅音之后的元音
[jɔ] на пачатку слова 单词的首个声音
Ж ж[ʐ] [ʂ]
З з[z] [s]
I i[i] [ji]
Й й[j]
K к[k] [g]
Л л[ɫ]
M м[m]
H н[n]
O o[ɔ]
П п[p] [b]
P р[r]
C c[s] [z]
T т[t] [d]
У у[u]
Ў ў[u̯]
Ф ф[f]
X x[x] [ɣ]
Ц ц[t͡s]
Ч ч[t͡ʂ]
Ш ш[ʂ]
ь[ʲ]
Ы ы[ɨ]
Э э[ɛ]
Ю ю[(ʲ)u] пасля палаталізаваных 腭化辅音之后的元音
[ju] на пачатку слова 单词的首个声音
Я я[(ʲ)a] пасля палаталізаваных 腭化辅音之后的元音
[ja] на пачатку слова 单词的首个声音
[j]
[:] абазначае падоўжаныя зычныя 指长音


  [служыць для запісу гука «а» ў замежных назвах, уласных геаграфічных назвах, асабовых імёнах і іншых]: 阿富汗 Āfùhàn Афганіста́н; 阿米巴 āmĭbā амё́ба; фіз. <物> 阿耳法粒子 ā’ěrfă lìzĭ а́льфа-часці́ца
  [прэфікс некаторых назоўнікаў ва ўсходніх дыялектах; перадае ласкавыя або паважлівыя адносіны]: 阿哥 āgē брато́к, бра́тка
啊呀 āyā
  вой!; ай!; вох!; ох!; ах! [ужываецца для перадачы спалоху, незадавальнення, захаплення]
阿姨 āyí
  цё́тка
  цё́тка [зваротак]
  ня́нька [у дзіцячым садку]

  [часціца, выкарыстоўваецца пры зваротку]: 啊, 你说什么? Á, nĭ shuō shénme? А? Што ты гаво́рыш?

  [часціца, змяшчае адценне пытання «а?»]: 啊, 这是怎么回事? Ă, zhèi shì zěnme huíshì? У чым спра́ва, а?

  [выклічнік пацвярджэння «так»]: 啊, 在家啊! À, zài jiā a! Так, до́ма!
a
  [фразавая часціца клічных і пабуджальных сказаў, не перакладаецца]: 别忙啊! Biě máng a! Не спяша́йцеся!; 快些来啊! Kuàixiē lái a! Прыхо́дзьце хутчэ́й!
  [фразавая часціца пытальнага сказа, не перакладаецца]: 怎么样啊? Zěnmeyàng a? Ну як?; 你往哪儿走啊? Nĭ wăng năr zŏu a? Ну куды́ ж ты ідзе́ш?
āi
  эх!, ах!, ай! [ужываецца для перадачы незадавальнення]; 哎! 你怎么能这么说呢? Āi! Nĭ zěnme néng zhème shuō ne? Ах, як вы маглі́ так сказа́ць?
  гэй! [ужываецца для перадачы перасцярогі]; 哎, 小心些! Āi, xiăoxīn xiē! Гэй! Асцяро́жна!
āi
  так, ага́, але́; до́бра [ужываецца для перадачы згоды]; 唉, 我这就去。 Āi, wŏ zhè jiù qù. До́бра, я за́раз іду́.
  ох!, вох!, эх!, ах! [ужываецца для перадачы засмучэння, шкадавання]; 唉, 真可惜! Ài, zhēn kěxī! Эх! Як шкада́!
āi, ái
  падвярга́цца; 挨批评 ái pīpíng падвярга́цца кры́тыцы
  цягну́ць; 挨时间 ái shíjiān цягну́ць час
  по́бач, каля́; 你挨着我坐吧! Nĭ āizhe wŏ zuò ba! Садзі́ся по́бач са мной!
哎呀 āiyā
  ах!, ай!, ой!; 哎呀, 真美! Āiyā, zhēn měi! Ах! Яка́я прыгажо́сць!
哎哟 āiyō
  ой!, вой!, ай! [перадае боль]; 哎哟, 多痛呀! Āiyō, duō tòng ya! Вой! Як балі́ць!
  ой!, ай! [перадае насмешку]
癌症 áizhèng
  мед. <医> рак
ǎi
  нізкаро́слы, ні́зкі; 几棵矮树 jĭkē ăi shù не́калькі нізкаро́слых дрэў; 他比他哥哥矮。 Tā bĭ tā gēge ăi. Ён ніжэ́йшы за свайго́ бра́та.
  ніжэ́й; маладзе́й; 我在学校比他矮一级。 Wŏ zài xuéxiào bĭ tā ăi yī jí. Я вучу́ся ў шко́ле на клас ніжэ́й за яго́.
ài
  любі́ць; любо́ў; любі́мы; 爱祖国 ài zŭguó любі́ць радзі́му; 母爱 mŭ’ài мацяры́нская любо́ў; 爱女 àinǚ любі́мая дачка́
  падаба́цца, любі́ць; 爱听音乐 ài tīng yīnyuè любі́ць му́зыку
  любі́ць; берагчы́; 爱公物 ài gōngwù берагчы́ грама́дскую ўла́снасць
  лё́гка паддава́цца (чаму-н.); 他爱害病。 Tā ài hàibìng. Ён лё́гка паддае́цца захво́рванням.
爱戴 àidài
  любі́ць; паважа́ць, шанава́ць; любо́ў
爱好 àihào
  любі́ць, мець схі́льнасць (да чаго-н.), мець ця́гу (да чаго-н.); 爱好音乐 àihào yīnyuè любі́ць му́зыку
  хо́бі, любі́мы заня́так; захапле́нне
爱护 àihù
  берагчы́; любі́ць; праяўля́ць кло́пат, клапаці́цца; 爱护儿童 àihù értóng любі́ць дзяце́й, клапаці́цца пра дзяце́й
爱情 àiqíng
  каха́нне; пачуццё́ каха́ння; 倾诉爱情 qīngsù àiqíng прызна́цца ў каха́нні
爱人 àiren, àirén
  жо́нка
  муж
  лю́бы, каха́ны
爱惜 àixī
  даражы́ць (чым-н.); берагчы́ (што-н.); 爱惜时间 àixī shíjiān даражы́ць ча́сам
爱心 àixīn
  глыбо́кае каха́нне
ān
  спако́йны; 心神不安 xīnshén bù’ān на душы́ неспако́йна; 晚安! Wăn’ān! До́брай но́чы!; Дабра́нач!
  супако́йваць; 安神 ānshén супако́йваць не́рвы
  бяспе́чны; бяспе́ка; 公安 gōng’ān грама́дская бяспе́ка
  супако́йвацца; быць задаво́леным (чым-н.); 安于现状 ānyú-xiànzhuàng задаво́львацца дася́гнутым, здаво́львацца дася́гнутым, задаво́львацца цяпе́рашняй абстано́ўкай, здаво́львацца цяпе́рашняй абстано́ўкай
  устана́ўліваць, манці́раваць; 安电话 ān diànhuà устанаві́ць тэлефо́н
  уладко́ўваць, размяшча́ць
  ствара́ць; засно́ўваць; 安家 ān jiā ствара́ць сям'ю́
鹌鹑 ānchún
  перапё́лка
安定 āndìng
  спако́йны, стабі́льны; спако́й, усто́йлівасць; 生活安定 shēnghuó āndìng спако́йнае жыццё́
  супако́іцца, стабілізава́цца; 局势安定下来。 Júshì āndìng xiàlái. Сітуа́цыя стабілізава́лася.
氨基酸 ānjīsuān
  хім. <化> амінакісло́ты
安静 ānjìng
  спако́йны, ці́хі; цішыня́, спако́й; 病人需要安静。 Bìngrén xūyào ānjìng. Хво́раму патрэ́бны спако́й.
  спако́йны, мі́рны; 安静地睡觉 ānjìng de shuìjiào спако́йна спаць
安宁 ānníng
  спако́й, ціхамі́рнасць; спако́йны, ціхамі́рны
安排 ānpái
  нала́джваць; упарадко́ўваць; планава́ць; расстаўля́ць
安全 ānquán
  бяспе́ка; бяспе́чны; тэх. <技> 安全带 ānquándài рамяні́ бяспе́кі; 安全理事会 ānquán lĭshìhuì Саве́т Бяспе́кі ААН [Арганізацыі аб’яднаных нацый]
安慰 ānwèi
  суцяша́ць, заспако́йваць; суцяшэ́нне, заспакае́нне
安稳 ānwěn, ānwen
  усто́йлівы; надзе́йны
  ці́хі; спако́йны
安详 ānxiáng
  спако́йны
安心 ānxīn
  супако́іцца; спако́йны
安置 ānzhì
  уладкава́ць; размясці́ць
安装 ānzhuāng
  манці́раваць, устана́ўліваць, пратэзава́ць; манта́ж, устано́ўка, запра́ўка
ǎn
  дыял. <方> я; мой
  мы; наш
俺们 ǎnmen
  дыял. <方> мы
àn
  бе́раг; 海岸 hăi’àn бе́раг мо́ра; 上岸 shàng àn вы́йсці на бе́раг, вы́садзіцца на бе́раг
  кніжн. <书> высо́кі; узвы́шаны; го́рды
àn
  наці́снуць; прыці́снуць; 按电铃 àn diànlíng наці́снуць кно́пку званка́; пазвані́ць
  затрыма́ць; прыпыні́ць; 把事情按下不办 bă shìqing ànxià bù bàn прыпыні́ць спра́ву
  стры́млівацца; вало́даць сабо́й; 按不住心头怒火 ànbuzhù xīntou nùhuŏ не стрыма́ць гнеў
  зго́дна з (чым-н.), адпаве́дна (чаму-н.), у адпаве́днасці з (чым-н.), паво́дле (чаго-н.), па (чым-н.); 按规则 àn guīzé у адпаве́днасці з пра́віламі; 按质论价 ànzhì lùnjià ацэ́ньваць тава́р па яго́ я́касці
àn
  цё́мны; змро́чны; цьмя́ны; 屋子太暗。 Wūzi tài àn. Пако́й ве́льмі цё́мны.
  та́йны; та́йна, упо́тай, упо́тайкі, по́тайкам, тайко́м, скры́тна; 暗派间谍 ànpài jiàndié та́йна засла́ць шпіё́на
  кніжн. <书> цьмя́на сабе́ ўяўля́ць, дрэ́нна сабе́ ўяўля́ць; не ўсведамля́ць, не разуме́ць; [перан.] не ба́чыць
àn
  стол [прадаўгаватай формы]; 书案 shū’àn пісьмо́вы стол
  юр. <法> судо́вая спра́ва [працэс]
  спра́ва; афіцы́йны дакуме́нт; пратако́л
暗暗 àn’àn
  цё́мны; по́цемкі
  скры́ты, уто́ены, та́йны, сакрэ́тны, незаўва́жаны; непрыкме́тна, упо́тай
  у глыбіні́ душы́; упо́тай, упо́тайкі; 暗暗告诉 àn’àn gàosu упо́тай паве́даміць
暗堡 ànbǎo
  падзе́мны блакга́ўз; скры́ты дзот, скры́ты агнявы́ пункт
暗淡 àndàn
  цё́мны, цьмя́ны; змро́чны
暗地里 àndìli
  упо́тай, упо́тайкі, по́тайкі, тайко́м; спадцішка́, цішко́м; та́йна
案件 ànjiàn
  юр. <法> спра́ва; 民事案件 mínshì ànjiàn грамадзя́нская спра́ва; 刑事案件 xíngshì ànjiàn крыміна́льная спра́ва
案例 ànlì
  юр. <法> спра́ва па абвінава́чванні [ва ўчыненні злачынства]
按摩 ànmó
  рабі́ць маса́ж, масажава́ць
  расціра́нне, маса́ж
按时 ànshí
  у тэ́рмін, своечасо́ва, у час
暗示 ànshì
  намяка́ць, рабі́ць намё́к; намё́к
  унушэ́нне, гіпно́з
按照 ànzhào
  у адпаве́днасці з (чым-н.), паво́дле (чаго-н.); 按照计划 ànzhào jìhuà у адпаве́днасці з пла́нам, паво́дле пла́на
áng
  падыма́ць, падніма́ць
  узвы́шаны, высо́кі
昂贵 ángguì
  дарагі́; ве́льмі до́рага, утрая́ даражэ́й
昂首 ángshǒu
  з высо́ка ўзня́тай галаво́й, з высо́ка падня́тай галаво́й
āo, áo
  до́ўга вары́ць, выва́рваць; 熬粥 áo zhōu вары́ць ка́шу; 熬药 áo yào вары́ць адва́р з ле́кавых раслі́н
  цярпе́ць; 熬苦 áokŭ цярпе́ць паку́ты
凹凸 āotū
  увагну́та-вы́пуклы; 凹凸透镜 āo-tū tòujìng увагну́та-вы́пуклая лі́нза
熬夜 áoyè
  право́дзіць ноч без сну, не спаць усю́ ноч
ǎo
  ку́ртка [кітайскага крою]; 棉袄 mián’ăo ку́ртка на ва́це, паліто́ на ва́це
奥秘 àomì
  та́йна, сакрэ́т; патае́мны, скры́ты
bā
  во́сем; во́сьмы
bā
  ухапі́цца, схапі́цца; трыма́цца за (што-н.); 扒着树枝采果子 bāzhe shùzhī căi guŏzi зрыва́ць плады́, ухапі́ўшыся за сук
  капа́ць; рыць; зно́сіць; 扒土 bā tŭ капа́ць зямлю́; 扒房子 bā fángzi зне́сці дом
  расхіна́ць; разграба́ць; 扒开雪堆 bākai xuěduī разгрэ́бці гу́рбы, разгрэ́бці сумё́ты
  здзіра́ць; здыма́ць, зніма́ць; 扒皮 bā pí здзе́рці шку́ру; 扒下背心 bāxia bèixīn зняць ма́йку
bā
  шрам, рубе́ц; 脸上留下一个疤。Liănshang liúxia yī gè bā. На тва́ры заста́ўся шрам.
  шчарбі́нка; выбо́іна; 碗上有个疤。Wănshang yŏu gè bā. На ку́бку ёсць шчарбі́нка.
巴不得 bābùdé
  до́бра б; вось бы; карці́ць; ве́льмі хо́чацца
巴结 bājie
  паддо́брывацца (да каго-н.), запабяга́ць (перад кім-н.), падла́шчвацца (да каго-н.), падлі́звацца (да каго-н.), дагаджа́ць (каму-н.), гадзі́ць (каму-н.), нараві́ць (каму-н.), падхалім́нічаць (перад кім-н.)
巴掌 bāzhang
  дало́нь; 拍巴掌 pāi bāzhang пля́скаць у ла́дкі, пля́скаць у дало́ні
bá
  вырыва́ць, выдзіра́ць; выця́гваць; выскуба́ць; 拔草 bácăo пало́ць траву́; 拔牙 báyá вырыва́ць зуб; 拔钉子 bá dīngzi выця́гваць цвік
  павыша́ць [голас]; 拔起嗓子直嚷 báqi săngzi zhí răng крыча́ць на ўсё го́рла
  захо́пліваць, браць
  падніма́цца наве́рх, падыма́цца наве́рх; узвыша́цца; 海拔 hăibá над узро́ўнем мо́ра
拔苗助长 bámiáo zhùzhǎng
  вобразн. <喻> ака́зваць мядзве́джую паслу́гу
bǎ
  трыма́ць у рука́х; узя́цца; 把着栏杆 băzhe lángān трыма́цца за по́ручні
  кірава́ць; трыма́ць пад кантро́лем; 这件事他把在手中不放。 Zhèjian shì tā bă zài shŏuzhong bù fàng. Ён трыма́е гэ́ту спра́ву ў сваі́х рука́х.
  ахо́ўваць, сцерагчы́; 把门 bă mén ахо́ўваць варо́ты
  пучо́к; жме́ня; 一把草 yī bă căo пучо́к травы́; 一把米 yī bă mĭ жме́ня ры́су
  ру́чка; руль [веласіпеда]; 茶壶把儿 cháhú bàr ру́чка ча́йніка
  [ужываецца як часціца, якая пазначае наступны назоўнік як прамое дапаўненне]: 把窗户打开 bǎ chuānghù dǎ kāi адчыні́ць акно́
把关 bǎguān
  ахо́ўваць заста́ву
  перан. <转> трыма́ць у рука́х ключавы́я пазі́цыі [у якой-н. сферы]
把手 bǎshǒu
  ру́чка
把握 bǎwò
  трыма́ць у рука́х; ухапі́ць су́тнасць
  упэ́ўненасць; гара́нтыя; 没有成功的把握。 Méiyŏu chénggōng de băwò. Няма́ гара́нтыі по́спеху.
把戏 bǎxì
  фо́кус; 耍把戏 shuă băxì пака́зваць фо́кусы
  трук; хі́трасць, хі́трыкі; махіна́цыя; 政治把戏 zhèngzhì băxì паліты́чны трук; 玩弄把戏 wánnòng băxì выкарысто́ўваць хі́трыкі
bà
  плаці́на, да́мба; 河坝 hébà рачна́я плаці́на
bà, ba
  спыні́ць; пераста́ць; ско́нчыць, зако́нчыць, ко́нчыць; 说罢, 他就走了。 Shuōbà, tā jiù zŏule. Ско́нчыўшы размо́ву, ён адра́зу ж сышо́ў.; 罢战言和 bàzhànyánhé спыні́ць баявы́я дзе́янні і ве́сці перамо́вы аб мі́ры
  зняць, вы́зваліць; 罢职 bàzhí вы́зваліць ад займа́емай паса́ды
爸爸 bàba
  та́та, ба́цька
霸道 bàdào
  дэспаты́чнасць, жо́рсткасць
  дэспаты́чны, жо́рсткі
罢工 bàgōng
  забасто́ўка, ста́чка, страйк; 总罢工 zǒng bàgōng усеагу́льная забасто́ўка
罢了 bàle
  то́лькі і ўсяго́, і то́лькі
罢了 bàliǎo
  го́дзе, до́сыць, хо́піць
  ну і до́бра! ну і няха́й!
霸权 bàquán
  гегемо́нія; панава́нне; улада́ранне
霸占 bàzhàn
  захапі́ць сі́лай; узурпі́рава́ць
ba
  [фразавая часціца, указвае на заклік або прапанову]: 你放心吧! Nĭ fàngxīn ba! Супако́йся!; Не турбу́йся!
  [фразавая часціца, указвае на здагадку або дапушчэнне]: 今天不会下雨吧。Jīntiān bù huì xià yǔ ba. Сё́ння, віда́ць, дажджу́ не бу́дзе.
bāi
  разлама́ць; 掰成两半儿 bāichéng liăngbànr разлама́ць папала́м, разлама́ць напала́м, разлама́ць на дзве ча́сткі
bái
  прам. <直>, перан. <转> бе́лы; сівы́; 白衣服 bái yīfu бе́лае адзе́нне; 白头发 bái tóufa сівы́я валасы́
  пабяле́ць; пасіве́ць; 他头发白了。 Tā tóufa báile. У яго́ пасіве́лі валасы́.
  чы́сты; пусты́; 一张白纸 yīzhāng báizhĭ чы́сты ліст папе́ры; 白开水 bái kāishuĭ пусты́ кі́пень
  дарэ́мна, дарма́, ма́рна, упусту́ю; 白费力气 báifèi lìqi ма́рна тра́ціць сі́лы
  задарма́, бяспла́тна; 白吃 báichī дарма́ е́сці хлеб, быць нахле́бнікам, быць дармае́дам; 白给 báigěi дава́ць бяспла́тна
  я́сны, зразуме́лы; вы́светліцца, вы́ясніцца
  няпра́вільны, памылко́вы [аб іерогліфе]; 他把字写白了。 Tā bă zì xiěbái le. Ён няпра́вільна напіса́ў іеро́гліф.
  [скароч.] кіта́йская размо́ўная мо́ва [байхуа]
白菜 báicài
  бат. <植> капу́ста [кітайская]
白俄罗斯 Bái’éluósī
  Белару́сь
白俄罗斯人 Bái’éluósī rén
  белару́с, белару́ска
白发 báifà
  сівы́я валасы́; бе́лыя валасы́ [асветленыя хімічным шляхам]
白桦 báihuà
  бяро́за
白茫茫 báimángmáng
  бязме́жна-бе́лы [пра белыя прасторы; напр., пра вадзяную пену], белава́ты [пра воблакі, снег, паводку, туман і пад.]
白面 báimiàn
  дыял. <方> пшані́чная мука́ [дробнага памолу]
白皮书 báipíshū
  «Бе́лая кні́га» [афіцыйны ўрадавы дакумент]
白色 báisè
  бе́лы [колер]
白天 báitiān
  дзень; удзень
白杨 báiyáng
  тапо́ля серабры́стая
  асі́на
白银 báiyín
  серабро́
bǎi
  ста́віць; кла́сці; 把花瓶摆在桌子上。 Bă huāpíng băi zài zhuōzi shang. Паста́віць ва́зу з кве́ткамі на стол.
  расстаўля́ць, размяшча́ць; выкла́дваць, раскла́дваць; 摆陈列品 băi chénlièpĭn расстаўля́ць экспана́ты; 摆饭 băifàn падава́ць на стол
  стая́ць; ляжа́ць [пра рэчы]; 桌子上摆着几本书。 Zhuōzi shang băizhe jĭběn shū. На стале́ ляжа́ць кні́гі.; 我们面前摆着一个重要的问题。 Wŏmen miànqián băizhe yīge zhòngyàode wèntí. Пе́рад на́мі стаі́ць ва́жная зада́ча.
  паказа́ць, вы́ставіць напака́з; 摆样子 băi yàngzi рабі́ць вы́гляд; 摆老资格 băi lăo zīge спасыла́цца на стары́я заслу́гі
  прыво́дзіць; пералі́чваць, пераліча́ць; 摆事实 băi shìshí прыво́дзіць фа́кты
  маха́ць, разма́хваць; 摆手 băi shŏu маха́ць руко́й
  ма́ятнік; 钟摆 zhōngbăi ма́ятнік гадзі́нніка
bǎi
  сто; со́тня
  со́тні; мно́ства; усе́
摆动 bǎidòng
  калыха́цца, гайда́цца; гу́шкацца [на арэлях, у гамаку і пад.]; хіста́цца, ківа́цца; разго́йдвацца, раскалы́хвацца, разгу́шквацца; кра́тацца, варушы́цца
  маха́ць, разма́хваць; 摆动双手 băidòng shuāngshŏu разма́хваць рука́мі
百分点 bǎifēndiǎn
  працэ́нтны пункт
百分之百 bǎi fēn zhī bǎi
  сто працэ́нтаў
  на ўсе сто працэ́нтаў, ца́лкам, по́ўнасцю
百花齐放 bǎi huā qí fàng
  няха́й расцвіта́юць сто кве́так, няха́й спабо́рнічаюць сто школ [лозунг Мао Дзэдуна (Мао Цзэдуна)]; няха́й бу́дзе разнаста́йнасць
百货 bǎihuò
  універса́льныя тава́ры; універма́г
百家争鸣 bǎi jiā zhēng míng
  гіст. <史> свабо́днае спабо́рніцтва вучо́ных, свабо́дныя дыску́сіі [эпоха Джаньгуо (Чжаньго)]
  няха́й спабо́рнічаюць усе́ вучо́ныя [курс Камуністычнай партыі Кітая на развіццё ўсіх напрамкаў у навуцы]
摆脱 bǎituō
  пазба́віцца (ад чаго-н.), вы́зваліцца (ад чаго-н.); скі́нуць з сябе́ (што-н.); 摆脱贫困 băituō pínkùn пазба́віцца ад гале́чы
百姓 bǎixìng
  про́сты наро́д
bài
  кла́няцца; віта́цца (з кім-н.), здаро́ўкацца (з кім-н.)
  віншава́ць; 拜年 bàinián віншава́ць з Но́вым го́дам; 拜寿 bàishòu віншава́ць з днём нараджэ́ння [чалавека ў гадах]
  зрабі́ць візі́т; 拜街坊 bài jiēfang наве́даць сусе́дзяў; зайсці́ да сусе́дзяў; 回拜 huíbài зрабі́ць візі́т у адка́з
  шанава́ць, паважа́ць; лічы́ць, прызнава́ць; 拜他为师 bài tā wéi shī лічы́ць яго́ за свайго́ наста́ўніка
bài
  пацярпе́ць паражэ́нне; прайгра́ць; 敌军败了。 Dìjūn bàile. Варо́жыя во́йскі пацярпе́лі паражэ́нне.; 败兵 bàibīng разбі́тыя во́йскі
  нане́сці паражэ́нне, разбі́ць
  паражэ́нне; про́йгрыш; няўда́ча
  сапсава́ць; сапсава́ны; сатле́лы; 败胃 bàiwèi сапсава́ць апеты́т; сапсава́ць стра́ўнік; 败肉 bàiròu сапсава́нае мя́са
  завя́нуць, завя́ць, звя́нуць; 败叶 bàiyè завя́лае лі́сце
拜访 bàifǎng
  нано́сіць візі́т; наве́дваць
败坏 bàihuài
  псава́ць
  перан. <转> разбэ́шчваць
  падрыва́ць; дыскрэдытава́ць; 败坏声誉 bàihuài shēngyù падрыва́ць рэпута́цыю
拜年 bàinián
  віншава́ць з Но́вым го́дам; рабі́ць наваго́днія візі́ты
拜托 bàituō
  бу́дзьце ласка́вы!; 拜托您带给他一封信! Bàituō nín dàigěi tā yī feng xìn! Бу́дзьце ласка́вы, перада́йце яму́ пісьмо́!
bān, pān
  цягну́ць; ру́хаць; 往下扳 wàng xià bān цягну́ць уні́з; 扳一下操纵杆 bān yīxià cāozònggăn пацягну́ць за рыча́г
  вярну́ць [страчанае]; адыгра́ць; 攀上一个高门子 pānshàng yī gè gāo ménzi парадні́цца са зна́тнай сям'ё́й; спарт. <体> 扳回一球 bānhuí yī qiú адыгра́ць адзі́н мяч
bān
  перасо́ўваць, перастаўля́ць; перано́сіць; пераця́гваць; 搬行李 bān xíngli перано́сіць бага́ж; 搬桌子 bān zhuōzi перасо́ўваць стол
  перамяшча́ць; перасяля́ць; перасяля́цца, пераязджа́ць на і́ншую кватэ́ру [у іншае месца]; 他早就搬走了。Tā zăojiù bānzŏu le. Ён даўно́ перае́хаў на і́ншую кватэ́ру.
  аўтаматы́чна перайма́ць, аўтаматы́чна запазы́чваць; [дагматычна] капі́раваць; 搬老经验 bān lăo jīngyàn запазы́чваць стары́ до́свед
bān
  гру́па; клас; 学班 xuébān вучэ́бная гру́па
  брыга́да; 作业班 zuòyē bān вытво́рчая брыга́да, зме́на
  ку́рсы; 进修班 jìnxiū bān ку́рсы павышэ́ння кваліфіка́цыі, вучэ́бныя ку́рсы
  зме́на; чарга́; 夜班 yèbān начна́я зме́на; 挨班值日 āibān zhírì дзяжу́рыць па чарзе́
  ваен. <军> аддзяле́нне
  рэйс; рэ́йсавы; 班车 bānchē рэ́йсавы аўто́бус; 班机 bānjī рэ́йсавы самалё́т; 头班公共汽车 tóu bān gōnggòng qìchē пе́ршы рэйс аўто́буса
bān
  род; тып; сорт; гату́нак; 这般人 zhè bān rén лю́дзі тако́га ты́пу
  падо́бны, такі́, гэ́ты; адно́лькавы; 兄弟般 xiōngdì bān па-бра́цку; бра́цкі
颁布 bānbù
  апублікава́ць; абнаро́даваць; 颁布法令 bānbù fălìng апублікава́ць дэкрэ́т; вы́даць дэкрэ́т
颁发 bānfā
  выдава́ць; рассыла́ць; 颁发命令 bānfā mìnglíng вы́даць зага́д
  уруча́ць; 颁发荣誉证书 bānfā róngyù zhèngshū уручы́ць ганаро́вую гра́мату
斑纹 bānwén
  пало́скі; паласа́тая расфарбо́ўка, рознакаляро́вая расфарбо́ўка
搬运 bānyùn
  пераво́зіць; транспартава́ць; перано́сіць; 搬运工人 bānyùn gōngrén гру́зчык
班长 bānzhǎng
  ваен. <军> камандзі́р аддзяле́ння
  ста́раста гру́пы
班主任 bānzhǔrèn
  кла́сны кіраўні́к
班子 bānzi
  гру́па; калекты́ў; 领导班子 lĭngdăo bānzi кіраўні́цкі склад; кіраўні́цтва
  тэатр. <剧> тру́па
bǎn
  до́шка; пліта́; ліст; 木板 mùbăn драўля́ная до́шка; 钢板 gāngbăn стальна́я пліта́; стальны́ ліст
  засты́лы; кансерваты́ўны
  суро́вы; акамяне́лы; 板着脸说话 bănzhe liăn shuōhuà гавары́ць з каме́нным вы́разам тва́ру
  зацвярдзе́ць, акамяне́ць; 地板了 dì băn le зямля́ зацвярдзе́ла
  тэмп; такт; 快板 kuàibăn ху́ткі тэмп; 走板 zŏubăn збі́цца з та́кту
bǎn
  друка́рская до́шка; клішэ́; 铜版 tóngbăn ме́днае клішэ́
  выда́нне; 初版 chūbăn пе́ршае выда́нне
  старо́нка, паласа́ [у газеце]; 头版新闻 tóubăn xīnwén паведамле́нні на пе́ршай паласе́ [газеты]
版本 bǎnběn
  выда́нне
板凳 bǎndèng
  ла́ва, ла́ўка
bàn
  партнё́р; кампаньё́н; 找个伴儿 zhăoge bànr знайсці́ сабе́ партнё́ра, знайсці́ сабе́ кампаньё́на; 作伴 zuòbàn скла́сці кампа́нію (каму-н.)
  суправаджа́ць; склада́ць кампа́нію; 伴唱 bànchàng падпява́ць
bàn
  рабі́ць; здзяйсня́ць; 办事 bànshì займа́цца спра́вамі; 怎么办? Zěnme bàn? Што рабі́ць?; Як быць?; 办手续 bàn shŏuxù афармля́ць [напр., дакументы]
  засно́ўваць; адкрыва́ць; арганізо́ўваць, нала́джваць, спраўля́ць; 办一个银行 bàn yī ge yínháng заснава́ць банк; 办学校 bàn xuéxiào адкры́ць шко́лу; 办酒席 bàn jiŭxí арганізава́ць банке́т
  кіраваць, ве́сці спра́вы
  закупля́ць, заку́пліваць; 办货 bàn huò закупля́ць тава́ры, заку́пліваць тава́ры
  судзі́ць; кара́ць; 严办 yánbàn стро́га кара́ць; 办罪 bànzuì пакара́ць за здзе́йсненае злачы́нства
bàn
  палаві́на; паў-; 一半 yībàn палаві́на; 半吨煤 bàn dūn méi паўто́ны ву́галю
  нямно́га; не ца́лкам; 半透明的玻璃 bàntòumíng de bōli паўпразры́стае шкло; 半醉 bàn zuì паўп'я́ны
bàn
  прыбіра́цца, убіра́цца; пераапрана́цца (кім-н.)
  выступа́ць у ро́лі (каго-н.)
  крыві́ць, стро́іць [грымасы]; 扮鬼脸 bàn guĭliăn грыма́снічаць
bàn, pàn
  разме́шваць, мяша́ць; зме́шваць; 拌水泥浆 bàn shuĭníjiāng разме́шваць цэме́нтны раство́р
bàn
  пялё́стак; 花瓣 huābàn пялё́стак кве́ткі
  до́лька; ча́стачка; 蒜瓣 suànbàn до́лька часнаку́, зу́бчык часнаку́
  анат. <解> кла́пан; 心瓣 xīnbàn сардэ́чны кла́пан
半岛 bàndǎo
  паўво́страў
半导体 bàndǎotǐ
  паўправадні́к, транзі́стар
办法 bànfǎ
  спо́саб; ме́тад; вы́йсце [са становішча]; 有办法。Yŏu bànfă. Ёсць вы́йсце.; 没有办法。Méiyóu bànfă. Нічо́га не зро́біш.
半封建 bànfēngjiàn
  паўфеада́льны
办公 bàngōng
  займа́цца службо́вымі спра́вамі; працава́ць [ва ўстанове]; служы́ць
办公室 bàngōngshì
  о́фіс; службо́вае памяшка́нне; кабіне́т
  канцыля́рыя
半截 bànjié
  пало́ва, палаві́на; напало́ву, напалаві́ну; палаві́нка
办理 bànlǐ
  займа́цца [справамі], ве́сці [справы]
半路 bànlù
  паўдаро́гі, палаві́на даро́гі
  у даро́зе; па даро́зе
伴侣 bànlǚ
  спадаро́жнік; партнё́р
半球 bànqiú
  паўша́р'е
半晌 bànshǎng
  пало́ва дня; до́ўгі час
伴随 bànsuí
  суправаджа́ць; спадаро́жнічаць
半天 bàntiān
  паўдня́
  ве́льмі до́ўга
半途而废 bàn tú ér fèi
  спыні́цца на паўдаро́зе; кі́нуць на паўдаро́зе; не даве́сці спра́ву да канца́
扮演 bànyǎn
  ігра́ць ро́лю; выступа́ць у ро́лі (каго-н.)
半夜 bànyè
  паўно́чы
  по́зняй но́ччу
半殖民地 bànzhímíndì
  паўкало́нія; паўкаланія́льны
bāng
  дапамага́ць; 帮我搬行李! Bāng wŏ bān xíngli! Дапамажы́ мне перане́сці бага́ж!
  бакаві́на; бакава́я сце́нка; 船帮 chuànbāng борт су́дна; 鞋帮 xiébāng верх чараві́ка
  гру́па; групо́ўка; ба́нда, ша́йка; 一大帮人 yī dàbāng rén вялі́кая гру́па людзе́й; 匪帮 fěibāng ша́йка банды́таў
帮忙 bāngmáng
  дапамага́ць
帮派 bāngpài
  паліт. <政> фра́кцыя; клі́ка; фракцы́йны
帮助 bāngzhù
  дапамага́ць; дапамо́га
梆子 bāngzi
  ляско́тка; бразго́тка
  бандзы́ [від кітайскай драмы]
bǎng
  звя́зваць; прывя́зваць; 把行李绑起来 bă xíngli băng qǐlái звяза́ць бага́ж, звяза́ць рэ́чы
  накру́чваць, намо́тваць; абмо́тваць, абкру́чваць
  скруці́ць, звяза́ць; 把手绑起来 bă shŏu băng qǐlái скруці́ць ру́кі
绑带 bǎngdài
  банда́ж
  шнуро́ўка; завя́зачкі, тасё́мкі; на шнурка́х
绑架 bǎngjià
  вы́красці, укра́сці
榜样 bǎngyàng
  узо́р, пры́клад; 作出榜样 zuòchū băngyàng паказа́ць пры́клад
膀子 bǎngzi
  рука́; плячо́; 光着膀子 guāngzhe băngzi паўго́лы [да пояса]
  крыло́
bàng
  па́лка; 木棒 mùbàng драўля́ная па́лка; 橡皮棒 xiàngpíbàng гумо́вая дубі́нка; 指挥棒 zhĭhuībàng дырыжо́рская па́лачка; жазло́; ука́зка
  здо́рава; надзвы́чай до́бра, цудо́ўна, выда́тна; 字写得真棒。 Zì xiěde zhēn bàng. Іеро́гліфы напі́саны про́ста выда́тна.
bàng, páng
  фунт [мера вагі]
  ва́гі; узва́жваць; 磅体重 bàng tĭzhòng узва́жвацца
傍晚 bàngwǎn
  пад ве́чар, к ве́чару
bāo, bō
  абдзіра́ць; здзіра́ць; здыма́ць, зніма́ць; 剥皮 bāo pí зніма́ць лупі́ну; здзіра́ць шку́ру; 剥花生 bāo huāshēng лу́шчыць ара́хіс
  зрэ́заць; пара́ніць, пашко́джваць; 剥削 bōxuē эксплуатава́ць; эксплуата́цыя
bāo
  заго́ртваць, запако́ўваць, закру́чваць, укру́чваць, абго́ртваць; упако́ўваць; перавя́зваць [рану]; 包饺子 bāo jiăozi рабі́ць пельме́ні, ляпі́ць пельме́ні; 把东西包起来 bă dōngxi bāo qilai упакава́ць рэ́чы; 包上伤口 bāoshang shāngkŏu перавяза́ць ра́ну
  скру́так, паке́т; паку́нак, су́мка; 邮包 yóubāo пасы́лка; 书包 shūbāo шко́льны ра́нец; су́мка для кніг; 钱包 qiánbāo кашалё́к
  пухлі́на; гуз; 头上起了个包。 Tóushang qĭle ge bāo. На галаве́ ўско́чыў гуз.
  браць на сябе́ адка́знасць (за што-н.); 这一工作全由我一个人包下来。 Zhè yī gōngzuò quán yóu wŏ yī ge rén bāo xialai. Гэ́ту рабо́ту я ца́лкам бяру́ на сябе́.
  гарантава́ць; гара́нтыя; 包你满意。 Bāo nǐ mănyì. Гаранту́ю, што ты бу́дзеш задаво́лены.
  уключа́ць у сябе́; ахо́пліваць
  акружа́ць; 敌军分两路包过来。 Díjūn fēn liăng lù bāo guolai. Праці́ўнік акружы́ў з двух бако́ў.
  найма́ць; фрахтава́ць; зака́зваць; 包一辆汽车 bāo yī liàng qìchē узя́ць напрака́т аўтамабі́ль; 包桌 bāozhuō заказа́ць сто́лік [у рэстаране]
包办 bāobàn
  ца́лкам узя́ць пад сваю́ адка́знасць; ца́лкам браць у свае́ ру́кі; манапалізава́ць
包庇 bāobì
  браць пад абаро́ну; пакрыва́ць; выгаро́джваць
包袱 bāofu
  клу́нак [з рэчамі]
  перан. <转> груз; бярэ́мя; кло́пат; цяжа́р; даку́ка; 家庭包袱 jiātíng bāofu сяме́йныя кло́паты
包裹 bāoguǒ
  упако́ўваць, пакава́ць; перавя́зваць
  клу́нак, паке́т; пасы́лка; 寄包裹 jì bāoguŏ адпра́віць пасы́лку
包含 bāohán
  змяшча́ць у сабе́, заключа́ць у сабе́; уключа́ць; уключэ́нне
包括 bāokuò
  ахо́пліваць, уключа́ць; у тым лі́ку
包围 bāowéi
  акружа́ць, браць у кальцо́
包装 bāozhuāng
  упако́ўваць, пакава́ць; упако́ўка
包子 bāozi
  ба́oдзы [паравыя піражкі] з агаро́днінай
báo
  то́нкі; 薄片 báopiàn то́нкая лу́стачка, то́нкая скі́бачка, то́нкі скрылё́к; 这纸很薄。 Zhè zhĭ hěn báo. Гэ́та папе́ра ве́льмі то́нкая.
  ва́дкі; сла́бы; 酒味很薄。 Jiŭwèi hěn báo. Віно́ ве́льмі сла́бае.
  неўрадлі́вы [аб глебе]; 薄地 báodì неўрадлі́выя зе́млі
  хало́дны [аб пачуццях]
bǎo
  абараня́ць, засцерага́ць, ахо́ўваць, сцерагчы́
  забяспе́чваць; гарантава́ць; руча́цца; 保质保量 băozhìbăoliàng гарантава́ць як я́касць, так і ко́лькасць; 我保他不会出事。 Wŏ băo tā bùhuì chūshì. Руча́юся, што з ім нічо́га не зда́рыцца.
  пару́ка; паруча́льнік; гара́нт; 交保 jiāobăo адда́ць на пару́кі; 作保 zuòbăo вы́ступіць у я́касці паруча́льніка; узя́ць на пару́кі
  страхава́цца; 火险保了五千元。 Huŏxiăn băole wŭqián yuán. На вы́падак пажа́ру застрахава́ліся на пяць ты́сяч юа́няў.
  [скароч.] Балга́рыя
bǎo
  кашто́ўнасць; скарб; 无价之宝 wújiàzhībăo ве́льмі кашто́ўны скарб
  кашто́ўны; цэ́нны; 宝石 băoshí кашто́ўны ка́мень
bǎo
  пад'е́сці, нае́сціся; дасы́та, по́ўнасцю, уво́лю; 我已经饱了。 Wŏ yĭjing băo le. Я ўжо пад'е́ў.
  налі́ты; паналіва́ны; наліва́цца; 谷粒儿很饱。 Gŭlìr hěn băo. Зе́рне до́бра наліло́ся.
宝贝 bǎobèi
  кашто́ўнасць; скарб
保持 bǎochí
  захо́ўваць; падтры́мліваць; 保持清洁 băochí qīngjié падтры́мліваць чысціню́; 保持中立 băochí zhōnglì захо́ўваць нейтралітэ́т
保存 bǎocún
  захо́ўваць; ахо́ўваць; 保存古迹 băocún gŭjī захо́ўваць старажы́тныя по́мнікі
保管 bǎoguǎn
  захо́ўваць, хава́ць, трыма́ць; змяшча́ць; кірава́ць; 保管文件 băoguăn wénjiàn захо́ўваць дакуме́нты
  захава́льнік; кладаўшчы́к
  руча́цца; гарантава́ць
宝贵 bǎoguì
  кашто́ўны, цэ́нны
饱和 bǎohé
  хім. <化> насычэ́нне; насы́чаны
保护 bǎohù
  абараня́ць, ахо́ўваць; ахо́ва; 保护国家利益 băohù guójiā lìyì абараня́ць інтарэ́сы краі́ны; 劳动保护 láodòng băohù ахо́ва пра́цы
保健 bǎojiàn
  ахо́ва здаро́ўя; 保健站 băojiànzhàn медпу́нкт; 保健操 băojiàncāo лячэ́бная гімна́стыка
宝剑 bǎojiàn
  була́тны меч; кашто́ўны меч
堡垒 bǎolěi
  прам. <直>, перан. <转> крэ́пасць; форт
  апо́ра
保留 bǎoliú
  захо́ўваць; 保留老传统 băoliú lăo chuántŏng захо́ўваць стары́я трады́цыі
  пакіда́ць за сабо́й; рэзервава́ць; 保留自己的意见 băoliú zìjĭ de yìjian заста́цца пры сваё́й ду́мцы
  агаво́рка; 无保留地同意 wúbăoliú de tóngyì безагаво́рачна пагадзі́цца
饱满 bǎomǎn
  налі́ты; паўнакро́ўны
  по́ўны (чаго-н.), прася́кнуты (чым-н.); 精神饱满 jīngshén băomăn по́ўны сіл і эне́ргіі
保密 bǎomì
  захо́ўваць та́йну, трыма́ць у сакрэ́це; сакрэ́тны, канфідэнцы́йны
保姆 bǎomǔ
  ня́нька; выхава́льніца
宝石 bǎoshí
  кашто́ўны ка́мень; самацве́т
  я́хант; кару́нд
保守 bǎoshǒu
  захо́ўваць; 保守秘密 băoshŏu mìmì захо́ўваць та́йну
  прытры́млівацца стары́х по́глядаў; кансерваты́ўны; 保守思想 băoshŏu sīxiăng кансерваты́ўныя ідэ́і, кансерваты́ўныя по́гляды
保卫 bǎowèi
  абараня́ць; ахо́ўваць; 保卫祖国 băowèi zŭguó абараня́ць радзі́му
保险 bǎoxiǎn
  страхава́ць; страхава́нне; страхавы́; 人寿保险 rénshòu băoxiăn страхава́нне жыцця́; 保险单 băoxiăndān страхавы́ по́ліс
  бяспе́чны; засцерага́льны, ахо́ўны; 保险刀 băoxiăndāo бяспе́чная бры́тва; 保险带 băoxiăndài рамяні́ бяспе́кі
保养 bǎoyǎng
  берагчы́; 保养身体 băoyăng shēntĭ берагчы́ здаро́ўе
  дагляда́ць, абслуго́ўваць [тэхніку]; 保养维修 băoyăng wéixiū прафілакты́чны рамо́нт
保佑 bǎoyòu
  ла́ска Бо́жая; добраславе́нне, блаславе́нне; добраслаўля́ць, бласлаўля́ць
宝玉 bǎoyù
  кашто́ўны ка́мень, самацве́т; кашто́ўнасць
保障 bǎozhàng
  гарантава́ць; забяспе́чваць; гара́нтыя; забеспячэ́нне; 保障人权 băozhàng rénquán гарантава́ць правы́ чалаве́ка; 社会保障 shèhuì băozhàng сацыя́льнае забеспячэ́нне; 保障线 băozhàngxiàn гарантава́ны ўзро́вень [напр., пражытачны]
保证 bǎozhèng
  гарантава́ць; руча́цца; абавя́звацца; гара́нтыя; закла́д; абавяза́цельства
保重 bǎozhòng
  берагчы́ сябе́, клапаці́цца пра сваё́ здаро́ўе
bào
  струга́ць; габлява́ць [рубанкам]
  руба́нак, гэ́бель
bào
  паведамля́ць, апавяшча́ць; дакла́дваць; дано́сіць
  адка́зваць; у адка́з; 报以微笑 bào yĭ wēixiào усміхну́цца ў адка́з
  адплаці́ць; адда́ць нале́жнае; аддзя́каваць (каму-н.); 以怨报德 yĭyuànbàodé адплаці́ць злом за дабро́
  ве́стка; паведамле́нне; 喜报 xĭbào ра́дасная ве́стка
  газе́та; 看报 kàn bào чыта́ць газе́ту; 订报 dìng bào вы́пісаць газе́ту
  тэлегра́ма; 发报 fā bào пасла́ць тэлегра́му
bào
  абніма́ць, абдыма́ць
  трыма́ць на рука́х; ня́ньчыць; 抱孩子 bào háizi ня́ньчыць дзіця́
  пе́сціць, адчува́ць, мець; 抱希望 bào xīwàng мець надзе́ю, спадзява́цца
  бярэ́мя, аха́пак; абхва́т; 抱干草 bào gāncăo аха́пак се́на; 三抱粗的松树 sān bào cū de sōngshù сасна́ ў тры абхва́ты
  высе́джваць птушаня́т, сядзе́ць на я́йках; 抱小鸡 bào xiăojī высе́джваць кураня́т
bào
  бу́рны, імклі́вы, імпэ́тны; рапто́ўны, неспадзява́ны; 暴病 bàobìng рапто́ўна захварэ́ць; 暴雨 bàoyǔ праліўны́ дождж, лі́вень, зале́ва
  запа́льчывы; 他的脾气很暴。 Tāde píqi hěn bào. У яго́ ве́льмі запа́льчывы хара́ктар.
  успу́хнуць; 青筋暴出。 Qīngjīn bàochū. Жы́лы ўспу́хлі.
bào
  узарва́цца, вы́бухнуць; ло́пнуць; 车胎爆了。 Chētāi bào le Шы́на ло́пнула.
  сма́жыць [у алеі]
报仇 bàochóu
  адпо́мсціць; по́мста; адпла́та
报酬 bàochou
  узнагаро́джанне; пла́та; апла́та; 劳动报酬 láodòng bàochou узнагаро́джанне за пра́цу; пла́та за пра́цу
报答 bàodá
  аддзя́каваць; адплаці́ць
报到 bàodào
  з'яві́цца і далажы́ць аб прыбыцці́; 按时报到 ànshí bàodào з'яві́цца ў тэ́рмін
报道 bàodào
  паведамля́ць; інфармава́ць
  паведамле́нне; інфарма́цыя; рэпарта́ж; 据新华社报道 jù Xīnhuáshè bàodào паво́дле паведамле́нняў аге́нцтва Сіньхуа́
爆发 bàofā
  выкіда́цца, выкі́двацца, вывярга́цца; вывяржэ́нне; 火山爆发 huŏshān bàofā вывяржэ́нне вулка́на
  перан. <转> вы́бухнуць; гры́мнуць; узня́цца; успы́хнуць, пача́цца; вы́бух; 战争爆发 zhànzhēng bàofā пачала́ся вайна́
暴风雨 bàofēngyǔ
  навальні́ца; бу́ра
报复 bàofù
  адплаці́ць; адпо́мсціць; рэва́нш
抱负 bàofù
  ідэа́лы; імкне́нні; наме́ры; мэ́ты; амбі́цыі
  не́сці ў аха́пку і за пляча́мі; браць з сабо́й; но́ша
报告 bàogào
  дакла́дваць; дано́сіць; рапартава́ць; рабі́ць справазда́чу
  дакла́д; данясе́нне; ра́парт; справазда́ча; 总结报告 zŏngjié bàogào справазда́чны дакла́д
报馆 bàoguǎn
  рэда́кцыя газе́ты
曝光 bàoguāng
  фота <摄> экспазі́цыя; вы́трымка; 曝光计 pùguāngjì экспано́метр
  вы́крыць, вы́явіць; паказа́ць [недахопы]
报刊 bàokān
  прэ́са; друк
暴力 bàolì
  гвалт, насі́лле; гру́бая сі́ла; 使用暴力 shĭyòng bàolì гвалто́ўна прымуша́ць, прымяня́ць сі́лу
暴露 bàolù
  раскры́ць, вы́явіць, паказа́ць; вы́крыць; 暴露秘密 bàolù mìmì раскры́ць та́йну; 自我暴露 zìwŏ bàolù самавыкрыццё́
  паказа́цца, вы́явіцца, раскры́цца
报名 bàomíng
  запіса́цца; зарэгістрава́цца
爆破 bàopò
  узрыва́ць, падрыва́ць; выбухо́вы, выбухны́, узрыўны́; падрыўны́; 爆破手 bàopòshŏu падрыўні́к
抱歉 bàoqiàn
  шкадава́ць; на жаль; на вялі́кі жаль
报社 bàoshè
  рэда́кцыя газе́ты
报销 bàoxiāo
  зрабі́ць справазда́чы [аб выдатках]; залічы́ць выда́ткі на раху́нак казны́
  спіса́ць як непрыго́днае, непрыда́тнае
  разм. <口> ліквідава́ць, анулява́ць
暴雨 bàoyǔ
  лі́вень, праліўны́ дождж, зале́ва
抱怨 bàoyuàn
  нарака́ць, ска́рдзіцца; кры́ўдзіцца; 抱怨命运 bàoyuàn mìngyùn нарака́ць на лёс, ска́рдзіцца на лёс
爆炸 bàozhà
  узрыва́цца, выбуха́ць; разрыва́цца; 炮弹没有爆炸。Pàodàn méiyŏu bàozhà. Снара́д не ўзарва́ўся.
  прам. <直>, перан. <转> вы́бух; 核爆炸 hé bàozhà я́дзерны вы́бух; 人口爆炸 rénkŏu bàozhà дэмаграфі́чны вы́бух
报纸 bàozhǐ
  газе́та; газе́ты
  газе́тная папе́ра
爆竹 bàozhú
  хлапу́шка, пета́рда
刨子 bàozi
  руба́нак
豹子 bàozi
  леапа́рд; барс; пантэ́ра
bēi
  шкля́нка; кру́жка; бака́л; ча́рка; кілі́шак; 干杯 gānbēi асушы́ць бака́л, асушы́ць ча́рку
  ку́бак; 银杯 yínbēi сярэ́браны ку́бак
bēi
  мануме́нт; стэ́ла; надмагі́льны по́мнік; 立碑 lìbēi паста́віць по́мнік
bēi
  не́сці на спі́не; узвалі́ць на спі́ну; 背孩子 bēi háizi не́сці на спі́не дзіця́; 背上包袱 bēishang bāofu узвалі́ць на спі́ну клу́нак; узвалі́ць на сябе́ цяжа́р
  браць на сябе́; 背十字架 bēi shízìjià не́сці крыж
悲哀 bēi’āi
  марко́тны, засму́чаны, журбо́тны, тужлі́вы; 悲哀的样子 bēi’āi de yàngzi засму́чаны вы́гляд
卑鄙 bēibǐ
  по́длы; ні́зкі; бры́дкі, агі́дны, паску́дны, га́дкі
悲惨 bēicǎn
  трагі́чны; 悲惨的结局 bēicăn de jiéjú трагі́чны кане́ц
悲愤 bēifèn
  нарака́ць, ска́рдзіцца; абура́цца, гне́вацца; сму́так і гнеў; го́рыч і гнеў
悲观 bēiguān
  песімісты́чны; 悲观的情绪 bēiguān de qíngxù песімісты́чны настро́й
悲剧 bēijù
  траге́дыя; дра́ма; 上演悲剧 shàngyăn bēijù ста́віць траге́дыю; 家庭悲剧 jiātíng bēijù сяме́йная дра́ма
悲痛 bēitòng
  смуткава́ць, бедава́ць, тужы́ць, журы́цца, шкадава́ць; марко́ціцца, смуці́цца, журы́цца; го́ра, сму́так, скру́ха, жаль, туга́, журба́; паку́та; засму́чаны; 悲痛的教训 bēitòng de jiàoxun го́ркі ўрок, су́мны ўрок
杯子 bēizi
  шкля́нка; ку́бак; бака́л без но́жкі
běi
  по́ўнач; паўно́чны; 北风 běifēng паўно́чны ве́цер; 北半球 Běibànqiú паўно́чнае паўша́р'е; 往北去 wàng běi qù ру́хацца на по́ўнач
  кніжн. <书> цярпе́ць паражэ́нне; 连战皆北 liánzhàn jiēběi цярпе́ць паражэ́нне адно́ за другі́м
北边 běibian
  паўно́чная ча́стка; по́ўнач
北方 běifāng
  по́ўнач; паўно́чны
北极 Běijí
  Паўно́чны по́люс; 北极地带 Běijí dìdài А́рктыка; 北极光 Běijíguāng паўно́чнае ззя́нне; астр. <天> 北极星 Běijíxīng Паля́рная зо́рка
北京 Běijīng
  го́рад Пекі́н; 北京人 Běijīng rén пекі́нец; сінантро́п
北面 běimiàn
  паўно́чны бок; по́ўнач; на по́ўначы
bèi
  раз [у спалучэнні з лічэбнікамі пасля дзеясловаў або якасных прыметнікаў, якія ўказваюць на ўзрастанне, павелічэнне і пад.]; 超过一倍 chāoguò yī bèi пераўзысці́ ў два разы́; 物价上涨三倍。 Wùjià shàngzhăng sān bèi. Цэ́ны на тава́ры вы́раслі ў чаты́ры разы́.; 生产率提高了二点三倍。 Shēngchănlǜ tígāole èr diăn sān bèi. Вытво́рчасць пра́цы павы́сілася ў 3,3 ра́за.; 高一倍 gāo yī bèi вышэ́й у два разы́
  [пасля дзеясловаў з прыназоўнікамі 到 [dào], 至 [zhì] і пад., а таксама ў сказах з выказнікам-звязкай, лічэбнік перакладаецца па намінале]: 增加到两倍 zēngjiā dào liăngbèi павялі́чыцца ў два разы́; 今年的产量是去年的三倍。 Jīnnián de chănliàng shì qùniánde sānbèi. Аб'ё́м вытво́рчасці ў гэ́тым го́дзе ў тры разы́ перавыша́е ўзро́вень міну́лага го́да.
bèi
  мець; вало́даць; 德才兼备 dé cái jiānbèi вало́даць высо́кімі мара́льнымі і дзелавы́мі я́касцямі
  рыхтава́цца; быць гато́вым да (чаго-н.); падрыхто́ўваць; 备饭 bèifàn прыгатава́ць е́жу [напр., у дарогу]
  абсталява́нне; амуні́цыя; начы́нне; 军备 jūnbèi вае́нная амуні́цыя
bèi
  прыхіна́цца спі́най (да чаго-н.), абапіра́цца; 背着墙 bèizhe qiáng прыхіна́цца да сцяны́
  заву́чваць; дэкламава́ць на па́мяць; чыта́ць па па́мяці; 背诗bèi shī чыта́ць ве́ршы па па́мяці; дэкламава́ць ве́ршы па па́мяці
bèi
  ко́ўдра; 棉被 miánbèi ва́тная ко́ўдра
  паку́таваць (ад чаго-н.); пацярпе́ць (ад чаго-н.); 被灾 bèizāi пацярпе́ць ад стыхі́йнага бе́дства
  [службовае слова, якое ўказвае на пасіў]: 他被选为代表。Tā bèi xuănwéi dàibiăo. Яго́ абра́лі дэлега́там.
bèi
  пакале́нне; 长辈 zhăngbèi старэ́йшае пакале́нне; 我们这一辈 wŏmen zhè yī bèi на́ша пакале́нне
  жыццё́; век; 半辈儿 bàn bèir паўжыцця́; паўве́ка
被动 bèidòng
  пасі́ўны; 陷于被动 xiànyú bèidòng тра́піць у зале́жнае стано́вішча
备份 bèifèn
  рэзерво́вая ко́пія
被告 bèigào
  юр. <法> абвінава́чаны; адка́зчык
背后 bèihòu
  зза́ду; за; па-за́; 房子背后 fángzi bèihòu за до́мам
  за спі́най; 躲到别人背后 duŏ dào biérén bèihòu хава́цца за чужу́ю спі́ну
背景 bèijǐng
  тэатр. <剧> за́дняя дэкара́цыя; за́дні план; за́днік [размоўнае]
  фон; 历史背景 lìshĭ bèijĭng гістары́чны фон
  падаплё́ка; адваро́тны бок; 阴谋活动的背景 yīnmóu huódòng de bèijĭng падаплё́ка інтры́г
贝壳 bèiké
  ра́кавіна
背叛 bèipàn
  здра́джваць; узбунтава́цца; здра́да; здра́дніцкі
背诵 bèisòng
  чыта́ць на па́мяць; дэкламава́ць; 背诵课文 bèisòng kèwén чыта́ць тэкст уро́ка на па́мяць
备忘录 bèiwànglù
  мемара́ндум
被窝 bèiwō
  ва́тная ко́ўдра
背心 bèixīn
  безрука́ўка
  ма́йка
背影 bèiyǐng
  сілуэ́т чалаве́ка са спі́ны
被子 bèizi
  ко́ўдра
bei
  і ўсё; то́лькі і ўсяго́; 不懂, 就好好学呗。 Bùdŏng, jiù hăohăo xué bei. Не ве́даеш — дык вучы́ся як трэ́ба, вось і ўсё.
  так і быць; 你要去, 就去呗。 Nĭ yào qù, jiù qù bei. Cабра́ўся ісці́, дык ідзі́.
bēn, bèn
  імча́цца, ляце́ць, імклі́ва бе́гчы; 奔来奔去 bēnlái bēnqù бе́гаць туды́ і сюды́, кі́дацца, мітусі́цца; 奔流 bēnliú імклі́ва цячы́; імклі́вы пато́к, бу́рны пато́к
  ры́нуцца; кі́нуцца; 直奔大门 zhí bèn dàmén кі́нуцца да варо́т
  клапаці́цца, бе́гаць [па справах]
  у напра́мку; да; 奔河边走去 bèn hébiān zŏuqù ісці́ да ракі́
奔波 bēnbō
  шалё́ны пато́к, імклі́вае цячэ́нне
  рва́цца, ганя́цца, насі́цца, бе́гаць, стара́цца, увіха́цца, мітусі́цца; го́нка, бегатня́; кло́паты
奔驰 bēnchí
  імча́цца, не́сціся
奔跑 bēnpǎo
  бе́гчы; імча́цца; не́сціся
běn
  выто́кі; асно́ва; карані́; першапрычы́на; асно́ўны, карэ́нны; 不要忘本。Bùyào wàng běn. Не забыва́йце свае́ карані́.; Па́мятайце першапрычы́ну.
  асно́ўны капіта́л; гро́шы
  першапачатко́ва; спача́тку; па су́тнасці; ула́сна ка́жучы; 我本不想走。 Wŏ běn bù xiăng zŏu. Ула́сна ка́жучы, я не збіра́ўся ісці́.
  да́дзены, гэ́ты; наш; 本年 běnnián гэ́ты год; у гэ́тым го́дзе; 本国 běnguó на́ша краі́на
  карашо́к кні́гі; 两本书 liăng běn shū дзве кні́гі
  сшы́так; альбо́м; 照相本 zhàoxiàngběn фотаальбо́м; 日记本 rìjìběn ната́тнік
  адбі́так; выда́нне; 普及本 pùjíběn папуля́рнае выда́нне; 英文本 yīngwénběn выда́нне на англі́йскай мо́ве
本科 běnkē
  асно́ўны курс; спецыя́льнасць [паводле адукацыі]; по́ўны курс навуча́ння [як правіла, па праграме «бакалаўр»]
本来 běnlái
  першапачатко́вы; праўдзі́вы, сапра́ўдны; спрадве́чны, першапачатко́вы, пачатко́вы, адве́чны; першапачатко́ва
  ула́сна ка́жучы; нао́гул ка́жучы; на са́май спра́ве; па су́тнасці
本领 běnlǐng
  уме́нне; на́выкі; майстэ́рства; 有本领 yŏu běnlĭng вало́даць уме́ннем; здо́льны, уме́лы
本能 běnnéng
  інсты́нкт; інстынкты́ўна; 自卫的本能 zìwèi de běnnéng інсты́нкт самазахава́ння; 本能地闭上眼睛 běnnéng de bìshang yănjing інстынкты́ўна заплю́шчыць во́чы
本钱 běnqián
  капіта́л; гро́шы
本人 běnrén
  я
  сам; асабі́ста; 交给他本人 jiāo gěi tā běnrén уручы́ць яму́ асабі́ста; перада́ць яму́ асабі́ста
本身 běnshēn
  сам; сам па сабе́; свой; ула́сны; 他本身 tā běnshēn ён сам
本事 běnshi
  асно́ўны сюжэ́т [п'есы і пад.]
  уме́нне; на́выкі; майстэ́рства, здо́льнасці
本着 běnzhe
  у адпаве́днасці з (чым-н.); паво́дле (чаго-н.); зго́дна з (чым-н.)
本质 běnzhì
  су́тнасць; 问题的本质 wèntí de běnzhì су́тнасць прабле́мы
本子 běnzi
  сшы́так
  выда́нне [кніга]
bèn
  дурны́, неразу́мны; тупы́; 他很笨。 Tā hěn bèn. Ён ве́льмі дурны́.; 笨主意 bèn zhŭyì неразу́мная ідэ́я
  нехлямя́жы, нязгра́бны, няспры́тны; няўме́лы, няскла́дны
  перан. <转> ця́жкі; 笨活儿 bèn huór ця́жкая фізі́чная пра́ца
  грува́сткі, гру́зны, вялі́кі; ця́жкі; 笨重的家具 bènzhòng de jiāju грува́сткая мэ́бля
笨重 bènzhòng
  грува́сткі, гру́зны, вялі́кі; нехлямя́жы, нязгра́бны; 笨重的柜子 bènzhòng de guìzi грува́сткая ша́фа
  перан. <转> ця́жкі; 笨重的体力劳动 bènzhòng de tĭlì láodòng ця́жкая фізі́чная пра́ца
笨拙 bènzhuō
  тупы́, дурны́, неразу́мны
  нехлямя́жы, нязгра́бны, няспры́тны, няўме́лы, няскла́дны, непаваро́тлівы
bēng, běng, bèng
  наця́гваць; заця́гваць; сця́гваць; 把绳子绷直 bă shéngzi bēng zhí нацягну́ць вяро́ўку; 衣服绷在身上 yīfu bēng zài shēnshang суке́нка ў абця́жку, суке́нка ў аблі́пку
  прыфастрыгава́ць, прышы́ць [на жывую нітку]; 绷被里儿 bēng bèi lĭr прыфастрыгава́ць чахо́л на ко́ўдру
崩溃 bēngkuì
  пацярпе́ць крах; крах; крушэ́нне; 殖民主义的崩溃 zhímín zhŭyì de bēngkuì крах каланіялі́зму; 处于崩溃的边缘 chŭyú bēngkuì de biānyuán знахо́дзіцца на мяжы́ кра́ху, быць на мяжы́ кра́ху
béng
  не трэ́ба; не ва́рта
  не выкарысто́ўваць; бескары́сны
  мед. <医> чалаве́к, які́ стра́ціў здо́льнасць ру́хацца
绷脸 běngliǎn
  дзьму́цца (на каго-н.); пану́ры, хму́рны, пахму́рны, з каме́нным тва́рам; са злым вы́глядам, з сярдзі́тым вы́глядам
bèng
  скака́ць; падско́кваць
迸发 bèngfā
  пы́рснуць; пасы́пацца [напр., пра іскры]; пача́ць рагата́ць
bī
  вымуша́ць; прымуша́ць; даво́дзіць да (чаго-н.); 形势逼人 xíngshì bī rén абста́віны вымуша́юць
  патрабава́ць; запатрабава́ць; 逼债 bīzhài запатрабава́ць доўг
  прыбліжа́цца, падыхо́дзіць ушчыльну́ю
逼近 bījìn
  наблі́зіцца; 逼近考期。Bījìn kăoqī. Падышлі́ экза́мены.
逼迫 bīpò
  вымуша́ць, прымуша́ць
bí
  нос; насавы́; 鼻音 bíyīn насавы́ гук; 鼻腔 bíqiāng насава́я по́ласць
  ву́шка; 针鼻儿 zhēnbír ву́шка іго́лкі
鼻孔 bíkǒng
  но́здра
鼻涕 bítì
  со́плі; 流鼻涕 liú bítì з но́са цячэ́, на́смарк, ка́тар
鼻子 bízi
  нос
bǐ
  параўно́ўваць; у параўна́нні; спабо́рнічаць; 比力气 bĭ lìqì паме́рацца сі́ламі; 比质量 bĭ zhìliàng спабо́рнічаць за я́касць
  у параўна́нні з [таксама службовае слова, якое выкарыстоўваецца для выражэння параўнання]; 他比我高。 Tā bĭ wŏ gāo. Ён вышэ́йшы за мяне́ ро́стам.; 他写得比我好。 Tā xiěde bĭ wŏ hăo. Ён пі́ша лепш за мяне́.
  [паказвае на суадносіны ачкоў у спартыўнай гульні]; 我们的队以二比一获胜。 Wŏmen de duì yĭ èr bĭ yī huòshèng. На́ша кама́нда вы́йграла з лі́кам два — адзі́н.
  жэстыкулява́ць; 连说带比 lián shuō dài bĭ гавары́ць і пака́зваць рука́мі
  мат. <数> адно́сіны
bǐ
  пэ́ндзаль; ало́вак; ру́чка; пяро́
  ры́са, лі́нія [у іерогліфе]; 这个字有几笔? Zhège zì yŏu jĭ bĭ? Ко́лькі лі́ній у гэ́тым іеро́гліфе?
  піса́ць, запі́сваць; пісьмо́вы; 笔译 bĭyì пісьмо́вы перакла́д
彼此 bǐcǐ
  і той і другі́; або́два бакі́; узае́мна; 彼此不和 bĭcĭ bù hé не ла́дзіць адзі́н з адны́м; 彼此尊重 bĭcĭ zūnzhòng паважа́ць адзі́н аднаго́
  Жада́ю Вам таго́ ж! І Вас такса́ма!
比方 bǐfang
  пры́клад; напры́клад; 比方说 bĭfang shuō напры́клад; 打个比方 dăge bĭfang прыве́сці пры́клад
笔杆 bǐgǎn
  пэ́ндзаль; пяро́
笔记 bǐjì
  запі́сваць, рабі́ць за́піс; за́піс
笔记本 bǐjìběn
  ната́тнік, запісна́я кні́жка
比较 bǐjiào
  параўно́ўваць; супастаўля́ць; параўна́нне; у параўна́нні з (кім-н., чым-н.)
  параўна́льна; у параўна́нні з (кім-н., чым-н.); 写得比较好。Xiě de bĭjiào hăo. Напі́сана параўна́льна до́бра.
比例 bǐlì
  прапо́рцыя; суадно́сіны; 比例失调 bĭlì shītiáo парушэ́нне прапо́рцыі; дыспрапо́рцыя
比拟 bǐnǐ
  параўно́ўваць; параўна́нне; 不可比拟 bùkě bĭnĭ не ісці́ ні ў яко́е параўна́нне; несувыме́рны; непараўна́льны
比如 bǐrú
  напры́клад
比赛 bǐsài
  спабо́рніцтвы; турні́р; спабо́рнічаць
比喻 bǐyù
  во́бразны вы́раз; мета́фара
笔直 bǐzhí
  прамы́ як страла́; у стру́нку
比重 bǐzhòng
  удзе́льная вага́; працэ́нт; прапо́рцыя
bì
  сцяна́; сце́нка; насце́нны; 壁灯 bìdēng насце́ннае бра
  скала́; уцё́с
bì
  абавязко́ва; непазбе́жна; 我明天必到。 Wŏ míngtiān bì dào. Я за́ўтра абавязко́ва прыйду́.
  трэ́ба; патрэ́бна; ва́рта; нале́жыць; неабхо́дна; 不必多担心。 Bù bì duō dānxīn. Не трэ́ба мо́цна непако́іцца.
bì
  кніжн. <书> я́рка-зялё́ны; ізумру́дны; блакі́тны; 碧空 bìkōng блакі́тнае не́ба
bì
  рука́ вышэ́й кі́сці, перадпле́чча; 左臂 zuŏbì ле́вая рука́; ле́вае перадпле́чча; 臂章 bìzhāng нарука́ўны знак
bì
  хава́цца (ад чаго-н.); 避雨 bì yǚ хава́цца ад дажджу́
  ухіля́цца (ад чаго-н.), пазбяга́ць (каго-н., чаго-н.), уніка́ць (чаго-н.); 避而不谈 bì‘érbùtán пазбяга́ць размо́вы, уніка́ць размо́вы
bì
  зачыня́ць, закрыва́ць, замыка́ць, зашчэ́пліваць, запіра́ць; 闭门 bìmén зачыня́ць дзве́ры; 闭会 bìhuì закры́ць сход, закры́ць нара́ду
臂膀 bìbǎng
  рука́ [вышэй кісці]
弊病 bìbìng
  недахо́п, зага́на
  злоўжыва́нне
必定 bìdìng
  абавязко́ва, непазбе́жна
弊端 bìduān
  злоўжыва́нне
壁虎 bìhǔ
  заал. <动物> геко́н
  тэх. <技> дзю́бель
毕竟 bìjìng
  у рэ́шце рэшт; усё́-такі; усё́ ж
碧绿 bìlǜ
  я́рка-зялё́ны; ізумру́дны; бірузо́вы
避免 bìmiǎn
  пазбяга́ць (чаго-н.), уніка́ць (чаго-н.); пазбаўля́цца (ад чаго-н.); 不可避免的 bùkě bìmiăn de непазбе́жны
必然 bìrán
  непазбе́жна, абавязко́ва
闭塞 bìsè
  закла́сці [нос]
  глухі́, цяжкадасту́пны
  тэх. <技> блакіро́ўка
必需 bìxū
  неабхо́дны, патрэ́бны; 必需品 bìxūpĭn прадме́ты пе́ршай неабхо́днасці, тава́ры пе́ршай неабхо́днасці
必须 bìxū
  неабхо́дна, трэ́ба, патрэ́бна; нале́жыць
必要 bìyào
  неабхо́дны, патрэ́бны; неабхо́днасць; 必要时 bìyàoshí у вы́падку неабхо́днасці
毕业 bìyè
  зако́нчыць курс; ско́нчыць [навучальную ўстанову]; 毕业论文 bìyè lùnwén дыпло́мная рабо́та; 毕业证书 bìyè zhèngshū дыпло́м; атэста́т
碧玉 bìyù
  я́шма
  скарб [пра дзяўчыну з беднай сям'і]
  зялё́ны нефры́т
biān
  пле́сці, сплята́ць; 编席 biānxí пле́сці цыно́ўку; 编筐子 biān kuāngzi пле́сці ко́шык
  фармірава́ць; камплектава́ць; 编一个队 biān yī ge duì сфармірава́ць атра́д, сфармірава́ць брыга́ду
  склада́ць; ствара́ць, піса́ць; прыдумля́ць; 编词典 biān cídiăn склада́ць сло́ўнік
  выду́мваць; фабрыкава́ць; 编谎话 biān huānghuà выдумля́ць хлусню́
  кні́га; выда́нне; 简编 jiănbiān скаро́чанае выда́нне
  ча́стка; том; 上编 shàngbiān пе́ршая ча́стка
biān
  край; бок; бе́раг; або́чына; 桌边 zhuōbiān край стала́; 东边 dōngbiān усхо́дні бок; 路边 lùbiān або́чына даро́гі; 河边 hébiān бе́раг ракі́
  збо́ку; каля́; 站在桌子边 zhàn zài zhuōzi biān стая́ць каля́ стала́
biān
  сцяба́ць; хваста́ць; [перан.] падганя́ць
边…边… biān...biān...
  і ... і ..., ... і ..., адначасо́ва, аднача́сна, і ра́зам з тым; 边走边唱 biān zǒu biān chàng ісці́ і спява́ць
鞭策 biāncè
  падахво́чваць, заахво́чваць; стымулява́ць; схіля́ць
鞭打 biāndǎ
  хваста́ць; біць бізуно́м, лупцава́ць, біць, сцё́баць, сцяба́ць
蝙蝠 biānfú
  заал. <动物> кажа́н
编辑 biānjí
  рэдагава́ць; рэда́кцыя
  рэда́ктар; 总编辑 zŏngbiānjí гало́ўны рэда́ктар
边疆 biānjiāng
  паграні́чныя раё́ны; паме́жныя раё́ны; ускра́іна [краіны]
边界 biānjiè
  грані́ца; паграні́чная лі́нія; рубе́ж; 边界线 biānjièxiàn паграні́чная лі́нія
边境 biānjìng
  грані́ца; паграні́чная зо́на, паграні́чная паласа́; 边境贸易 biānjìng màoyì прыграні́чны га́ндаль; 偷越边境 tōu yuè biānjìng нелега́льны перахо́д грані́цы
鞭炮 biānpào
  камбінава́ная хлапу́шка; пета́рда [звычайна ў выглядзе стужкі]
边区 biānqū
  гіст. <史> паграні́чны раё́н
编写 biānxiě
  піса́ць; ствара́ць; склада́ць [падручнік і пад.]
边缘 biānyuán
  край; мяжа́; грані́ца; 边缘科学 biānyuán kèxué суме́жныя галі́ны наву́кі
编织 biānzhī
  вяза́ць, пле́сці
编制 biānzhì
  пле́сці; вяза́ць
  склада́ць; распрацо́ўваць [напр., план]
  асабі́сты склад, штат; 缩小编制 suōxiăo biānzhì скараці́ць штат, скараці́ць персана́л
鞭子 biānzi
  нага́йка; бізу́н
biǎn
  до́шка з на́дпісам [напр., мемарыяльная]
  бамбу́кавы падно́с [плецены]
biǎn
  пло́скі; спляска́ны, распляска́ны; прыплю́снуты; 一只扁盒子 yī zhī biăn hézi пло́ская каро́бачка
扁担 biǎndan
  каро́мысел
贬低 biǎndī
  прыніжа́ць, зніжа́ць; 贬低威信 biăndī wēixìn прыніжа́ць аўтарытэ́т
贬义 biǎnyì
  негаты́ўнае адце́нне; 贬义词 biănyìcí сло́ва з негаты́ўным адце́ннем
便 biàn
  зру́чны; зру́чна; 随你的便 suí nĭ de biàn як вы сабе́ хо́чаце; як ва́ша ла́ска; 便于携带 biàn yú xiédài зру́чна насі́ць з сабо́й
  зру́чны вы́падак
  спадаро́жны; 便车 biànchē спадаро́жная машы́на
  ардына́рны, звыча́йны; 便饭 biànfàn дама́шні абе́д, сці́плы абе́д
  спаражня́цца; мачы́цца; кал; мача́
biàn
  змяня́цца; 天气变了 tiānqì biàn le надво́р'е змяні́лася
  ператвара́цца; 变沙漠为良田 biàn shāmò wéi liángtián ператвары́ць пусты́ню ва ўрадлі́выя зе́млі
biàn
  уве́сь; усю́ды; скрозь; 走遍全国 zŏubiàn quánguó аб'е́здзіць усю́ краі́ну; 我们的朋友遍天下。 Wŏmen de péngyou biàn tiānxià. У нас сябры́ ёсць усю́ды ў све́це.
  раз, разо́к; 请再说一遍。 Qĭng zài shuō yī biàn. Паўтары́це, калі́ ла́ска, яшчэ́ раз.
辨别 biànbié
  адро́зніваць, распазнава́ць
遍布 biànbù
  распаўсю́дзіцца паўсю́ль; 遍布全国 biànbù quánguó быць ва ўсі́х куто́чках краі́ны; быць распаўсю́джаным па ўсёй краі́не
变成 biànchéng
  ператвары́цца (у што-н.)
便道 biàndào
  пешахо́дная сце́жка, пешахо́дная сцяжы́на
  тратуа́р
遍地 biàndì
  паўсю́ль, усю́ды
变动 biàndòng
  зме́ны, змяне́нні, пераме́ны
  змяні́ць, уне́сці зме́ны
变法 biànfǎ
  змяне́нне канстыту́цыі
变革 biàngé
  пераўтварэ́нне; пераме́ны
变故 biàngù
  непрадба́чаная падзе́я; бяда́, го́ра, няшча́сце, няшча́сны вы́падак
辩护 biànhù
  абараня́ць; абаро́на; юр. <法> 辩护人 biànhùrén абаро́нца, абаро́нец; засту́пнік; адвака́т
变化 biànhuà
  зме́на, змяне́нне; пераме́на; 变化无常 biànhuà wúcháng пераме́нлівы, зме́нлівы
变换 biànhuàn
  трансфарма́цыя, пераўтварэ́нне
辩解 biànjiě
  апра́ўдваць; выгаро́джваць
便利 biànlì
  зру́чны; зру́чнасць
  зрабі́ць зру́чным; ствара́ць зру́чнасці
辩论 biànlùn
  дэбатава́ць, дыскутава́ць, палемізава́ць; спрэ́чкі, дэба́ты; ды́спут; 辩论会 biànlùnhuì ды́спут
变迁 biànqiān
  пераме́ны; зме́ны
辨认 biànrèn
  распазна́ць; апазна́ць, пазна́ць
变色 biànsè
  змяні́ць свой ко́лер; вы́цвісці; вы́ліняць; абле́зці
  змяні́цца ў тва́ры, перамяні́цца ў тва́ры
辨识 biànshí
  усвядо́міць, уразуме́ць; распазна́ць
便条 biàntiáo
  запі́ска
变形 biànxíng
  дэфармава́цца; дэфарма́цыя, скажэ́нне
便衣 biànyī
  цыві́льны касцю́м, у цыві́льным касцю́ме
  та́йны аге́нт палі́цыі; чалаве́к у цыві́льным
便于 biànyú
  зру́чна; зру́чны для чаго́-не́будзь
辩证 biànzhèng
  дыялекты́чны; 辩证唯物主义 biànzhèng wéiwù zhŭyì дыялекты́чны матэрыялі́зм
变质 biànzhì
  перарадзі́цца; вы́радзіцца
  сапсава́цца [аб прадуктах і пад.]
辫子 biànzi
  каса́; 留辫子 liú biànzi насі́ць касу́
biāo
  паме́та; знак; этыке́тка; 商标 shāngbiāo гандлё́вая ма́рка; 路标 lùbiāo пуцявы́ знак
  пазнача́ць; зна́чыць; рабі́ць паме́ту; абазнача́ць; 标上声调 biāoshang shēngdiào абазнача́ць тон [у кітайскім складзе]; 标上号码 biāoshang hàomǎ паста́віць ну́мар
标本 biāoběn
  узо́р [мінералу]; чу́чала; пу́дзіла; прэпара́т
标点 biāodiǎn
  зна́кі прыпы́нку
标记 biāojì
  адзна́ка; знак; ме́тка; паме́та; ме́чаны; зна́чаны
飙升 biāoshēng
  ху́ткі; імклі́вы рост [цэн]
标题 biāotí
  загало́вак
标语 biāoyǔ
  ло́зунг
标志 biāozhì
  пака́зчык; крытэ́рый; знак
  азнача́ць (што-н.); све́дчыць (аб чым-н., пра што-н.)
标准 biāozhǔn
  станда́рт; но́рма; крытэ́рый; станда́ртны; нарматы́ўны; 符合标准 fúhé biāozhŭn адпавяда́ць станда́рту, адпавяда́ць но́рме; 标准音 biāozhŭnyīn нарматы́ўнае вымаўле́нне, літарату́рнае вымаўле́нне
biǎo
  верх; пра́вы бок; до́бры бок; во́нкавы; паве́рхневы; ве́рхні; 表里 biăo lĭ зво́нку і ўнутры́; 表层 biăocéng паве́рхневы слой
  праяўля́ць; выяўля́ць; выка́зваць; 表决心 biăo juéxīn праяві́ць рашу́часць; 表同情 biăo tóngqíng выка́зваць спачува́нне
  таблі́ца; гра́фік; дыягра́ма; анке́та; 填表 tián biăo запо́ўніць анке́ту; 登记表 dēngjìbiăo рэгістрацы́йны ліст; 列车时刻表 liéchē shíkèbiăo раскла́д ру́ху цягніко́ў
  стрые́чны, дваю́радны; 表姐 biăojiě стрые́чная сястра́, дваю́радная сястра́; 表兄弟 biăo xiōngdì стрые́чныя браты́, дваю́радныя браты́
  гадзі́ннік [наручны, кішэнны]; 上表 shàng biăo заве́сці гадзі́ннік
表达 biǎodá
  выража́ць [думкі]; перадава́ць [сэнс]
表哥 biǎogē
  старэ́йшы стрые́чны брат [з боку маці]
表格 biǎogé
  бланк; фо́рма
表决 biǎojué
  галасава́ць; галасава́нне; 表决权 biăojuéquán пра́ва го́ласу
表面 biǎomiàn
  во́нкавы бок; зне́шні; паве́рхневы
表明 biǎomíng
  све́дчыць; пака́зваць
表皮 biǎopí
  эпідэ́рміс
表情 biǎoqíng
  вы́раз [твару]; экспрэ́сія
表示 biǎoshì
  выка́зваць; заяўля́ць; 表示不安 biăoshì bù’ān вы́казаць занепако́енасць
  азнача́ць; све́дчыць
表态 biǎotài
  вы́казаць свой пункт гле́джання; заня́ць (якую-н.) пазі́цыю
  пункт гле́джання; пазі́цыя
表现 biǎoxiàn
  праяўля́ць, праяўля́цца; праяўле́нне; увасабле́нне
  зарэкамендава́ць; паказа́ць сябе́
表演 biǎoyǎn
  выко́нваць; ігра́ць [на сцэне]; пака́зваць; выкана́нне
  дэманстрава́ць, пака́зваць
表扬 biǎoyáng
  адзнача́ць; заахво́чваць; падтры́мліваць
表彰 biǎozhāng
  хвалі́ць, усхваля́ць; адзнача́ць
biē
  утрыма́цца, стрыма́цца; 憋住不哭 biēzhù bù kū стрыма́ць слё́зы
  напру́жыцца; 憋足干劲儿 biēzú gànjìnr напру́жыць усе́ сі́лы
  ду́шна
bié
  расстава́цца, разлуча́цца; 永别 yŏngbié разлучы́цца назаўсё́ды
  і́ншы; 别人不知道。 Biérén bù zhīdao. І́ншыя не ве́даюць.
  адро́зніваць, распазнава́ць; 别其真伪 bié qí zhēn wěi адро́зніваць сапра́ўднае ад фальшы́вага
  ро́зніца; адро́зненне; 天地之别 tiān dì zhī bié адро́знівацца, як не́ба ад зямлі́
  не трэ́ба; няма́ чаго́; не́чага; не; 别忙! Bié máng! Не спяша́йцеся!; 别客气! Bié kèqi Не саро́мейцеся!; 别开玩笑! Bié kāi wánxiào! Не трэ́ба жартава́ць!; Не жарту́йце!
  прыкало́ць; прышпілі́ць; прымацава́ць; 用别针别上 yòng biézhēn biéshang прымацава́ць шпі́лькай
别处 biéchù
  і́ншае ме́сца; у і́ншым ме́сцы
别人 biéren
  пабо́чная асо́ба; і́ншыя; старо́ннія; чужы́я
别墅 biéshù
  за́гарадны дом, да́ча
别致 biézhì
  арыгіна́льны; незвыча́йны [пра рэчы]
biě, biē
  змо́ршчаны; запа́лы, упа́лы; змо́ршчыцца; праві́снуць; прагну́цца
别扭 bièniu
  упа́рты; сваво́льны; непаслухмя́ны
  сва́рка; зва́дка; разла́д; 闹别扭 nào bièniu свары́цца
  ця́жкі; дубо́вы [пра мову]
宾馆 bīnguǎn
  гасці́ніца
濒临 bīnlín
  прымыка́ць [да вадаёма]
  быць на мяжы́ (чаго-н.)
bīng
  салда́т; салда́ты; байцы́; 老兵 lăobīng стары́ салда́т; ветэра́н
  вае́нны; 兵舰 bīngjiàn вае́нны карабе́ль
bīng
  лёд; 冰融化了。Bīng rónghuàle. Лёд раста́ў.
  замярза́ць; 冰点 bīngdiăn пункт замярза́ння
  ледзяні́ць; 水冰手。Shuĭ bīng shŏu. Вада́ ледзяні́ць ру́кі.
  замаро́жваць; ахало́джваць [прадукты]
冰雹 bīngbáo
  град
兵力 bīnglì
  вае́нныя сі́лы, узбро́еныя сі́лы
冰凉 bīngliáng
  ве́льмі хало́дны
兵士 bīngshì
  салда́т; радавы́
兵团 bīngtuán
  а́рмія [вайсковае злучэнне]
  во́йска; вае́нныя сі́лы
冰箱 bīngxiāng
  халадзі́льнік; рэфрыжэра́тар
冰雪 bīngxuě
  лёд і снег
  геал. <地质> фірн
bǐng
  трэ́ці цыклі́чны знак [з дзесяці]
bǐng
  рукая́тка; ру́чка; 伞柄 sănbĭng ру́чка парасо́на; 槌柄 chuíbĭng рукая́тка малатка́
  трыма́ць у рука́х; пра́віць; кірава́ць; 柄政 bĭngzhèng трыма́ць ула́ду ў сваі́х рука́х
  чарано́к [ліста, плода]; 叶柄 yèbĭng чарано́к ліста́
  наго́да [для плётак, абгавораў]; 笑柄 xiàobǐng наго́да для насме́шак
bǐng
  кекс; прасна́к; блін; піро́жнае; торт
饼干 bǐnggān
  пячэ́нне; біскві́т
bìng
  сумяшча́цца, злуча́цца, аб'ядно́ўвацца; жыць ра́зам, суіснава́ць
  па́рна; парале́льна; по́бач, ра́зам
  [перад адмоўем] зусі́м; 并不冷 bìng bù lěng зусі́м не хо́ладна
bìng
  хваро́ба; захво́рванне; не́мач; 重病 zhòngbìng ця́жкая хваро́ба; 我的病好了。 Wŏ de bìng hăo le. Я папра́віўся.
  захварэ́ць; хварэ́ць; 他病了三天。 Tā bìngle sān tiān. Ён прахварэ́ў тры дні.
  недахо́п; хі́ба; дэфе́кт; памы́лка; 通病 tōngbìng агу́льны недахо́п
病虫害 bìngchónghài
  хваро́бы і шко́днікі [сельскагаспадарчых культур]
并存 bìngcún
  суіснава́нне
病毒 bìngdú
  мед. <医> ві́рус; ві́русны
病房 bìngfáng
  бальні́чная пала́та
并非 bìngfēi
  не то́лькі
病号 bìnghào
  хво́ры; 病号饭 bìnghàofàn дыеты́чны стол
并肩 bìngjiān
  по́бач, по́плеч, бок у бок, плячо́ ў плячо́
病菌 bìngjūn
  мікро́б
并列 bìngliè
  паста́віць у адзі́н рад; стая́ць у адны́м шэ́рагу
  грам. <语法> злуча́льны; 并列连词 bìngliè liáncí злуча́льны злу́чнік
并排 bìngpái
  по́бач, по́плеч, плячо́ ў плячо́, бок у бок; у адны́м шэ́рагу
并且 bìngqiě
  да таго́ ж; ра́зам з тым; і
病情 bìngqíng
  стан хво́рага; цячэ́нне хваро́бы
病人 bìngrén
  хво́ры; пацые́нт
bō
  перасо́ўваць; перастаўля́ць; 拨钟 bō zhōng пераве́сці гадзі́ннік [насценны]
  паваро́чваць
  выдзяля́ць; асігнава́ць; 拨一笔款子 bō yī bĭ kuănzi вы́дзеліць сро́дкі, асігнава́ць сро́дкі
bō
  перадава́ць па ра́дыё; транслява́ць па тэлеба́чанні; 播出音乐 bōchu yīnyuè перадава́ць му́зыку
  се́яць; сяўба́; 条播 tiáobō се́яць рада́мі; 秋播 qiūbō асе́нняя сяўба́
bō
  хва́ля; хва́лісты; 海波 hăibō марскі́я хва́лі
  фіз. <物> хва́ля; 音波 yīnbō гукавы́я хва́лі; 波长 bōcháng даўжыня́ хва́лі
拨打 bōdǎ
  набіра́ць ну́мар, звані́ць па тэлефо́не, тэлефанава́ць
波动 bōdòng
  хіста́цца; хіста́нне, вага́нне; 物价波动 wùjià bōdòng вага́нне цэн
剥夺 bōduó
  адбіра́ць; пазбаўля́ць; экспрапрыі́раваць; юр. <法> 剥夺权利 bōduó quánlì пазбаўле́нне право́ў
播放 bōfàng
  перадава́ць па ра́дыё, транслява́ць па ра́дыё
  перадава́ць па тэлеба́чанні
波浪 bōlàng
  хва́ля; 波浪式 bōlàng shì хвалепадо́бны; хва́лісты
玻璃 bōli
  шкло; шкляны́
  разм. <口> гомасексуалі́ст, гей
波涛 bōtāo
  высо́кая хва́ля; вадзяны́ вал
波涛汹涌 bō tāo xiōng yǒng
  бурле́нне хваль
  хвалю́ючая сітуа́цыя
剥削 bōxuē
  эксплуатава́ць; эксплуата́цыя
播种 bōzhòng
  пасе́ў; пасяўны́
bó, bǎi
  кіпары́с
勃勃 bóbó
  перан. <转> бурлі́ць; пераліва́ць праз край; 生气勃勃 shēngqì bóbó по́ўны жыццё́вых сіл; 兴致勃勃 xīngzhì bóbó з вялі́кім пад'ё́мам
伯伯 bóbo
  разм. <口> дзя́дзька [старэйшы брат бацькі]
  дзя́дзька, дзя́дзечка [пры звароце да мужчыны — равесніка бацькі або старэйшага]
驳斥 bóchì
  абвярга́ць, аспрэ́чваць, пярэ́чыць; абвяржэ́нне
博大精深 bó dà jīng shēn
  глыбо́кі і шматгра́нны [пра веды, мову, культуру і пад.]
搏斗 bódòu
  схва́тка; суты́чка; уступі́ць у схва́тку; 生死搏斗 shēngsĭ bódòu схва́тка не на жыццё́, а на смерць
伯父 bófù
  старэ́йшы брат ба́цькі; дзя́дзька
博览会 bólǎnhuì
  кірма́ш; вы́стаўка, выста́ва
伯母 bómǔ
  цё́тка [жонка старэйшага брата бацькі]
薄弱 bóruò
  сла́бы; нямо́глы; кво́лы
博士 bóshì
  до́ктар наву́к; 博士论文 bóshì lùnwén до́ктарская дысерта́цыя
博物 bówù
  эруды́цыя
  прыродазна́ўства
  экспана́ты ў музе́і
博物馆 bówùguǎn
  музе́й
脖子 bózi
  шы́я; 掐脖子 qiā bózi узя́ць за го́рла
bǒ, bì
  кульга́ць
bǔ
  лаві́ць; затры́мліваць; арышто́ўваць; 捕鱼 bŭyú лаві́ць ры́бу; 一个强盗被捕了。 Yī ge qiángdào bèibŭ le. Адзі́н з рабаўніко́ў быў арыштава́ны.
bǔ
  цырава́ць; пра́віць, папраўля́ць; рамантава́ць; ла́таць, ла́піць; 补衣服 bŭ yīfu рамантава́ць адзе́нне; 补牙齿 bŭ yáchĭ пламбава́ць зу́бы
  дапаўня́ць; папаўня́ць; запаўня́ць; дадатко́вы; 补选 bŭxuăn дадатко́выя вы́бары
  танізава́ць; умацо́ўваць [здароўе]
  кары́сць
补偿 bǔcháng
  пакрыва́ць; вярта́ць, варо́чаць; кампенсава́ць; кампенса́цыя; 补偿损失 bŭcháng sŭnshī кампенсава́ць стра́ты; 补偿贸易 bŭcháng màoyì кампенсацы́йны га́ндаль
补充 bǔchōng
  дапаўня́ць; папаўня́ць; дапаўне́нне; дада́так; дадатко́вы
补救 bǔjiù
  папра́віць; вы́правіць; папо́ўніць, запо́ўніць, дапо́ўніць; 补救缺陷 bŭjiù quēxiàn запо́ўніць прабе́лы
哺乳 bǔrǔ
  кармі́ць грудзьмі́; выко́рмліваць малако́м
补贴 bǔtiē
  матэрыя́льная дапамо́га; дапамо́га
  субсідзі́раваць; субсі́дыя; дата́цыя
补助 bǔzhù
  ака́зваць матэрыя́льную дапамо́гу; матэрыя́льная дапамо́га; дата́цыя
捕捉 bǔzhuō
  лаві́ць; хапа́ць; 捕捉蝴蝶 bǔzhuō húdié лаві́ць матылько́ў
bù
  не; 我不去。 Wŏ bùqù. Я не пайду́.; 他不是学生。 Tā bùshì xuéshēng. Ён не студэ́нт.
  [у складаных словах адпавядае прыстаўкам не-, без-, анты-]: 不民主 bù mínzhŭ антыдэмакраты́чны; 不卫生 bù wèishēng антысаніта́рны; 不人道 bù réndào негума́нны; антычалаве́чна
bù
  баваўня́ная ткані́на; баваўня́ны; з матэ́рыі; 买一米布 măi yī mĭ bù купі́ць адзі́н метр ткані́ны; 布鞋 bùxié ту́флі з матэ́рыі
  расстаўля́ць; размяшча́ць; 布圈套 bù quāntào паста́віць па́стку
  апубліко́ўваць; аб'яўля́ць
bù
  крок; эта́п; 走第一步 zŏu dì-yī bù зрабі́ць пе́ршы крок; 工作的第一步 gōngzuò de dì-yī bù пе́ршы эта́п рабо́ты
  стано́вішча; сітуа́цыя; 落到这一步 luòdào zhè yī bù дайсці́ да тако́га стано́вішча, дакаці́цца да тако́га стано́вішча
  кніжн. <书> ісці́ па (чыіх-н.) сляда́х; ісці́ за; кро́чыць
bù
  ча́стка; 南部 nánbù паўднё́вая ча́стка; по́ўдзень
  міністэ́рства; аддзе́л; 外交部 wàijiāobù міністэ́рства заме́жных спраў; 外贸部 wàimàobù міністэ́рства зне́шняга га́ндлю; 组织部 zŭzhībù арганізацы́йны аддзе́л; 文具部 wénjùbù аддзе́л канцыля́рскіх прыла́д
  кама́ндаванне; штаб; 团部 tuánbù штаб палка́
  кама́ндаваць
  экзэмпля́р; кампле́кт; 一部机器 yī bù jīqi адна́ машы́на; 三部书 sān bù shū тры кні́гі; 部记录片 yī bù jìlùpiàn адзі́н дакумента́льны фільм
不…不… bù...bù...
  не, не-, без-, анты-
不安 bù’ān
  неспако́й, трыво́га, хвалява́нне
不比 bùbǐ
  не саступа́ць (у чым-н.), не быць го́ршым
不必 bùbì
  не ва́рта; не трэ́ба
不便 bùbiàn
  нязру́чна; няё́мка; 手头不便 shŏutóu bùbiàn мець грашо́выя ця́жкасці
步兵 bùbīng
  пяхо́та; пяхо́тны
  пехаці́нец
不曾 bùcéng
  яшчэ́ ніво́днага ра́зу; яшчэ́ ніко́лі
不成 bùchéng
  не; не по́йдзе; 不成, 你不能走! Bùchéng, nĭ bùnéng zŏu! Так не по́йдзе! Ты не мо́жаш пайсці́!
不错 bùcuò
  пра́вільна; слу́шна; дакла́дна
  нядрэ́нна, до́бра
不大 bùdà
  невялі́кі, мале́нькі
  не ве́льмі; 天气不大热。 Tiānqì bùdà rè. Надво́р'е не ве́льмі спяко́тнае.
不但 bùdàn
  не то́лькі; 不但..., 而且... bùdàn..., érqiě... не то́лькі ..., але́ і
不得 bùdé
  не ва́рта; не́льга
不得不 bùdébù
  быць вы́мушаным
不得了 bùdéliǎo
  бяда́; спра́ва дрэнь
  кра́йне, ве́льмі, на́дта; надзвы́чай
不得已 bùdéyǐ
  паняво́лі, не́хаця; то́лькі і застае́цца, што...; вы́мушаны
不断 bùduàn
  безупы́нна, бесперапы́нна; безупы́нны, бесперапы́нны
不对 bùduì
  няпра́вільна, недакла́дна, памылко́ва, няпра́вільна
  не ў лада́х, не ла́дзіць
部队 bùduì
  вайско́вая ча́стка; во́йска
步伐 bùfá
  кро́кі; хада́; по́ступ
不妨 bùfáng
  ва́рта б; нядрэ́нна б; не лі́шняе
部分 bùfen
  раздзе́л; ча́стка; до́ля
  аддзе́л; падраздзяле́нне
不敢当 bùgǎndāng
  не мець тако́га го́нару [у адказ на камплімент]
布告 bùgào
  аб'я́ва; абнаро́даванне; апублікава́нне; праклама́цыя; дэклара́цыя
不顾 bùgù
  не звярта́ць ува́гі; грэ́баваць; пагарджа́ць
  нягле́дзячы на; 不顾一切 bùgù yīqiè нягле́дзячы ні на што
不管 bùguǎn
  нягле́дзячы на то́е, што; незале́жна ад таго́; як бы ні; хто б ні; 不管是谁 bùguăn shì shuí хто б ні быў; 我不管这些。 Wŏ bùguăn zhèxie. Мне да гэ́тага спра́вы няма.
不光 bùguāng
  не то́лькі
不过 bùguò
  адна́к; зрэ́шты, усё́-такі, урэ́шце
  усяго́ то́лькі; то́лькі; 他不过二十岁。 Tā bùguò èrshí suì. Яму́ ўсяго́ то́лькі два́ццаць гадо́ў.
不好意思 bùhǎoyìsi
  няё́мка; нязру́чна; саро́мецца; 他不好意思再问。 Tā bùhăoyìsi zài wèn. Ён пасаро́меўся перапыта́ць.
不见 bùjiàn
  не ўба́чыць; не віда́ць; не заўва́жна
  зні́кнуць
  невядо́ма; не ба́чна, каб
部件 bùjiàn
  дэта́ль, элеме́нт, ча́стка, кампане́нт, ву́зел, мо́дуль, блок, агрэга́т
不见得 bùjiànde
  наўра́д ці, малавераго́дна
不解 bùjiě
  быць азада́чаным; быць заблы́таным; не разуме́ць
不禁 bùjīn
  міжво́лі; мімаво́лі; не стрыма́цца ад (чаго-н.)
不仅 bùjǐn
  не то́лькі
不久 bùjiǔ
  нядо́ўга; няда́ўна; 不久以前 bùjiŭ yĭqián няда́ўна
  неўзаба́ве, ху́тка, у ху́ткім ча́се
布局 bùjú
  размяшчэ́нне, расстано́ўка, канфігура́цыя
  літ. <文> структу́ра тво́ра, кампазі́цыя тво́ра; канцэ́пцыя
  жыв. <画> кампано́ўка
不觉 bùjué
  міжво́лі, мімаво́лі; незаўва́жна для сябе́
不堪 bùkān
  немагчы́ма; быць не ў ста́не; 不堪设想 bùkānshèxiăng немагчы́ма сабе́ ўяві́ць
  кра́йне; невыно́сна; 疲倦不堪 píjuàn bùkān стра́шна стамі́цца; зму́чыцца
不可 bùkě
  не́льга; не-, без-; 不可避免 bùkě bìmiăn непазбе́жна; непазбе́жны; 不可告人的 bùkě gàorén de нядо́бры, дрэ́нны, несамаві́ты, непрыго́жы; непрысто́йны; гане́бны; 不可分割的 bùkě fēngē de неаддзе́льны; 不可调和的 bùkě tiáohé de непрыміры́мы
不可思议 bù kě sī yì
  няўя́ўны; такі́, што ця́жка ўяві́ць; непасці́жны, недасту́пны [розуму]; неймаве́рны; немагчы́мы
不客气 bùkèqi
  Не цырымо́ньцеся!; Не саро́мейцеся!
不愧 bùkuì
  заслуго́ўваць (чаго-н.); быць ва́ртым (чаго-н.); апраўда́ць даве́р
不利 bùlì
  неспрыя́льны; 不利条件 bùlì tiáojiàn неспрыя́льныя ўмо́вы
  не спрыя́ць; быць не ў (чыіх-н.) інтарэ́сах; 这于我们不利。 Zhè yú wŏmen bùlì. Гэ́та не ў на́шых інтарэ́сах.; Гэ́та нам нявы́гадна.
不良 bùliáng
  дрэ́нны; нездаро́вы; шко́дны; 不良影响 bùliáng yĭngxiăng шко́дны ўплыў; 消化不良 xiāohuà bùliáng дрэ́ннае стравава́нне
不料 bùliào
  хто б мог паду́маць; насу́перак чака́нням
不论 bùlùn
  незале́жна ад; нягле́дзячы на то́е, што; як бы ні; 不论是谁 bùlùn shì shuí незале́жна ад таго́, хто гэ́та
不满 bùmǎn
  незадаво́ленасць, незадавальне́нне, нездаво́ленасць, нездавальне́нне; незадаво́лены
部门 bùmén
  галіна́
  устано́вы; о́рганы; ве́дамствы
不免 bùmiǎn
  міжво́лі, мімаво́лі; выпадко́ва, незнаро́к; непазбе́жна
不耐烦 bùnàifán
  стра́ціць цярпе́нне; нецярпе́нне; нецярплі́вы
步枪 bùqiāng
  вінто́ўка; вінто́вачны
不然 bùrán
  няпра́вільна; не так; не
  у адваро́тным вы́падку; іна́кш
不忍 bùrěn
  не перане́сці; не сцярпе́ць, не стрыва́ць, не вы́трываць
不容 bùróng
  не дазваля́ць; не дапуска́ць; 不容置疑 bùróng zhìyí не падляга́е нія́каму сумне́нню
不如 bùrú
  саступа́ць (каму-н., чаму-н. у чым-н.); быць го́ршым
  лепш; 不如不去 bùrú bùqù лепш не хадзі́ць, лепш не е́хаць
不少 bùshǎo
  няма́ла; дастатко́ва мно́га
不时 bùshí
  час ад ча́су; ча́сам, часа́мі; і́ншы раз
  непрадба́чаны; неспадзява́ны; э́кстранны
不是 bùshì
  не з'яўля́цца; 这不是他。 Zhè bùshì tā. Гэ́та не ён.
  памы́лка; віна́; 这是我的不是。 Zhè shì wŏde bùshi. Гэ́та мая́ памы́лка.
不是…,就是… bùshì..., jiùshì...
  калі́ не то́е, дык і́ншае; не ..., а менаві́та ...
不是…,而是… bùshì..., érshì...
  не то́е што ..., а ...
不是吗 bùshì ma
  Ці не так?
部署 bùshǔ
  размясці́ць, дыслацы́раваць; размяшчэ́нне, дыслака́цыя
  падрыхто́ўка; пла́ны
不停 bùtíng
  без прыпы́нку; без адпачы́нку; дзень і ноч; не стамля́цца; не адрыва́ючыся
不同 bùtóng
  неадно́лькавы; ро́зны; ро́зніца; адро́зненне; 不同于 bùtóngyú адро́знівацца ад (каго-н., чаго-н.)
部位 bùwèi
  размяшчэ́нне; ме́сца
不惜 bùxī
  не пашкадава́ць (чаго-н.); не спыні́цца (перад чым-н.); 不惜一切 bùxī yīqiè не пашкадава́ць нічо́га
不相上下 bù xiāng shàng xià
  адно́лькавы; раўнацэ́нны; аднаго́ ўзро́ўню
不像话 bùxiànghuà
  ні да чаго́ не падо́бны; бязглу́здзіца, лухта́, глу́пства, бяссэ́нсіца
不屑一顾 bù xiè yī gù
  не звярта́ць ува́гі; грэ́баваць, пагарджа́ць
不行 bùxíng
  не!; не́льга!
  ніку́ды не ва́рты; дрэ́нны
步行 bùxíng
  ісці́ пе́шшу; хадзьба́
不幸 bùxìng
  няшча́сны; да няшча́сця; 不幸的是 bù xìng de shì да няшча́сця; 今天真是我不幸的一天。 Jīntiān zhēnshì wǒ bùxìng de yītiān. Сё́ння дакла́дна не мой дзень.
  няшча́сце; бяда́; 这是我们的不幸。 Zhè shì wǒmen de bùxìng. Гэ́та на́ша няшча́сце.
不朽 bùxiǔ
  бессмяро́тны
不许 bùxǔ
  не́льга; не дазваля́ецца; забаро́на
不言而喻 bù yán ér yù
  зразуме́ла і без слоў; відаво́чна
不要 bùyào
  не трэ́ба; не ва́рта; не́льга; 不要着急。Bùyào zháojí. Не трэ́ба хвалява́цца.; Не хвалю́йся.
不要紧 bùyàojǐn
  не ма́е значэ́ння; неісто́тны
  нічо́га; нява́жна
不要脸 bùyàoliǎn
  несумле́нны, бессаро́мны, наха́бны
不宜 bùyí
  кніжн. <书> не ва́рта, не трэ́ба
  не падыхо́дзіць для (чаго-н.)
不易 bùyì
  нялё́гка, ця́жка, з ця́жкасцю
  нязме́нны
不用 bùyòng
  не трэ́ба, не ва́рта; 不用谢 bùyòng xiè не трэ́ба падзя́кі
  мед. <医> чалаве́к, які́ стра́ціў здо́льнасць ру́хацца
不由得 bùyóude
  міжво́лі, мімаво́лі; выпадко́ва; незнаро́к; не́хаця; 她不由得笑了。 Tā bùyóude xiào le. Яна́ міжво́лі рассмяя́лася.
不在乎 bùzàihu
  пакіда́ць без ува́гі; адно́сіцца абыя́кава; не надава́ць значэ́ння; не лічы́цца з...
不择手段 bù zé shǒu duàn
  быць неразбо́рлівым у сро́дках; не спыня́цца ні ў чым; не грэ́баваць нія́кімі прыё́мамі
部长 bùzhǎng
  міні́стр; 国防部长 guófáng bùzhăng міні́стр абаро́ны
  нача́льнік аддзе́ла; зага́дчык аддзе́ла
不只 bùzhǐ
  не то́лькі
不止 bùzhǐ
  безупы́нна, без упы́нку, няспы́нна, беспераста́нку, беспераста́нна
  не менш
不致 bùzhì
  не до́йдзе (да чаго-н.); не зда́рыцца
布置 bùzhì
  расстаўля́ць; размяшча́ць; афармля́ць [вітрыну і пад.]; 布置家具 bùzhì jiāju расста́віць мэ́блю
  размеркава́ць; спланава́ць; 布置任务 bùzhì rènwù даць зада́нне; паста́віць зада́чу; 布置工作 bùzhì gōngzuò спланава́ць рабо́ту
不至于 bùzhìyú
  не дайсці́ да таго́, каб...; не да тако́й ступе́ні, каб...
  наўра́д ці
步骤 bùzhòu
  эта́пы; кро́кі; мерапрые́мствы
  пара́дак; паслядо́ўнасць; працэ́с
不住 bùzhù
  не спыня́ць, не перапыня́ць
步子 bùzi
  крок; кро́кі
不足 bùzú
  недастатко́ва; не хапа́е; недахо́п; 人手不足 rénshŏu bùzú недастатко́ва рабо́чых рук, недастатко́ва рабо́чай сі́лы; не хапа́е рабо́чых рук, не хапа́е рабо́чай сі́лы
  не ва́рта; 不足为奇 bùzúwéiqí не ва́рта здзіўля́цца
不做声 bù zuòshēng
  маўча́ць; маўча́нне; набра́ць вады́ ў рот
cā
  це́рці, шарава́ць; му́ляць; націра́ць, наму́льваць; 擦背 cā bèi це́рці спі́ну; 擦伤脚 cāshāng jiăo наце́рці нагу́
  выціра́ць, сціра́ць, чы́сціць; 擦桌子 cā zhuōzi вы́церці стол; сце́рці са стала́; 擦皮鞋 cā píxié чы́сціць чараві́кі; 擦眼泪 cā yănlèi вы́церці слё́зы
  зма́зваць; 擦油 cā yóu зма́заць ма́ззю, зма́заць крэ́мам; 擦粉 cā fěn пу́дрыць твар; пу́дрыцца
  ледзь не зачапі́ць; ама́ль дакрану́цца; 擦着地飞过 cāzhe dì fěiguò праляце́ць, ама́ль дакрана́ючыся да зямлі́
cāi
  здага́двацца; уга́дваць; 猜不出 cāibuchū не ўгада́ць; губля́цца ў здага́дках; 猜谜语 cāi míyŭ разга́дваць зага́дкі; 我猜这是他干的。 Wŏ cāi zhè shì tā gàn de. Я падазраю́, што гэ́та зрабі́ў ён.
猜想 cāixiǎng
  здага́двацца; дапуска́ць; меркава́нне, здага́дка, дапушчэ́нне
cái
  та́лент, адо́ранасць, здо́льнасць, таленаві́тасць; здо́льнасці
  таленаві́ты чалаве́к; та́лент
  то́лькі што; то́лькі тады́; то́лькі ў гэ́тым вы́падку; 我今天才来。 Wŏ jīntiān cái lái. Я прыбы́ў то́лькі сё́ння.; 他才来。 Tā cái lái. Ён то́лькі што прыйшо́ў.
cái
  лес [будматэрыялы]
  матэрыя́л; сыраві́на; 钢材 gāngcái сталь; стальны́ прака́т
  матэрыя́лы; 教材 jiàocái вучэ́бныя матэрыя́лы [падручнік]
  здо́льны чалаве́к; спецыялі́ст
  труна́, дамаві́на
cái
  кро́іць; выраза́ць; разраза́ць; 裁一件大衣 cái yī jiàn dàyī скро́іць паліто́; 裁纸 cái zhĭ разрэ́заць папе́ру
  скарача́ць; 裁员 cáiyuán скарача́ць шта́ты
cái
  бага́цце; кашто́ўнасці; гро́шы; 爱财如命 àicáirúmìng любі́ць гро́шы больш за ўсё ў све́це; 理财 lĭcái кірава́ць фіна́нсамі
财产 cáichǎn
  набы́так; маё́масць; ула́снасць; маё́масны; 私有财产 sīyŏu cáichăn прыва́тная ўла́снасць; юр. <法> 财产权 cáichănquán маё́маснае пра́ва
裁缝 cáifeng
  краве́ц
财富 cáifù
  бага́цце; кашто́ўнасці; 精神财富 jīngshén cáifù духо́ўныя кашто́ўнасці
才干 cáigàn
  здо́льнасці
材料 cáiliào
  матэрыя́л; 建筑材料 jiànzhù cáiliào будаўні́чыя матэрыя́лы
  да́дзеныя; матэрыя́лы; 参考材料 cānkăo cáiliào даве́дачныя матэрыя́лы
  спецыялі́ст
才能 cáinéng
  здо́льнасць, та́лент, дар
裁判 cáipàn
  юр. <法> прыгаво́р, прысу́д; вы́несці прыгаво́р
  спарт. <体> судзі́ць; суддзя́, рэ́феры
财务 cáiwù
  фіна́нсавая спра́ва; фіна́нсы
裁员 cáiyuán
  скарача́ць шта́ты, скарача́ць персана́л
财政 cáizhèng
  фіна́нсавы; фіна́нсы; 财政部 cáizhèngbù міністэ́рства фіна́нсаў
才智 cáizhì
  разумо́выя здо́льнасці; ро́зум
cǎi
  каляро́вы; рознакаляро́вы; 彩灯 căidēng рознакаляро́выя ліхтары́; ілюміна́цыя; 彩照 căizhào каляро́вая фатагра́фія
  шаўко́вая сту́жка; каляро́вы шоўк; 剪彩 jiăncăi разраза́ць сту́жку [на цырымоніі адкрыцця]
  вы́йгрыш, прыз; 中彩 zhòngcăi вы́йграць прыз [у латарэі і пад.]
  ава́цыя; 喝彩声 hècǎi shēng ава́цыі, апладысме́нты
cǎi
  тапта́ць; наступа́ць на (што-н.); 把地踩平 bă dì căipíng утапта́ць зямлю́; 他踩了我一脚。 Tā căile wŏ yī jiăo. Ён наступі́ў мне на нагу́.
cǎi
  зрыва́ць, збіра́ць [плады і пад.]; 采花 căi huā рваць кве́ткі; 采茶 căi chá збіра́ць ча́йны ліст
  здабыва́ць; 采油 căi yóu здабыва́ць на́фту
  падбіра́ць; збіра́ць; адбіра́ць; 采矿样 căi kuàngyàng збіра́ць узо́ры мінера́лаў [горных парод]
采访 cǎifǎng
  браць інтэрв'ю́; інтэрв'ю́; рэпарта́ж; 接受...采访 jiēshòu... căifăng даць (каму-н.) інтэрв'ю́
采购 cǎigòu
  закупля́ць, заку́пліваць; нарыхто́ўваць; 采购员 căigòuyuán нарыхто́ўшчык; заку́пшчык
彩虹 cǎihóng
  вясё́лка; вясё́лкавы
采集 cǎijí
  збіра́ць; калекцыяні́раваць
采纳 cǎinà
  прыма́ць [прапанову, умову, закон, рэзалюцыю]
  акцэптава́ць [вэксаль, чэк]
  адабра́ць, ухваля́ць; пагаджа́цца; прызнава́ць
彩票 cǎipiào
  латарэ́йны біле́т
采取 cǎiqǔ
  прыма́ць; 采取措施 cǎiqǔ cuòshī прыма́ць ме́ры
彩色 cǎisè
  каляро́вы; рознакаляро́вы; 彩色片 căisèpiān каляро́вы кінафі́льм
采用 cǎiyòng
  прымяня́ць; выкарысто́ўваць; уво́дзіць; 采用新技术 căiyòng xīn jìshù прымяня́ць но́вую тэхнало́гію, укараня́ць но́вую тэхнало́гію
cài
  агаро́дніна; 种菜 zhòng cài саджа́ць агаро́дніну
  стра́ва; е́жа; стол; 中菜 zhōngcài кіта́йская ку́хня; кіта́йскія стра́вы; 点菜 diăn cài зака́зваць стра́ву
菜单 càidān
  меню́ ў камп'ю́тары
  пералі́к аб'е́ктаў абслуго́ўвання; аказа́нне паслу́г
菜刀 càidāo
  кухо́нны нож
cān
  е́сці; 一日三餐 yī rì sān cān е́сці тры разы́ ў дзень
  е́жа, яда́; стол; 西餐 xīcān еўрапе́йская ку́хня; 早餐 zăocān сняда́нне; 用餐 yòng cān е́сці
参观 cānguān
  ажыццяўля́ць экску́рсію; наве́дваць; агляда́ць
参加 cānjiā
  удзе́льнічаць, прыма́ць удзе́л; прысу́тнічаць
参军 cānjūn
  уступі́ць у а́рмію; пайсці́ у а́рмію
参考 cānkǎo
  даве́двацца; даве́дка; даве́дачны
参谋 cānmóu
  афіцэ́р шта́ба; 参谋部 cānmóubù штаб; 参谋长 cānmóuzhăng нача́льнік шта́ба
  дава́ць пара́ды; ра́іць, ра́дзіць; дара́дчык
参数 cānshù
  фіз. <物> пара́метры
餐厅 cāntīng
  рэстара́н; стало́вая
参与 cānyù
  удзе́льнічаць, браць удзе́л
参照 cānzhào
  кірава́цца (чым-н.), прытры́млівацца (чаго-н.)
cán
  папсава́ны; дэфе́ктны; 残本 cánběn дэфе́ктны экзэмпля́р кні́гі
  скале́чаны; скале́чыць
  рэ́шткавы, аста́ткавы; рэ́шта, аста́так; 残烛 cánzhú ага́рак све́чкі
  зні́шчыць, разбуры́ць
  жо́рсткі, бязлі́тасны, бесчалаве́чны
cán
  шаўкапра́д; шаўко́ўнічны чарвя́к
残暴 cánbào
  бесчалаве́чны; лю́ты; жо́рсткі; зве́рскі
残疾 cánjí
  інвалі́днасць, недзеяздо́льнасць
残酷 cánkù
  жо́рсткі; разлютава́ны, бязлі́тасны; зло́сны; 残酷剥削 cánkù bōxuē бязлі́тасная эксплуата́цыя
惭愧 cánkuì
  со́рамна; саро́мецца
残留 cánliú
  праця́гваць існава́ць
残忍 cánrěn
  бязлі́тасны, жо́рсткі
蚕丝 cánsī
  шоўк-сырэ́ц
残余 cányú
  рэ́шткі, аста́ткі; перажы́ткі
残渣 cánzhā
  аса́дак; адсто́й; шлак; адкла́ды
cǎn
  трагі́чны, жахлі́вы; 他死得很惨。 Tā sĭde hěn căn. Ён загі́нуў трагі́чна.
  жо́рсткі, бесчалаве́чны
惨案 cǎn’àn
  трагі́чная падзе́я; крыва́вы інцыдэ́нт
灿烂 cànlàn
  зіхатлі́вы, бліску́чы, я́ркі
cāng
  каю́та; кабі́на; трум; 客舱 kècāng сало́н самалё́та; каю́та парахо́да
苍白 cāngbái
  бле́дны; шэ́ры
  безжыццё́вы; нямо́глы
仓促 cāngcù
  паспе́шны; спяша́ючыся, наспе́х, спе́хам, по́хапкам, паспе́шна, паспе́шліва, у спе́шцы
仓皇 cānghuáng
  у разгу́бленасці; у па́ніцы; 仓皇失措 cānghuáng shīcuò збянтэ́жыцца
仓库 cāngkù
  склад; пакга́ўз; сві́ран, клець
苍蝇 cāngying
  му́ха; 拍苍蝇 pāi cāngying біць мух; 苍蝇拍子 cāngying pāizi мухабо́йка
cáng, zàng
  хава́цца, уто́йвацца, таі́цца; 藏在家里 cáng zài jiāli хава́цца до́ма
  захо́ўваць; 藏在冰箱里 cáng zài bīngxiāngli захо́ўваць у халадзі́льніку
  склад; кладо́ўка
cāo
  браць; трыма́ць у рука́х
  рабі́ць [справу], займа́цца (чым-н.); 重操旧业 chóngcāo jiùyè вярну́цца да ране́йшай дзе́йнасці
  трэніро́ўка; гімна́стыка; страявы́я заня́ткі; 早操 zāocāo ра́нішняя зара́дка; 军操 jūncāo страява́я падрыхто́ўка
  мара́льныя я́касці; паво́дзіны
操场 cāochǎng
  вучэ́бны пляц; спортпляцо́ўка
操劳 cāoláo
  працава́ць; 操劳过度 cāoláo guòdù перапрацава́ць
操练 cāoliàn
  трэнірава́цца; практыкава́цца; трэніро́ўка; практыкава́нні; страява́я падрыхто́ўка
操心 cāoxīn
  клапаці́цца (пра каго-н., што-н.); непако́іцца (аб кім-н., пра што-н.)
操纵 cāozòng
  кірава́ць; кірава́нне; тэх. <技> 操纵杆 cāozònggăn рыча́г кірава́ння; тэх. <技> 操纵台 cāozòngtái пульт кірава́ння
  трыма́ць у рука́х; кантралява́ць; 操纵市场 cāozòng shìchăng кантралява́ць ры́нак, трыма́ць у сваі́х рука́х ры́нак
操作 cāozuò
  працава́ць
  тэх. <技> апера́цыя; 手工操作 shŏugōng cāozuò ручна́я апера́цыя; 操作过程 cāozuò guòchéng тэхналагі́чны працэ́с; 操作员 cāozuòyuán апера́тар
cáo
  кары́та; карму́шка; 猪槽 zhūcáo кары́та для свіне́й; 马槽 măcáo я́слі
  жо́лаб; вы́емка; паз; 河槽 hécáo рэ́чышча ракі́
  бак; 水槽 shuĭcáo бак для вады́
嘈杂 cáozá
  га́лас; го́ман; гамана́; крык; шум
cǎo
  трава́; сало́ма; се́на; 青草 qīngcăo трава́; 干草 gāncăo се́на; 草帽 căomào саламя́ны капялю́ш
  чарнаві́к; на́кід; 起草 qĭcăo рабі́ць на́кіды
  нядба́йны; неакура́тны; абы-я́к; 字写得很草 zì xiěde hěn căo напі́сана ве́льмі неразбо́рліва
  [кітайскі] ско́рапіс
草案 cǎo’àn
  прае́кт [дакумент]; 决议草案 juéyì căo’àn прае́кт рэзалю́цыі, прае́кт пастано́вы
草丛 cǎocóng
  травяны́я за́раснікі; густа́я трава́
草地 cǎodì
  луг
  стэп
  газо́н
  спарт. <体> травяно́е пакрыццё́ [у тэнісе і пад.]
草帽 cǎomào
  саламя́ны капялю́ш, капялю́ш з сало́мы
草率 cǎoshuài
  нядба́йны; абы-я́к; наспе́х
草鞋 cǎoxié
  саламя́ны абу́так
草原 cǎoyuán
  стэп; стэ́павы
cè
  бок; фланг; бакавы́; фланго́вы; 左侧 zuŏcè ле́вы бок; ле́вы фланг; 侧击 cèjī фланго́вы ўдар
  нахілі́цца набо́к; бо́кам; 侧身站着 cèshēn zhànzhe стая́ць бо́кам [пра чалавека]
cè
  рэе́стр; спіс; кні́га [запісаў]; альбо́м; 画册 huàcè маста́цкі альбо́м
  том; кні́га; экзэмпля́р; 上册 shàngcè пе́ршы том; 六册书 liù cè shū шэсць тамо́ў
cè
  вымяра́ць; заме́рваць, ме́раць, выме́рваць; падлі́чваць, лічы́ць; 测深 cè shēn заме́рваць глыбіню́
  прадуга́дваць, уга́дваць [наперад], прадба́чыць; дапуска́ць, меркава́ць
测定 cèdìng
  ана́ліз; про́ба; вызначэ́нне
策划 cèhuà
  планава́ць; намяча́ць
  заду́мваць, наду́мваць, інспірава́ць
测量 cèliáng
  ме́раць, выме́рваць, вымяра́ць; вымяра́льны
  здыма́нне, зніма́нне; здыма́ць, зніма́ць; 测量学 cèliángxué геадэ́зія
策略 cèlüè
  стратэ́гія, пла́ны; та́ктыка; камбіна́цыя; мане́ўр
侧面 cèmiàn
  бок; бакавы́
  про́філь
测试 cèshì
  выпрабо́ўваць [тэхніку], правяра́ць [веды]
厕所 cèsuǒ
  туале́т, прыбіра́льня
测验 cèyàn
  правяра́ць, кантралява́ць; выпрабо́ўваць; праве́рка, кантро́льная рабо́та
céng
  слой, прасло́йка; я́рус; паве́рх; 煤层 méicéng ву́гальны пласт; 一层灰 yī céng huī слой пы́лу; 七层大楼 qī céng dàlóu сяміпавярхо́вы дом; 住在五层 zhù zài wŭcéng жыць на пя́тым паве́рсе
  паўтара́цца; насло́йвацца, напласто́ўвацца, слой за сло́ем; 层报 céngbào дакла́дваць па інста́нцыі
céng
  не́калі, калі́сьці, калі́сь; ужо́; 几年前我曾见过他一面。 Jĭnián qián wŏ céng jiànguo tā yī miàn. Не́калькі гадо́ў наза́д я ўжо з ім сустрака́ўся.
层出不穷 céng chū bù qióng
  адбыва́цца бесперапы́нку; узніка́ць адзі́н за адны́м
层次 céngcì
  паслядо́ўнасць; пара́дак
  узро́вень; адміністраты́ўная інста́нцыя; ступе́нь; перан. <转> 深层次 shēn céngcì глыбі́нны; 层次过多 céngcì guòduō празме́рная шматступе́ньчатасць, залі́шняя шматступе́ньчатасць
曾经 céngjīng
  у свой час; не́калі, калі́сьці, калі́сь; ужо́; 他曾经来过。 Tā céngjīng láiguo. Ён не́калі ўжо прыхо́дзіў.
cèng
  це́рці; націра́ць, наму́льваць [напр., нагу]
  вы́мазацца, запэ́цкацца; 小心蹭上油漆! Xiăoxīn cèngshang yóuqī! Асцяро́жна, не запэ́цкайцеся фа́рбай!
  ко́рпацца; мару́дзіць; 别蹭了! Bié cèngle! Не мару́дзь!
  разм. <口> задарма́; 看蹭戏 kàn cèngxì бяспла́тна паглядзе́ць спекта́кль; 坐蹭车 zuò cèngchē прае́хаць за́йцам; 蹭了一顿饭。 Cèngle yī dùn fàn. Задарма́ паабе́даў.
chā
  утыка́ць; усо́ўваць; саджа́ць [расаду]; 把花插在瓶里 bă huā chā zài píngli паста́віць кве́ткі ў ва́зу
  устаўля́ць; 插话 chāhuà уста́віць сло́ва; умяша́цца ў размо́ву, перабіва́ць
差别 chābié
  ро́зніца; адро́зненне; 年龄差别 niánlíng chābié ро́зніца ва ўзро́сце
差距 chājù
  ро́зніца; разры́ў [у дасягненнях]
  неадпаве́днасць [стандарту і пад.]; адхіле́нне [ад эталона]
插秧 chāyāng
  выса́джваць ры́савую раса́ду
差异 chāyì
  ро́зны; адро́зны ад (каго-н., чаго-н.); адро́зненне; дыферэнцыя́цыя
  дыферэнцыя́л; дыферэнцыя́льны
  адме́тная асаблі́васць
叉子 chāzi
  ві́лкі
插嘴 chāzuǐ
  уме́швацца ў размо́ву; уста́віць сло́ва; перабі́ць
chá
  правяра́ць; абсле́даваць; 查票 chá piào правяра́ць біле́ты; 查血 chá xuè правяра́ць кроў [рабіць аналіз]
  рассле́даваць; выяўля́ць [правапарушэнні і пад.]
  даве́двацца; 查词典 chá cídiăn даве́двацца са сло́ўніка
chá
  ча́йнае дрэ́ва
  чай, гарба́та; 喝茶 hē chá піць чай, піць гарба́ту
  кісе́ль
茶房 cháfáng
  ча́йная [у памяшканні]
  уст. <古> буфе́тчык; афіцыя́нт; слуга́; правадні́к [у чыгуначным вагоне]
茶馆 cháguǎn
  ча́йная
查获 cháhuò
  канфіскава́ць (што-н.) падча́с праве́ркі
  вы́явіць, знайсці́, адшука́ць
茶叶 cháyè
  ча́йны ліст; чай
chà
  разгаліно́ўвацца; адгаліно́ўвацца; раздзяля́ць, раздзяля́цца; адгалінава́нне; 三岔路口 sānchà lùkŏu разві́лка даро́г
  павярну́ць убо́к
chà, chā
  ро́зніца; адро́зненне; адро́знівацца ад (каго-н., чаго-н.); 时差 shíchā ро́зніца ў ча́се; 相差 xiāngchā адро́знівацца адзі́н ад аднаго́
  мат. <数> ро́знасць
  адро́знівацца, ро́зніцца; 差得很远 chàde hěn yuăn мо́цна адро́знівацца
  памы́лка; памыля́цца; 一点儿不差。Yīdiănr bùchà. Усё́ пра́вільна.; 我说差了。Wŏ shuōchà le. Я няпра́вільна сказа́ў.; Я памылі́ўся.
  не хапа́ць; 还差一个人。Hái chà yī ge rén. Не хапа́е яшчэ́ аднаго́ чалаве́ка.
  дрэ́нны; 成绩太差。Chéngjī tài chà. Вы́нікі ве́льмі дрэ́нныя.; 质量差。Zhìliàng chà. Я́касць дрэ́нная.
差不多 chàbuduō
  ама́ль адно́ і то́е ж
  ама́ль; наўра́д ці, наўра́д
差点儿 chàdiǎnr
  крыху́ горш
  ледзь не
刹那 chànà
  міг, вокамгне́нне, імгне́нне; 刹那间 chànà jiān у адно́ імгне́нне, у адзі́н міг
诧异 chàyì
  здзіўля́цца, дзіві́цца; здзіўле́нне
chāi
  пасла́ць; накірава́ць; камандзірава́ць; 差人去 chāi rén qù пасла́ць чалаве́ка [з якой-н. мэтай]
chāi
  раскры́ць, распакава́ць, распяча́таць; 拆信 chāi xìn распяча́таць пісьмо́
  разбіра́ць, дэмантава́ць; 拆机器 chāi jīqi разабра́ць машы́ну; 拆危房 chāi wēifáng зне́сці авары́йны дом
chái
  сухо́е галлё́; дро́вы; 木柴 mùchái дро́вы; 打柴 dă chái збіра́ць галлё́; 一捆柴 yī kŭn chái вяза́нка галля́, вяза́нка дроў
chái
  заал. <动物> шака́л
柴火 cháihuo
  сухо́е галлё́; дро́вы
柴油 cháiyóu
  ды́зельнае па́ліва, саля́рка
chān
  падтрыма́ць [рукой]; 搀着手 chānzhe shŏu падтры́мліваць пад руку́; 搀起来 chān qĭlai дапамагчы́ ўстаць, падня́ць [чалавека, які ўпаў]
  дабаўля́ць, падме́шваць; разбаўля́ць; 酒里搀了水。Jiŭli chānle shuĭ. Віно́ разба́ўлена вадо́й.; 往牛奶里搀水 wăng niúnăili chān shuĭ разба́віць малако́ вадо́й
chán
  мата́ць, абмо́тваць, абкру́чваць; 缠线 chán xiàn мата́ць ні́ткі; 用绷带缠住伤口 yòng bēngdài chánzhù shāngkŏu забінтава́ць ра́ну
  прыстава́ць, чапля́цца (да каго-н.); дакуча́ць, надакуча́ць, надаку́чваць, назаля́ць; 别缠我了! Bié chán wŏ le! Не чапі́цеся да мяне́!
chán
  цыка́да
  уст. <古> лё́гкі шоўк, газ
chán
  быць абжо́рай; 他很馋。Tā hěn chán. Ён вялі́кі ама́тар пае́сці.; Ён вялі́кі абжо́ра.
  ква́піцца (на што-н.), гна́цца (за чым-н.); 眼馋 yănchán ква́піцца на што-не́будзь
缠绕 chánrào
  падма́нваць, ашу́кваць
  прыстава́ць, чапля́цца (да каго-н.); надакуча́ць, назаля́ць; непако́іць
  абвя́зваць, абмо́тваць, абкру́чваць, абвіва́ць, намо́тваць, накру́чваць
chǎn
  раджа́ць; ро́ды; 早产 zăochăn дача́сныя ро́ды, заўча́сныя ро́ды
  не́сці, адклада́ць, адкла́дваць [яйкі]; 产蛋鸡 chăndànjī ку́рыца-нясу́шка
  вырабля́ць; вытво́рчасць; 增产 zēngchăn павялі́чваць вытво́рчасць; 产销 chănxiāo вытво́рчасць і збыт; 总产 zŏngchăn валава́я вытво́рчасць, валавы́ збор
  расці́, радзі́ць; 这里不产小麦。 Zhèli bùchăn xiăomài. Тут пшані́ца не ро́дзіць.
  праду́кцыя; 土产 tŭchăn мясцо́вая праду́кцыя
  маё́масць; ула́снасць; 动产 dòngchăn рухо́мая маё́масць; 家产 jiāchăn дама́шняя маё́масць
chǎn
  лапа́та, рыдлё́ўка; 铁铲 tiěchăn жале́зная рыдлё́ўка
  капа́ць, выко́пваць; 铲土 chăn tŭ капа́ць зямлю́
产妇 chǎnfù
  парадзі́ха
产量 chǎnliàng
  аб'ё́м вытво́рчасці; праду́кцыя; 总产量 zŏngchănliàng валава́я праду́кцыя
阐明 chǎnmíng
  растлума́чваць, трактава́ць
产品 chǎnpǐn
  праду́кцыя; праду́кты вытво́рчасці
产区 chǎnqū
  раё́н вытво́рчасці
  біял. <生物> раё́н распаўсю́джвання [раслін, жывёл], арэа́л
产生 chǎnshēng
  узніка́ць, з'яўля́цца; 产生了很多问题。Chănshēngle hěn duō wèntí. Узні́кла мно́га прабле́м.
  параджа́ць, спараджа́ць; ствара́ць
阐述 chǎnshù
  выклада́ць, выка́зваць, раска́зваць, тлума́чыць
产物 chǎnwù
  праду́кт [вытворчасці]
  перан. <转> тварэ́нне
产业 chǎnyè
  прамысло́вы, вытво́рчы; вытво́рчасць
  маё́масць
产值 chǎnzhí
  аб'ё́м вытво́рчасці; 总产值 zŏngchănzhí валавы́ аб'ё́м праду́кцыі
chàn
  трэ́сціся, дрыжа́ць, калаці́цца
颤动 chàndòng
  дрыжа́ць; трапята́цца; вібры́раваць
颤抖 chàndǒu
  дрыжа́ць, трэ́сціся; калаці́цца, трымце́ць
猖狂 chāngkuáng
  раз'ю́шаны, шалё́ны, непрыто́мны, ашале́лы; шале́ць, вар'ява́цца
昌盛 chāngshèng
  ро́сквіт; квітне́ючы
cháng
  пакаштава́ць, паспыта́ць, паспрабава́ць
  паспрабава́ць, вы́прабаваць; зазна́ць, спазна́ць; 尝尽苦头 chángjìn kŭtou зазна́ць го́ра
  у міну́лым, не́калі, калі́сьці, калі́сь
cháng
  пастая́нны, нязме́нны, ста́лы; мат. <数> 常数 chángshù пастая́нная велічыня́
  ча́сты; ча́ста; 常来 cháng lái ча́ста прыхо́дзіць; 不常见的 bù chángjiàn de які́ не ча́ста сустрака́ецца
  звыча́йны; 常事 chángshì звыча́йная спра́ва
cháng
  анат. <解> кі́шка; кі́шкі; 盲肠 mángcháng сляпа́я кі́шка; апе́ндыкс
cháng
  до́ўгі; 路很长。 Lù hěn cháng. Даро́га ве́льмі до́ўгая.
  праця́глы, до́ўгі; 很长的过程 hěn cháng de guòchéng ве́льмі праця́глы працэ́с
  даўжыня́; радыё <无线> 波长 bōcháng даўжыня́ хва́лі
  перава́га; 各有所长。 Gèyŏusuŏcháng. Ко́жны ма́е свае́ перава́гі.
  быць мо́цным [у нейкай галіне], быць ма́йстрам (чаго-н.), до́бра вало́даць (чым-н.); 他长于绘画。 Tā chángyú huìhuà. Ён — вялі́кі ма́йстра жы́вапісу.
常常 chángcháng
  ча́ста; рэгуля́рна, пастая́нна
长城 Chángchéng
  кіта́йская сцяна́; Вялі́кая сцяна́; Вялі́кая Кіта́йская сцяна́
长处 chángchu
  стано́ўчыя бакі́, плюсы́; перава́га; мо́цнае ме́сца
长度 chángdù
  даўжыня́, праця́гласць
长短 chángduǎn
  даўжыня́
  плюсы́ і мі́нусы; адмо́ўныя і стано́ўчыя бакі́; до́брыя я́касці і недахо́пы
  няшча́сце, бяда́
偿还 chánghuán
  вярта́ць; пакрыва́ць; апла́чваць; кампенсава́ць; пагаша́ць [даўгі і пад.]
长江 Chángjiāng
  Вялі́кая рака́, рака́ Яндзы́ (Янцзы)
长久 chángjiǔ
  праця́глы; до́ўгі; до́ўга
常年 chángnián
  кру́глы год; уве́сь год
  звыча́йны год; у сярэ́днім за год
长跑 chángpǎo
  спарт. <体> бег на до́ўгія дыста́нцыі
长期 chángqī
  праця́глы час, до́ўгі, доўгатэрміно́вы
长衫 chángshān
  дыял. <方> хала́т
常识 chángshí
  элемента́рныя ве́ды; а́збучная і́сціна
尝试 chángshì
  спрабава́ць
  спро́ба
长途 chángtú
  далё́кі шлях; далё́кі; 长途旅行 chángtú lǚxíng далё́кае падаро́жжа
常委会 chángwěihuì
  пастая́нная камі́сія; пастая́нны камітэ́т
长远 chángyuǎn
  перспекты́ўны; 长远利益 chángyuăn lìyì інтарэ́сы з разлі́кам на перспекты́ву
长征 Chángzhēng
  далё́кі пахо́д
  гіст. <史> Вялі́кі пахо́д [кітайскай Чырвонай арміі]
chǎng
  фа́брыка, заво́д; 鞋厂 xiéchăng абутко́вая фа́брыка; 制糖厂 zhìtángchăng цукро́вы заво́д; 造船厂 zàochuánchăng суднабудаўні́чая верф
  склад; 煤厂 méichăng ву́гальны склад
chǎng
  ток; гумно́
场地 chǎngdì
  пляцо́ўка, ме́сца; 施工场地 shīgōng chăngdì будаўні́чая пляцо́ўка
场合 chǎnghé
  ме́сца; вы́падак; акалі́чнасці; абста́віны; 公共场合 gōnggòng chănghé грама́дскія ме́сцы; 在这种场合下 zài zhèzhŏng chănghé xià пры такі́х акалі́чнасцях, пры такі́х абста́вінах
敞开 chǎngkāi
  адкры́ць; адчыні́ць, расчыні́ць; парасчыня́ць
场面 chǎngmiàn
  тэа́тр, сцэ́на
  сітуа́цыя, сцэ́на, карці́на; 激动人心的场面 jīdòng rénxīn de chăngmiàn хвалю́ючая сцэ́на
  зне́шняя прысто́йнасць; дэко́рум; 摆场面 băi chăngmiàn трыма́ць фасо́н
场所 chǎngsuǒ
  ме́сца; [перан.] арэ́на; сфе́ра; 公共场所 gōnggòng chăngsuŏ грама́дскія ме́сцы
厂长 chǎngzhǎng
  дырэ́ктар заво́да, дырэ́ктар фа́брыкі, дырэ́ктар прадпрые́мства
厂子 chǎngzi
  фа́брыка, заво́д; майстэ́рня
  склад
  паве́ць, паве́тка
chàng
  спява́ць, распява́ць; 唱歌 chàng gē спява́ць пе́сні
  выко́нваць ро́лю, выко́нваць па́ртыю [у оперы]; 唱主角 chàng zhŭjué выко́нваць гало́ўную па́ртыю [у оперы]
  пе́сня; ста́нсы; ве́ршы; 唱儿 chàngr пе́сня; 听唱 tīng chàng слу́хаць пе́сні
倡导 chàngdǎo
  вы́ступіць з ініцыяты́вай; быць ініцыя́тарам; 在...的倡导下 zài... de chàngdăo xià па (чыёй-н.) ініцыяты́ве
唱歌 chànggē
  спява́ць; спе́вы
畅通 chàngtōng
  бесперабо́йна функцыянава́ць [дзейнічаць]
畅销 chàngxiāo
  мець шыро́кі збыт; хадавы́ [пра тавар]; 畅销书 chàngxiāoshū бестсе́лер
倡议 chàngyì
  ініцыяты́ва; выступа́ць з ініцыяты́вай; 倡议人 chàngyìrén ініцыя́тар; ініцыяты́ўная гру́па; 在...倡议下 zài... chàngyì xià па (чыёй-н.) ініцыяты́ве
chāo
  перапі́сваць; капі́раваць; 抄稿子 chāo găozi перапі́сваць ру́капіс; 抄文件 chāo wénjiàn рабі́ць ко́пію дакуме́нта
  спіса́ць, зрабі́ць плагія́т; 抄家庭作业 chāo jiātíng zuòyè спіса́ць (у каго-н.) дама́шнюю рабо́ту
  праве́сці во́быск; абшука́ць; апіса́ць і канфіскава́ць; 抄家 chāojiā канфіскава́ць маё́масць; праве́сці во́быск; 抄身 chāoshēn падве́ргнуць асабі́стаму во́быску
  абысці́, зрэ́заць шлях; 抄到敌人后面去 chāo dào dìrén hòumian qù абысці́ супе́рніка з ты́лу
  скрыжава́ць, скла́сці на́крыж, перакрыжава́ць ру́кі; 抄着手站 chāozhe shŏu zhàn стая́ць, перакрыжава́ўшы на грудзя́х ру́кі
  узя́ць у ру́кі; схапі́ць у ру́кі [напр., палку]; 抄起铁锹 tiāoqi tiěqiāo узя́ць у ру́кі рыдлё́ўку
chāo
  абганя́ць; пераганя́ць; апярэ́джваць; перавыша́ць; 超车 chāochē абагна́ць машы́ну; абго́н
  [у складаных словах] звыш-; супер-; ультра-; фіз. <物> 超导体 chāodăotĭ звышправадні́к
超出 chāochū
  вы́йсці за ме́жы, перавы́сіць, перасягну́ць
超额 chāoé
  звышно́рмы, звышпла́на, пера-; 超额完成计划 chāo’é wánchéng jìhuà перавы́канаць план; 超额利润 chāo’é lìrùn звышпрыбы́так
超过 chāoguò
  абагна́ць, апярэ́дзіць
  перавы́сіць, перасягну́ць
超级 chāojí
  звыш-, супер-; 超级大国 chāojí dàguó звышдзяржа́ва
钞票 chāopiào
  папяро́выя гро́шы; банкно́ты; крэды́тны біле́т
超市 chāoshì
  суперма́ркет
抄写 chāoxiě
  здыма́ць ко́пію, перапі́сваць
超越 chāoyuè
  перахо́дзіць ме́жы; перавыша́ць
超载 chāozài
  перагру́зка
cháo
  гняздо́; 鸟巢 niǎocháo птушы́нае гняздо́; 作巢 zuò cháo віць гняздо́
  ло́гава; прыто́н; 匪巢 fěicháo ло́гава банды́таў
cháo
  быць зве́рнутым да; да, у; 朝北走 cháo běi zŏu ісці́ на по́ўнач; 窗朝南。 Chuāng cháo nán. Во́кны выхо́дзяць на по́ўдзень.
  дына́стыя; імпера́тарскі дом; 清朝 Qīngcháo дына́стыя Цін (Цын)
cháo
  прылі́ў; 海潮 hăicháo марскі́ прылі́ў
  паве́ў, тэндэ́нцыя; цячэ́нне; хва́ля
  хвалява́нні; 学潮 xuécháo студэ́нцкія хвалява́нні; 这屋子很潮。 Zhè wūzi hěn cháo. Гэ́ты пако́й ве́льмі сыры́.
朝代 cháodài
  дына́стыя
潮流 cháoliú
  прылі́ў, цячэ́нне
  перан. <转> паве́ў
潮湿 cháoshī
  сыры́, вільго́тны
潮水 cháoshuǐ
  прылі́ў, прыбо́й
嘲笑 cháoxiào
  насміха́цца, высме́йваць
chǎo
  шуме́ць, крыча́ць, гамані́ць; 别吵! Bié chăo! Не шумі́це!
  свары́цца, ла́яцца; 不要吵, 好好说。 Bùyào chăo, hăohăo shuō. Не трэ́ба свары́цца, дава́й пагаво́рым.
chǎo
  сма́жыць [на патэльні]; сма́жаны; 炒鸡蛋 chăo jīdàn сма́жыць яе́чню; яе́чня
  спекулява́ць; 炒外汇 chăo wàihuì спекулява́ць валю́тай
吵架 chǎojià
  свары́цца, ла́яцца; сва́рка
炒面 chǎomiàn
  сма́жаная ло́кшына; мясно́е рагу́ з ло́кшынай
  абсма́жаная мука́
chē
  калё́сы; паво́зка; та́чка; аўтамашы́на; ваго́н [таксама ўсе іншыя колавыя сродкі перамяшчэння]
  стано́к; машы́на
  абто́чваць; выто́чваць [на станку]
  кача́ць ваду́ [пры дапамозе кола]
车床 chēchuáng
  така́рны стано́к
车夫 chēfū
  рамі́знік, во́зчык, вазні́ца, фурма́н; ры́кша; шафё́р
车间 chējiān
  цэх; цэ́хавы
车库 chēkù
  гара́ж; дэпо́ [пажарнае і пад.]; парк [аўтамашын і пад.]
车辆 chēliàng
  паво́зкі; аўтамашы́ны; ваго́ны; рухо́мы саста́ў
车轮子 chēlúnzi
  кола [машыны, павозкі]
车厢 chēxiāng
  ку́заў; ваго́н
车站 chēzhàn
  ста́нцыя; прыпы́нак; вакза́л
车子 chēzi
  уст. <古> фурма́н, рамі́знік, вазні́ца
chě
  разарва́ць, парва́ць; адарва́ць; 扯破衣服 chěpò yīfu парва́ць адзе́нне; 扯下一张纸 chěxià yī zhāng zhĭ адарва́ць ліст папе́ры, вы́рваць ліст папе́ры
  цягну́ць, валачы́; 扯到一边 chědào yībiān адцягну́ць убо́к
  балбата́ць, мало́ць, лапата́ць, пустасло́віць; 别再扯了! Bié zài chě le! Хо́піць балбата́ць!
chè
  зняць, вы́гнаць, прагна́ць; адхілі́ць [ад пасады і пад.]; прыбра́ць; 撤去障碍物 chèqù zhàng’àiwù зняць загаро́ды, прыбра́ць загаро́ды
  адступа́ць, адыхо́дзіць [назад]; 向南撤 xiàng nán chè адыхо́дзіць у паўднё́вым напра́мку
  адве́сці наза́д; вы́весці; 撤往后方 chè wăng hòufāng адве́сці ў тыл
彻底 chèdǐ
  по́ўнасцю, ца́лкам; да канца́; вычарпа́льна; радыка́льна; паслядо́ўна
撤退 chètuì
  адступа́ць, адыхо́дзіць
撤销 chèxiāo
  адмяні́ць; анулява́ць [пагадненне і пад.]; скасава́ць, ліквідава́ць [пасаду і пад.]; зняць [з пасады і пад.]
chén
  тану́ць, патана́ць; тапі́цца; пагружа́цца [у ваду]; 船沉了。 Chuán chénle. Карабе́ль патану́ў.
  апуска́цца, асяда́ць; 屋基下沉。 Wūjī xiàchén. Падму́рак до́ма дае́ аса́дку.
  ця́жкі; цяжэ́ць; 铁比木头沉。 Tiě bĭ mùtou chén. Жале́за цяжэ́йшае за дрэ́ва.
  глыбо́кі; глыбо́ка; 睡得很沉 shuìde hěn chén спаць глыбо́кім сном
  мо́цна; мо́цны; 沉醉 chénzuì мо́цна зап'яне́ць; 沉痛 chéntòng сму́так; го́рыч; мо́цны боль [душэўны]
沉淀 chéndiàn
  асяда́ць; аса́дак
沉甸甸 chéndiàndiàn, chéndiāndiān
  ва́жкі; ве́льмі ця́жкі
  перан. <转> з ця́жкім сэ́рцам, з ця́жкай душо́й
沉静 chénjìng
  цішыня́
  спако́йны, ураўнава́жаны [пра характар]
陈旧 chénjiù
  устарэ́лы; стары́; старасве́цкі
陈列 chénliè
  экспанава́ць, выстаўля́ць; 陈列品 chénlièpĭn экспана́ты
沉闷 chénmèn
  ця́жкі; ду́шны [пра атмасферу]
  змро́чны [пра характар]
沉默 chénmò
  маўча́ць; маўча́нне; маўклі́вы; 保持沉默 băochí chénmò захо́ўваць маўча́нне
陈述 chénshù
  выклада́ць; выка́зваць; раска́зваць; паведамля́ць; лінгв. <语言> 陈述句 chénshùjù апавяда́льны сказ
沉思 chénsī
  глыбо́ка заду́мацца; глыбо́кі ро́здум; 陷入沉思 xiànrù chénsī пагрузі́цца ў глыбо́кі ро́здум
沉痛 chéntòng
  го́рыч; мо́цны боль; го́ркі; ця́жкі; 沉痛的回忆 chéntòng de huíyì го́ркія ўспамі́ны, ця́жкія ўспамі́ны
尘土 chéntǔ
  пыл
沉吟 chényín
  разважа́ць сам сабе́; мармыта́ць
  кніжн. <书> заду́мвацца; пагружа́цца ў сябе́
沉重 chénzhòng
  ця́жкі; ця́жка; 沉重的脚步 chénzhòng de jiăobù ця́жкія кро́кі; ця́жкая хада́; 沉重的打击 chénzhòng de dăjī ця́жкі ўдар, знішча́льны ўдар
沉着 chénzhuó
  спако́йна, стры́мана, вы́трымана, абыя́кава; спако́йны; вы́трымка
chèn
  падкла́дваць [знізу]; пададзява́ць, падапрана́ць; 衬一张纸 chèn yī zhāng zhĭ падкла́сці ліст папе́ры
  ні́жні, наце́льны; 衬裤 chènkù кальсо́ны
  падкла́дка; 帽衬 màochèn падкла́дка капелюша́, падкла́дка ша́пкі
  на фо́не (чаго-н.), у спалучэ́нні (з чым-н.); 红花衬绿叶真好看。 Hónghuā chèn lǜyè zhēn hăokàn. Чырво́ныя кве́ткі на фо́не зялё́ных лісто́ў ве́льмі прыго́жыя.
chèn
  скарыста́цца; 趁机会 chèn jīhuì скарыста́цца вы́падкам
衬衫 chènshān
  саро́чка, кашу́ля
  ні́жняя саро́чка
称心如意 chèn xīn rú yì
  ца́лкам задаво́лены
衬衣 chènyī
  бялі́зна; [ніжняе] адзе́нне
  руба́шка, кашу́ля
chēng
  падпіра́ць, падтры́мліваць; абапіра́цца на (што-н.); 拿木头撑住 ná mùtou chēngzhù падпе́рці бервяно́м; спарт. <体> 撑杆跳高 chēnggān tiàogāo скачо́к з шасто́м
  шту́рхаць; адпі́хвацца, адшту́рхвацца; 撑船 chēng chuán плыць на ло́дцы [адштурхоўваючыся шастом]
  вы́трымаць; утрыма́цца, стрыма́цца ад (чаго-н.); 他撑不住, 笑了。 Tā chēngbuzhù xiào le. Ён не вы́трымаў і рассмяя́ўся.
  ту́га набіва́ць (што-н.); набіва́цца; 少吃些, 别撑着! Shăo chī xiē, bié chēngzhe! Еж менш, не аб'яда́йся!
  раскры́ць; 撑开伞 chēngkāi săn раскры́ць парасо́н
chēng
  называ́ць, называ́цца; 他称得起多面手。 Tā chēngdeqĭ duōmiànshŏu. Яго́ мо́жна назва́ць ма́йстрам на ўсе ру́кі.; 自称 zìchēng называ́ць сябе́
  найме́нне, на́зва; 通称 tōngchēng агульнапрыня́тая на́зва; 别称 biéchēng друга́я на́зва
  кніжн. <书> сказа́ць; заяві́ць
  узва́жваць на ва́гах; 称二斤肉 chēng èr jīn ròu узва́жыць два дзі́ні мя́са
称号 chēnghào
  найме́нне, на́зва; зва́нне; 冠军称号 guànjūn chēnghào зва́нне чэмпіё́на
称呼 chēnghu
  называ́ць (кім-н.)
  лінгв. <语言> зваро́так
  зваро́т; 客气的称呼 kèqi de chēnghu ве́тлівы зваро́т
称赞 chēngzàn
  хвалі́ць; успаміна́ць до́брым сло́вам
chéng
  е́хаць (на чым-н.); 乘火车 chéng huŏchē е́хаць на цягніку́; 乘飞机 chéng fēijī ляце́ць на самалё́це; 乘轮船 chéng lúnchuán плыць на парахо́дзе
  скарыста́ць, вы́карыстаць (што-н.); 乘机 chéngjī скарыста́ць вы́падак, вы́карыстаць вы́падак
  памнажа́ць; мно́жанне; 二乘三等于六。 Èr chéng sān děngyú liù. Два памно́жыць на тры атрыма́ецца шэсць.
chéng
  выяўля́цца, праяўля́цца, пака́звацца
  мець вы́гляд [форму]; 果实呈圆形。 Guŏshí chéng yuánxíng. Плады́ ма́юць кру́глую фо́рму.
  прадстаўля́ць, дакла́дваць [у вышэйстаячыя інстанцыі]; прашэ́нне; дакла́д
chéng
  гарадска́я сцяна́; 长城 Chángchéng Вялі́кая кіта́йская сцяна́
  тэрыто́рыя го́рада; гарадскі́ раё́н; 东城 dōngchéng усхо́дняя ча́стка го́рада; 城里 chénglĭ у ры́се го́рада; 城外 chéngwài за го́радам
  го́рад; 北京城 Běijīng chéng го́рад Пекі́н; 城乡差别 chénggxiāng chābié ро́зніца памі́ж вё́скай і го́радам; адро́зненні памі́ж вё́скай і го́радам
chéng
  завяршы́цца по́спехам; по́спех; 事成之后 shìchéngzhīhòu пасля́ паспяхо́вага завяршэ́ння спра́вы
  стаць, зрабі́цца; ператвары́цца; 我们成了好朋友。 Wŏmen chéngle hăo péngyou. Мы ста́лі до́брымі сябра́мі.; 雪化成水。 Xuě huàchéng shuĭ. Снег раста́ў і ператвары́ўся ў ваду́.
  даро́слы; ста́лы; 成人 chéngrén даро́слы чалаве́к
  гато́вы; 成药 chéngyào гато́выя ле́кі
  цэ́лы, уве́сь; 成天 chéngtiān цэ́лы дзень, цэ́лымі дня́мі
  до́бра; мо́жна; 成, 就这么办! Chéng, jiù zhème bàn! До́бра, няха́й бу́дзе так!
  дзяся́тая ча́стка; дзе́сяць працэ́нтаў; 六成 liùchéng шэсцьдзяся́т працэ́нтаў
chéng
  апельсі́н
  ара́нжавы ко́лер
chéng
  накла́дваць [напр., ежу]; 盛饭 chéng fàn пакла́сці ры́су; 盛汤 chéng tāng налі́ць су́пу, налі́ць булё́н
  змяшча́ць, умяшча́ць, уто́ўпліваць [у сабе]; 一辆车盛不下这么些人。 Yī liàng chē chéngbuxià zhèmexiē rén. Адна́ машы́на не мо́жа ўмясці́ць сто́лькі людзе́й.; 这瓶子能盛一公升。 Zhè píngzi néng chéng yī gōngshēng. У гэ́ту бутэ́льку зме́сціцца адзі́н літр.
  пы́шны, раско́шны, бу́йны
承办 chéngbàn
  пачына́ць, распачына́ць; арганізо́ўваць; браць на сябе́
  абавя́звацца; браць на сябе́ абавя́зак; гарантава́ць
承包 chéngbāo
  браць падра́д; 承包单位 chéngbāo dānwèi падра́дная арганіза́цыя; падра́дчык
城堡 chéngbǎo
  за́мак; цытадэ́ль; крэ́пасць
成本 chéngběn
  сабеко́шт
成虫 chéngchóng
  даро́слая асо́біна
承担 chéngdān
  браць, прыма́ць на сябе́; не́сці; 承担责任 chéngdān zérèn не́сці адка́знасць; 承担风险 chéngdān fēngxiăn браць на сябе́ ры́зыку; рызыкава́ць
程度 chéngdù
  ступе́нь; узро́вень; 文化程度 wénhuà chéngdu культу́рны ўзро́вень; адука́цыя
惩罚 chéngfá
  кара́ць; накла́дваць спагна́нне; пакара́нне
成分 chéngfèn, chéngfen
  [састаўная] ча́стка; элеме́нт; до́ля
  сацыя́льнае стано́вішча [паходжанне]; 工人成分 gōngrén chéngfen з рабо́чых
成功 chénggōng
  по́спех; паспяхо́вы; завяршы́цца по́спехам
成果 chéngguǒ
  дасягне́нні; по́спех; вы́нікі
乘机 chéngjī
  скарыста́цца вы́падкам; вы́карыстаць зру́чны мо́мант
  садзі́цца на самалё́т
成绩 chéngjì
  по́спехі; дасягне́нні
成家 chéngjiā
  абзаве́сціся сям'ё́й, ажані́цца; 成家立业 chéngjiā lìyè ажані́цца і стаць на но́гі
  стаць кваліфікава́ным спецыялі́стам
成交 chéngjiāo
  заключы́ць здзе́лку
成就 chéngjiù
  дасягне́нні, по́спехі
乘客 chéngkè
  пасажы́р
诚恳 chéngkěn
  шчы́ра; ад усяго́ сэ́рца
成立 chénglì
  ствары́ць, заснава́ць
  быць абгрунтава́ным; быць перакана́ўчым
城楼 chénglóu
  ве́жа на гарадско́й сцяне́
成名 chéngmíng
  стаць знакамі́тым
承诺 chéngnuò
  згадзі́цца, даць зго́ду; абяца́ць
成千上万 chéng qiān shàng wàn
  мнагаты́сячны, шматты́сячны; незлічо́ны
城墙 chéngqiáng
  гарадска́я сцяна́
澄清 chéngqīng
  чы́сты, празры́сты
  праясні́ць
承认 chéngrèn
  прызнава́ць [напр., памылку]
  прызнава́ць [напр., дзяржаву]
诚实 chéngshí
  шчы́ры, праўдзі́вы; шчы́ра, праўдзі́ва
城市 chéngshì
  го́рад; гарадскі́; 城市建设 chéngshì jiànshè гарадско́е будаўні́цтва
承受 chéngshòu
  прайсці́ праз; зве́даць, зазна́ць; вы́церпець [выпрабаванні і пад.]
成熟 chéngshú
  паспе́ць, вы́спець; стаць ста́лым; спе́лы; ста́лы
成天 chéngtiān
  цэ́лы дзень, цэ́лымі дня́мі
成为 chéngwéi
  стаць (кім-н., чым-н.), ператвары́цца (у каго-н., што-н.)
乘务员 chéngwùyuán
  канду́ктар; правадні́к
呈现 chéngxiàn
  з'яўля́цца; пака́звацца; узніка́ць
成效 chéngxiào
  эфе́кт; вы́нік; 有成效的 yŏu chéngxiào de эфекты́ўны; дзе́йсны
成心 chéngxīn
  наўмы́сна; знаро́к; з наме́рам
程序 chéngxù
  пара́дак; распара́дак; працэду́ра; 投票程序 tóupiào chéngxù працэду́ра галасава́ння
  камп. <计> прагра́ма; 程序设计 chéngxù shèjì праграмава́нне; 程序员 chéngxùyuán праграмі́ст
成语 chéngyǔ
  ідыё́ма, ідыяматы́чны вы́раз; фразеалагі́зм, фразеалагі́чная адзі́нка
成员 chéngyuán
  член [якой-н. арганізацыі]; склад [аб людзях]; 成员国 chéngyuánguó краі́на-член, краі́на-ўдзе́льніца
成长 chéngzhǎng
  расці́; рост
城镇 chéngzhèn
  гарадо́к; пасё́лак гарадско́га ты́пу
  гарады́ і пасё́лкі
诚挚 chéngzhì
  сардэ́чны; шчы́ры; сардэ́чнасць; шчы́расць
乘坐 chéngzuò
  е́хаць [на якім-н. транспарце]
chèng
  ва́гі; 电子秤 diànzĭ chèng электро́нныя ва́гі; 用秤称一称 yòng chèng chēng yī chēng узва́жыць на ва́гах
chī
  е́сці; прыма́ць уну́тр; 吃水果 chī shuĭguŏ е́сці садавіну́; 吃药 chī yào прыма́ць ле́кі; 吃酒 chī jiŭ піць віно́
  харчава́цца, сталава́цца, е́сці; кармі́цца; 吃食堂 chī shítáng харчава́цца ў стало́вай
  жыць [за кошт чаго-н.]; кармі́цца (чым-н.)
  перано́сіць; цярпе́ць; 吃败仗 chī bàizhàng пацярпе́ць паражэ́нне; 吃苦 chīkŭ цярпе́ць няго́ды
  вы́трымаць; вы́несці; 我不吃这一套。 wŏ bùchī zhè yītào. Я не вы́несу гэ́тага.; 绳子太细,吃不住这么重的分量。 Shéngzi tài xì, chībuzhù zhème zhòngde fènliang. Вяро́ўка ве́льмі то́нкая, не вы́трымае тако́га вялі́кага гру́зу.
  убіра́ць, уця́гваць, усмо́ктваць; паглына́ць; 吃墨 chīmò паглыну́ць чарні́ла
吃不开 chībukāi
  быць непапуля́рным; не падаба́цца; быць не ў паша́не
吃惊 chījīng
  спало́хацца, спужа́цца, спу́дзіцца, перапало́хацца; жахну́цца
吃苦 chīkǔ
  хапі́ць го́ра, зазна́ць го́ра, паспыта́ць го́ра; паку́таваць, му́чыцца; ця́жка працава́ць
  перано́сіць ця́жкасці
吃亏 chīkuī
  пане́сці стра́ты; цярпе́ць стра́ту
吃力 chīlì
  ця́жкі; прыкла́сці вялі́кія намага́нні
chí
  са́жалка, стаў, ставо́к; 养鱼池 yăngyúchí са́жалка для развядзе́ння ры́бы; 游泳池 yóuyŏngchí пла́вальны басе́йн
  я́ма; паглыбле́нне; 乐池 yuèchí арке́стравая я́ма
  гарадскі́ роў
chí
  затры́млівацца; мару́дзіць; мару́длівы, мару́дны, паво́льны; 迟迟不决 chíchí bùjué мару́дзіць з прыня́ццем рашэ́ння; 迟不答复 chí bù dáfù затры́млівацца з адка́зам
  по́зна; спазні́цца; 睡得迟 shuìde chí по́зна ле́гчы спаць; 你来迟了。 Nĭ lái chíle. Ты спазні́ўся.
chí
  не́сціся, імча́цца, бе́гчы
  быць шыро́ка вядо́мым
  ма́рыць (аб кім-н., пра што-н.); імкну́цца (да чаго-н.)
迟到 chídào
  спазне́нне; спазня́цца
迟缓 chíhuǎn
  мару́длівы, мару́дны; паво́льны
持久 chíjiǔ
  сто́йкі; трыва́лы; праця́глы; 持久和平 chíjiŭ hépíng до́ўгі мір, трыва́лы мір
池塘 chítáng
  са́жалка, стаў; басе́йн
持续 chíxù
  праця́гвацца, прадаўжа́цца, до́ўжыцца; цягну́цца
迟疑 chíyí
  вага́цца; разду́мваць
池子 chízi
  са́жалка, ставо́к
  агу́льны басе́йн [у лазні]
  танцава́льная пляцо́ўка
  тэатр. <剧> партэ́р
chǐ
  чы [кітайскі фут, роўны 0,33 см]
  ліне́йка
齿 chǐ
  зу́бы; зубны́; 乳齿 rŭchĭ мало́чныя зу́бы
  зубы́; зубцы́; зубча́ты; тэх. <技> 齿轮 chĭlún зубча́стае ко́ла; шасцярня́
  упамяну́ць, згада́ць; назва́ць; сказа́ць
尺寸 chǐcun
  паме́р; габары́ты
齿轮 chǐlún
  зубча́стае ко́ла; шасцярня́
尺子 chǐzi
  ліне́йка; метр
chì
  кры́лы
  плаўнікі́
翅膀 chìbǎng
  крыло́; кры́лле
赤道 chìdào
  эква́тар; экватарыя́льны
赤脚 chìjiǎo
  бо́сыя но́гі; на бо́сую нагу́
赤字 chìzì
  фін. <财> дэфіцы́т
chōng
  размыва́ць; змыва́ць [плаціну і пад.]; зне́сці [вадой]; 大水冲庄稼了。 Dàshuĭ chōng zhuāngjia le. Паво́дка змы́ла пасе́вы.
  мыць, прамыва́ць, паласка́ць; 冲汽车 chōng qìchē мыць аўтамабі́ль
  зава́рваць; 冲茶 chōng chá завары́ць чай
  ры́нуцца напе́рад; атакава́ць; кі́нуцца; 向敌人冲去 xiàng dírén chōngqù ры́нуцца на во́рага
  ва́жная магістра́ль
充当 chōngdāng
  служы́ць (кім-н., чым-н.); працава́ць (кім-н.); выступа́ць у ро́лі (каго-н., чаго-н.); 充当秘书 chōngdāng mìshū працава́ць сакратаро́м
充电器 chōngdiànqì
  ада́птар сілкава́ння; зара́днае ўстро́йства
冲动 chōngdòng
  і́мпульс; пары́ў; хвалява́нне
  паддава́цца [першаму] пары́ву; гарачы́цца
充分 chōngfèn
  дастатко́вы; по́ўны; по́ўнасцю, ца́лкам; у по́ўнай ме́ры
冲锋 chōngfēng
  ата́ка; атакава́ць; 冲锋枪 chōngfēngqiāng аўтама́т [зброя]; 冲锋陷阵 chōngfēng xiànzhèn ісці́ на штурм; штурмава́ць варо́жыя пазі́цыі
冲击 chōngjī
  удара́ць [пра хвалі і пад.]; фіз. <物> 冲击波 chōngjībō уда́рная хва́ля
  атакава́ць; нано́сіць уда́ры
憧憬 chōngjǐng
  ма́рыць (пра што-н.); спадзява́цца (на што-н.); ма́ры; надзе́і
充满 chōngmǎn
  напо́ўніцца; 眼里充满了泪水。 Yănlĭ chōngmănle lèishuĭ. Во́чы напо́ўніліся слязьмі́.
  напо́ўніцца, перапо́ўніцца, прася́кнуцца; 充满决心 chōngmăn juéxīn перапо́ўнены рашу́часцю
充沛 chōngpèi
  быць перапо́ўненым; напо́ўнены, перапо́ўнены; по́ўны; 精力充沛 jīnglì chōngpèi перапо́ўнены эне́ргіяй
充实 chōngshí
  насы́чаны; бага́ты; 内容充实的文章 nèiróng chōngshí de wénzhāng змясто́ўны арты́кул
  папо́ўніць, дапо́ўніць; 充实自己的知识 chōngshí zìjĭ de zhīshi папо́ўніць свае́ ве́ды
冲刷 chōngshuā
  размыва́ць; змыва́ць [вадой]
  мыць; прамыва́ць
冲突 chōngtū
  сутыкне́нне; канфлі́кт; 利害冲突 lìhài chōngtū сутыкне́нне інтарэ́саў; 武装冲突 wŭzhuāng chōngtū узбро́ены канфлі́кт
充足 chōngzú
  дастатко́вы
chóng
  насяко́мае
  чарвя́к; паўзу́н
chóng
  двайны́, паўто́рны; зноў, другі́м разам; паўтары́ць; 重做 chóngzuò зрабі́ць яшчэ́ раз; зрабі́ць нано́ў
崇拜 chóngbài
  схіля́цца (перад кім-н., чым-н.); пакланя́цца; 崇拜偶像 chóngbài ŏuxiàng пакланя́цца і́далам; 个人崇拜 gèrén chóngbài культ асо́бы
重重 chóngchóng
  шматлі́кі; мно́ства; 克服重重困难 kèfú chóngchóng kùnnan пераадо́лець мно́ства ця́жкасцей
重叠 chóngdié
  нагрува́шчваць адно́ на адно́; шматразо́ва паўтара́цца; дублі́раваць адзі́н аднаго́; дублі́раванне; паралелі́зм; 机构重叠 jīgòu chóngdié дублі́раванне ў адміністраты́ўным апара́це
重复 chóngfù
  паўтара́ць; падвае́нне, удвае́нне; дупліка́цыя
崇高 chónggāo
  высо́кі; узвы́шаны; высакаро́дны; 崇高目的 chónggāo mùdì высо́кія мэ́ты; высакаро́дныя мэ́ты
崇敬 chóngjìng
  шанава́ць, паважа́ць; пава́га; шанава́нне
重新 chóngxīn
  зноў, на́нава, нано́ва, пера-; 重新登记 chóngxīn dēngjì перарэгістра́цыя; перарэгістрава́ць
重阳节 Chóngyángjié
  свя́та двайно́й дзявя́ткі
虫子 chóngzi
  насяко́мае; чарвя́к
宠物 chǒngwù
  ха́тнія жывё́лы; ха́тнія ўлюбё́нцы
chōu
  цягну́ць, выця́гваць; 抽签 chōu qiān цягну́ць жэ́рабя
  выпампо́ўваць; выця́гваць [паветра і пад.]; куры́ць [тытунь]; 抽水 chōu shuĭ пампава́ць ваду́
  выдзяля́ць; выбіра́ць; 抽几个人来帮忙 chōu jĭge rén lái bāngmáng вы́дзеліць на дапамо́гу не́калькі чалаве́к; 抽时间 chōu shíjiān вы́браць час
  хваста́ць, сцё́баць, сцяба́ць; 用鞭子抽 yòng biānzi chōu хваста́ць плё́ткай
  выкіда́ць, выкі́дваць; пуска́ць; 抽芽 chōuyá пусці́ць расткі́
  збяга́цца [пра тканіну]
抽空 chōukòng
  знайсці́ час
抽屉 chōuti
  шуфля́да
抽象 chōuxiàng
  абстра́ктны; адця́гнены; маст. <艺> 抽象派 chōuxiàngpài абстракцыяні́зм
抽烟 chōuyān
  куры́ць; курэ́нне; 我不抽烟。 Wŏ bù chōuyān. Я не куру́.
chóu
  во́раг
  во́раг; варо́жасць; 旧仇 jiùchóu стара́я варо́жасць
chóu
  смуткава́ць, смуці́цца, марко́ціцца, журы́цца
  быць заклапо́чаным (чым-н.); непако́іцца; турбава́цца; 你愁什么? Nĭ chóu shénme? Чым ты заклапо́чаны?; 不愁吃, 不愁穿 bùchóu chī, bù chóu chuān не турбав́цца ні аб е́жы, ні аб адзе́нні
chóu
  шаўко́вая ткані́на; шоўк; шаўко́вы; 绸衣服 chóu yīfu шаўко́вае адзе́нне
筹备 chóubèi
  падрыхто́ўваць; рыхтава́ць; падрыхто́ўчы; 筹备委员会 chóubèi wěiyuánhuì падрыхто́ўчы камітэ́т, арганізацы́йны камітэ́т
踌躇 chóuchú
  хіста́цца, вага́цца; быць у нерашу́часці; бянтэ́жыцца, саро́мецца; 踌躇不前 chóuchú bùqián тапта́цца на ме́сцы [у нерашучасці]
仇恨 chóuhèn
  няна́вісць; варо́жасць; 刻骨仇恨 kègŭ chóuhèn смяро́тная няна́вісць, лю́тая няна́вісць
稠密 chóumì
  шчы́льны, густы́; 人烟稠密 rényān chóumì густанасе́лены; вялі́кая шчы́льнасць насе́льніцтва
chǒu
  непрыго́жы, выро́длівы, га́дкі, бры́дкі; агі́дны; нязгра́бны; 他长得很丑。 Tā zhăngde hěn chŏu. Ён ве́льмі непрыго́жы.
  по́длы; бры́дкі, агі́дны, паску́дны, га́дкі; гане́бны; га́ньба; 出丑 chūchŏu асканда́ліцца; абнясла́віцца, аганьбава́ць сябе́, знясла́віць сябе́
  бла́зан, штука́р, камедыя́нт; ко́мік
  другі́ цыклі́чны знак з двана́ццаці; 丑时 chŏushí час з 1 да 3 гадзі́н но́чы
chǒu
  глядзе́ць; гля́нуць, зірну́ць; 他往屋里瞅了一眼。 Tā wǎng wūli chŏule yī yăn. Ён зазірну́ў у пако́й.
丑恶 chǒu’è
  агі́дны; выро́длівы
chòu
  смярдзю́чы; ту́хлы; прату́хнуць; 臭鸡蛋 chòu jīdàn ту́хлыя я́йкі; 鱼臭了。 Yú chòule. Ры́ба прату́хла.
  дрэ́нны, пага́ны, ке́пскі, благі́; 臭脾气 chòu píqi дрэ́нны хара́ктар
  мо́цна, з усяе́ мо́цы
chū
  выхо́дзіць; выязджа́ць; выступа́ць; 出 房间 chū fángjiān вы́йсці з пако́я; 出国 chūguó вы́ехаць за мяжу́
  перавыша́ць; выхо́дзіць (за межы чаго-н.)
  дава́ць, выдава́ць; выдзяля́ць; 出钱 chūqián дава́ць гро́шы; 出主意 chū zhŭyi даць пара́ду
  вырабля́ць; выпуска́ць; выро́шчваць
  узніка́ць; адбыва́цца
  выцяка́ць; выдзяля́цца
  выпуска́ць; выдава́ць [напр., газету]
  [суфікс дзеясловаў, звычайна ўказвае на рух вонкі]: 跑出 păochū вы́бегчы
chū
  пача́так; пачатко́вы; 初期 chūqī пачатко́вы перы́яд; пача́так; 月初 yuèchū пача́так ме́сяца; у пача́тку ме́сяца; 最初 zuìchū у са́мым пача́тку; першапачатко́ва
  пе́ршы раз; упершыню́; 初版 chūbăn пе́ршае выда́нне
出版 chūbǎn
  выдава́ць, выпуска́ць [напр., часопіс]; 出版物 chūbănwù выда́нне; публіка́цыя
初步 chūbù
  пе́ршы крок
  пачатко́вы; папярэ́дні; элемента́рны; 初步结果 chūbù jiéguŏ пе́ршыя вы́нікі; 初步计划 chūbù jìhuà папярэ́дні план; 初步知识 chūbù zhīshi элемента́рныя пазна́нні
出差 chūchāi
  камандзіро́ўка; е́хаць у камандзіро́ўку; 他出差去了。 Tā chūchāi qùle. Ён пае́хаў у камандзіро́ўку.
出产 chūchǎn
  вырабля́ць; выпуска́ць; праду́кцыя; 出产量 chūchănliàng аб'ём праду́кцыі; праду́кцыя
出动 chūdòng
  вы́ступіць [пра войска]
  накірава́ць, ру́шыць [войска]
出发 chūfā
  вы́правіцца ў даро́гу
  зыхо́дзіць з (чаго-н.)
出发点 chūfādiǎn
  зыхо́дны пункт; пача́так шля́ху
出乎 chūhū
  па-за, звыш, насу́перак [чаканням]; перасяга́ць, перавыша́ць; быць за ра́мкамі; 出乎意料 chūhū yìliào звыш усяля́кіх чака́нняў; зусі́м нечака́на [для ўсіх]
初级 chūjí
  пачатко́вы, пе́ршасны; 初级读本 chūjí dúběn пачатко́вы курс [падручнік]; буква́р
出口 chūkǒu
  сказа́ць, вы́мавіць
  э́кспарт, вы́ваз; экспартава́ць; 出口货 chūkǒu huò э́кспартныя тава́ры
  вы́хад, вы́езд
出来 chūlái
  вы́йсці [сюды]; з'яві́цца
  [суфікс-мадыфікатар выніковых дзеясловаў перамяшчэння]: 拉出来 lā chūlái вы́цягнуць
出路 chūlù
  вы́йсце, вы́хад; 没有出路 méiyŏu chūlù няма́ вы́йсця
出卖 chūmài
  прада́ць; збыць
  вы́даць, прада́ць; здра́дзіць
出门 chūmén
  вы́йсці з до́му
  вы́ехаць, адпра́віцца ў даро́гу
出面 chūmiàn
  узя́ць на сябе́ ініцыяты́ву; [асабіста] узя́цца за [справу]
初期 chūqī
  пачатко́вы перы́яд, пачатко́вая фа́за; пача́так
  у са́мым пача́тку, першапачатко́ва; пе́ршасны
出去 chūqù
  вы́йсці [адсюль]; пайсці́, сысці́
  [суфікс выніковых дзеясловаў, які ўказвае на напрамак дзеяння знутры вонкі]: 赶 出去 gǎn chūqù вы́гнаць; прагна́ць; 走出 去 zǒu chūqù вы́йсці [напр., на вуліцу]
出色 chūsè
  выда́тны, цудо́ўны
  вызнача́цца, вылуча́цца
出身 chūshēn
  пахо́дзіць, быць ро́дам; пахо́джанне [cацыяльнае]
出生 chūshēng
  нарадзі́цца; з'яві́цца на свет; нараджэ́нне; 出生日期 chūshēng rìqí да́та нараджэ́ння; 出生地 chūshēng dì ме́сца нараджэ́ння
出事 chūshì
  зда́рыўся няшча́сны вы́падак; здарэ́нне; 出事地点 chūshì dìdiăn ме́сца здарэ́ння
出席 chūxí
  прысу́тнічаць; удзе́льнічаць
出息 chūxi
  вы́гада, кары́сць; по́спех
  бу́дучыня, перспекты́ва
出现 chūxiàn
  з'яві́цца, узні́кнуць; з'яўле́нне
出洋相 chūyángxiàng
  абнясла́віцца, асаро́міцца; тра́піць у няё́мкае стано́вішча
出于 chūyú
  з-за; па прычы́не; зыхо́дзячы з
初战 chūzhàn
  пача́так вае́нных дзе́янняў; пе́ршая бі́тва
初中 chūzhōng
  сярэ́дняя шко́ла пе́ршай ступе́ні
出租车 chūzūchē
  таксі́
chú
  маты́ка
  маты́чыць, рыхлі́ць [зямлю]; 锄地 chúdì маты́чыць зямлю́; рыхлі́ць зямлю́; 锄草 chúcăo пало́ць
  вы́караніць; зні́шчыць
chú
  выкараня́ць; пазбаўля́цца; знішча́ць; 除害虫 chú hàichóng зні́шчыць шко́дных насяко́мых
  мат. <数> падзялі́ць; дзяле́нне; 四除二等于二。Sì chú èr děngyú èr. Чаты́ры падзялі́ць на два бу́дзе два.
  выключа́ючы, за выключэ́ннем, акрамя́
除尘 chúchén
  ачы́стка ад пы́лу; абяспы́льванне
厨房 chúfáng
  ку́хня [памяшканне]
除非 chúfēi
  то́лькі; то́лькі, калі́; акрамя́ як; за выключэ́ннем
除了 chúle
  акрамя́; акрамя́ як; за выключэ́ннем
锄头 chútou
  маты́ка
除外 chúwài
  акрамя́; выключа́ючы; не лі́чачы
除夕 chúxī
  пярэ́дадзень Но́вага го́да; напярэ́дадні Но́вага го́да
chǔ
  размяшча́цца; знахо́дзіцца
  жыць; існава́ць
储备 chǔbèi
  запа́сіць, прызапа́шваць; гатава́ць, загато́ўваць, нарыхто́ўваць; рэзервава́ць; запа́с; рэзе́рв; фонд; рэзерво́вы; 商品储备 shāngpĭn chŭbèi тава́рныя запа́сы; 种子储备 zhŏngzi chŭbèi насе́нны фонд; фін. <财> 储备基金 chŭbèi jījīn рэзерво́вы фонд
储藏 chǔcáng
  захо́ўваць; мець у запа́се
  заляга́ць [пра карысныя выкапні]
储存 chǔcún
  захо́ўваць; запа́сіць, назапа́шваць; 储存量 chŭcúnliàng запа́с; запа́сы
处分 chǔfèn
  пакара́ць; пакара́нне
处境 chǔjìng
  стано́вішча, абста́віны, сітуа́цыя; 处境困难 chǔjìng kùnnán склада́ная сітуа́цыя, склада́нае стано́вішча
处理 chǔlǐ
  выраша́ць [праблемы]; разбіра́ць [справы]; прыма́ць ме́ры
  апрацо́ўваць; апрацо́ўка
  распрадава́ць; распро́даж; 处理品 chŭlĭ pĭn уцэ́неныя тава́ры
储量 chǔliàng
  запа́сы, рэзе́рвы
  умяшча́льнасць
储蓄 chǔxù
  зберага́ць; збіра́ць; захо́ўваць зберажэ́нні [у банку]; 储蓄银行 chŭxù yínháng ашча́дны банк
处于 chǔyú
  быць, знахо́дзіцца [у нейкіх умовах, месцы, стане]; 处于生死关头 chǔyú shēngsǐ guāntóu быць памі́ж жыццё́м і сме́рцю, знахо́дзіцца памі́ж жыццё́м і сме́рцю
处置 chǔzhì
  кірава́ць; мець спра́ву (з кім-н., чым-н.); распараджа́цца
  кара́ць
chù
  ме́сца
  аддзе́л, кіраўні́цтва, бюро́
chù
  дакрану́цца; крану́ць, закрану́ць, зачапі́ць; перан. <转> 触人痛处 chù rén tòngchù зачапі́ць за жыво́е
处处 chùchù
  усю́ды
触犯 chùfàn
  кры́ўдзіць
  паруша́ць; 触犯法律 chùfàn fǎlǜ пару́шыць зако́н
触角 chùjiǎo
  шчу́пальцы; ву́сікі [у насякомых]
矗立 chùlì
  вы́сіцца, узвыша́цца, уздыма́цца
处长 chùzhǎng
  нача́льнік аддзе́ла
chuāi
  пакла́сці; засу́нуць; 揣在口袋里 chuāi zài kŏudàili пакла́сці ў кішэ́ню, трыма́ць у кішэ́ні
穿 chuān
  праніза́ць, праця́ць; пракало́ць, папрако́лваць, прабі́ць, папрабіва́ць; папрако́лваць, прабі́ць, папрабіва́ць, прабі́ць наскро́зь; 穿个洞 chuānge dòng зрабі́ць дзі́рку; 看穿 kànchuān ба́чыць (каго́-н., што-н.) наскро́зь; 打穿 dăchuān прабі́ць наскро́зь
  праця́гваць, заця́гваць, прасо́ўваць; нані́зваць, налы́гваць; 穿鞋带 chuān xiédài уцягну́ць шнуркі́
  перахо́дзіць праз; перасяка́ць; прахо́дзіць праз; 穿过街道 chuānguò jiēdào перахо́дзіць праз ву́ліцу, перасяка́ць ву́ліцу
  надзява́ць; апрана́ць; абува́ць; насі́ць [адзенне, абутак]; 穿衣服 chuān yīfu апрана́цца; 穿上皮大衣 chuānshàng pídàyī апрану́ць фу́тра
川流不息 chuān liú bù xī
  бесперапы́нку
穿越 chuānyuè
  перасяка́ць; прахо́дзіць праз
chuán
  перадава́ць; 传消息 chuán xiāoxi перадава́ць наві́ны
  распаўсю́джвацца [пра навіны і пад.]
  фіз. <物> право́дзіць; право́днасць; 传电 chuándiàn право́дзіць электры́чнасць
  выкліка́ць [у суд і пад.]
  заража́ць; зара́зны [пра хваробу]
chuán
  су́дна; карабе́ль; парахо́д; ло́дка; 渔船 yúchuán рыбало́ўнае су́дна; 帆船 fānchuán па́руснік; 上船 shàng chuán се́сці на парахо́д
传播 chuánbō
  распаўсю́джваць; распаўсю́джванне, распаўсю́джанне; 传播先进经验 chuánbō xiānjìn jīngyàn распаўсю́джваць перадавы́ во́пыт
船舶 chuánbó
  карабе́ль, су́дна; 内河船舶 nèihé chuánbó рачны́я су́дны
船舱 chuáncāng
  мар. <海> каю́та
  мар. <海> трум
传达 chuándá
  перадава́ць [загад і пад.]
  далажы́ць; паве́даміць; сказа́ць
传单 chuándān
  рэкла́мны лісто́к; афі́ша; аб'я́ва
传递 chuándì
  перадава́ць; 传递信息 chuándì xìnxī перадава́ць інфарма́цыю; 传递信件 chuándì xìnjiàn перадава́ць лісты́, дастаўля́ць лісты́
传动 chuándòng
  тэх. <技> перада́ча; пры́вад; трансмі́сія; 传动带 chuándòngdài прывадны́ пас
传染 chuánrǎn
  заразі́цца; зара́зны, інфекцы́йны; 传染病 chuánrănbìng зара́зная хваро́ба, інфекцыйная хваро́ба; 传染绝症 chuánrăn juézhèng заразі́цца невыле́чнай хваро́бай
传授 chuánshòu
  выклада́ць; навуча́ць; перадава́ць, распаўсю́джваць ве́ды; выклада́нне
传说 chuánshuō
  хо́дзяць чу́ткі
  пада́нне; леге́нда
传送 chuánsòng
  перадава́ць; перасыла́ць; транспартава́ць
  тэх. <技> перада́ча
  перамяшча́цца, тэлепартава́цца
传统 chuántǒng
  трады́цыя; традыцы́йны
船头 chuántóu
  нос ло́дкі; нос карабля́
传真 chuánzhēn
  факс [апарат; паведамленне]; перадава́ць па фа́ксе; 传真机 chuánzhēnjī факсімі́льны апара́т, факс; 发传真 fá chuánzhēn пасла́ць факс
chuǎn
  ця́жка ды́хаць; задыха́цца
  мед. <医> а́стма
喘气 chuǎnqì
  ды́хаць; 喘不过气来 chuănbùguòqìlai не ў ста́не пераве́сці дух; дыха́нне перахапі́ла (ад чаго-н.)
  перадыхну́ць
chuàn
  вя́зка; звя́зак; 一串钥匙 yī chuàn yàoshi вя́зка ключо́ў; 一串珠子 yī chuàn zhūzi ні́тка жэ́мчугу
  звяза́цца з (кім-н.); увайсці́ ў змо́ву, змо́віцца; 串骗 chuànpiàn змо́віцца (з кім-н. з мэтай махлярства)
  хадзі́ць з до́му ў дом; цяга́цца, валачы́цца, бадзя́цца; 串亲戚 chuàn qīnqì хадзі́ць па сваяка́х
串联 chuànlián
  паслядо́ўна злуча́ць; аб'ядно́ўваць
  фіз. <物> паслядо́ўнае злучэ́нне
  завя́зваць су́вязі, устана́ўліваць канта́кты
chuāng
  акно́; 开窗 kāi chuāng адчыні́ць акно́; 坐在窗前 zuò zài chuāngqián сядзе́ць каля́ акна́
窗户 chuānghu
  акно́
窗口 chuāngkǒu
  акно́; ако́нны праё́м; 站在窗口 zhàn zài chuāngkŏu стая́ць каля́ акна́
  аке́нца [напр., касы]
  [перан.] акно́; вы́хад (куды-н.); 窗口行业 chuāngkŏu hángyè галі́ны, арыентава́ныя на э́кспарт
窗帘 chuānglián
  што́ра; фіра́нка
创伤 chuāngshāng
  ра́на; тра́ўма
窗台 chuāngtái
  падако́ннік
窗子 chuāngzi
  акно́
chuáng
  ло́жак; пасце́ль; 床上用品 chuángshàng yòngpĭn пасце́льныя прынале́жнасці; 双人床 shuāngrénchuáng двухспа́льны ло́жак; 起床 qĭ chuáng уста́ць з пасце́лі; 上床 shàng chuáng ле́гчы ў пасце́ль
  стано́к; 车床 chēchuáng така́рны стано́к
床单 chuángdān
  прасціна́
床铺 chuángpù
  ло́жак; пасце́ль
chuǎng
  уварва́цца; 闯进房间 chuăngjìn fángjiān уварва́цца ў кватэ́ру
chuàng
  ра́на; ра́ніць
  шко́да; стра́та; тра́ўма; прычыні́ць шко́ду
创办 chuàngbàn
  заснава́ць; 创办人 chuàngbànrén заснава́льнік; 创办杂志 chuàngbàn zázhì заснава́ць часо́піс
创建 chuàngjiàn
  заснава́ць; ствары́ць
创立 chuànglì
  ствара́ць, засно́ўваць
创新 chuàngxīn
  выступа́ць з но́вымі ідэ́ямі; пракла́дваць но́выя шляхі́; нава́тарства; інава́цыі
创业 chuàngyè
  заснава́ць прадпрые́мства; ствары́ць бі́знес; пакла́сці пача́так спра́ве; старта́п; ве́нчурны
创造 chuàngzào
  ствара́ць; вяршы́ць; ажыццяўля́ць; 创造有利条件 chuàngzào yŏulì tiáojiàn ствара́ць спрыя́льныя ўмо́вы
  тво́рчасць; стварэ́нне; тварэ́нне
创作 chuàngzuò
  твары́ць, ствара́ць; тво́рчасць
  твор; тварэ́нне
chuī
  дзьмуць, надзіма́ць, ве́яць [пра вецер]
  дудзе́ць, трубі́ць, ігра́ць [на духавым інструменце]
  хвалі́цца, выхваля́цца
  разм. <口> парва́ць [адносіны], зако́нчыцца кра́хам
吹牛 chuīniú
  хвалі́цца; хвальба́, выхваля́нне
吹捧 chuīpěng
  усхваля́ць, услаўля́ць, узно́сіць
  рэкламава́ць
炊事 chuīshì
  гатава́нне [ежы]; кулінары́я; 炊事员 chuīshì yuán ку́хар, куха́рка
chuí
  зве́швацца; вісе́ць; апусці́ць; схілі́ць
  набліжа́цца
  напярэ́дадні
  кніжн. <书> перадава́цца з пакале́ння ў пакале́нне
chuí
  біць, сту́каць, удара́ць, хваста́ць, пля́скаць; 捶衣裳 chuí yīshang праць бялі́зну [біць пранікам]
chuí
  мо́лат, малато́к; 木锤 mùchuí кія́нка [драўляны малаток]; 锤砧之间 chuí zhēn zhī jiān памі́ж мо́латам і кава́длам
  біць [молатам]
垂体 chuítǐ
  анат. <解> гіпо́фіз
垂直 chuízhí
  перпендыкуля́рнасць, вертыка́льнасць; перпендыкуля́рны, вертыка́льны
chūn
  вясна́; вясно́вы; 春风 chūnfēng вясно́вы ве́цер; 春假 chūn jià вясно́выя кані́кулы
春季 chūnjì
  веснава́я пара́; вясна́; веснавы́
春节 chūnjié
  свя́та вясны́; Но́вы год [паводле месяцовага календара]
春天 chūntiān
  вясна́; вясно́й, уве́сну; 春天到了 chūntiān dàole прыйшла́ вясна́
chún
  губа́; ву́сны; 上唇 shàngchún ве́рхняя губа́; 舔唇 tiǎn chún аблі́зваць ву́сны
chún
  чы́сты, без даме́шкі, цэ́льны; 纯奶 chúnnăi цэ́льнае малако́; 纯利 chúnlì чы́сты прыбы́так
纯粹 chúncuì
  чы́сты; сапра́ўдны; 纯粹真理 chúncuì zhēnlǐ чы́стая пра́ўда
  выклю́чна
纯洁 chúnjié
  чы́сты; чысціня́
淳朴 chúnpǔ
  про́сты, чэ́сны; шчы́ры, наі́ўны
cí
  фарфо́р, парцаля́на; 瓷瓶 cípíng фарфо́равая ва́за, парцаля́навая ва́за
cí
  магнеты́зм; магні́тны; 磁暴 cíbào магні́тная бу́ра
cí
  сло́ва; вы́раз; 单音词 dān yīn cí аднаскладо́вае сло́ва; грам. <语法> 词根 cígēn ко́рань сло́ва
  сло́ва; прамо́ва; тэкст; 开幕词 kāimù cí усту́пная прамо́ва; усту́пнае сло́ва
cí
  разві́твацца, расстава́цца
  падава́ць у адста́ўку; звальня́цца
  звальня́ць
  адмаўля́цца (ад чаго-н.); ухіля́цца
cí
  са́мка; жано́чы; 雌蜂 cífēng пчалі́ная ма́тка; 雌鹿 cílù са́мка але́ня
磁场 cíchǎng
  фіз. <物> магні́тнае по́ле
磁带 cídài
  магні́тная сту́жка
词典 cídiǎn
  сло́ўнік; 双语词典 shuāngyŭ cídiăn двухмо́ўны сло́ўнік
磁化 cíhuà
  намагні́чваць, намагні́чвацца; намагні́чванне
词汇 cíhuì
  сло́ўнікавы склад [мовы]; ле́ксіка; лінгв. <语言> 词汇学 cíhui xué лексікало́гія
词句 cíjù
  вы́раз; фра́за; 空洞的词句 kōngdòng de cíjù пусты́я сло́вы
磁体 cítǐ
  фіз. <物> магні́тнае це́ла; магні́т
磁铁 cítiě
  магні́т
慈祥 cíxiáng
  прыя́зны, прыве́тны
磁性 cíxìng
  фіз. <物> магнеты́зм; магні́тныя ўласці́васці; магнеты́чны, магні́тны
雌雄 cíxióng
  са́мка і саме́ц
词语 cíyǔ
  сло́вы, вы́разы, зваро́ты
辞职 cízhí
  пайсці́ ў адста́ўку; зво́льніцца з пра́цы; адста́ўка
cǐ
  гэ́ты; гэ́та; 此人 cĭrén гэ́ты чалаве́к; 由此可见 yóucĭ kějiàn з гэ́тага выніка́е
  кніжн. <书> тут; на гэ́тым ме́сцы; за́раз; 由此往西 yóu cĭ wàng xī адсю́ль на за́хад
此后 cǐhòu
  пасля́ гэ́тага; з таго́ ча́су; у дале́йшым
此刻 cǐkè
  за́раз, у гэ́ты мо́мант, цяпе́р
此外 cǐwài
  акрамя́ таго́; апро́ч гэ́тага
cì
  кало́ць; праціна́ць; джа́ліць; 刺穿 cìchuān пракало́ць наскро́зь
  калю́чка; шып; стрэ́мка; 鱼刺 yúcì ры́біна ко́стка; 拔刺 bácì вы́цягнуць стрэ́мку
  здзе́йсніць зама́х; зама́хвацца на забо́йства; 行刺 xíngcì здзе́йсніць зама́х
  [толькі ў спалуч.] высме́йваць; саты́ра
cì
  насту́пны; другі́ [па парадку]; 次日 cìrì на насту́пны дзень
  быць горш; саступа́ць; дрэ́нны; 次货 cìhuò тава́р друго́га гату́нку
  [толькі ў спалуч.] пара́дак; чарго́васць
  раз; 第一 次 di yīcì пе́ршы раз; 一天三次 yītiān sāncì тры разы́ на дзень
  [лічыльнае слова для падзей]: 第二次世界大战 dì èr cì shìjiè dàzhàn Друга́я сусве́тная вайна́
刺刀 cìdāo
  штык; 上刺刀 shàng cìdāo прымкну́ць штык; 下刺刀 xià cìdāo адамкну́ць штык
伺候 cìhòu
  дагляда́ць, клапаці́цца, дапамага́ць; 伺候病人 cìhòu bìngrén дагляда́ць хво́рага
刺激 cìjī
  раздражня́ць; раздражне́нне
  стымулява́ць; узбуджа́ць; 物质刺激 wùzhì cìjī матэрыя́льнае заахво́чванне; 刺激食欲 cìjī shíyù узбуджа́ць апеты́т
次品 cìpǐn
  дэфе́ктны праду́кт; няя́касны праду́кт
刺猬 cìwei
  заал. <动物> во́жык
次序 cìxù
  пара́дак, паслядо́ўнасць, чарго́васць
次要 cìyào
  другара́дны; малава́жны, нязна́чны, неісто́тны; 次要问题 cìyào wèntí нязна́чная прабле́ма
匆匆 cōngcōng
  ху́тка; таро́пка; спяша́ючыся
匆忙 cōngmáng
  спяша́цца; паспе́шліва
聪明 cōngming
  разу́мны, ке́млівы; здо́льны
cóng
  гушча́р; за́раснік; кусты́; 灌木丛 guànmùcóng за́раснікі хмызняку́
  збор; нато́ўп; збо́рнік; 论丛 lùncóng збо́рнік арты́кулаў; 人丛 réncóng нато́ўп людзе́й
cóng
  з; ад
  па; праз
  мі́ма; паўз; каля́
  ісці́ за (кім-н.); кірава́цца (чым-н.); у адпаве́днасці з (чым-н.)
  падпарадко́ўвацца; слу́хацца
  другара́дны; падпарадкава́ны; дру́гасны; 主从 zhŭcóng гало́ўнае і другара́днае
  стрые́чны; стрые́чны брат
从…出发 cóng...chūfā
  зыхо́дзячы з ...; 从此理出发 cóng cǐ lǐ chūfā зыхо́дзячы з гэ́тага пу́нкту гле́джання
从…看来 cóng...kànlái
  зыхо́дзячы з ...; з пу́нкту по́гляду ...
从此 cóngcǐ
  з гэ́тага ча́су; 从此以后 cōngcĭ yĭhòu пасля́ гэ́тага; надале́й; з гэ́тага ча́су
从而 cóngér
  такі́м чы́нам; тым са́мым; пасля́ гэ́тага; у вы́ніку
从来 cónglái
  заўсё́ды; [з наступным адмоўем] ніко́лі; 我从来没有见过他。Wŏ cónglái méiyŏu jiànguo tā. Я ніко́лі яго́ не ба́чыў.
从前 cóngqián
  ране́й; не́калі, у міну́лым
从容 cóngróng
  спако́йна; не спяша́ючыся, нетаро́пка; нязму́шана
从容不迫 cóng róng bù pò
  спако́йна; нязму́шана; не спяша́ючыся; 他看上去从容不迫。Tā kàn shàngqù cóngróngbùpò. Ён выгляда́е ве́льмі спако́йным.
从事 cóngshì
  займа́цца (чым-н.); прысвяці́ць сябе́ [якой-н. справе]
从小 cóngxiǎo
  з малы́х гадо́ў; з мале́нства; зма́лку
从中 cóngzhōng
  з гэ́тага; адсю́ль; 从中取利 cóngzhōng qŭlì атрыма́ць з гэ́тага вы́гаду
còu
  збіра́ць, збіра́цца; 凑钱 còu qián сабра́ць гро́шы; 凑在一起 còu zài yīqĭ сабра́цца ра́зам
  вы́пасці, натра́піцца, зда́рыцца; 凑机会 còu jīhuì скарыста́цца зру́чным мо́мантам
  наблі́зіцца; падсу́нуцца; 凑近 còujìn падсу́нуцца бліжэ́й
凑合 còuhe
  сабра́ць; сабра́цца [разам]
  прыстасава́цца, прыла́дзіцца
凑巧 còuqiǎo
  дарэ́чы; якра́з; на шча́сце; 我凑巧在家。Wǒ còuqiǎo zàijiā. Я якра́з до́ма.
cū
  то́ўсты; 粗棍子 cū gùnzi то́ўстая па́лка
  буйны́ [напр., пра пясок]
  гру́бы; 粗呢子 cū nízi гру́бае сукно́; 粗嗓子 cū săngzi гру́бы го́лас
粗糙 cūcāo
  гру́бы; з-пад сяке́ры
  шурпа́ты; закарэ́лы
粗粮 cūliáng
  зернебабо́выя [акрамя пшаніцы і рысу]
粗鲁 cūlǔ
  няве́тлівы, непачці́вы; нявы́хаваны, гру́бы
粗细 cūxì
  то́ўсты і то́нкі; гру́бы і дро́бны
  таўшчыня́; дыя́метр; велічыня́
  я́касць [напр., апрацоўкі]
粗心 cūxīn
  нядба́йны, нядба́лы; няўва́жлівы
粗壮 cūzhuàng
  мо́цны; каржакава́ты [пра чалавека]
  то́ўсты; трыва́лы
cù
  прымуша́ць; прыспе́шваць; падахво́чваць
  [толькі ў спалуч.] каро́ткі; тэрміно́вы; ху́ткі
cù
  во́цат
  рэ́ўнасць; 吃醋 chīcù раўнава́ць
促进 cùjìn
  стымулява́ць; паскара́ць; спрыя́ць, садзе́йнічаць; 促进相互了解 cùjìn xiānghù liǎojiě садзе́йнічаць узаемаразуме́нню
促使 cùshǐ
  падахво́чваць, стымулява́ць; прымуша́ць; спрыя́ць
cuàn
  збе́гчы; уцячы́; кі́нуцца [з усіх ног]; 东逃西窜 dōngtáo xīcuàn разбе́гчыся ва ўсе бакі; кі́нуцца ўрассыпну́ю
  змяня́ць; выпраўля́ць [напр., тэкст]
篡夺 cuànduó
  узурпі́раваць, захапі́ць
cuī
  прыспе́шваць; падганя́ць
cuī
  [толькі ў спалуч.] злама́ць; зні́шчыць; разбуры́ць
摧残 cuīcán
  нане́сці шко́ду; разбуры́ць; загубі́ць; падарва́ць [здароўе]; 摧残身体 cuīcán shēntǐ сапсава́ць здаро́ўе
摧毁 cuīhuǐ
  разбуры́ць; зні́шчыць; разбі́ць
cuì
  кро́хкі, ло́мкі [напр., пра метал]; рассы́пісты [напр., пра печыва]
  зво́нкі, чы́сты [пра голас]
脆弱 cuìruò
  даліка́тны; сла́бы, кво́лы
cūn
  вё́ска; сяло́; се́льскі; 山村 shāncūn го́рная вё́ска
村长 cūnzhǎng
  вяско́вы ста́раста; се́льскі галава́
村庄 cūnzhuāng
  вё́ска, сяло́, пасё́лак
村子 cūnzi
  вё́ска, сяло́
cún
  існава́ць; жыць; 存亡 cún wáng жыць ці загі́нуць; жыццё́ або́ смерць
  захо́ўваць; аддава́ць на захо́ўванне; 把钱存在银行里 bă qián cún zài yínhángli захо́ўваць гро́шы ў ба́нку
  збіра́ць, назапа́шваць; 存粮 cúnliáng рабі́ць запа́сы збо́жжа
存放 cúnfàng
  здаць на захо́ўванне; захо́ўваць
存在 cúnzài
  існава́ць; быць [у наяўнасці]; існава́нне; 军事存在 jūnshì cúnzài вайско́вая прысу́тнасць
cùn
  цунь [мера даўжыні, роўная 3,33 см]
  вяршо́к; пя́дзя
  перан. <转> [нязначная колькасць] драбо́к; кава́лачак; шмато́к; 一寸批萨 yīcùn pīsà адзі́н кава́лачак пі́цы
cuō
  це́рці; расціра́ць; паціра́ць; кача́ць [у руках]
磋商 cuōshāng
  дамаўля́цца; узгадня́ць; кансультава́цца; кансульта́цыя, нара́да
cuò
  памыля́цца; памылко́вы, няпра́вільны; 我错了。Wŏ cuòle. Я памылі́ўся.
  памы́лка; віна́; 这是我的错。Zhè shì wŏde cuò. Гэ́та мая́ памы́лка.; Гэ́та мая́ віна́.
  це́рці
措施 cuòshī
  ме́ры, за́хады, кро́кі; 采取措施 căiqŭ cuòshī прыня́ць ме́ры, прыня́ць за́хады
错误 cuòwù
  прам. <直>, перан. <转> памы́лка; памылко́вы; 犯错误 fàn cuòwù дапусці́ць памы́лку; 改正错误 găizhèng cuòwù вы́правіць памы́лку
挫折 cuòzhé
  няўда́ча; паражэ́нне; расчарава́нне
dā
  пабудава́ць; збудава́ць; 搭帐篷 dā zhàngpeng паста́віць пала́тку; 搭窝 dā wō звіць гняздо́
  паве́сіць; перакі́нуць; накі́нуць [на плечы]
  злучы́цца; далучы́цца; 搭伙 dā huŏ скла́сці кампа́нію
  падыма́ць, падніма́ць [цяжкія рэчы]
  е́хаць (чым-н.); сяда́ць на (што-н.) [цягнік, самалёт і пад.]; 搭飞机 dā fēijī ляце́ць самалё́там
  дада́ць; у дада́так
搭档 dādàng
  партнё́р, напа́рнік
  супрацо́ўнічаць; працава́ць ра́зам
耷拉 dāla
  зве́сіць; апусці́ць [напр., галаву, плечы]; 耷拉着脑袋 dālazhe năodai зве́сіць галаву́
搭配 dāpèi
  камбінава́ць; спалуча́ць; спалуча́цца
答应 dāying
  адгука́цца
  пагадзі́цца; даць зго́ду (на што-н.)
  даць абяца́нне; абяца́ць
dá
  адка́зваць; адка́з
  аддзя́чыць
dá
  дасягну́ць; дамагчы́ся; 目的已达。Mùdì yǐ dá. Мэ́та дася́гнута.
  прыбыва́ць; дахо́дзіць; дасяга́ць
  выка́зваць; перадава́ць [напр., думкі]
  высокапаста́ўлены; 达官 dáguān высокапаста́ўлены чыно́ўнік
答案 dá’àn
  адка́з, рашэ́нне [напр., задачы]
答辩 dábiàn
  апра́ўдвацца; абараня́цца; абаро́на; 学位论文答辩 xuéwèi lùnwén dábiàn абаро́на дысерта́цыі
达成 dáchéng
  дасягну́ць; 达成协议 dáchéng xiéyì дасягну́ць пагадне́ння; прыйсці́ да зго́ды
达到 dádào
  дасягну́ць, дамагчы́ся; 达到目的 dádào mùdì дасягну́ць мэ́ты
答复 dáfù
  адка́зваць; адка́з
答话 dáhuà
  адка́зваць
  адка́з
dǎ
  біць; удара́ць; гру́каць; малаці́ць; разбі́ць; разбі́цца; 打鼓 dă gŭ біць у бараба́н; 打门 dă mén гру́каць у дзве́ры; 打铁 dǎ tiě кава́ць жале́за
  біць (каго-н.); удара́ць; бі́цца; змага́цца; ваява́ць; 打人 dă rén біць чалаве́ка; 打嘴巴 dă zuĭbā уда́рыць у твар; даць апляву́ху
  пакава́ць; звя́зваць; 打行李 dă xíngli спакава́ць бага́ж
  вяза́ць; завя́зваць; пле́сці; 打领带 dă lĭngdài завяза́ць га́льштук
  страля́ць [дзічыну]; лаві́ць; 打鱼 dă yú ву́дзіць ры́бу
  чэ́рпаць; дастава́ць; 打水 dă shuĭ набра́ць вады́
  не́сці ў рука́х; падыма́ць
  будава́ць; узво́дзіць; майстрава́ць
  вы́капаць; 打井 dă jĭng вы́капаць кало́дзеж
  гуля́ць; 打篮球 dă lánqiú гуля́ць у баскетбо́л
  крэ́сліць; чарці́ць; ста́віць знак; 打问号 dă wènhào паста́віць пыта́льнік; 打图样 dă túyàng накрэ́сліць схе́му; 打戳子 dă chuōzi паста́віць пяча́тку
  нарыхто́ўваць; се́кчы; касі́ць; 打柴 dă chái нарыхто́ўваць дро́вы; се́кчы дро́вы
  ад, з [якога-н. месца, часу]; 他打北京来。Tā dă běijīng lái. Ён прые́хаў з Пекі́на.
打败 dǎbài
  разбі́ць; нане́сці паражэ́нне; перамагчы́
打扮 dǎban
  прыбра́цца, убра́цца; вы́страіцца
打包 dǎbāo
  запакава́ць; завяза́ць у клу́нак; 打包裹 dǎ bāoguǒ запакава́ць пасы́лку; 新生儿打包裹 xīnshēng ér dǎ bāoguǒ спавіва́ць немаўля́
  распакава́ць
  з сабо́й; на вы́нас [пра ежу]
打倒 dǎdǎo
  збіць [з ног]; павалі́цца
  скі́нуць, зры́нуць
打电话 dǎ diànhuà
  звані́ць па тэлефо́не; тэлефанава́ць
打发 dǎfā
  адпра́віць; пасла́ць [чалавека]
  право́дзiць; ба́віць [час]
打工 dǎgōng
  дыял. <方> працава́ць; батра́чыць
  працава́ць часо́ва [па-за штатам]
打官司 dǎguānsi
  судзі́цца; пада́ць у суд
  ве́сці судо́вую спра́ву
打击 dǎjī
  біць; удара́ць; 打击乐器 dăjī yuèqì уда́рныя [музычныя інструменты]
  біць [ворага]; нано́сіць уда́р; напада́ць
打架 dǎjià
  бі́цца; пабі́цца; зла́дзіць бо́йку
  бо́йка; калатня́
打交道 dǎjiāodào
  падтры́мліваць канта́кты (з кім-н.); мець спра́ву (з кім-н., чым-н.); кантактава́ць; 他很难打交道。Tā hěn nán dǎjiāodào. З ім ця́жка мець спра́ву.
打篮球 dǎlánqiú
  спарт. <体> гуля́ць у баскетбо́л
打捞 dǎlāo
  выло́ўліваць; выця́гваць, ратава́ць [з вады]
打量 dǎliang
  зме́раць во́кам; акі́нуць во́кам; азірну́ць
  лічы́ць; меркава́ць
打猎 dǎliè
  палява́ць; палява́нне
打喷嚏 dǎpēntì
  чхаць
打破 dǎpò
  разбі́ць
  перан. <转> злама́ць; пару́шыць; 打破纪录 dăpò jìlù пабі́ць рэко́рд; 打破平衡 dăpò pínghéng пару́шыць бала́нс; пару́шыць раўнава́гу
打扰 dǎrǎo
  трыво́жыць, турбава́ць; заміна́ць, перашкаджа́ць
打扫 dǎsǎo
  падмята́ць; чы́сціць; прыбіра́ць; 打扫垃圾 dǎsǎo lājī вымята́ць сме́цце
打手 dǎshou
  ахо́ўнік; наня́ты грамі́ла
打算 dǎsuàn
  разлі́чваць, меркава́ць, мець наме́р; наме́р
打听 dǎting
  даве́двацца; высвятля́ць
打印 dǎyìn
  друкава́ць, надрукава́ць [на машынцы]; раздрукава́ць [на прынтары]
  ста́віць пяча́тку; штэмпелява́ць
打仗 dǎzhàng
  ваява́ць; ве́сці вайну́; змага́цца
打招呼 dǎzhāohu
  віта́цца (з кім-н.), віта́ць (каго-н.)
  паве́даміць; папярэ́дзіць
打折 dǎzhé
  зрабі́ць зні́жку, зрабі́ць скі́дку
打针 dǎzhēn
  рабі́ць уко́л; рабіць ін'е́кцыю
dà
  вялі́кі; буйны́; веліза́рны; 大树 dà shù вялі́кае дрэ́ва; 大工业 dà gōngyè буйна́я прамысло́васць
  мо́цны; 大风 dàfēng мо́цны ве́цер
  [перад дзеясловам або прыметнікам, часта з адмоўем] мо́цна; ве́льмі; зна́чна; 大不相同 dà bù xiāng tóng зна́чна адро́знівацца; 不大好 bù dàhǎo не ве́льмі до́бра
  велічыня́; паме́р; 像豆粒一样大 xiàng dòulì yīyàng dà паме́рам з фасо́лю; па велічыні́, як фасо́ля
  старэ́йшы; 大哥 dàgē старэ́йшы брат
  асно́ўны, ва́жны, гало́ўны; 大问题 dà wèntí асно́ўнае пыта́нне; гало́ўная прабле́ма
  [скароч.] універсітэ́т; 北大 běidà Пекі́нскі ўніверсітэ́т
  [скароч.] з'езд; кангрэ́с; асамбле́я; 党大 dăng dà з'езд па́ртыі
大半 dàbàn
  бо́льшая ча́стка
  хутчэ́й за ўсё; найбо́льш вераго́дна
大便 dàbiàn
  кал; экскрэме́нты
  спаражня́цца; 大便不通 dàbiàn bùtōng запо́р
大伯 dàbó
  дзя́дзька [старэйшы брат бацькі]; дзе́вер [мужаў брат]
  дзя́дзька [зваротак]; Вы
大部 dàbù
  зна́чная ча́стка; у бо́льшасці вы́падкаў
大不了 dàbùliǎo
  у найго́ршым вы́падку
  асаблі́вы; стра́шны [звычайна з адмоўем]; 没什么大不了 méishénme dàbùliăo нічо́га стра́шнага
大车 dàchē
  калё́сы, воз, падво́да, арба́
  вялі́кі тра́нспартны сро́дак [напр., грузавік, фура, аўтобус]
大臣 dàchén
  міні́стр [у манархічнай дзяржаве]
  чыно́ўнік высо́кага ра́нгу
大大 dàdà
  ве́льмі, зна́чна, істо́тна
大胆 dàdǎn
  сме́лы, адва́жны; сме́ла, адва́жна; сме́ласць, адва́га
大道 dàdào
  гасці́нец, магістра́ль, шыро́кі шлях
大抵 dàdǐ
  уво́гуле; у цэ́лым
大地 dàdì
  зямля́; зямна́я паве́рхня
  тэрыто́рыя
大豆 dàdòu
  бат. <植> со́я
  со́евыя бабы́
大都 dàdū
  бо́льшая ча́стка; бо́льшасць
  буйны́ го́рад
大队 dàduì
  ав. <航> эскадры́лля
  гіст. <史> вялі́кая вытво́рчая брыга́да [у камуне]
大多 dàduō
  па бо́льшай ча́стцы; у асно́ўным; гало́ўным чы́нам; бо́льшасць
大多数 dàduōshù
  бо́льшасць; бо́льшая ча́стка
大方 dàfāng
  шчо́дры; шыро́кі [пра натуру]
  нязму́шаны; свабо́дны
  вы́танчаны; з гу́стам
大概 dàgài
  вераго́дна; напэ́ўна
  у агу́льных ры́сах; прыблі́зна
大哥 dàgē
  найстарэ́йшы з брато́ў; старэ́йшы брат
  Вы; ты [у размове з сябрам]
大公无私 dà gōng wú sī
  бескары́слівы; справядлі́вы
大海 dàhǎi
  мо́ра, акія́н
大会 dàhuì
  кангрэ́с, з'езд
  сход; мі́тынг
大伙儿 dàhuǒr
  усе́; мы ўсе; 大伙儿都支持他。 Dàhuǒ er dōu zhīchí tā. Усе́ яго́ падтры́мліваюць.
大家 dàjiā
  усе́; усе́ прысу́тныя
大街 dàjiē
  праспе́кт; ву́ліца
大姐 dàjiě
  старэ́йшая сястра́
  пане́нка [пры ветлівым звароце]
大局 dàjú
  агу́льная сітуа́цыя; стано́вішча ў цэ́лым
大军 dàjūn
  вялі́кае во́йска; вялі́кая а́рмія
大理石 dàlǐshí
  ма́рмур
大力 dàlì
  усі́мі сі́ламі; энергі́чна
大量 dàliàng
  вялі́кая ко́лькасць; шматлі́кі, ма́савы; 大量金钱 dàliàng jīnqián вялі́кія гро́шы; 大量时间 dàliàng shíjiān шмат ча́су
大楼 dàlóu
  шматпавярхо́вы буды́нак; хмарачо́с
大陆 dàlù
  кантыне́нт; мацяры́к; кантынента́льны; мацерыко́вы; 中国大陆 zhōngguó dàlù мацерыко́вы Кіта́й
大妈 dàmā
  цё́тка [жонка старэйшага брата бацькі]
  [пры звароце да жанчыны ў веку] спада́рыня; Вы
大门 dàmén
  варо́ты; бра́ма; дзве́ры [уваходныя]; гало́ўны ўвахо́д
大米 dàmǐ
  рыс [крупы]
大拇指 dàmǔzhǐ
  вялі́кі па́лец [рукі]
大脑 dànǎo
  галаўны́ мозг
大娘 dàniáng
  цё́тка [жонка дзядзькі з боку бацькі]
  цё́тка, цё́тухна [пры звароце да пажылой жанчыны]
大炮 dàpào
  гарма́та
大批 dàpī
  вялі́кая ко́лькасць; вялі́кая па́ртыя [напр., тавару]
大气 dàqì
  паве́тра; атмасфе́ра
大气压 dàqìyā
  атмасфе́ра [адзінка вымярэння ціску]
  атмасфе́рны ціск
大人 dàrén
  шано́ўны; дарагі́ [пры звароце да старэйшых]
大人 dàren
  даро́слы
大嫂 dàsǎo
  няве́стка [жонка старэйшага брата]
  цё́тачка [пры звароце да замужняй жанчыны]
大厦 dàshà
  шматпавярхо́вы буды́нак; хмарачо́с
大婶儿 dàshěnr
  цё́тачка; Вы [пры ветлівым звароце да жанчыны па ўзросце як маці]
大使 dàshǐ
  пасо́л
大使馆 dàshǐguǎn
  пасо́льства
大叔 dàshū
  дзя́дзька; Вы [пры ветлівым звароце да мужчыны па ўзросце як бацька]
  дзя́дзька [малодшы брат бацькі]
大肆 dàsì
  нястры́мна
大踏步 dàtābù
  імклі́ва; шпа́ркімі тэ́мпамі; 大踏步前进 dàtàbù qiánjìn імклі́ва ру́хацца напе́рад
大体 dàtǐ
  у агу́льным; у асно́ўным
大腿 dàtuǐ
  бядро́, сцягно́
大王 dàwáng
  прам. <直>, перан. <转> каро́ль; магна́т
  ма́йстар, спецыялі́ст
大无畏 dàwúwèi
  сме́лы; сме́ласць
大象 dàxiàng
  слон
大小 dàxiǎo
  паме́р; велічыня́
  даро́слыя і дзе́ці; і стары́ і малады́; 全家大小 quánjiā dàxiăo уся́ сям'я́
大型 dàxíng
  буйны́, вялі́кі; 大型企业 dàxíng qǐyè буйна́я прамысло́васць
大学 dàxué
  вышэ́йшая навуча́льная ўстано́ва; універсітэ́т
大洋 dàyáng
  акія́н; акіяні́чны
大爷 dàye
  дзя́дзька [старэйшы брат бацькі]
  дзя́дзька [пры звароце да старэйшага мужчыны]
大意 dàyì
  су́тнасць; агу́льны сэнс
大意 dàyi
  няўва́жлівы; нядба́йны
大约 dàyuē
  прыблі́зна; каля́
  вераго́дна; ма́быць; віда́ць
大跃进 dàyuèjìn
  Вялі́кі скачо́к [эканамічная і палітычная кампанія ў Кітаі з 1958 па 1960 г.]
大战 dàzhàn
  бі́тва; вялі́кая бі́тва
  вайна́; 世界大战 shìjiè dàzhàn сусве́тная вайна́
大致 dàzhì
  у цэ́лым; пры́кладна; прыблі́зна; 大致相同 dàzhì xiāngtóng прыблі́зна то́е ж са́мае
大众 dàzhòng
  наро́д; ма́сы; ма́савы; наро́дны
  Фольксва́ген [аўтамабільная марка Volkswagen]
大自然 dàzìrán
  прыро́да; 征服大自然 zhēngfú dà zìrán скары́ць прыро́ду
dāi
  дурны́; тупы́
  здранцве́ць, аслупяне́ць, засты́ць; здранцве́лы, засты́лы; 呆着脸 dāizhe liăn з засты́лым тва́рам
dǎi
  злаві́ць; схапі́ць; затрыма́ць [напр., злачынца]; 逮老鼠 dăi lăoshŭ злаві́ць пацука́
歹徒 dǎitú
  банды́т; разбо́йнік; злачы́нец
dài
  замяня́ць
  узаме́н, заме́ст; 我代他去。Wǒ dài tā qù. Я пайду́ заме́ст яго́.
  выко́нваць абавя́зкі
  пакале́нне; 年青的一代 niánqīng de yīdài маладо́е пакале́нне
  эпо́ха, э́ра; 古代 gŭdài старажы́тныя часы́, старажы́тнасць
dài
  сту́жка; по́яс; рэ́мень; 皮带 pídài скураны́ рэ́мень
  тэх. <技> сту́жка; паласа́; шы́на; 外带 wàidài по́крыўка
  зо́на; по́яс; раё́н; 热带 rèdài трапі́чная зо́на; тро́пікі; 林带 líndài лясны́ по́яс
  мець пры сабе́; захапі́ць, прыхапі́ць [узяць з сабой]; 带雨伞 dài yŭsăn прыхапі́ць парасо́н
  прыне́сці; зане́сці; адне́сці
  ве́сці за сабо́й; узнача́льваць; кірава́ць
  гадава́ць; дагляда́ць; выхо́ўваць; 带孩子 dài háizi гадава́ць дзяце́й
dài
  чака́ць (каго-н., што-н.)
  напярэ́дадні; 待解放 dài jiěfàng напярэ́дадні вызвале́ння
  абыхо́дзіцца з (кім-н.); ста́віцца да (каго-н.); 待人热情友好 dàirén rèqíng yǒuhǎo ста́віцца да людзе́й цё́пла і прыя́зна
  прыма́ць; 待客 dàikè прыма́ць гасце́й
  неабхо́дна; нале́жыць
  хаце́ць; збіра́цца; наме́рвацца
dài
  насі́ць; надзе́ць; 戴上手套 dài shàng shǒutào надзе́ць пальча́ткі; 戴眼镜 dài yǎnjìng насі́ць акуля́ры
  шанава́ць
dài
  мех; мяшо́к; то́рба; су́мка; 麻袋 mádài палатня́ны мех; 睡袋 shuìdài спа́льны мяшо́к
  [лічыльнае слова] мех; паке́т; 一袋面粉 yīdài miànfěn адзі́н мех мукі́
dài
  [толькі ў спалуч.] арыштава́ць
代表 dàibiǎo
  прадстаўні́к; дэлега́т; дэпута́т
  прадстаўля́ць; ад імя́; ад асо́бы
  быць тыпо́вым; сімвалізава́ць сабо́й
逮捕 dàibǔ
  арыштава́ць
  юр. <法> а́рышт
带动 dàidòng
  ве́сці за сабо́й
  прыво́дзіць у ру́х; ру́хаць
大夫 dàifu
  до́ктар, ура́ч; 请大夫 qǐng dàifu паклі́каць урача́
待工 dàigōng
  чака́ць пра́цу
代号 dàihào
  умо́ўная на́зва, ко́давая на́зва; шыфр
代价 dàijià
  прам. <直>, перан. <转> цана́, кошт
  кампенса́цыя
贷款 dàikuǎn
  дава́ць крэды́т; крэдытава́ць
  браць крэды́т; браць пазы́ку
  крэды́т; пазы́ка
代理 dàilǐ
  выко́нваць абавя́зкі [часова]; замяня́ць
  даве́раная асо́ба
带领 dàilǐng
  ве́сці [за сабой], кірава́ць, узнача́льваць
怠慢 dàimàn
  няўва́жлівы; непачці́вы [напр., да гасцей]
代数 dàishù
  а́лгебра; алгебраі́чны; 代数 方程 dàishù fāngchéng алгебраі́чнае ўраўне́нне
代替 dàitì
  замяня́ць
  заме́ста
带头 dàitóu
  узнача́льваць; быць на чале́; ісці́ напе́радзе
代销 dàixiāo
  камісі́йны про́даж; кансігна́цыя
待遇 dàiyù
  абыхо́джанне (з кім-н., чым-н.); ста́ўленне (да каго-н., чаго-н.)
  зарабо́тная пла́та; заро́бак
dān
  [толькі ў спалуч.] чырво́ны; 丹枫 dān fēng чырво́ны клён
  кінава́р [фарба]
dān
  няпа́рны; няцо́тны; мат. <数> 单数 dānshù няцо́тны лік
  асо́бны; адзіно́чны
  то́лькі; адзі́на; 不能单靠人家。Bùnéng dān kào rénjia. Не́льга спадзява́цца то́лькі на і́ншых.
  по́сцілка; прасціна́
  спіс; 菜单 càidān меню́
dān
  не́сці [на каромысле]; 担两桶水 dān liăngtŏng shuĭ не́сці два вядры́ вады́ [на каромысле]
  перан. <转> не́сці [на сабе]; браць на сябе́; 担责任 dān zérèn не́сці адка́знасць; 担不是 dān bùshi браць на сябе́ віну́
担保 dānbǎo
  руча́цца; гарантава́ць; паручы́цельства; гара́нтыя
单纯 dānchún
  про́сты
  выклю́чна; то́лькі, чы́ста
担当 dāndāng
  браць на сябе́; выко́нваць
单调 dāndiào
  аднаста́йны; аднато́нны, манато́нны; 语言单调 yǔyán dāndiào манато́ннае маўле́нне
单独 dāndú
  адзі́н; асо́бны; адзіно́чны; аднаасо́бны; самасто́йны
担负 dānfù
  браць на сябе́; не́сці; 担负费用 dānfù fèiyong браць на сябе́ выда́ткі; 担负责任 dānfù zérèn не́сці адка́знасць
担架 dānjià
  насі́лкі [санітарныя]
担任 dānrèn
  выко́нваць абавя́зкі; займа́ць паса́ду
  браць адка́знасць
单位 dānwèi
  адзі́нка [вымярэння]; 长度单位 chángdù dānwèi адзі́нка даўжыні́
  устано́ва; арганіза́цыя; адзі́нка [структурная]
耽误 dānwu
  стра́ціць [час]; закі́нуць [напр., працу]; 耽误功课 dānwu gōngkè закі́нуць вучо́бу
  затры́мліваць; затры́млівацца; спазня́цца
担心 dānxīn
  турбава́цца, трыво́жыцца; бая́цца; 别为我担心。Bié wèi wǒ dānxīn. Не хвалю́йцеся за мяне́.
单元 dānyuán
  кватэ́ра; ну́мар [у гатэлі]
  тэх. <技> блок; ву́зел; элеме́нт
dǎn
  жо́ўцевы пузы́р, жо́ўцевы пухі́р
胆量 dǎnliàng
  му́жнасць; сме́ласць
胆怯 dǎnqiè
  баязлі́вы; нясме́лы
  баязлі́васць
胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ
  баязлі́вец
胆子 dǎnzi
  сме́ласць, адва́га, му́жнасць
dàn
  адна́к; але́
  то́лькі; 不但 ..., 而且 ... bùdàn ..., érqiě ... не то́лькі ..., але́ і ...
dàn
  каро́мысел
  цяжа́р; [перан.] но́ша, груз; 重担 zhòngdàn вялі́кі цяжа́р; цяжкі́ груз
  [лічыльнае слова для адзінкі вагі = 50 кг]: 一担米 yī dān mǐ 50 кг ры́су; адзі́н мех ры́су
dàn
  хім. <化> азо́т; 氮肥 dànféi азо́тныя ўгнае́нні, азо́цістыя ўгнае́нні
dàn
  ва́дкі; сла́бы; рэ́дкі; 淡酒 dànjiŭ сла́бае віно́; 淡云 dànyún рэ́дкія абло́кі
  прэ́сны; без сма́ку
  неціка́вы, ну́дны, су́мны
dàn
  я́йка; 鸡蛋 jīdàn куры́нае я́йка
蛋白质 dànbáizhì
  хім. <化> бяло́к; пратэі́н
诞辰 dànchén
  дзень нараджэ́ння [звычайна паважанага або вялікага чалавека]
蛋糕 dàngāo
  торт, піро́жнае, біскві́т
淡季 dànjì
  мё́ртвы сезо́н
诞生 dànshēng
  прам. <直>, перан. <转> нарадзі́цца; нараджэ́нне
但是 dànshì
  але́; адна́к; то́лькі
淡水 dànshuǐ
  прэ́сная вада́
弹药 dànyào
  ваен. <军> боепрыпа́сы
弹子 dànzi
  ку́ля, снара́д
  шар, ша́рык
担子 dànzi
  каро́мысел [з ношай]
  прам. <直>, перан. <转> цяжа́р; но́ша; груз
dāng
  быць; станаві́цца (кім-н.); працава́ць (кім-н.); 当证人 dāng zhèngrén быць све́дкам; выступа́ць у я́касці све́дкі; 当兵 dāng bīng быць салда́там; служы́ць у во́йску; 当教师 dāng jiàoshī працава́ць выкла́дчыкам
  адпавяда́ць; падыхо́дзіць; быць ро́ўным; 实力相当 shílì xiāngdāng быць ро́ўным па сі́ле
  кірава́ць; зага́дваць (чым-н.); быць адка́зным (за што-н.); 当政 dāngzhèng быць пры ўла́дзе; кірава́ць краі́най
  пе́рад; у прысу́тнасці; 当着大家说 dāngzhe dàjiā shuō сказа́ць пры ўсіх
  гэ́ты; да́дзены; цяпе́рашні; бягу́чы; 当月 dàngyuè бягу́чы ме́сяц; 当地 dāngdì да́дзенае ме́сца
  паві́нна быць; трэ́ба, неабхо́дна; нале́жыць; 理当如此。Lǐdāng rúcǐ. Так і паві́нна быць.
  кніжн. <书> вядо́ма; зразуме́ла
  у; на; 当学习时 dāng xuéxí shí у час навуча́ння; 当街 dāngjiē на ву́ліцы
当场 dāngchǎng
  на ме́сцы [дзеяння]; тут жа; 当场捕获 dāngchăng bŭhuò затрыма́ць на ме́сцы [злачынства]
当初 dāngchū
  у свой час, калі́сьці; ране́й; спача́тку
当代 dāngdài
  цяпе́рашні час; суча́сная эпо́ха
当地 dāngdì
  да́дзенае ме́сца; мясцо́вы, лака́льны; 当地时间 dāngdì shíjiān мясцо́вы час
当家 dāngjiā
  ве́сці ха́тнюю гаспада́рку; вобразн. <喻> 当家作主 dāngjiā zuòzhŭ стаць паўнапра́ўным гаспадаро́м, быць паўнапра́ўным гаспадаро́м
当局 dāngjú
  ула́ды; адміністра́цыя; о́рганы ўла́ды
当面 dāngmiàn
  у твар [сказаць]; асабі́ста; у прысу́тнасці (каго-н.)
当年 dāngnián
  у ты́я гады́; у той час; тады́
当前 dāngqián
  пе́рад (кім-н., чым-н.)
  за́раз; у гэ́ты мо́мант; цяпе́рашні; суча́сны
当然 dāngrán
  вядо́ма; натура́льна; несумне́нна
当时 dāngshí
  тады́; у той ча́с
当事人 dāngshìrén
  юр. <法> бок у спра́ве
  заціка́ўленая асо́ба; удзе́льнік
当务之急 dāng wù zhī jí
  неадкла́дная зада́ча; тэрміно́вая спра́ва
当心 dāngxīn
  быць асцяро́жным; быць ува́жлівым
  Асцяро́жна! [папярэджанне]
当选 dāngxuǎn
  быць вы́браным; быць абра́ным
当中 dāngzhōng
  на сярэ́дзіне; пасярэ́дзіне; у цэ́нтры
  сяро́д; (在) 我们当中 (zài) wŏmen dāngzhōng сяро́д нас
dǎng
  па́ртыя; парты́йны; 共产党 gòngchăngdăng камуністы́чная па́ртыя; 党组织 dăng zŭzhī парты́йная арганіза́цыя
  групо́ўка; клан; 黑手党 hēishŏu dăng ма́фія
dǎng
  загаро́джваць; заступа́ць; перакрыва́ць; 挡路 dǎng lù перакры́ць даро́гу
  супраціўля́цца; абараня́цца; захіна́цца; 挡雨 dǎng yǔ захіну́цца ад дажджу́
  засло́на; экра́н; 挡风 dăng fēng лабаво́е шкло
党纪 dǎngjì
  парты́йная дысцыплі́на
党派 dǎngpài
  фра́кцыя; па́ртыі і групо́ўкі
党委 dǎngwěi
  партка́м [скароч. партыйны камітэт]
党委会 dǎngwěihuì
  парты́йны камітэ́т, парты́йнае бюро́
党性 dǎngxìng
  парты́йнасць, парты́йны хара́ктар; парты́йны падыхо́д
党员 dǎngyuán
  член па́ртыі
档案 dàng’àn
  архі́ўная спра́ва [дакумент]; архі́ў
当成 dàngchéng
  ста́віцца як да (каго-н.), лічыць (кім-н.)
档次 dàngcì
  клас, я́касць, узро́вень
当年 dàngnián
  у тым жа го́дзе
当铺 dàngpù
  ламба́рд; пазыко́вая ка́са
当时 dàngshí
  адра́зу; ту́т жа, неадкла́дна
当天 dàngtiān
  у той жа дзень
荡漾 dàngyàng
  зарабаце́ць, пакры́цца рабізно́й, ускалыхну́цца [пра ваду]
当真 dàngzhēn
  сапраўды́, насамрэ́ч
  усур'ё́з, сур'ё́зна
当作 dàngzuò
  лічы́ць (кім-н., чым-н.); прыма́ць за (каго-н., што-н.)
dāo
  нож; разе́ц; меч; 菜刀 càidāo кухо́нны нож
刀具 dāojù
  разе́ц; рэ́жучы інструме́нт
刀子 dāozi
  нож; сцізо́рык
dǎo
  упа́сці; павалі́цца; 墙倒了。Qiáng dăole. Сцяна́ абры́нулася.
  збанкрутава́ць; зазна́ць няўда́чу
  змяні́ць; замяні́ць; перамяні́ць; перасе́сці; 倒肩 dăo jiān перакла́сці на і́ншае плячо́ [напр., груз]
dǎo
  во́страў; астраўны́; 岛国 dăoguó астраўна́я дзяржа́ва; 半岛 bàndǎo паўво́страў
倒闭 dǎobì
  збанкрутава́ць; банкру́цтва
导弹 dǎodàn
  кірава́ная раке́та; кірава́ны снара́д
导电 dǎodiàn
  фіз. <物> право́дзіць электры́чнасць; электраправо́днасць
导航 dǎoháng
  навіга́цыя
捣乱 dǎoluàn
  учыня́ць беспара́дак; сканда́ліць
  турбава́ць; перашкаджа́ць
倒霉 dǎoméi
  зве́даць няўда́чу; 真倒霉! Zhēn dăoméi! Што за няўда́ча!
导师 dǎoshī
  навуко́вы кіраўні́к
  перан. <转> наста́ўнік; правады́р
导体 dǎotǐ
  фіз. <物> правадні́к; 超导体 chāodăotĭ звышправадні́к
导向 dǎoxiàng
  ве́сці да; накіро́ўваць да
  кіраўні́цтва; накірава́льны
导演 dǎoyǎn
  рэжысі́раваць; рэжысу́ра
  рэжысё́р
导游 dǎoyóu
  ве́сці [напр., экскурсію]; 导游图 dăoyóu tú турысты́чная ка́рта; турысты́чны даве́днік
  гід, экскурсаво́д
岛屿 dǎoyǔ
  астравы́; гру́па астраво́ў
导致 dǎozhì
  прыве́сці да (чаго-н.)
dào
  перавярну́ць; павярну́ць дагары́ нага́мі; перакулі́ць
  налі́ць; насы́паць
  вы́ліць; вы́сыпаць; 倒垃圾 dào lājī вы́сыпаць сме́цце; вы́несці сме́цце
  але́; адна́к; наадваро́т; 都春天了, 倒下起雪了。Dōu chūntiānle, dào xià qǐ xuěle. Ужо́ вясна́, але́ па́дае снег.
dào
  прыбы́ць; прыйсці́; прые́хаць; дабра́цца; надысці́ [пра час]; 火车到了。Huĭchē dàole. Цягнік прыбы́ў.; 春天到了。Chūntiān dàole. Надышла́ вясна́.
  да [месца, часу]; 到半夜 dào bànyè да по́ўначы
dào
  рыс [расліна]; 水稻 shuĭdào заліўны́ рыс
dào
  шлях; даро́га; тракт; 铁道 tiědào чыгу́нка; 呼吸道 hūxīdào ды́хальныя шляхі́; 消化道 xiāohuàdào стравава́льны тракт
  прам. <直>, перан. <转> рэ́чышча
  сро́дак; ме́тад; спо́саб
  мара́ль; э́тыка
  дактры́на; вучэ́нне
  даасі́зм; дао́скі
  лі́нія; ры́са; 划一条红道 huà yītiáo hóng dào праве́сці чырво́ную лі́нію
  прамо́віць; сказа́ць
到…为止 dào...wéizhǐ
  да [пэўнага часу]; па [пэўны час]; 到现在为止 dào xiànzài wéizhǐ да гэ́тага ча́су; па цяпе́рашні час; дагэ́туль
稻草 dàocǎo
  ры́савая сало́ма
到处 dàochù
  усю́ды; паўсю́ль
到达 dàodá
  прыбы́ць; дае́хаць; дасягну́ць [мэты]
道德 dàodé
  мара́льнасць; дабрадзе́йнасць; э́тыка; мара́ль; мара́льны; 道德面貌 dàodé miànmào мара́льнае аблі́чча
到底 dàodǐ
  [давесці] да канца́; ца́лкам
  у рэ́шце рэшт; нарэ́шце; усё́-такі
稻谷 dàogǔ
  рыс [неачышчаны]
到来 dàolái
  прыйсці́, надысці́; 夏天已到来。Xiàtiān yĭ dàolái Надышло́ ле́та.
  прыбы́ць; прые́хаць
道理 dàolǐ
  су́тнасць; падста́ва, прычы́на; 有道理。Yŏu dàoli. Ёсць падста́ва.
道路 dàolù
  шлях, даро́га [прам., перан.]
道歉 dàoqiàn
  прасі́ць прабачэ́ння
盗窃 dàoqiè
  кра́сці; выкрада́ць
倒是 dàoshi
  урэ́шце, зрэ́шты; адна́к, але́
倒退 dàotuì
  павярну́ць наза́д; адысці́ наза́д; адступі́ць
  рэгрэ́с
得不偿失 dé bù cháng shī
  вобразн. <喻> не ва́рта аўчы́нка вы́рабу
得到 dédào
  атрыма́ць; набы́ць; дасягну́ць; дамагчы́ся; 得到成功 dédào chénggōng дасягну́ць по́спеху; 得到支持 dédào zhīchí атрыма́ць падтры́мку
得力 délì
  эфекты́ўны, дзе́йсны
  здо́льны, уме́лы
  атры́мліваць дапамо́гу
得天独厚 dé tiān dú hòu
  мець спрыя́льныя ўмо́вы; вало́даць бага́тымі прыро́днымі рэсу́рсамі
  вобразн. <喻> нарадзі́цца пад шчаслі́вай зо́ркай
得意 déyì
  задаво́лены; самазадаво́лены; быць задаво́леным сабо́й
得罪 dézuì
  вы́клікаць незадавальне́нне; пакры́ўдзіць, абра́зіць; 谁把你得罪了? Shéi bǎ nǐ dézuìle? Хто цябе́ пакры́ўдзіў?
de
  [часціца, якая ўказвае на функцыю азначэння]: 红的 hóng de чырво́ны; 伟大的 wèidà de вялі́кі
  [часціца, якая абазначае прыналежнасць]: 我的书 wŏ de shū мая́ кні́га; 父亲的话 fùqīn de huà ба́цькавы сло́вы
  [паказчык азначэння або азначальнага сказа] які́; што; 我买的书 wǒ mǎi de shū кні́га, яку́ю я купі́ў
  [узмацняльная мадальная часціца ў канцы сказа] вядо́ма; безумо́ўна; бясспрэ́чна; 明天他会来的。Míngtiān tā huì lái de. Ён, вядо́ма, пры́йдзе за́ўтра.
的话 dehuà
  калі́ [ужываецца ў даданым сказе ўмовы]; 如果你有事的话, 就不要来了。Rúguǒ nǐ yǒushì dehuà, jiù bùyào láile. Калі́ вы заня́тыя, не прыхо́дзьце.
得慌 dehuāng
  ве́льмі, да кра́йняй ступе́ні [з негатыўнай афарбоўкай]
děi
  трэ́ба; неабхо́дна; нале́жыць
dēng
  ля́мпа; ліхта́р; свяці́льня; 台灯 táidēng насто́льная ля́мпа; 路灯 lùdēng ву́лічны ліхта́р; 电灯 diàndēng электры́чная ля́мпачка
  святло́; асвятле́нне; 开灯 kāi dēng запалі́ць святло́; уключы́ць святло́; 关灯 guān dēng вы́ключыць святло́; пагасі́ць святло́; 绿灯 lǜdēng зялё́нае святло́ [святлафора]
dēng
  падыма́цца на, узыхо́дзіць; 登山 dēngshān падыма́цца на гару́
  апублікава́ць; надрукава́ць; змясці́ць [напр., у газеце]; 登广告 dēng guănggào змясці́ць рэкла́му
  запі́сваць; рэгістрава́ць; 登在簿子上 dēng zài bùzishang запіса́ць у сшы́так
dēng
  наступа́ць на; ці́снуць [нагой]; 蹬自行车 dēng zìxíngchē круці́ць педа́лі; «веласіпе́д» [практыкаванне]
  надзе́ць [штаны, абутак]
灯火 dēnghuǒ
  святло́, агні́ [напр. лямпаў, ліхтароў]
登机牌 dēngjīpái
  паса́дачны тало́н
登记 dēngjì
  рэгістрава́ць; браць на ўлік; рэгістра́цыя; 结婚登记 jiéhūn dēngjì рэгістра́цыя шлю́бу; 登记卡 dēngjì kă рэгістрацы́йная ка́ртка; уліко́вая ка́ртка
灯笼 dēnglóng
  ліхта́р [з тканіны або паперы]
登录 dēnglù
  рэгістрава́ць; рэгістра́цыя; рэгістрава́цца
  камп. <计> увайсці́ ў сістэ́му
登陆 dēnglù
  выхо́дзіць на бе́раг; выса́джвацца на бе́раг [пра дэсант]; дэса́нт; дэса́нтны
děng
  гату́нак; клас; разра́д; я́касць; ступе́нь; 头等货 tóuděng huò тава́р найвышэ́йшага гату́нку
  чака́ць
  ро́ўны; адно́лькавы
  калі́; да таго́ ча́су, як; 等他来了我就告诉他。Děng tā láile wǒ jiù gàosù tā. Я скажу́ яму́, калі́ ён пры́йдзе.
等待 děngdài
  чака́ць
等到 děngdào
  дачака́цца (каго-н., чаго-н.)
  калі́; да таго́ ча́су, як
等候 děnghòu
  чака́ць
等级 děngjí
  ступе́нь, узро́вень; разра́д, катэго́рыя
  гату́нак, сорт
等于 děngyú
  быць ро́ўным; быць раўназна́чным; раўня́цца; 一加一等于二。Yī jiā yī děngyú èr. Адзі́н плюс адзі́н ро́ўна двум.
dèng
  ла́ўка; табурэ́т
dèng
  вы́лупіць во́чы; утаро́піцца (на каго-н., што-н.); пі́льна глядзе́ць (на каго-н., што-н.)
凳子 dèngzi
  зэ́длік, табурэ́т
dī
  ні́зкі; ні́зка; 低飞 dī fēi ні́зка ляце́ць; 低水平 dī shuĭpíng ні́зкі ўзро́вень; 价钱低 jiàqian dī ні́зкая цана́; 低声 dī shēng ці́хі го́лас; шэпт; 低地 dīdì ні́зкае ме́сца; нізі́на
  мало́дшы; ніжэ́йшы; 低年级学生 dī niánjí xuésheng ву́чні мало́дшых кла́саў
  апуска́ць; схіля́ць; 低头 dītóu апусці́ць галаву́; схілі́ць галаву́
dī
  да́мба; плаці́на; на́сып; 河堤 hédī рачна́я да́мба
dī
  ка́паць; кро́пля; 雨滴 yŭdī кро́плі дажджу́
堤坝 dībà
  плаці́на, да́мба
低沉 dīchén
  змро́чны, ке́пскі [пра настрой]
  ні́зкі, глыбо́кі [пра голас]
低级 dījí
  ні́зкі ўзро́вень; про́сты; элемента́рны
  ні́зкі; вульга́рны; нікчэ́мны
低温 dīwēn
  ні́зкая тэмперату́ра
  мед. <医> гіпатэрмі́я
dí
  во́раг; непрыя́цель; сапе́рнік; варо́жы; 敌军 díjūn варо́жыя во́йскі
  вы́стаяць; утрыма́цца
  быць ро́ўным; 势均力敌 shìjūn lìdí быць ро́ўным па сі́ле
敌对 díduì
  варо́жы; непрыя́цельскі; 敌对行为 díduì xíngwéi варо́жы акт
嘀咕 dígu
  шапта́цца; мармыта́ць
  сумнява́цца; мець падазрэ́нні
敌后 díhòu
  тыл праці́ўніка; варо́жы тыл
敌机 díjī
  авія́цыя праці́ўніка; самалё́т праці́ўніка
敌军 díjūn
  варо́жая а́рмія
涤纶 dílún
  тэкст. <纺> лаўса́н; дакро́н
的确 díquè
  сапраўды́; насамрэ́ч
敌人 dírén
  во́раг; праці́ўнік; непрыя́цель
敌视 díshì
  варо́жа ста́віцца (да каго-н., чаго-н.)
敌我 díwǒ
  праці́ўнік і мы
笛子 dízi
  бамбу́кавая фле́йта
dǐ
  дно; ніз; ні́жні; 海底 hăidĭ дно мо́ра
  кане́ц; заканчэ́нне; 月底 yuèdĭ кане́ц ме́сяца
  чарнаві́к; ко́пія
  фон; 黑底白点的布 hēi dǐ bái diǎn de bù ткані́на з бе́лымі кро́пкамі на чо́рным фо́не
dǐ
  падпе́рці; упе́рціся; 用手抵着下巴颏儿 yòng shǒu dǐzhe xiàbā kē er падпе́рці падбаро́ддзе руко́й
  супрацьстая́ць; супраціўля́цца; вы́стаяць; вы́трымаць; 抵住暴风雨 dǐ zhù bàofēngyǔ супрацьстая́ць бу́ры
  закла́д; 用房子作抵 yòng fángzi zuòdĭ пад закла́д до́ма
  адпавяда́ць; быць ро́ўным; 收支相抵 shōuzhī xiāngdĭ прыбы́так ро́ўны выда́ткам
  прыбыва́ць; 抵京 dĭ jīng прыбы́ць у сталі́цу [Пекін]
抵达 dǐdá
  прыбы́ць, прые́хаць
抵抗 dǐkàng
  супраціўля́цца; дава́ць адпо́р; супрацьдзе́йнічаць
  супрацьдзе́янне; супраціўле́нне
底盘 dǐpán
  шасі́ [аўтамабіля]
底片 dǐpiàn
  фота <摄> негаты́ў
底下 dǐxià
  пад; уні́зе; 桌子底下 zhuōzi dĭxia пад стало́м
  дале́й, по́тым
抵制 dǐzhì
  байкатава́ць; ігнарава́ць; байко́т; 抵制外货 dǐzhì wài huò байкатава́ць заме́жныя тава́ры
  супраціўля́цца; супрацьстая́ць
dì
  Зямля́; зямны́; 天地 tiāndì зямля́ і не́ба; 地壳 dìqiào зямна́я кара́
  су́ша; зямна́я паве́рхня; мясцо́васць; 山地 shāndì гары́стая мясцо́васць; 洼地 wādì нізі́на
  тэрыто́рыя [краіны]; краі́на
  зямля́; гле́ба; зяме́льны; 耕地 gēngdì во́рная зямля́, во́рыва
  ме́сца; раё́н; 所在地 suŏzàidì месцазнахо́джанне
  падло́га; 洋灰地 yánghuī dì цэме́нтная падло́га
  асно́ва; фон; 白地黑字 bái dì hēi zì чо́рныя іеро́гліфы на бе́лым фо́не
  [толькі ў спалуч.] стано́вішча, ме́сца; стан
dì
  імпера́тар; імпера́тарскі
  імперыялі́зм
dì
  мало́дшы брат
dì
  [прэфікс парадкавага лічэбніка]: 第三 dìsān трэ́ці; па-трэ́цяе; 第 几? Dì jĭ? Като́ры?
  [толькі ў спалуч.] паслядо́ўнасць; чарго́васць; пара́дак
dì
  перада́ць; пада́ць; уручы́ць; 递申请书 dì shēnqīng shū пада́ць зая́ву; 把书递给我。Bă shū dìgěi wŏ Перада́й мне кні́гу.
  паслядо́ўна; паступо́ва; 递降 dìjiàng паступо́ва паніжа́цца; паступо́ва змянша́цца
地板 dìbǎn
  падло́га; 地板革 dìbăn gé ліно́леум
地步 dìbù
  стано́вішча; стан
地带 dìdài
  зо́на; по́яс; во́бласць, раё́н; 危险地带 wēixiǎn dìdài небяспе́чная зо́на
地道 dìdào
  падзе́мны ход; тунэ́ль
地道 dìdao
  сапра́ўдны
弟弟 dìdi
  мало́дшы брат
地点 dìdiǎn
  ме́сца, пункт; 肇事地点 zhàoshì dìdiăn ме́сца здарэ́ння
地方 dìfāng
  перыферы́я; мясцо́вы; 地方自治 dìfāng zìzhì мясцо́вае самакірава́нне; 地方 时 dìfāng shí мясцо́вы час
地方 dìfang
  ме́сца; 工作地方 gōngzuò dìfang ме́сца пра́цы
  прасто́ра; ме́сца; 桌子占很多地方。 Zhuōzi zhàn hěnduō dìfang. Стол займа́е шмат ме́сца.
  ча́стка; ме́сца; 我不懂这个地方。Wŏ bùdŏng zhège dìfang. Я не разуме́ю гэ́та ме́сца. [напр., у тэксце]
地窖 dìjiào
  склеп; падва́л
地理 dìlǐ
  геагра́фія; геаграфі́чны; 经济地理 jīngjì dìlǐ эканамі́чная геагра́фія; 自然地理 zìrán dìlǐ фізі́чная геагра́фія; 地理学 dìlĭ xué геагра́фія [навука]
地面 dìmiàn
  паве́рхня [зямлі]; грунт; назе́мны
  падло́га
地壳 dìqiào
  зямна́я кара́
地球 dìqiú
  зямны́ шар; Зямля́
地区 dìqū
  раё́н; зо́на; рэгіё́н; рэгіяна́льны; 多山地区 duō shān dìqū го́рны раё́н
地势 dìshì
  рэлье́ф мясцо́васці
地毯 dìtǎn
  дыва́н
地铁 dìtiě
  [скароч.] метро́, метрапалітэ́н
地图 dìtú
  ка́рта [геаграфічная]; 世界地图 shìjiè dìtú ка́рта све́ту
地位 dìwèi
  стано́вішча; ста́тус; паса́да; 社会地位 shèhuì dìwèi сацыя́льнае стано́вішча; 法律 地位 fălǜ dìwèi прававы́ ста́тус
  ме́сца
地下 dìxià
  падзе́мны; пад зямлё́й; 地下水 dìxiàshuĭ грунтавы́я во́ды
  падпо́льны; 地下工作 dìxià gōngzuò падпо́льная дзе́йнасць
地形 dìxíng
  рэлье́ф; ландша́фт; тапагра́фія; тапаграфі́чны; 地形图 dìxíng tú тапаграфі́чная ка́рта
弟兄 dìxiong
  браты́
  тава́рышы
地狱 dìyù
  прам. <直>, перан. <转> пе́кла; апраме́тная
缔造 dìzào
  засно́ўваць; ствара́ць
递增 dìzēng
  паступо́ва павялі́чвацца; які́ паступо́ва павялі́чваецца; прагрэсі́ўны; 人口的递增 rénkǒu de dìzēng прагрэсі́ўны рост насе́льніцтва
地震 dì zhèn
  землетрасе́нне, землятру́с; сейсмі́чны; 地震学 dìzhèn xué сейсмало́гія
地址 dìzhǐ
  а́драс; ме́сца жыха́рства; 回信地址 huíxìn dìzhǐ зваро́тны а́драс
  камп. <计> а́драс
地质 dìzhì
  геало́гія; геалагі́чны; 地质堪探 dìzhì kāntàn геалагі́чная разве́дка; 地质学 dìzhì xué геало́гія [навука]
地主 dìzhǔ
  землеўлада́льнік; землеўла́снік
颠簸 diānbǒ
  трэ́сці; трэ́сціся
颠倒 diāndǎo
  перавярну́ць [дагары нагамі]; перакруці́ць; 颠倒是非 diāndăo shìfēi скажа́ць фа́кты; перакру́чваць фа́кты
颠覆 diānfù
  падрыва́ць; ве́сці падрыўну́ю дзе́йнасць
  скіда́ць; зрына́ць
diǎn
  кро́пля; 雨点 yŭdiăn кро́пля дажджу́
  пля́ма; 泥点 ní diăn бру́дная пля́ма; 墨点 mò diǎn кля́кса
  кро́пка; ко́ска [у дзесятковых дробах]
  пункт; [перан.] мо́мант; фіз. <物> 沸点 fèidiăn пункт кіпе́ння; мат. <数> 两线的交点 liǎng xiàn de jiāodiǎn пункт перасячэ́ння дзвюх прамы́х
  ме́сца; пункт; 居民点 jūmín diăn насе́лены пункт; ваен. <军> 据点 jùdiăn апо́рны пункт
  крыху́; тро́шкі; 喝点水 hē diăn shuĭ вы́піць крыху́ вады́
  ка́паць; 点眼药 diăn yănyào зака́паць во́чныя кро́плі
  саджа́ць [у ямкі]
  правяра́ць; пералі́чваць
典礼 diǎnlǐ
  урачы́стая цырымо́нія; урачы́стасць; 典礼大会 diǎnlǐ dàhuì урачы́стае пасяджэ́нне
点燃 diǎnrán
  загара́цца; гарэ́ць
  перан. <转> распа́льваць; запа́льваць; 点燃希望之火 diǎnrán xīwàng zhī huǒ запалі́ць аго́нь надзе́і
点头 diǎntóu
  ківа́ць галаво́й [у знак згоды]; 她点头表示同意。Tā diǎntóu biǎoshì tóngyì. Яна́ кіўну́ла ў знак зго́ды.
点心 diǎnxin
  вы́печка; прысма́кі; ласу́нкі
  заку́ска
典型 diǎnxíng
  пры́клад, узо́р; узо́рны
  тыпо́вы; класі́чны; характэ́рны
点缀 diǎnzhuì
  упрыго́жваць; аздабля́ць; 用花卉点缀居室 yòng huāhuì diǎnzhuì jūshì упрыго́жыць пако́й кве́ткамі
  прыхарашы́ць; зрабі́ць дзе́ля вы́гляду
点子 diǎnzi
  ідэ́я; ду́мка
  кро́пка
  кро́пля; пля́ма
diàn
  падклада́ць; падсціла́ць; 垫褥子 diàn rùzi падкла́сці матра́ц
  падшэ́ўка; падсці́лка; дывано́к; 鞋垫 xiédiàn ву́сцілка
  авансава́ць; пазы́чыць (каму-н.); заплаці́ць (за каго-н.)
diàn
  кра́ма; магазі́н; 书店 shūdiàn кніга́рня
  гатэ́ль; гасці́ніца
殿 diàn
  за́ла; пала́ц; храм
diàn
  мелкаво́днае во́зера [ужываецца ў тапонімах]
  аса́дак
电报 diànbào
  тэлегра́ма; 打电报 dă diànbào адпра́віць тэлегра́му
电车 diànchē
  трамва́й; 电车站 diànchē zhàn трамва́йны прыпы́нак
电池 diànchí
  электрабатарэ́я; батарэ́йка
电灯 diàndēng
  электры́чная ля́мпа; электры́чнае асвятле́нне; 开电灯 kāi diàndēng уключы́ць святло́; 关电灯 guān diàndēng вы́ключыць святло́
奠定 diàndìng
  закла́сці; 奠定基础 diàndìng jīchŭ закла́сці падму́рак
电动 diàndòng
  электры́чны; 电动工具 diàndòng gōngjù электраінструме́нт
电焊 diànhàn
  электразва́рка
电话 diànhuà
  тэлефо́н; тэлефо́нны апара́т; 打电话 dă diànhuà тэлефанава́ць
电机 diànjī
  электрарухаві́к; электрамато́р
惦记 diànjì
  ду́маць (пра каго-н., што-н.; аб кім-н., чым-н.); турбава́цца; 惦记 工作 diànjì gōngzuò ду́маць аб пра́цы
店家 diànjiā
  ула́снік кра́мы; прадаве́ц [інтэрнэт-крамы]
  кра́ма; магазі́н
电力 diànlì, diànli
  электры́чная эне́ргія; электры́чнасць; 电力机车 diànlì jīchē электраво́з; 电力网 diànlìwăng электры́чная се́тка; электрасе́тка
电流 diànliú
  ток; электры́чны ток
电炉 diànlú
  электрапе́ч; электраплі́тка
电路 diànlù
  электры́чны ланцу́г
电脑 diànnǎo
  камп'ю́тар; камп'ю́тарны; 电脑软件 diànnǎo ruǎnjiàn камп'ю́тарная прагра́ма
电器 diànqì
  электрапрыбо́р; электраабсталява́нне; 厨房电器 chúfáng diànqì кухо́нныя электрапрыбо́ры; тэ́хніка для ку́хні
电气 diànqì
  электры́чнасць; электры́чны; электра-; 电气设备 diànqì shèbèi электраабсталява́нне
电视 diànshì
  тэлеві́зар; тэлевізі́йны
电台 diàntái
  радыёста́нцыя
电梯 diàntī
  ліфт; пад'ё́мнік
电线 diànxiàn
  электрапро́вад
  электры́чная лі́нія; электралі́нія; 电线杆 diànxiàn gān электры́чны слуп
电压 diànyā
  эл. <电> напру́жанне; вальта́ж
电影 diànyǐng
  кіно́; кіна-; 电影 片 diànyĭng piàn кінафі́льм; 电影明星 diànyǐng míngxīng кіназо́рка; 拍摄电影 pāishè diànyǐng здыма́ць кіно́
店员 diànyuán
  прадаве́ц; прадаўшчы́ца
电源 diànyuán
  электрасілкава́нне; крыні́ца сілкава́ння; блок сілкава́ння
电子 diànzǐ
  фіз. <物> электро́н; электро́нны
  электро́нны; 电子表 diànzĭ biăo электро́нны гадзі́ннік
电子管 diànzǐguǎn
  тэх. <技> электро́нная ля́мпа; радыёля́мпа
电子邮件 diànzǐ yóujiàn
  электро́нная по́шта
电阻 diànzǔ
  электры́чнае супраціўле́нне
diāo
  трыма́ць у зуба́х; не́сці ў зуба́х
雕刻 diāokè
  гравірава́ць; рэ́заць; высяка́ць; ляпі́ць
  разьба́; скульпту́ра
雕塑 diāosù
  пла́стыка; скульпту́ра [від мастацтва]; 雕塑家 diāosù jiā ску́льптар
diào
  вісе́ць; ве́шаць; падве́сны; 把东西吊在树上 bă dōngxi diào zài shùshang паве́сіць рэ́чы на дрэ́ва; 吊死 diào sĭ паве́сіцца; 吊桥 diàoqiáo падве́сны мост
  спуска́ць [на вяроўцы]; падыма́ць [на вяроўцы]; 吊水 diào shuĭ падыма́ць ваду́ [з калодзежа]
  падшыва́ць [напр., падшэўку]
  [толькі ў спалуч.] вы́казаць спачува́нне; ушанава́ць па́мяць
  кран [пад'ёмны]; 塔吊 tǎdiào ве́жавы кран
diào
  прам. <直>, перан. <转> упа́сці, звалі́цца; 从马上掉下来 cóng măshang diào xialai звалі́цца з каня́; 价钱掉了。Jiàqian diàole. Цэ́ны ўпа́лі.
  згубі́ць; стра́ціць; упусці́ць; прапусці́ць [словы]; 我掉了钱包。Wŏ diàole qiánbāo. Я згуб́іў кашалё́к.; 你掉了一个词。Nĭ diàole yīge cí. Ты прапусці́ў адно́ сло́ва.
  павярну́ць; павярну́цца
  маха́ць; разма́хваць
diào
  перамяшча́ць; пераво́дзіць; перакі́дваць [напр., войскі]; 他调到工厂工作去了。Tā diàodào gōngchăng gōngzuò qùle. Яго́ перавялі́ працава́ць на заво́д.
  го́лас; тон; інтана́цыя; 高调 gāodiào высо́кі го́лас; высо́кі тон; 句调 jù diào інтана́цыя ска́за
  напе́ў; мело́дыя; маты́ў
diào
  ву́дзіць; 钓鱼 diàoyú ву́дзіць ры́бу
调查 diàochá
  дасле́даваць; абсле́даваць
  абсле́даванне; апыта́нне; 人口调查 rénkŏu diàochá пе́рапіс насе́льніцтва; 调查表 diàochá biăo апыта́льны ліст; анке́та
调动 diàodòng
  перамяшча́ць; пераво́дзіць; перакі́дваць [напр., войскі]
  мабілізава́ць; задзе́йнічаць
调度 diàodù
  рэгулява́ць; кірава́ць; распараджа́цца
diē
  ба́цька; та́та
diē
  упа́сці, звалі́цца [пра чалавека]; 从自行车上跌下 cóng zìxíngchē shang diē xià звалі́цца з веласіпе́да
  зніжа́цца; па́даць; апуска́цца; 药价跌了。Yàojià diēle. Цэ́ны на медыкаме́нты зні́зіліся.
dié
  нагрува́шчваць; склада́ць у стос; стос; 一叠钞票 yīdié chāopiào стос банкно́т
  скла́дваць [у пэўным парадку]; 叠被子 dié bèizi скла́сці ко́ўдру
dié
  спо́дак; тале́рачка
dīng
  чацвё́рты [чацвёрты цыклічны знак з дзесяці]
  даро́слы мужчы́на; паўнале́тні
  ядо́к [член сям'і]; чалаве́к [як адзінка ўліку]; 丁口 dīng kǒu насе́льніцтва
  кава́лачак [гародніны, мяса і пад.]; нарэ́заць на кава́лачкі; нарэ́заць ку́бікамі
dīng
  утаро́піцца; пі́льна глядзе́ць (на каго-н., што-н.); угляда́цца
dīng
  цвік; 铁钉 tiědīng жале́зныя цвікі́
  перасле́даваць (каго-н.); гна́цца (за кім-н.)
  прымуша́ць
叮当 dīngdāng
  [гукапераймальнае] дзын-дзы́н, дзінь-дзі́нь; звіне́ць; звя́каць
  свары́цца (з кім-н.), ла́яцца (з кім-н.)
叮咛 dīngníng
  настаўля́ць; павуча́ць; чыта́ць ната́цыі
叮嘱 dīngzhǔ
  насто́йліва прасі́ць; патрабава́ць; зага́дваць
钉子 dīngzi
  цвік
dǐng
  вяршы́ня, верхаві́на; пік; верх; 山顶 shāndĭng вяршы́ня гары́; 头顶 tóudĭng ма́каўка [галавы]; 屋顶 wūdĭng дах
  [лічыльнае слова для галаўных убораў]: 两顶帽子 liăng dĭng màozi дзве ша́пкі
  не́сці на галаве́
  падпіра́ць; падтры́мліваць
  вы́стаяць; вы́трымаць; спра́віцца
  адпавяда́ць; быць ро́ўным
  нягле́дзячы на; насу́перак; су́праць; 顶着雨干活 dĭngzhe yŭ gānhuó працава́ць нягле́дзячы на ​​дождж
  замяня́ць; падмяня́ць; заме́ст
顶端 dǐngduān
  вяршы́ня; верхаві́на
顶峰 dǐngfēng
  прам. <直>, перан. <转> вяршы́ня; пік; кульміна́цыя; 技艺达到顶峰 jìyì dádào dǐngfēng дасягну́ць вяршы́ні майстэ́рства
dìng
  стабі́льны; цвё́рды; нязме́нны
  вызнача́ць; выраша́ць; склада́ць; распрацо́ўваць [план]
  стабілізава́цца; 局势已定。Júshì yĭ dìng. Сітуа́цыя стабілізава́лася.
  супако́йвацца; спако́йны
  замаўля́ць; 定一批货 dìng yī pī huò замо́віць па́ртыю тава́ру
  кніжн. <书> абавязко́ва; безумо́ўна
dìng
  укла́сці; скла́сці; дамо́віцца; 订条约 dìng tiáoyuē укла́сці дамо́ву, заключы́ць дагаво́р; 订计划 dìng jìhuà скла́сці план
  замо́віць, заказа́ць; вы́пісаць; 订杂志 dìng zázhì вы́пісаць часо́піс; 订飞机票 dìng fēijīpiào замо́віць біле́т на самалё́т
dìng
  убіва́ць, забіва́ць; 钉钉子 dìng dīngzi забі́ць цвік
  прыбіва́ць; збіва́ць [напр., скрыню]
  прышыва́ць; 钉扣子 dìng kòuzi прышыва́ць гу́зікі
定额 dìng’é
  но́рма; нарматы́ў; кво́та
定律 dìnglǜ
  зако́н [навуковы]; пра́віла; фіз. <物> 能量守恒定律 néngliàng shǒuhéng dìnglǜ зако́н захава́ння эне́ргіі
定期 dìngqī
  прызна́чыць тэ́рмін [дату]
  перыяды́чны; рэгуля́рны
  тэрміно́вы [напр., уклад]
定义 dìngyì
  фармулё́ўка; азначэ́нне; дэфіні́цыя
diū
  прам. <直>, перан. <转> стра́ціць, згубі́ць; 我的钱包丢了。Wǒ de qiánbāo diūle. Я згубі́ў кашалё́к.
  кі́даць; выкі́дваць
  пакі́нуць; адкла́сці; кі́нуць; 别把东西丢下! Bié bă dōngxi diūxià! Не пакіда́йце свае́ рэ́чы!; 把孩子丢给保姆 bă háizi diū gěi băomŭ пакі́нуць дзяце́й на ня́ню
丢人 diūrén
  стра́ціць аблі́чча; зга́ньбіцца; 真丢脸! Zhēn diūliăn! Га́ньба!; Со́рам!
丢三落四 diū sān là sì
  забы́ўлівы, няпа́мятлівы; няўва́жлівы
丢失 diūshī
  стра́ціць, згубі́ць;
  стра́та, згу́ба; згу́блены; стра́чаны
dōng
  усхо́д; усхо́дні; 东风 dōngfēng усхо́дні ве́цер
dōng
  зіма́; зімо́вы; 过冬 guò dōng перажы́ць зіму́; перазімава́ць; спарт. <体> 冬奥会 dōng 'ào huì зімо́вая алімпія́да
东北 dōngběi
  паўно́чны ўсход; 东北风 dōngběifēng паўно́чна-ўсхо́дні ве́цер
  Дунбэ́й [паўночна-ўсходні рэгіён Кітая]
东道主 dōngdàozhǔ
  гаспада́р; бок, які́ прыма́е; арганіза́тар; краі́на-гаспады́ня
东方 dōngfāng
  усхо́д; усхо́дні бок; усхо́дні; 东方国家 dōngfāng guójia усхо́днія краі́ны
  Усхо́д
冬瓜 dōngguā
  васко́вы гарбу́з
冬季 dōngjì
  зіма́; зімо́вы сезо́н; зімо́вы час
冬眠 dōngmián
  зімо́вая спя́чка
东面 dōngmiàn
  усхо́дні бок
东南 dōngnán
  паўднё́вы ўсход
  уст. <古> паўднё́ва-ўсхо́дні Кіта́й
冬天 dōngtiān
  зіма́
东西 dōngxi
  прам. <直>, перан. <转> рэч; прадме́т
  істо́та, стварэ́нне [таксама пра чалавека]
东张西望 dōng zhāng xī wàng
  глядзе́ць па бака́х; азіра́цца наўко́ла
dǒng
  зразуме́ць; 你懂了没有? Nĭ dŏngle méiyŏu? Вы зразуме́лі?
  ве́даць; разуме́ць; 懂汉语 dŏng hànyŭ ве́даць кіта́йскую мо́ву
懂得 dǒngde
  разуме́ць; разбіра́цца
  быць у ста́не зразуме́ць
懂事 dǒngshì
  разуме́ць; разбіра́цца; ве́даць спра́ву
  разу́мны; ке́млівы; ця́млівы
董事长 dǒngshìzhǎng
  старшыня́; старшыня́ ра́ды [напр., дырэктараў]
dòng
  заме́рзнуць; замаро́жаны; 河冻了。Hé dòngle. Рака́ заме́рзла.
  зме́рзнуць; адубе́ць; 冻得发抖 dòngde fādŏu дрыжа́ць ад хо́ладу
  халадзе́ц; 肉冻 ròudòng мясны́ халадзе́ц
dòng
  ру́хацца; перамяшча́цца; 别动! Bié dòng! Не ру́хацца!; Стая́ць!
  узя́цца [за справу]; дзе́йнічаць; дзе́янне
  хвалява́ць, закрана́ць; 动人心 dòng rénxīn закрану́ць сэ́рцы людзе́й
dòng
  [лічыльнае слова для будынкаў]: 一栋房子 yīdòng fángzi адзі́н дом
dòng
  пячо́ра; я́ма; 山洞 shāndòng пячо́ра; грот
  нара́; адту́ліна; 树洞 shùdòng дупло́ [у дрэве]
动荡 dòngdàng
  няўсто́йлівасць; хі́сткасць
  хіста́цца; хвалява́цца [напр., пра мора]
  хвалява́нні; беспара́дкі
动工 dònggōng
  пача́ць рабо́ты; пача́ць будаўні́цтва
动画片 dònghuàpiān
  аніма́цыя; мультфі́льм
动机 dòngjī
  маты́ў, матыва́цыя; і́мпульс, сты́мул; жада́нне; наме́р
冻结 dòngjié
  заме́рзнуць [напр., пра раку]
  перан. <转> замаро́зіць; 冻结物价 dòngjié wùjià замаро́зіць цэ́ны
动静 dòngjing
  ру́хі; гу́кі; шо́ргат, шо́лах
  дзе́янні; прая́вы; прыкме́ты
动力 dònglì
  ру́хальная сі́ла; эне́ргія; энергеты́чны
动乱 dòngluàn
  беспарад́кі; хвалява́нні
动脉 dòngmài
  анат. <解> артэ́рыя
动人 dòngrén
  крана́льны; 动人的故事 dòngrén de gùshì крана́льная гісто́рыя
动身 dòngshēn
  вы́ехаць, пае́хаць, ру́шыць у даро́гу
动手 dòngshǒu
  узя́цца, пача́ць; 动手工作 dòngshŏu gōngzuò узя́цца за пра́цу
  чапа́ць [рукамі]
动态 dòngtài
  развіццё́ падзе́й; тэндэ́нцыя; дына́міка
动弹 dòngtan
  ру́хацца; варушы́цца
动物 dòngwù
  жывё́ла; жывё́льны; 动物油 dòngwùyóu жывё́льны тлушч
动向 dòngxiàng
  хада́ развіцця́, тэндэ́нцыя; напра́мак ру́ху, напра́мак дзе́яння
洞穴 dòngxué
  пячо́ра
动摇 dòngyáo
  вага́цца; хіста́цца; вага́нні, хіста́нні [напр., ідэйныя]
  пахісну́ць; расхіста́ць
动员 dòngyuán
  мабілізава́ць; мабіліза́цыя
动植物 dòngzhíwù
  фло́ра і фа́ўна, жывё́лы і раслі́ны; раслі́нны і жывё́льны свет
动作 dòngzuò
  рух [цела]; 手的动作 shǒu de dòngzuò рух рукі́
dōu
  кішэ́нь; то́рбачка; 裤兜 kùdōu кішэ́нь штано́ў; 网兜 wăngdōu сеткава́тая то́рба; се́тка
  не́сці [у хустцы, прыполе і пад.]
dōu
  усе́; усё́
  ужо́; 都八点了。 Dōu bā diǎnle. Ужо́ во́сем гадзі́н.
  на́ват; 这种事连小孩都知道。Zhè zhǒng shì lián xiǎohái dōu zhīdào. Гэ́та ве́даюць на́ват дзе́ці.
兜儿 dōur
  кішэ́нь
dǒu
  трэ́сці; вытраса́ць
  дрыжа́ць, трэ́сціся; 吓得 直抖 xiàde zhídŏu трэ́сціся ад стра́ху
  падбадзё́рыць
dǒu
  доў [мера для вадкіх і сыпучых рэчаў, каля 10,35 літра]
  коўш
dǒu
  круты́; абры́вісты; стро́мы
  ра́птам, рапто́ўна, рэ́зка; 天气陡变。Tiānqì dŏu biàn. Надво́р'е рэ́зка змяні́лася.
抖动 dǒudòng
  трэ́сці; вытраса́ць
  дрыжа́ць; трэ́сціся; калаці́цца
陡峭 dǒuqiào
  круты́, стро́мы; абры́вісты
dòu
  бі́цца; бо́йка; бой
  змага́цца
  спабо́рнічаць; ду́жацца; ме́рацца сі́лай; гуля́ць [асабліва ў азартныя гульні]
dòu
  бабо́выя
dòu
  спыня́цца; затры́млівацца
  забаўля́ць, ба́віцца; 逗孩子玩 dòu háizi wán ба́віцца з дзі́цем
  прыця́гваць; прыва́бліваць прыва́бны
豆腐 dòufu
  со́евы тваро́г, то́фу
斗争 dòuzhēng
  барацьба́; змага́нне; змага́цца; 阶级斗争 jiējí dòuzhēng кла́савая барацьба́; 作坚决的斗争 zuò jiānjué de dòuzhēng рашу́ча змага́цца (з чым-н., супраць чаго-н.)
斗志 dòuzhì
  баявы́ дух
豆子 dòuzi
  боб
  бабо́выя культу́ры
督促 dūcù
  падганя́ць; прыспе́шваць
都市 dūshì
  буйны́ го́рад
dú
  атру́та; таксі́н
  нарко́тык; нарко́тыкі; 吸毒 xīdú прыма́ць нарко́тык; 吸毒者 xīdúzhě наркама́н
  прам. <直>, перан. <转> атру́тны; згу́бны; падсту́пны
  жо́рсткі; лю́ты; 这人真毒。Zhèrén zhēn dú. Гэ́ты чалаве́к ве́льмі жо́рсткі.
  труці́ць; атру́чваць
dú
  само́тны; адзі́ны; адзі́н; 独 子 dúzĭ адзі́ны сын
  то́лькі
dú
  чыта́ць; 读报 dúbào чыта́ць газе́ты
  вучы́цца; 读大学 dú dàxué вучы́цца ва ўніверсітэ́це
独白 dúbái
  манало́г
独裁 dúcái
  дэспаты́я; дыктату́ра; аўтакра́тыя
毒害 dúhài
  прам. <直>, перан. <转> атруці́ць
毒剂 dújì
  таксі́чнае рэ́чыва, атру́тнае рэ́чыва
独立 dúlì
  асо́бны; адзіно́кі
  незале́жны; самасто́йны; незале́жнасць; 独立 国 dúlì guó незале́жная дзяржа́ва
毒品 dúpǐn
  наркаты́чныя сро́дкі; нарко́тыкі
读书 dúshū
  чыта́ць; 学习读书写字 xuéxí dúshū xiězì вучы́цца чыта́ць і піса́ць
  вучы́цца; 在大学读书 zài dàxué dúshū вучы́цца ва ўніверсітэ́це
独特 dútè
  своеасаблі́вы; спецыфі́чны; уніка́льны; асаблі́вы; 独特的经历 dútè de jīnglì уніка́льны до́свед
毒性 dúxìng
  віруле́нтнасць, таксі́чнасць; віруле́нтны, таксі́чны
读者 dúzhě
  чыта́ч; чытачы́; чыта́цкая аўдыто́рыя; 读者来信 dúzhě láixìn лісты́ чытачо́ў
独自 dúzì
  адзі́н; зусі́м адзі́н; сам па сабе́
dǔ
  завалі́ць; засы́паць; закры́ць; заткну́ць; заста́віць; 把耳朵堵上 bă ěrduo dŭshàng заткну́ць ву́шы
  ця́жка, тужлі́ва [на душы]
  [лічыльнае слова для сцен]: 一堵墙 yīdŭ qiáng адна́ сцяна́
赌博 dǔbó
  гуля́ць [у азартныя гульні]; аза́ртныя гу́льні
堵车 dǔchē
  зато́р [транспартны]
赌气 dǔqì
  ад зло́сці; у гне́ве
堵塞 dǔsè
  закла́сці; завалі́ць; зарабі́ць [напр., прабоіну]; загарадзі́ць [напр., дарогу]
  зато́р [на аўтамагістралі]
dù
  гра́дус, ступе́нь, ме́ра; 零上十度 língshàng shídù дзе́сяць гра́дусаў цяпла́; 三度烧伤 sāndù shāoshāng апё́к трэ́цяй ступе́ні; 过度 guòdù празме́рна, зана́дта
  кілава́т-гадзі́на
  ба́віць час
dù
  перапраўля́цца; 渡河 dù hé перапра́віцца праз раку́
  перапраўля́ць, пераво́зіць
  прайсці́, пераадо́лець
dù
  жыво́т
dù
  пакрыва́ць [металам]; гальванізава́ць
渡船 dùchuán
  паро́м
度过 dùguò
  право́дзіць, ба́віць [час], пражыва́ць; 在海滨度过一天 zài hǎibīn dùguò yītiān праве́сці дзень на пля́жы
杜鹃 dùjuān
  заал. <动物> зязю́ля
  бат. <植> рададэ́ндран
杜绝 dùjué
  спыні́ць; ліквідава́ць
渡口 dùkǒu
  пераво́з; перапра́ва [паромная]; паро́мная пры́стань
肚皮 dùpí
  разм. <口> жыво́т, пу́за; 大肚皮 dà dùpí таўстапу́зы
肚子 dùzi
  жыво́т; 肚子痛。Dùzi tòng. Жыво́т балі́ць.
duān
  край; кане́ц [канцавая частка]; 上端 shàngduān ве́рхні кане́ц
  пача́так; першапрычы́на; прычы́на; 祸端 huòduān прычы́на бед
  пра́вільна; ро́ўна; пра́ма; як нале́жыць
  не́сці; падно́сіць; падава́ць [на стол]
端午节 duānwǔjié
  Свя́та драко́навых чаўно́ў [свята пачатку лета]
端详 duānxiáng
  падрабя́знасці, дэта́лі
  узіра́цца; угляда́цца
端正 duānzhèng
  пра́вільны; ро́ўны, прамы́
  пра́вільны; прысто́йны; карэ́ктны; адпаве́дны
  вы́правіць
duǎn
  каро́ткі; радыё <无线> 短波 duănbō каро́ткія хва́лі; 短距离 duăn jùlí каро́ткая адле́гласць; каро́ткая дыста́нцыя
  не хапа́ць, нестава́ць, бракава́ць; 这一套书短了一本。 Zhè yītào shū duănle yīběn. У гэ́тым кампле́кце не хапа́е адно́й кні́гі.
  недахо́п, мі́нус; 长短 chángduăn плюсы́ і мі́нусы; стано́ўчыя бакі́ і недахо́пы
短促 duǎncù
  каро́ткі; кароткачасо́вы, сці́слы [пра час, тэрмін]; 生命是短促的。Shēngmìng shì duǎncù de. Жыццё́ каро́ткае.
短发 duǎnfà
  каро́ткія валасы́; каро́ткая стры́жка
短工 duǎngōng
  часо́вы рабо́тнік; падзё́нны рабо́тнік; сезо́нны рабо́тнік
短期 duǎnqī
  кароткатэрміно́вы; каро́ткі тэ́рмін; 短期计划 duǎnqí jìhuà кароткатэрміно́вы план
短信 duǎnxìn
  СМС; эсэмэ́с; эсэмэ́ска [кароткае паведамленне]
短暂 duǎnzàn
  каро́ткі; кароткачасо́вы
duàn
  разарва́цца; пералама́цца; 绳子断了。Shéngzi duànle. Вяро́ўка разарва́лася.
  перарэ́заць; перапыні́ць; cпыні́ць; разарва́ць [напр., адносіны]; 断电 duàndiàn спыні́ць пада́чу электры́чнасці
  спыні́ць, кі́нуць; 断烟 duàn yān кі́нуць куры́ць
  [перад адмоўем] зусі́м; ні ў я́кім ра́зе
duàn
  адрэ́зак; кава́лак; ча́стка; 一段管子 yīduàn guănzi кава́лак трубы́
  уры́вак [тэксту]; абза́ц
  дыста́нцыя, уча́стак [на чыгунцы]; 机务段 jīwù duàn дэпо́
duàn
  кава́ць; гартава́ць [метал]; 锻铁 duàntiě кава́ць жале́за
断定 duàndìng
  прыйсці́ да высно́вы; вы́рашыць; вы́значыць
断断续续 duàn duàn xù xù
  перары́вісты; перапы́нны
断绝 duànjué
  разарва́ць; парва́ць; спыні́ць; 断绝外交关系 duànjué wàijiāo guānxì разарва́ць дыпламаты́чныя стасу́нкі
锻炼 duànliàn
  прам. <直>, перан. <转> гартава́ць; загарто́ўваць; загарто́ўка; 锻炼身体 duànliàn shēntĭ загарто́ўвацца
锻造 duànzào
  кава́ць; ко́ўка, кава́нне
duī
  нава́льваць, нагрува́шчваць; скла́дваць [у кучу]
  ку́ча; 土堆 tŭ duī ку́ча зямлі́
堆积 duījī
  нагрува́шчваць; склада́ць у стос
duì
  па́ра [таксама лічыльнае слова]; па́рны; 一对夫妇 yī duì fūfù сяме́йная па́ра
  пра́вільны, слу́шны; Пра́вільна!, Слу́шна!; 做得对。Zuò de duì. Зро́блена пра́вільна.
  супрацьле́глы; сустрэ́чны; насу́праць; насу́страч; 对岸 duì' àn супрацьле́глы бе́раг; 对坐 duì zuò сядзе́ць насу́праць
  падыхо́дзіць; адпавяда́ць; сысці́ся; 数目对了。Shùmù duìle. Лі́кі сышлі́ся.
  параўно́ўваць, звяра́ць; супастаўля́ць; 对帐 duì zhàng звяра́ць раху́нкі
  ста́віцца (да каго-н., чаго-н.); адно́сна (каго-н., чаго-н.); што даты́чыць (каго-н., чаго-н.); 他对我不错。Tā duì wŏ bùcuò. Ён ста́віцца да мяне́ нядрэ́нна.
duì
  атра́д; кама́нда; брыга́да; 生产队 shēngchăn duì вытво́рчая брыга́да; 消防队 xiāofáng duì пажа́рная кама́нда
  шарэ́нга; шыхт; 排队 páiduì стая́ць у чарзе́
对…来说 duì...láishuō
  што даты́чыць ...; што ты́чыцца ...; 对我来说 duì wǒ lái shuō што даты́чыць мяне́ ...; што ты́чыцца мяне́ ...
对岸 duì’àn
  супрацьле́глы бе́раг; і́ншы бе́раг
对比 duìbǐ
  супастаўля́ць; параўно́ўваць; супастаўле́нне; суадно́сіны
对不起 duìbuqǐ
  Дару́йце мне!; Праба́чце мне!
对策 duìcè
  ме́ры ў адка́з; контрме́ры
对称 duìchèn
  сіме́трыя; сіметры́чны; 中心对称 zhōngxīn duìchèn цэнтра́льная сіме́трыя
对待 duìdài
  ста́віцца (да каго-н., чаго-н.); абыхо́дзіцца (з кім-н., чым-н.); падыхо́дзіць (да каго-н., чаго-н.); 粗暴地对待某人 cūbào de duìdài mǒu rén абыхо́дзіцца з кім-не́будзь гру́ба
  падыхо́д; ста́ўленне; 个别对待 gèbié duìdài індывідуа́льны падыхо́д
对得起 duìdeqǐ
  быць го́дным
对方 duìfāng
  другі́ бок [напр., у перамовах]
  супрацьле́глы бок; праці́ўны бок
对付 duìfu
  спра́віцца (з чым-н.), адо́лець (што-н.)
对话 duìhuà
  прам. <直>, перан. <转> дыяло́г
  ве́сці дыяло́г
兑换 duìhuàn
  абме́ньваць; мяня́ць; разме́ньваць [грошы]; 兑换率 duìhuàn lǜ абме́нны курс
对抗 duìkàng
  антагані́зм; антаганісты́чны
  супраціўля́цца; супрацьстая́ць
对了 duìle
  слу́шна; пра́вільна
对立 duìlì
  супрацьдзе́янне; супраціўле́нне; супрацьле́глы
  супрацьпастаўля́ць
对联 duìlián
  па́рныя на́дпісы [вершы з навагоднімі пажаданнямі, напісаныя вертыкальна на паперы або тканіне паабапал уваходу ў дом]
对门 duìmén
  насу́праць [жыць]; дзве́ры ў дзве́ры
对面 duìmiàn
  насу́праць; супрацьле́глы бок; 站在对面 zhàn zài duìmiàn стая́ць насу́праць
  насу́страч
对手 duìshǒu
  сапе́рнік; праці́ўнік
  ро́ўны па сі́лах праці́ўнік; го́дны сапе́рнік
队伍 duìwu
  атра́д; шарэ́нга; кало́на
  во́йскі; а́рмія
兑现 duìxiàn
  абмяня́ць на ная́ўныя гро́шы [напр., чэк]
  пагасі́ць [запазычанасць]
  стрыма́ць сло́ва; вы́канаць абяца́нне
对象 duìxiàng
  аб'е́кт, прадме́т; 研究对象 yánjiū duìxiàng аб'е́кт дасле́давання
  [каханы] хло́пец; [каханая] дзяўчы́на; жані́х; няве́ста; 他有对象。Tā yǒu duìxiàng. У яго́ ёсць дзяўчы́на.; 她有对象。Tā yǒu duìxiàng. У яе́ ёсць хло́пец.
对应 duìyìng
  адпавяда́ць; адпаве́днасць; эквівале́нт
对于 duìyú
  да пыта́ння аб ...; што даты́чыць ...; што да ...
队员 duìyuán
  бае́ц атра́да
  член [вытворчай] брыга́ды
  спарт. <体> член кама́нды
队长 duìzhǎng
  камандзі́р атра́да
  брыгадзі́р
  спарт. <体> капіта́н кама́нды
对照 duìzhào
  супастаўля́ць; супастаўле́нне
  кантра́ст
dūn
  то́на
dūn
  сядзе́ць на ку́кішках; 蹲下来 dūn xiàlai прысе́сці на ку́кішкі
  перан. <转> сядзе́ць; 蹲在家里 dūn zài jiāli сядзе́ць до́ма
dùn
  зрабі́ць па́ўзу; прыпыні́цца; па́ўза
  ра́птам; 天气顿变。Tiānqì dùn biàn. Надво́р'е ра́птам змяні́лася.
  [лічыльнае слова для прыёмаў ежы] раз; 一天吃三顿饭 yītiān chī sān dùn fàn е́сці тры разы́ на дзень
顿时 dùnshí
  неадкла́дна; ра́птам; адра́зу
duō
  шмат; шматлі́кі; шмат-; 来了很多人。Láile hěnduō rén. Прыйшло́ шмат людзе́й.; 多卷的 duō juǎn de шматто́мны
  звыш; больш за; нашма́т; 快得多 kuàide duō нашма́т хутчэ́й; 一年多 yīnián duō больш за год
  які́; ко́лькі; 你多大了? Nĭ duōdàle? Ко́лькі вам гадо́ў?; 多重? Duō zhòng? Яка́я вага́?
多半 duōbàn
  бо́льшая ча́стка; бо́льшасць; 这个班的学生多半数学很好。Zhège bān de xuéshēng duōbàn shùxué hěn hǎo. Бо́льшасць ву́чняў гэ́тага кла́са до́бра ве́дае матэма́тыку.
  хутчэ́й за ўсё; напэ́ўна; віда́ць; магчы́ма; 这天多半要下雨。Zhè tiān duōbàn yào xià yǔ. Напэ́ўна по́йдзе дождж.
多彩 duōcǎi
  маляўні́чы; рознакаляро́вы
多亏 duōkuī
  дзя́куючы (каму-н., чаму-н.); дзя́куй, што ...; 多亏你的帮助。Duōkuī nĭde bāngzhù. Дзя́куй, што вы дапамаглі́.
多么 duōme
  ко́лькі; да яко́й ступе́ні; як
多年 duōnián
  за мно́гія гады́; на працягу́ мно́гіх гадо́ў
多少 duōshǎo
  ко́лькасць
  да некато́рай ступе́ні; збо́льшага; больш-менш; крыху́
多数 duōshù
  бо́льшасць; бо́льшая ча́стка; 压倒多数 yādăo duōshù перава́жная бо́льшасць
哆嗦 duōsuo
  дрыжа́ць, трэ́сціся; 冻得直哆嗦 dŏngde zhí duōsuo дрыжа́ць ад хо́ладу
多余 duōyú
  залі́шні, лі́шні
多元化 duōyuánhuà
  плюралі́зм [напр., у палітыцы]
  разнаста́йнасць
duó
  адня́ць, адабра́ць; 夺东西 duó dōngxi адабра́ць рэ́чы
  дасягну́ць, дамагчы́ся, заваява́ць; спарт. <体> 夺冠 duóguān заваява́ць першынство́
  захапі́ць, заваява́ць; 夺权 duóquán захапі́ць ула́ду
  кніжн. <书> выраша́ць; рашэ́нне
duó
  паво́льна хадзі́ць; паво́льна кро́чыць; прахо́джвацца
夺取 duóqǔ
  захапі́ць; заваява́ць; завало́даць; узя́ць; 夺取主动权 duóqǔ zhǔdòng quán завало́даць ініцыяты́вай
duǒ
  кве́тка
  [лічыльнае слова для кветак]: 一朵花 yīduŏ huā адна́ кве́тка
duǒ
  хава́цца; ухіля́цца; 躲在树后 duŏ zài shù hòu схава́цца за дрэ́вам; 躲雨 duŏ yŭ схава́цца ад дажджу́
躲避 duǒbì
  хава́цца (ад каго-н., чаго-н.); ухіля́цца; пазбяга́ць (каго-н.); 躲避困难 duǒbì kùnnán ухіля́цца ад ця́жкасцей
躲藏 duǒcáng
  хава́цца
duò
  ту́паць; 跺脚 duò jiăo ту́паць нага́мі
duò
  [толькі ў спалуч.] ую́к
堕落 duòluò
  дэградава́ць; вы́радзіцца; разбэ́сціць; сапсава́ць

  лоб; 宽额 kuān é шыро́кі лоб
  аб'ё́м; абаро́т; ко́лькасць; велічыня́; 超额 chāo'é звыш но́рмы

  заал. <动物> гусь; 一群鹅 yīqún é чарада́ гусе́й
额角 éjiǎo
  скронь, скро́ні
  анат. <解> ло́бны ву́гал
额头 étou
  лоб
额外 éwài
  дадатко́вы; звыш (чаго-н.); 额外开支 éwài kāizhī дадатко́выя выда́ткі
俄文 éwén
  ру́ская мо́ва
恶心 ěxīn
  млосць
  перан. <转> агі́дна; мло́сна; невыно́сна

  [гукаперайманне крыкаў птушак, плачу дзіцяці, ікаўкі]
  [выклічнік] а, га; о; э

  зло; лі́ха; дрэ́нны ўчы́нак; ліха́я спра́ва; злачы́нства; 善恶 shàn’è дабро́ і зло
  злы, лю́ты; 恶狗 ègǒu злы саба́ка; 恶骂 èmà зло́сна ла́яцца; зло́сная ла́янка
  дрэ́нны, пага́ны, ке́пскі, благі́
饿
  быць гало́дным; галада́ць; го́лад; 感到饿 găndào è адчува́ць го́лад; 我饿 了。Wŏ èle. Я прагалада́ўся.
恶化 èhuà
  пагарша́цца; пагаршэ́нне; 两国关系恶化了。Liăngguó guānxì èhuàle. Адно́сіны памі́ж дзвюма́ краі́намі паго́ршыліся.
恶劣 èliè
  дрэ́нны, ке́пскі, благі́
恶魔 èmó
  дэ́ман; д'я́бал; злы дух; ліхі́ чалаве́к
鳄鱼 èyú
  заал. <动物> кракадзі́л
遏制 èzhì
  стры́мліваць; абмяжо́ўваць; кантралява́ць [напр., пачуцці]; утаймава́ць; 遏制愤怒的情绪 èzhì fènnù de qíngxù утаймава́ць гнеў; 遏制政策 èzhì zhèngcè палі́тыка стры́млівання
恩怨 ēnyuàn
  любо́ў і няна́вісць; сімпа́тыя і антыпа́тыя
ér
  дзіця́; 幼儿 yòu'ér мало́е дзіця́
  сын
ér
  і, ды; да таго́ ж; 聪明而亲切 cōngmíng ér qīnqiè разу́мны і до́бры
  але́; 大而无当 dà 'ér wú dàng вялі́кі, але́ непракты́чны
  к; на; да; 由东而西 yóu dōng ér xī з усхо́ду на за́хад; 由秋而冬 yóu qiú ér dōng з во́сені да зімы́
而后 érhòu
  по́тым; пасля́ таго́ як
儿女 érnǚ
  дзе́ці [сыны і дочкі]
  мо́ладзь; юнакі́ і дзяўча́ты
而且 érqiě
  да таго́ ж; прыты́м; 不但 ..., 而且 ... bùdàn ..., érqiě ... не то́лькі ..., але́ і ...
儿童 értóng
  дзе́ці; дзіця́чы; 儿童图书馆 értóng túshū guǎn дзіця́чая бібліятэ́ка
而已 éryǐ
  і ўсё; і то́лькі [ужываецца ў канцы сказа]
儿子 érzi
  сын; 小儿子 xiǎo érzi мало́дшы сын
ěr
  анат. <解> ву́ха; 内耳 nèi'ěr уну́транае ву́ха
  ву́ха, ру́чка [у прадмета]
耳朵 ěrduo
  ву́ха
耳环 ěrhuán
  завушні́ца
èr
  два; другі́
二把刀 èrbǎdāo
  памо́чнік ку́хара
  перан. <转> дылета́нт, недаву́чка
二氧化碳 èryǎnghuàtàn
  хім. <化> дыяксі́д вугляро́ду; вуглякі́слы газ
二月 èryuè
  лю́ты; лю́таўскі
fā
  выпуска́ць; вылуча́ць; выпраме́ньваць;; 发光 fāguāng выпраме́ньваць святло́; свяці́цца
  выдава́ць; выпла́чваць; 发工资 fā gōngzī выдава́ць заро́бак
  адпраўля́ць; пасыла́ць; 发电报 fā diànbào пасла́ць тэлегра́му
  страля́ць; [таксама лічыльнае слова для снарадаў]; 发炮 fāpào страля́ць з гарма́ты; 三发子弹 sān fā zĭdàn тры патро́ны
  выяўля́цца; праяўля́цца; выступа́ць; 发黄 fāhuáng жо́ўкнуць; 发汗 fāhàn паце́ць
  станаві́цца; ператвара́цца; 发硬 fāyìng зацвярдзе́ць
  раскрыва́цца; распуска́цца
  абвяшча́ць; выдава́ць; 发命令 fā mìnglìng вы́даць зага́д
发表 fābiǎo
  апублікава́ць, надрукава́ць; 发表文章 fābiǎo wénzhāng надрукава́ць арты́кул
  вы́казаць, вы́класці; 发表演说 fābiǎo yǎnshuō вы́ступіць з прамо́вай; 发表意见 fābiǎo yìjiàn вы́казаць сваё́ меркава́нне
发布 fābù
  апублікава́ць, вы́даць; 发布命令 fābù mìnglìng вы́даць зага́д
  распаўсю́дзіць
发财 fācái
  разбагаце́ць, нажы́цца
发愁 fāchóu
  сумава́ць, марко́ціцца, журы́цца
  турбава́цца; 不要为这事发愁。Bùyào wèi zhè shì fāchóu. Не турбу́йцеся пра гэ́та.
发达 fādá
  развіты́; 发达国家 fādá guójiā развіты́я краі́ны
  развіва́цца; [перан.] квітне́ць
发呆 fādāi
  глядзе́ць пусты́мі вачы́ма; утаро́піцца
  здранцве́ць, абме́рці, засты́ць
发电 fādiàn
  выпрацо́ўваць электраэне́ргію
发动 fādòng
  пача́ць; развяза́ць [напр., вайну]; 发动战争 fādòng zhànzhēng пача́ць вайну́; развяза́ць вайну́
  прыве́сці ў рух; запусці́ць [напр., матор]
  падня́ць, мабілізава́ць [людзей]
发抖 fādǒu
  дрыжа́ць, калаці́цца, трэ́сціся; 冷得发抖 lěng dé fādǒu дрыжа́ць ад хо́ладу, калаці́цца ад хо́ладу
发疯 fāfēng
  звар'яце́ць, з'е́хаць з глу́зду; ашале́ць; ачмурэ́ць
发挥 fāhuī
  праяві́ць, вы́явіць; раскры́ць; 发挥才智 fāhuī cáizhì праяві́ць ро́зум; праяві́ць інтэле́кт; 发挥 作用 fāhuī zuòyòng адыгра́ць ро́лю
发火 fāhuǒ
  загарэ́цца, запалі́цца, успы́хнуць
  перан. <转> ускіпе́ць, успы́хнуць, вы́бухнуць [гневам]; раззлава́цца
发觉 fājué
  вы́явіць, заўва́жыць, даве́дацца
发愣 fālèng
  засты́ць; аслупяне́ць; утаро́піцца
发亮 fāliàng
  блішча́ць, ззяць, свяці́цца, ільсні́цца, льсні́цца [пасля галосных]
发明 fāmíng
  вынахо́дзіць; вынахо́дніцтва; адкрыццё́; 发明家 fāmíngjiā вынахо́днік
发票 fāpiào
  раху́нак-факту́ра; раху́нак; інво́йс, тава́рны чэк
发起 fāqǐ
  пача́ць; заснава́ць; 发起人 fāqĭrén ініцыя́тар
发热 fārè
  павы́шаная тэмперату́ра; гара́чка
  мець тэмперату́ру; тэмперату́рыць
发烧 fāshāo
  мець павы́шаную тэмперату́ру; быць у гара́чцы
发射 fāshè
  запусці́ць; стрэ́ліць; 发射 导弹 fāshè dăodàn запусці́ць раке́ту; 发射场 fāshè chăng ста́ртавая пляцо́ўка; раке́тны паліго́н
  фіз. <物> выпуска́ць; выпраме́ньваць
发生 fāshēng
  узні́кнуць; зда́рыцца; адбы́цца; узнікне́нне; з'яўле́нне; 发生了误会。Fāshēngle wùhuì. Зда́рылася непаразуме́нне.
发誓 fāshì
  даць прыся́гу, даць заро́к; прысягну́ць; пакля́сціся
发现 fāxiàn
  вы́явіць; заўва́жыць; 发现问题 fāxiàn wèntí вы́явіць прабле́му
  адкры́ць; знайсці́; адкрыццё́; 划时代的发现 huàshídài de fǎ xiàn эпаха́льнае адкрыццё́
发炎 fāyán
  запалі́цца; запале́нне; 伤口发炎了。Shāngkǒu fāyánle. Ра́на запалі́лася.
发言 fāyán
  выступа́ць [з прамовай]; прамаўля́ць
发扬 fāyáng
  развіва́ць; узмацня́ць; павыша́ць; праця́гваць; 发扬光荣传统 fāyáng guāngróng chuántǒng праця́гваць сла́ўныя трады́цыі
发育 fāyù
  развіва́цца, расці́; рост, развіццё́ [пра жывыя арганізмы]
发源 fāyuán
  выто́к, пача́так ракі́
  перан. <转> выто́кі; крыні́ца; пахо́дзіць, браць пача́так
发展 fāzhǎn
  развіва́ць; развіва́цца; развіццё́
  прыма́ць; набіра́ць; пашыра́ць шэ́рагі; 发展 新 党员 fāzhăn xīn dăngyuán прыма́ць но́вых чле́наў па́ртыі
fá
  се́кчы, валі́ць; 伐树 fá shù валі́ць дрэ́вы; 伐区 fáqū лесасе́ка
  ісці́ вайно́й
fá
  кара́ць; штрафава́ць; пакара́нне; 受罚 shòufá быць пакара́ным
罚款 fákuǎn
  штраф, грашо́вае спагна́нне; пе́ня; штрафава́ць; 罚款一百 元 fákuǎn yībǎi yuán штраф у сто юа́няў
伐木 fámù
  лесанарыхто́ўка; 伐木工人 fámù gōngrén лесару́б
fǎ
  зако́н; пра́ва; зако́нны; прававы́, юрыды́чны; 守法 shŏufă выко́нваць зако́ны; 犯法 fànfă паруша́ць зако́ны; 国际法 guójìfă міжнаро́днае пра́ва
  ме́тад, спо́саб; прыё́м; 教法 jiàofă ме́тады навуча́ння
法官 fǎguān
  суддзя́
法规 fǎguī
  зако́ны; заканада́ўства
法令 fǎlìng
  зако́ны і пастано́вы; ука́з, дэкрэ́т; 法令汇编 fǎlìng huìbiān збо́рнік ука́заў; 政府法令 zhèngfǔ fǎlìng ура́давы дэкрэ́т
法律 fǎlǜ
  зако́н; пра́ва; прававы́; юрыды́чны; 法律草案 fǎlǜ cǎo'àn законапрае́кт; 法律咨询处 fǎlǜ zīxún chù юрыды́чная кансульта́цыя
法权 fǎquán
  пра́ва; юрысды́кцыя
法人 fǎrén
  юр. <法> юрыды́чная асо́ба
法西斯 fǎxīsī
  фашы́ст; фашы́сцкі
法院 fǎyuàn
  суд
法则 fǎzé
  пра́віла; зако́н; 自然法则 zìrán fǎzé зако́н прыро́ды
法制 fǎzhì
  зако́ннасць
  правава́я сістэ́ма
法子 fǎzi
  спо́саб; ме́тад; сро́дак; 没有法子 méiyŏu făzi нічо́га не зро́біш; няма́ магчы́масці; немагчы́ма
fān
  па́рус; ве́тразь [паэтычнае]
  парусі́на; парусі́навы
fān
  [лічыльнае слова] раз; 翻一番 fān yī fān павялі́чыцца ў два разы́
  чужазе́мны
fān
  перакулі́цца; перавярну́цца; 车翻了。Chē fānle. Машы́на перавярну́лася.
  пераклада́ць
  пераго́ртваць; гарта́ць; 翻书 fān shū гарта́ць кні́гу
  перабра́цца (праз што-н.); 翻墙 fān qiáng перале́зці праз плот
翻滚 fāngǔn
  бурлі́ць, вірава́ць
  кача́цца, куля́цца,
翻身 fānshēn
  павярну́цца [на бок], перавярну́цца [на іншы бок]; павярну́ць [на бок]
  перан. <转> вы́зваліцца; акрыя́ць
翻腾 fānteng
  бурлі́ць, вірава́ць, бушава́ць
翻译 fānyì
  пераклада́ць; перакла́д
  перакла́дчык
fán
  усе́; усяго́; усяля́кі; ко́жны; 凡事 fánshì усе́ спра́вы; ва ўсіх спра́вах
  звыча́йны
fán
  туга́; ну́дны; мо́ташны; 心里烦得很。Xīnli fán de hěn. На душы́ ве́льмі мо́ташна.
  надаку́чыць; абры́днуць; 听烦了 tīng fánle надаку́чыла слу́хаць (што-н., каго-н.)
  абцяжа́рваць; прычыня́ць кло́паты
繁多 fánduō
  шматлі́кі; разнаста́йны; шмат; мно́ства
繁华 fánhuá
  жва́вы; бо́йкі [напр., гандаль]; 繁华的城市 fánhuá de chéngshì квітне́ючы го́рад; 繁华的街道 fánhuá de jiēdào жыва́я ву́ліца
繁忙 fánmáng
  ве́льмі заня́ты; загру́жаны [напр., справамі]
烦恼 fánnǎo
  быць засму́чаным; быць прыгне́чаным
  засмучэ́нне; пры́красць; непрые́мнасці
繁荣 fánróng
  квітне́ць; ро́сквіт; узды́м
  спрыя́ць ро́сквіту; развіва́ць
凡是 fánshì
  ко́жны, хто; усе́, хто; усё́, што; ко́жны раз, калі́
繁体字 fántǐzì
  традыцы́йныя іеро́гліфы [няспрошчаныя]; напіса́нне традыцы́йнымі іеро́гліфамі
烦躁 fánzào
  нервава́цца; хвалява́цца; нецярплі́вы, нерво́вы
繁殖 fánzhí
  распло́джвацца, разво́дзіцца, пладзі́цца; 繁殖 率 fánzhílǜ прыпло́д; прыро́ст пагало́ўя
fǎn
  перавярну́ць; адваро́тны; супрацьле́глы; 反面 fănmiàn адваро́тны бок
  насу́праць, наадваро́т
  змага́цца су́праць (каго-н., чаго-н.); выступа́ць су́праць (каго-н., чаго-н.); 反坦克 făntănkè супрацьта́нкавы
fǎn
  вярта́цца; 返国 făn guó вярну́цца на радзі́му
反驳 fǎnbó
  абвярга́ць, аспрэ́чваць; пярэ́чыць; 反驳一个论点 fǎnbó yīgè lùndiǎn абвярга́ць аргуме́нт
反常 fǎncháng
  незвыча́йны; ненарма́льны, ненатура́льны; анама́лія
反倒 fǎndào
  але́, адна́к; заме́ст, наадваро́т; насу́перак
反动 fǎndòng
  паліт. <政> рэакцы́йны; рэа́кцыя; 反动势力 fǎndòng shìlì рэакцы́йныя сі́лы
反对 fǎnduì
  выступа́ць су́праць, змага́цца су́праць; пярэ́чыць; 反对官僚主义 fǎnduì guānliáo zhǔyì змага́цца су́праць бюракраты́зму; 持反对意见 chí fǎnduì yìjiàn мець супрацьле́глае меркава́нне
反而 fǎnér
  але́; заме́ст; наадваро́т
反复 fǎnfù
  неаднаразо́ва, шматразо́ва; зноў і зноў
  рэцыды́ў [пра хваробу]
反感 fǎngǎn
  непрыя́знасць; антыпа́тыя; агі́да
返回 fǎnhuí
  вярну́цца
反击 fǎnjī
  уда́р у адка́з; контруда́р; адпо́р; уда́рыць у адка́з
反抗 fǎnkàng
  супраціўля́цца; дава́ць адпо́р; процідзе́йнічаць, супрацьдзе́йнічаць; супраціўле́нне
反馈 fǎnkuì
  прам. <直>, перан. <转> зваро́тная су́вязь
反面 fǎnmiàn
  адваро́т; вы́варат
  перан. <转> адваро́тны бок
  супрацьле́глы; негаты́ўны
反射 fǎnshè
  фіз. <物> адлюстрава́нне, рэфле́ксія
  біял. <生物> рэфле́кс
反思 fǎnsī
  перагле́дзець [напр., ранейшыя погляды]; зноў узва́жыць; зноў ацані́ць
  філас. <哲> самаана́ліз
反问 fǎnwèn
  задава́ць сустрэ́чнае пыта́нне; адказа́ць пыта́ннем на пыта́нне
  рытары́чнае пыта́нне
反应 fǎnyìng
  рэагава́ць; адгука́цца; во́дгук; рэа́кцыя
  хім. <化>, біял. <生物> рэа́кцыя
反映 fǎnyìng
  адлюстро́ўваць; адлюстрава́нне
  паведамля́ць, даво́дзіць да ве́дама
反正 fǎnzhèng
  вярну́цца на пра́вільны шлях
反之 fǎnzhī
  наадваро́т; насу́праць
fàn
  кніжн. <书> пла́ваць
  праступа́ць; праяўля́цца
  шыро́кі; агу́льны; 泛论 fànlùn агу́льнае меркава́нне
  усеагу́льны; пан- [прэфікс]
fàn
  паруша́ць [закон]; здзяйсня́ць; 犯错误 fàn cuòwù здзе́йсніць памы́лку
  злачы́нец; 刑事犯 xíngshìfàn крыміна́льны злачы́нец
fàn
  рыс [прыгатаваны]
  е́жа; 做饭 zuòfàn гатава́ць е́жу; 饭前 fànqián пе́рад е́жай
范畴 fànchóu
  катэго́рыя; 语法范畴 yǔfǎ fànchóu граматы́чная катэго́рыя; 抽象范畴 chōuxiàng fànchóu абстра́ктная катэго́рыя
  тып; сфе́ра, галіна́
饭馆 fànguǎn
  кавя́рня, рэстара́н
泛滥 fànlàn
  разліва́цца; выхо́дзіць з бераго́ў; разво́ддзе, паво́дка
  атрыма́ць шыро́кае распаўсю́джанне
贩卖 fànmài
  гандлява́ць
犯人 fànrén
  злачы́нец
饭碗 fànwǎn
  пія́ла, мі́ска [для рысу, ежы]
  перан. <转> кава́лак хле́ба; пра́ца
范围 fànwéi
  сфе́ра; ме́жы, ра́мкі; 势力范围 shìlì fànwéi сфе́ра ўплы́ву
犯罪 fànzuì
  здзе́йсніць злачы́нства; злачы́ннасць; злачы́нны
fāng
  квадра́т; квадра́тны; 方桌 fāngzhuō квадра́тны стол; 方 括号 fāng kuòhào квадра́тныя ду́жкі
  [скароч.] кубі́чны метр; квадра́тны метр
  бок; 北方 běifāng паўно́чны бок; по́ўнач; дыпл. <外交> 双方 shuāngfāng або́два бакі́
方案 fāng’àn
  прае́кт; прагра́ма [дзеянняў]; план
方便 fāngbiàn
  зру́чны; адпаве́дны; прыда́тны
  зрабі́ць зру́чным
方才 fāngcái
  то́лькі што; няда́ўна
  то́лькі тады́; то́лькі пасля́ гэ́тага
方程 fāngchéng
  мат. <数> ураўне́нне
方法 fāngfǎ
  ме́тад, спо́саб; сро́дак; прыё́м; 方法论 fāngfălùn метадало́гія
方面 fāngmiàn
  бок; 一方面 yī fāngmiàn адзі́н бок; з аднаго́ бо́ку; 各 方面 gè fāngmiàn усе́ бакі́; з усі́х бако́ў
  сфе́ра, галіна́; аспе́кт, пункт по́гляду
方式 fāngshì
  спо́саб, ме́тад; спо́саб дзе́яння; 生活方式 shēnghuó fāngshì лад жыцця́
方位 fāngwèi
  а́зімут, пе́ленг; напра́мак; 全方位 quán fāngwèi па ўсі́х напра́мках; усёахо́пны; усебако́вы
方向 fāngxiàng
  напра́мак; курс
方言 fāngyán
  дыяле́кт, гаво́рка
方针 fāngzhēn
  курс, лі́нія [палітычная], напра́мак
fáng
  дом; буды́нак; 砖房 zhuānfáng цагля́ны буды́нак; цагля́ны дом
  пако́й; 客房 kèfāng пако́й для гасце́й; 书房 shūfáng кабіне́т
fáng
  абараня́цца; абаро́на
  папярэ́джваць, прадухіля́ць
  [частка складаных слоў, якая абазначае процідзеянне] супраць-; 防火 fánghuŏ супрацьпажа́рны
妨碍 fáng’ài
  перашкаджа́ць; заміна́ць
房东 fángdōng
  гаспада́р до́ма, домаўлада́льнік
  арэндада́ўца
防护 fánghù
  абараня́ць; засцерага́ць; 防护林带 fánghù líndài лесаахо́ўная паласа́
房间 fángjiān
  пако́й; ну́мар [у гатэлі]
防空 fángkōng
  супрацьпаве́траная абаро́на
防守 fángshǒu
  абараня́ць; абаро́на
房屋 fángwū
  буды́нак, дом
防线 fángxiàn
  лі́нія абаро́ны
防汛 fángxùn
  абаро́на ад паво́дкі; супрацьпаво́дкавы
防疫 fángyì
  барацьба́ з эпідэ́міяй; супрацьэпідэмі́чны; мед. <医> 防疫针 fángyìzhēn прафілакты́чная прышчэ́пка
防御 fángyù
  абаро́на; абараня́цца; абаро́нчы
防止 fángzhǐ
  прадухілі́ць; не дапусці́ць
防治 fángzhì
  прафіла́ктыка; прадухіле́нне
房子 fángzi
  дом; буды́нак
  пако́й; памяшка́нне
fǎng
  пра́сці; 纺线 făngxiàn пра́сці, сука́ць ні́тку
仿佛 fǎngfú
  як бы́ццам; падо́бна; здае́цца
  быць падо́бным
访问 fǎngwèn
  зрабі́ць візі́т; наве́даць; візі́т; 访问朋友 făngwèn péngyou наве́даць ся́бра; 作正式访问 zuò zhèngshì făngwèn наве́даць з афіцы́йным візі́там
纺织 fǎngzhī
  тэксты́льны; 纺织厂 făngzhīchăng тэксты́льная фа́брыка
  пра́сці і ткаць
fàng
  ста́віць; кла́сці; размяшча́ць
  адпуска́ць; выпуска́ць, вызваля́ць; 放孩子们出去玩 fàng háizimen chūqu wán адпусці́ць дзяце́й пагуля́ць; 把鸟儿放出来 bă niăor fàngchūlái вы́пусціць пту́шак
  выпуска́ць [з сябе]; выпраме́ньваць
  распусці́цца, расцвісці́
放大 fàngdà
  павялі́чваць; 放大镜 fàngdàjìng павеліча́льнае шкло, лу́па
放弃 fàngqì
  адмо́віцца, адкі́нуць; пакі́нуць; стра́ціць; 放弃希望 fàngqì xīwàng стра́ціць надзе́ю; 放弃原则 fàngqì yuánzé адмо́віцца ад пры́нцыпаў
放射 fàngshè
  выпраме́ньваць
  радыеакты́ўны; 放射线 fàngshèxiàn радыеакты́ўныя прамяні́
放手 fàngshǒu
  вы́пусціць з рук; адпусці́ць; 放手不管 fàngshŏu bùguăn пусці́ць на самацё́к
  развяза́ць сабе́ ру́кі
放暑假 fàngshǔjià
  адпусці́ць на ле́тнія кані́кулы
放松 fàngsōng
  прам. <直>, перан. <转> асла́біць; 放松腰带 fàngsōng yāodài асла́біць рэ́мень; 放松警惕 fàngsōng jĭngtì асла́біць пі́льнасць
放心 fàngxīn
  не турбава́цца, быць спако́йным; супако́іцца
放学 fàngxué
  адпусці́ць ву́чняў пасля́ заня́ткаў
  распусці́ць на кані́кулы
放映 fàngyìng
  дэманстрава́ць, пака́зваць; пака́з, дэманстра́цыя [напр., фільма]; 放映机 fàngyìngjī кінапрае́ктар
fēi
  не быць, не з'яўля́цца; не-; без-, бес-; 非正式 fēizhèngshì неафіцы́йны; 非人 fēirén бесчалаве́чны; негума́нны
  без; 非你不成。Fēi nǐ bùchéng. Без цябе́ нічо́га не атрыма́ецца.
  няпра́ўда, хлусня́; памы́лка
  адмаўля́ць, не прызнава́ць; адхіля́ць
  папрака́ць; асуджа́ць
  [скароч.] А́фрыка
fēi
  лё́таць; насі́цца ў паве́тры; палё́т; тэх. <技> 试飞 shìfēi выпрабава́льны палё́т; 鸟儿飞了。Niăor fēile. Пту́шка паляце́ла.
  імча́цца; не́сціся; імклі́вы; ху́ткі; 飞跑 fēipăo імклі́ва бе́гчы; не́сціся
  вы́парыцца; вы́тхнуцца; ляту́чы
非…不可 fēi...bùkě
  не́льга не; абавязко́ва трэ́ба; неабхо́дна; абавя́заны; паві́нен; 你非努力学习不可。 Nǐ fēi nǔlì xuéxí bùkě. Вы паві́нны стара́нна вучы́цца.
非…才… fēi...cái...
  калі́ ..., то́лькі тады́ ...
飞奔 fēibēn
  бе́гчы стрымгало́ў; гнаць; ляце́ць
非常 fēicháng
  надзвыча́йны; незвыча́йны; 非常会议 fēicháng huìyì надзвыча́йная се́сія
  надзвы́чай, ве́льмі, незвыча́йна; 非常高兴 fēicháng gāoxìng надзвы́чай задаво́лены, ве́льмі задаво́лены
飞虫 fēichóng
  крыла́тыя насяко́мыя
飞船 fēichuán
  паве́траны карабе́ль
飞蛾 fēi’é
  матылё́к; начны́ матылё́к; моль
非法 fēifǎ
  незако́нны, супрацьзако́нны; нелега́льны; 非法行为 fēifă xíngwéi супрацьзако́нны акт
飞机 fēijī
  самалё́т; паве́транае су́дна; 给飞机加油 gěi fēijī jiāyóu запра́ўка самалё́та; запра́віць самалё́т; 无人驾驶飞机 wú rén jiàshǐ fēijī беспіло́тны самалё́т; дрон
飞快 fēikuài
  ху́ткі; імклі́вы
  во́стры як лязо́
飞禽走兽 fēiqín zǒushòu
  пту́шкі і звяры́
飞舞 fēiwǔ
  пы́рхаць; лё́таць; круці́цца ў паве́тры; 雪花飞舞。Xuěhuā fēiwǔ. Лё́таюць сняжы́нкі.
飞翔 fēixiáng
  луна́ць; кружы́ць у паве́тры
飞行 fēixíng
  ляце́ць; палё́т; 宇宙飞行 yǔzhòu fēixíng касмі́чны палё́т
飞跃 fēiyuè
  імклі́вы; 飞跃发展 fēiyuè fāzhăn імклі́ва развіва́цца; імклі́вае развіццё́
  перан. <转> скачо́к
féi
  тлу́сты; 肥肉 féiròu тлу́стае мя́са
  урадлі́вы; 肥田 féitián урадлі́выя палі́
  угно́йваць; 肥地 féi dì угно́йваць гле́бу
  угнае́нне
肥料 féiliào
  угнае́нне; 上肥料 shàng féiliào уно́сіць угнае́нні
肥沃 féiwò
  урадлі́вы
肥皂 féizào
  мы́ла; мы́льны [прам., перан.]; 肥皂泡 féizào pào мы́льная бу́рбалка; 肥皂泡 剧 féizào pào jù мы́льная о́пера
fěi
  банды́т; разбо́йнік; банды́цкі; разбо́йніцкі
诽谤 fěibàng
  абылга́ць; абгавары́ць; паклё́п; 散布诽谤之词 sànbù fěibàng zhī cí распаўсю́джваць паклё́п
匪军 fěijūn
  зневаж. <侮> банды́цкая а́рмія
匪徒 fěitú
  банды́т, разбо́йнік
fèi
  адмо́віцца (ад чаго-н.); кі́нуць (што-н.); 废学 fèixué кі́нуць вучо́бу
  непрыда́тны; адкі́ды; адхо́ды; 废铁 fèitiě металало́м
fèi
  анат. <解> лё́гкія
fèi
  выдатко́ўваць, расхо́даваць; марнава́ць; 费钱 fèi qián расхо́даваць гро́шы; 费时间 fèi shíjiān марнава́ць час
  расхо́ды; выда́ткі; пла́та; 路费 lùfèi даро́жныя выда́ткі; 学费 xuéfèi пла́та за навуча́нне
  узно́сы; 党费 dăngfèi парты́йныя ўзно́сы
废除 fèichú
  адмяні́ць; анулява́ць; скасава́ць [напр., дагавор]
废话 fèihuà
  пуста́я балбатня́, пусты́я размо́вы
  глу́пства; лухта́; 真是废话 zhēnshi fèihuà што за глу́пства; сапра́ўднае глу́пства
肺泡 fèipào
  анат. <解> лё́гачная альвео́ла
废气 fèiqì
  тэх. <技> выхлапны́ газ; адпрацава́ны газ
沸腾 fèiténg
  кіпе́ць; кіпе́нне
  перан. <转> бурлі́ць, вірава́ць, кіпе́ць
废物 fèiwù
  адкі́ды; сме́цце
  разм. <口> нікчэ́мнік
废墟 fèixū
  руі́ны
费用 fèiyòng
  выда́ткі; расхо́ды; пла́та; 削减费用 xuējiǎn fèiyòng скарачэ́нне выда́ткаў
fēn
  дзялі́ць; дзялі́цца; падзялі́ць; 分土地 fēn tŭdì дзялі́ць зямлю́; 报告分两个部分。Bàogào fēn liăngge bùfen. Дакла́д дзе́ліцца на дзве ча́сткі.; 平分 píngfēn падзялі́ць паро́ўну
  адро́зніваць; размяжо́ўваць
  аддзяле́нне, філія́л; 分行 fēnháng аддзяле́нне ба́нка; філія́л ба́нка
  [утварае найменне дробу]: 四分之三 sìfēnzhī sān тры чацвё́ртыя
  міну́та, хвілі́на
  фэнь [грашовая адзінка, 1/100 юаня]
  адзна́ка; бал; ачко́
  дзе́сяць працэ́нтаў; адзі́н працэ́нт [працэнтная стаўка]; 年利一分 niánlì yī fēn дзе́сяць працэ́нтаў гадавы́х; 月利一分 yuèlì yī fēn адзі́н працэ́нт у ме́сяц; 有十分把握 yǒu shífēn bǎwò быць упэ́ўненым на сто працэ́нтаў
分辨 fēnbiàn
  адро́зніваць
分别 fēnbié
  адро́зненне; ро́зніца; адро́зніваць
  паасо́бку
  расста́цца; расста́нне
分布 fēnbù
  распаўсю́джвацца; распаўсю́джванне; 分布在全国各地 fēnbù zài quánguó gèdì распаўсю́джана па ўсёй краі́не
分寸 fēncun
  такт; ме́ра; 有分寸 yŏu fēncun захо́ўваць такт; ве́даць ме́ру
分队 fēnduì
  ваен. <军> падраздзяле́нне
  ав. <航> звяно́
纷纷 fēnfēn
  адзі́н за адны́м; за́пар; бесперапы́нна
  шматлі́кі; бязла́дны, хааты́чны
吩咐 fēnfù
  загада́ць; распарадзі́цца
分割 fēngē
  раздзяля́ць; дзялі́ць; аддзяля́ць; падзе́л на ча́сткі; сегмента́цыя; сегме́нт
分工 fēngōng
  падзе́л пра́цы
分红 fēnhóng
  размярко́ўваць прыбы́так, размярко́ўваць дахо́ды
分化 fēnhuà
  падзялі́цца, расслаі́цца; расслае́нне, размежава́нне
分解 fēnjiě
  распада́цца; расклада́цца; распа́д
  расклада́ць [на элементы]; расклада́нне; хім. <化> 分解反应 fēnjiě fǎnyìng рэа́кцыя расклада́ння
分离 fēnlí
  аддзяля́ць; падзяля́ць
  расстава́цца; разыхо́дзіцца
  фіз. <物>, хім. <化> дысацыя́цыя
分裂 fēnliè
  раскало́ць, раскало́цца; раско́л
  фіз. <物> распа́сціся, расшчапі́цца; распа́д
分泌 fēnmì
  выдзяля́ць; выдзяле́нне; сакрэ́цыя
分明 fēnmíng
  я́ўны; відаво́чны; выра́зны
  я́сна адро́зніваць, выра́зна размяжо́ўваць
分配 fēnpèi
  размярко́ўваць; размеркава́нне
分歧 fēnqí
  супярэ́чкі; нязго́да; разыхо́джанні [у меркаваннях]
  разгалінава́нне; адгалінава́нне
分散 fēnsàn
  распыля́ць; рассе́йваць; раздрабня́ць
分手 fēnshǒu
  расста́цца, разлучы́цца; развіта́цца
分头 fēntóu
  паасо́бку
  прычэ́свацца на прабо́р
分析 fēnxī
  аналізава́ць; ана́ліз; аналіты́чны
分钟 fēnzhōng
  хвілі́на; 请稍等几分钟。Qǐng shāo děng jǐ fēnzhōng. Пачака́йце не́калькі хвілі́н.
分子 fēnzǐ
  мат. <数> лі́чнік
  мале́кула; малекуля́рны
fén
  магі́ла; магі́льны на́сып; 祖坟 zŭfén магі́ла про́дкаў; 掘坟 juéfén вы́капаць магі́лу
坟地 féndì
  мо́гілкі
坟墓 fénmù
  магі́ла; 进坟墓 jìn fénmù пайсці́ ў магі́лу, паме́рці
fěn
  парашо́к; 牙粉 yáfěn зубны́ парашо́к; 洗衣粉 xĭyīfěn пра́льны парашо́к; 奶粉 năifěn сухо́е малако́; 面粉 miànfěn мука́
  бялі́ць; 粉墙壁 fěn qiángbì бялі́ць сцяну́
粉末 fěnmò
  парашо́к; парашко́вы; 粉末冶金 fěnmò yějīn парашко́вая металу́ргія
粉色 fěnsè
  ружо́вы
粉碎 fěnsuì
  разграмі́ць; разбі́ць ушчэ́нт
  на дру́зачкі; 茶杯摔得粉碎。Chábēi shuāide fěnsuì. Ку́бак разбі́ўся на дру́зачкі.
fèn
  ча́стка; пай; до́ля; по́рцыя; 份面包 yīfèn miànbāo по́рцыя хле́ба
  экзэмпля́р, асо́бнік [напр., газеты]
fèn
  кал; памё́т; гной; 牛粪 niúfèn каро́він гной
  кніжн. <书> угно́йваць; 粪地 fèndì угно́йваць зямлю́
奋斗 fèndòu
  змага́цца
愤愤 fènfèn
  абу́рана; у гне́ве; з абурэ́ннем; 愤愤不平 fènfèn bùpíng быць разгне́ваным
愤恨 fènhèn
  адчува́ць няна́вісць, ненаві́дзець
愤激 fènjī
  узбу́джаны; узру́шаны
分量 fènliàng
  прам. <直>, перан. <转> вага́; ва́жкасць; аўтарытэ́т; 他的话很有分量。Tāde huà hěnyŏu fènliàng. Яго́ сло́вы ма́юць вагу́.; 这东西分量重。Zhè dōngxī fènliàng zhòng. Гэ́та рэч ве́льмі ця́жкая.
愤怒 fèn nù
  гнеў; абурэ́нне
分外 fènwài
  незвыча́йна, надзвы́чай
  празме́рна; зана́дта; звыш нале́жнага
奋勇 fènyǒng
  сме́ла, бясстра́шна
奋战 fènzhàn
  бясстра́шна бі́цца, бясстра́шна змага́цца
分子 fènzǐ
  элеме́нт; прасло́йка; 进步分子 jìnbù fènzì прагрэсі́ўныя элеме́нты
fēng
  запяча́тваць [ліст]; апяча́тваць; блакава́ць; 封门 fēngmén апяча́таць памяшка́нне; заблакава́ць дзве́ры
  канве́рт; [таксама лічыльнае слова для лістоў, пакетаў]; 一封信 yīfēng xìn адзі́н ліст
  даць, нада́ць [напр., чын, пасаду, зямельныя ўладанні]; 封官 fēng guān даць паса́ду
  [скароч.] феадалі́зм
fēng
  прам. <直>, перан. <转> пік; вяршы́ня; 山峰 shānfēng вяршы́ня гары́
  пука́тасць; во́стры вы́ступ; 驼峰 tuófēng горб вярблю́да
fēng
  звар'яце́ць; з'е́хаць з глу́зду; вар'я́т; 他疯了。Tā fēngle. Ён звар'яце́ў.
fēng
  пчала́; пчалі́ны; 养蜂 yăng fēng гадава́ць пчол
  [толькі ў спалуч.] нато́ўпам, гурмо́й
fēng
  ве́цер; ветравы́; 刮风。Guāfēng. Дзьме ве́цер.; 西风 xīfēng захо́дні ве́цер
  стыль; звы́чаі; пра́ктыка; 不正之风 bùzhèng zhī fēng зага́нная тэндэ́нцыя
  наві́ны; ве́сткі
风暴 fēngbào
  шторм, урага́н; навальні́ца
  прам. <直>, перан. <转> бу́ра
封闭 fēngbì
  закры́ць; заблакірава́ць; запяча́таць; 大雪封闭了道路。Dàxuě fēngbìle dàolù. Снегапа́д заблакірава́ў даро́гу.; 用蜡封闭瓶口 yòng là fēngbì píng kǒu запяча́таць бутэ́льку во́скам
丰产 fēngchǎn
  бага́ты ўраджа́й
风车 fēngchē
  ветраны́ генера́тар
  вятра́к; ветраны́ млын
风度 fēngdù
  до́брыя мане́ры; элега́нтнасць
丰富 fēngfù
  бага́ты; бага́цце; 她的想象力非常丰富。Tā de xiǎngxiàng lì fēicháng fēngfù. У яе́ бага́тая фанта́зія.
  перан. <转> узбагаці́ць; 丰富知识 fēngfù zhīshì узбагаці́ць ве́ды
风格 fēnggé
  стыль; мане́ра; 艺术风格 yìshù fēnggé маста́цкі стыль
风光 fēngguāng
  від; краяві́д; 好风光 hǎo fēngguāng цудо́ўны краяві́д
封建 fēngjiàn
  феада́льны; 封建制度 fēngjiàn zhìdù феада́льны лад; 封建主义 fēngjiàn zhŭyì феадалі́зм
风景 fēngjǐng
  краяві́д; пейза́ж; ландша́фт; маст. <艺> 风景画 fēngjĭng huà пейза́ж
疯狂 fēngkuáng
  вар'я́цкі, шалё́ны; шалё́на; страшэ́нна
  вар'я́т
风浪 fēnglàng
  штармавы́я хва́лі; шторм; бу́ра [на моры]
  перан. <转> няго́ды; ця́жкасці [жыццёвыя]
锋利 fēnglì
  во́стры; 锋利的钢刀 fēnglì de gāng dāo во́стры сталё́вы нож
  перан. <转> во́стры; рэ́зкі
风力 fēnglì
  сі́ла ве́тру; 风力发电机 fēnglì fādiàn jī ветравы́ генера́тар, ветрагенера́тар
丰满 fēngmǎn
  бага́ты; по́ўны
  пы́шны [пра цела]
风气 fēngqì
  звы́чаі; атмасфе́ра; агу́льны настро́й
风趣 fēngqù
  гу́мар; дасці́пнасць; з гу́марам; жартаўлі́ва
  заба́ўны; займа́льны; ціка́вы
风沙 fēngshā
  пясча́ны ве́цер
丰盛 fēngshèng
  бага́ты; пы́шны; 丰盛的酒席 fēngshèng de jiǔxí бага́тая бясе́да; пы́шны банке́т
丰收 fēngshōu
  бага́ты ўраджа́й; высо́кі ўраджа́й
风俗 fēngsú
  звы́чаі; но́равы
封锁 fēngsuǒ
  блакірава́ць; закры́ць; блака́да; 封锁边境 fēngsuŏ biānjìng закры́ць грані́цу; 经济封锁 jīngjì fēngsuǒ эканамі́чная блака́да
风土人情 fēngtǔ rénqíng
  мясцо́выя ўмо́вы і звы́чаі
风味 fēngwèi
  стыль; мане́ра; калары́т; 地方风味 dìfang fēngwèi мясцо́вы калары́т
风险 fēngxiǎn
  ры́зыка; небяспе́ка; рызыкава́ць; 冒 ... 风险 mào ... fēngxiăn рызыкава́ць (чым-н.)
风雨 fēngyǔ
  ве́цер і дождж; не́пагадзь
疯子 fēngzi
  вар'я́т; звар'яце́лы; шале́нец; псіх
féng
  шыць; зашыва́ць
féng
  сустрэ́ць; натра́піць; сустрэ́цца; сутыкну́цца
讽刺 fěngcì
  высме́йваць
  саты́ра; іро́нія; сарка́зм; сатыры́чны
fèng
  прыма́ць; атры́мліваць [ад больш высокага па становішчы]; 奉上级指示 fèng shàngjí zhĭshì атрыма́ць указа́нне зве́рху
  падно́сіць, уруча́ць [з шанаваннем]
  шанава́ць, паважа́ць; з пава́гай; ма́ю го́нар; 奉请 fèngqĭng ма́ю го́нар запрасі́ць
fèng
  шво; 焊缝 hànfèng зва́рачнае шво
  раско́ліна; шчы́ліна; 石缝 shífèng раско́ліна ў ка́мені; 门缝 ménfèng дзвярна́я шчы́ліна
凤凰 fènghuáng
  міф. <神> во́гненная пту́шка
缝隙 fèngxì
  шчы́ліна; раско́ліна; праме́жак
奉献 fèngxiàn
  падне́сці з паша́най
  адда́ць; прысвяці́ць
fǒu
  не; ... ці не; 是否 shì fŏu так ці не; 可否 kě fŏu мо́жна ці не́льга
  [толькі ў спалуч.] адмаўля́ць
否定 fǒudìng
  адмаўля́ць; адхіля́ць; адмаўле́нне; адмо́ўны; 否定的答复 fǒudìng de dáfù адмо́ўны адка́з
否决 fǒujué
  адхілі́ць; прагаласава́ць су́праць; накла́сці ве́та
否认 fǒurèn
  не прызнава́ць; адмаўля́ць
否则 fǒuzé
  у адваро́тным вы́падку; іна́кш
fū
  [толькі ў спалуч.] мужчы́на; муж; 夫妻 fūqī муж і жо́нка; сужэ́нцы; 夫人 fūrén спада́рыня
fū
  высе́джваць, выво́дзіць [птушанят]; 孵小鸡 fū xiăojī высе́джваць кураня́т
  вы́лупіцца, вы́весціся [з яйка]
fū
  зма́зваць; накла́дваць; 敷粉 fū fèn пу́дрыць, пу́дрыцца; мед. <医> 湿敷 shī fū рабі́ць прымо́чку; прымо́чка
  кніжн. <书> хапа́ць; быць дастатко́вым
夫妇 fūfù
  муж і жо́нка; сужэ́нцы
夫妻 fūqī
  муж і жо́нка; сужэ́нцы
夫人 fūren
  спада́рыня [пры звароце]
  жо́нка
敷衍 fūyǎn
  нядба́йна, нядобрасумле́нна, для вы́гляду [працаваць]
fú
  ляжа́ць ні́цма; прыціска́цца (да каго-н., чаго-н.)
  хава́цца; сядзе́ць у заса́дзе
  апуска́цца; па́даць; 伏案 fú’àn cхілі́цца над стало́м
fú
  паласа́ ткані́ны; палатно́, пало́тнішча
  [лічыльнае слова для палотнаў, карцін, плакатаў і пад.]: 一幅画 yī fú huà адна́ карці́на
  шырыня́ [тканіны]
  фіз. <物> ампліту́да
fú
  дапамага́ць; падтры́мліваць
  абапіра́цца [на палку, на парэнчы]
fú
  адзе́нне, во́пратка, убо́р
  кніжн. <书> перако́нваць; 以理服人 yĭ lĭ fúrén перако́нваць аргуме́нтамі
  падпарадко́ўвацца; згаджа́цца; 他心里不服。Tā xīnli bùfú. Ён у душы́ не зго́дны.
fú
  хім. <化> фтор; фто́рысты
fú
  пла́ваць; усплыва́ць; плыву́чы
  павярхо́ўны; легкаду́мны
服从 fúcóng
  слу́хацца; падпарадко́ўвацца; падпара́дкаванне; 服从命令 fúcóng mìnglìng падпарадко́ўвацца зага́ду
浮雕 fúdiāo
  маст. <艺> рэлье́ф; 浅 浮雕 qiăn fúdiāo барэлье́ф
幅度 fúdù
  фіз. <物> ампліту́да
  разма́х; машта́б
符号 fúhào
  умо́ўны знак; сі́мвал; грам. <语法> 标点符号 biāodiăn fúhào зна́кі прыпы́нку
  эмбле́ма
符合 fúhé
  адпавяда́ць; супада́ць; 符合原则 fúhé yuánzé адпавяда́ць пры́нцыпам; 符合原文 fúhé yuánwén супада́ць з арыгіна́лам
福利 fúlì
  дабрабы́т
  сацыя́льнае забеспячэ́нне; 福利设施 fúlì shèshī устано́вы сацыя́льна-бытаво́га абслуго́ўвання
俘虏 fúlǔ
  узя́ць у пало́н; палані́ць
  пало́нны; ваеннапало́нны
服气 fúqì
  зміры́цца, скары́цца; пагадзі́цца
福气 fúqi
  шчаслі́вая до́ля; шча́сце
辐射 fúshè
  выпраме́ньваць; прамянё́вы; выпраме́ньванне; радыя́цыя
  фіз. <物> выпраме́ньванне; радыя́цыя
伏特 fútè
  эл. <电> вольт
服务员 fúwùyuán
  абслуго́вы персана́л
  афіцыя́нт, афіцыя́нтка
浮现 fúxiàn
  узніка́ць, з'яўля́цца
服装 fúzhuāng
  адзе́нне; 服装设计师 fúzhuāng shèjìshī мадэлье́р [адзення]
浮子 fúzi
  паплаво́к
fǔ
  пала́ц; рэзідэ́нцыя; 总统府 zŏngtŏngfŭ рэзідэ́нцыя прэзідэ́нта
  гіст. <史> акру́га
腐败 fǔbài
  прам. <直>, перан. <转> гні́сці; расклада́цца; гнілы́
  кару́пцыя
辅导 fǔdǎo
  навуча́ць; кансультава́ць; 个别辅导 gèbié fŭdăo індывідуа́льная кансульта́цыя; індывідуа́льнае навуча́нне
腐烂 fǔlàn
  расклада́цца, гні́сці; прэць; гнілы́
  перан. <转> прагні́сці
抚摸 fǔmō
  гла́дзіць; пагла́джваць
  ла́шчыць, супако́йваць
腐蚀 fǔshí
  раз'яда́ць; каро́зія
  перан. <转> раз'яда́ць; псава́ць; разбэ́шчваць
斧头 fǔtou
  сяке́ра
腐朽 fǔxiǔ
  гні́сці; згні́сці
  перан. <转> расклада́цца, загніва́ць; гнілы́
俯仰 fǔyǎng
  глядзе́ць то ўверх, то ўніз; падыма́ць і апуска́ць галаву́
  паво́дзіны, учы́нкі
抚养 fǔyǎng
  гадава́ць, выхо́ўваць, выко́рмліваць
辅助 fǔzhù
  дапамага́ць; дапамо́га
  дапамо́жны, падсо́бны; 辅助 工 fŭzhùgōng падсо́бны рабо́чы
斧子 fǔzi
  сяке́ра
fù
  аддава́ць; перадава́ць
  плаці́ць; 付钱 fùqián плаці́ць гро́шы
fù
  памо́чнік; наме́снік; віцэ-; 副部长 fùbùzhăng наме́снік міні́стра
  пабо́чны; дру́гасны; дадатко́вы
  адпавяда́ць
  [лічыльнае слова для парных прадметаў]: 一副手套 yīfù shŏutào па́ра пальча́так
fù
  аднаўля́ць, узнаўля́ць
  адка́зваць, дава́ць адка́з; адка́з
  паўтара́ць
fù
  бага́ты; разбагаце́ць; 富户 fùhù бага́ты дом
  бага́цце, даста́так
fù
  [толькі ў спалуч.] ба́цька
fù
  звя́зваць; завя́зваць; 缚紧 fùjĭn мо́цна звяза́ць; ту́га звяза́ць
fù
  жыво́т; бру́ха, чэ́рава
  нутро́; уну́траная ча́стка
fù
  не́сці [на сабе]; 背负 bēifù не́сці на пляча́х
  быць адка́зным (за што-н.); не́сці адка́знасць
  зазна́ць няўда́чу; зазна́ць паражэ́нне
fù
  выпраўля́цца, накіро́ўвацца; 赴京 fù jīng накіро́ўвацца ў сталі́цу [Пекін]
fù
  прыкла́сці, дада́ць, далучы́ць; 附插图的书 fù chātū de shū кні́га з ілюстра́цыямі
  прыляга́ць; прымыка́ць; 附耳低语 fù'ěr dīyŭ шапта́ць на ву́ха
复辟 fùbì
  рэстаўрава́ць [стары рэжым]; рэстаўра́цыя
腹部 fùbù
  жыво́т
付出 fùchū
  выпла́чваць; вы́плата
  адда́ць; [перан.] заплаці́ць; 付出全部精力 fùchū quánbù jīnglì адда́ць усе́ сі́лы, прыкла́сці ўсе́ намага́нні
负担 fùdān
  не́сці [напр., адказнасць]; браць на сябе́ [напр., выдаткі]
  цяжа́р; кло́пат
覆盖 fùgài
  пакрыва́ць, накрыва́ць; по́крыва
复合 fùhé
  склада́ны; састаўны́; грам. <语法> 复合句 fùhé jù склада́ны сказ
附和 fùhè
  далучы́цца; падта́кваць
复活 fùhuó
  уваскрэ́снуць; адрадзі́цца; рэл. <宗> 复活节 fùhuójié Вялі́кдзень
附件 fùjiàn
  дада́так; дакуме́нты, які́я прыклада́юцца; далу́чаны файл
  тэх. <技> армату́ра; фурніту́ра
附近 fùjìn
  навако́лле
  паблі́зу; по́бач
付款 fùkuǎn
  выпла́чваць [грошы]; вы́плаціць, заплаці́ць; плаце́ж; 付款人 fùkuănrén плаце́льшчык
父母 fùmǔ
  бацькі́; ба́цька і ма́ці
妇女 fùnǚ
  жанчы́на; жано́чы
富强 fùqiáng
  бага́ты і магу́тны [пра дзяржаву]
父亲 fùqīn
  ба́цька
妇人 fùrén
  жанчы́на [замужняя]; да́ма
负伤 fùshāng
  атрыма́ць ране́нне, быць пара́неным
副食 fùshí
  другара́дныя праду́кты харчава́ння; не асно́ўныя праду́кты
附属 fùshǔ
  зале́жны; падпара́дкаваны
  далучы́цца
复习 fùxí
  практыкава́цца; паўтара́ць [пройдзенае]; паўтарэ́нне
腹泻 fùxiè
  дыярэ́я, пано́с
复兴 fùxīng
  адраджэ́нне; маст. <艺> 文艺复兴 wényì fùxīng Рэнеса́нс
  аднаві́ць; адрадзі́ць
副业 fùyè
  пабо́чны про́мысел; падсо́бная гаспада́рка; падпрацо́ўка
复印 fùyìn
  размнажа́ць; капі́раваць; 复印机 fùyìnjī размнажа́льны апара́т
富有 fùyǒu
  быць бага́тым (на што-н.); ме́цца ў даста́тку; 富有经验 fùyǒu jīngyàn мець бага́ты до́свед
赋予 fùyǔ
  прадастаўля́ць, дава́ць; усклада́ць [напр., абавязкі]
富裕 fùyù
  замо́жны, бага́ты
复杂 fùzá
  склада́ны; ко́мплексны
负责 fùzé
  не́сці адка́знасць; адка́зваць (за што-н.); адка́зны
复制 fùzhì
  капі́раваць; дублі́раваць; рэпрадуктава́ць; 复制件 fùzhìjiàn ко́пія [напр., дакумента]; дубліка́т
父子 fùzǐ
  ба́цька і сын; бацькі́ і дзе́ці
副作用 fùzuòyòng
  пабо́чныя з'я́вы; пабо́чнае дзе́янне [напр., лекаў]
gāi
  трэ́ба; неабхо́дна; нале́жыць; 该请客。Gāi qǐngkè. Трэ́ба запрасі́ць гасце́й.
  вышэйзгада́ны; згада́ны, назва́ны; адзна́чаны; гэ́ты; 该地 gāidì назва́нае ме́сца
  узя́ць у доўг; завінава́ціцца; ві́нен; 你该他多少?Nǐ gāi tā duōshǎo? Ко́лькі ты яму́ ві́нен?
  [узмацняльная часціца] нако́лькі ж; які́ ж; як жа; 他的责任该多重! Tāde zérèn gāi duō zhòng! Нако́лькі ж вялі́кая яго́ адка́знасць!
该死 gāisǐ
  Каб на яго́ лі́ха!; Што за лі́ха!
gǎi
  змяня́ць; змяня́цца; перарабля́ць; 我们将把日期改到2月29日。Wǒmen jiāng bǎ rìqí gǎi dào 2 yuè 29 rì. Мы зме́нім да́ту на 29 лю́тага.
  выпраўля́ць; 改错 gǎi cuò выпраўля́ць памы́лкі
  [адпавядае прыстаўкам] пера-, рэ-; 改选 găixuăn перавы́бары; перавыбіра́цца; 改组 găizŭ рэарганізо́ўваць; рэарганіза́цыя
改编 gǎibiān
  інсцэні́раваць; экранізава́ць
  рэарганізава́ць; рэфармава́ць
改变 gǎibiàn
  змяні́цца; перамяні́цца; зме́ны; пераме́ны
改革 gǎigé
  рэфо́рма; пераўтварэ́нне; перабудо́ва; 土地改革 tǔdì gǎigé зяме́льная рэфо́рма
  рэфармава́ць
改建 gǎijiàn
  перабудава́ць; рэканструява́ць
改进 gǎijìn
  удаскана́ліць; пале́пшыць
改良 gǎiliáng
  пале́пшыць, удаскана́ліць
改善 gǎishàn
  паляпша́ць; паляпшэ́нне; 改善工作条件 gǎishàn gōngzuò tiáojiàn пале́пшыць умо́вы пра́цы
改造 gǎizào
  перабудава́ць, рэканструява́ць
  пераўтвара́ць, перабудо́ўваць; перабудо́ва [напр., ідэйная]; перавыхава́нне
改正 gǎizhèng
  вы́правіць [напр., памылкі]; выпраўле́нне
改组 gǎizǔ
  рэарганізо́ўваць; рэарганіза́цыя
gài
  накрыва́ць; прыкрыва́ць [прам., перан.]; на́крыўка; ве́чка; 盖被子 gài bèizi накрыва́ць ко́ўдрай; 锅盖 guōgài на́крыўка кастру́лі; 马桶盖 mǎtǒnggài ве́чка ўніта́за
  крыць [рабіць дах, страху]; будава́ць; 盖房子 gài fángzi будава́ць дом
  прыкла́сці; паста́віць [пячатку]; 盖戳子 gài chuōzi паста́віць штамп; паста́віць пяча́тку; 盖手印 gài shǒuyìn зрабі́ць адбі́так па́льца; узя́ць адбі́так па́льца
  перасяга́ць (каго-н., што-н.); перакрыва́ць (што-н.); пераважа́ць (над кім-н., чым-н.)
gài
  хім. <化> ка́льцый
概况 gàikuàng
  агу́льная абстано́ўка, агу́льнае стано́вішча
  каро́ткі на́рыс; агля́д [у назвах кніг]
概括 gàikuò
  абагульня́ць; абагульне́нне
  у агу́льных ры́сах
概念 gàiniàn
  філас. <哲> паня́цце
  уяўле́нне; паня́цце; канцэ́пцыя
盖章 gàizhāng
  паста́віць пяча́тку; праштэмпелява́ць
  штамп, пяча́тка
盖子 gàizi
  на́крыўка
  па́нцыр [у жывёл]
gān
  сухі́; 干柴 gānchái сухо́е галлё́
  вы́сахнуць; засо́хнуць; перасо́хнуць; засмя́гнуць; 河干了。Hé gānle. Рака́ перасо́хла.; 口干得很。Kŏu gānde hěn. У ро́це засмя́гла.
  су́шаны [пра прадукты]; 葡萄干儿 pú tao gān ér разы́нкі; 豆腐干 dòufugān су́шаны то́фу
  дачы́ста; да дна; 干杯! Gānbēi! Да дна! [тост]
  прыё́мны; 干儿子 gān érzi прыё́мны сын
  дарэ́мна, ма́рна; 干着急 gān zháojí дарэ́мна хвалява́цца
gān
  шост; жэ́рдка; слуп; 旗杆 qígān флагшто́к
gān
  [толькі ў спалуч.] сало́дкі; сало́дкасць; сло́дыч
  быць гато́вым; ахво́тна пагадзі́цца (зрабіць што-н.); ахво́чы; 甘于牺牲 gānyú xīshēng быць гато́вым ахвярава́ць
  [скароч.] Ганьсу́ [правінцыя]
竿 gān
  шост [бамбукавы]; вудзі́льна; 钓鱼竿 diàoyúgān ву́да
gān
  пе́чань; пячо́нка; пячо́начны; пячо́нкавы; мед. <医> 肝癌 gān'ái рак пе́чані
干杯 gānbēi
  асушы́ць ке́ліх, вы́піць да дна
  вы́піць [напр., за здароўе]
干脆 gāncuì
  про́ста; непасрэ́дна; наўпро́ст; 你干脆说 “行” 还是“不行”。Nǐ gāncuì shuō “xíng” háishì “bùxíng”. Вы про́ста скажы́це «так» ці «не».
尴尬 gāngà
  няё́мкі, нязру́чны; няё́мкасць, канфу́з; 尴尬境地 gāngà jìngdì няё́мкае стано́вішча
干旱 gānhàn
  засу́шлівы; сухі́; за́суха
干净 gānjìng
  чы́сты; аха́йны
  дачы́ста; ца́лкам
干粮 gānliáng,
  сухі́ паё́к
干扰 gānrǎo
  турбава́ць, перашкаджа́ць; перашко́да
干涉 gānshè
  уме́швацца; умяша́нне, інтэрве́нцыя; 干涉内政 gānshè nèizhèng уме́швацца ва ўну́траныя спра́вы
  фіз. <物> інтэрферэ́нцыя
甘心 gānxīn
  добраахво́тна; з ула́снай во́лі; з ра́дасцю
  быць задаво́леным; задаво́ліцца; супако́іцца
干预 gānyù
  уме́швацца; ле́зці ў чужы́я спра́вы; умяша́нне
干燥 gānzào
  сухі́; 气候干燥 qìhòu gānzào сухі́ клі́мат
  перан. <转> сухі́, шэ́ры, ну́дны
  су́шка; сушы́льны; тэх. <技> 干燥器 gānzàoqì сушы́лка
甘蔗 gānzhe
  цукро́вы трыснё́г
gǎn
  адчува́ць; пачуццё́; адчува́нне; 快感 kuàigăn пачуццё́ задавальне́ння; 深感不安 shēngăn bù’ān адчува́ць неспако́й; 责任感 zérèngăn пачуццё́ адка́знасці
  [толькі ў спалуч.] расчу́ліць, расчу́ліцца
  ура́жанне; 读后感 dúhòugăn ура́жанне ад прачыта́нага
gǎn
  адва́жыцца, насме́ліцца; змагчы́; 敢说实话 găn shuō shíhuà адва́жыцца сказа́ць пра́ўду
gǎn
  ру́чка; дзяржа́нне; дрэ́ўка; 笔杆 bĭgăn аса́дка [дзяржанне пяра, пэндзля]
  рыча́г; 制动杆 zhìdònggăn тармазны́ рыча́г
gǎn
  сцябло́ [злакаў]; сало́ма; саламя́ны
gǎn
  даганя́ць; гна́цца; 赶时髦 găn shímáo гна́цца за мо́дай
  спяша́цца
  паганя́ць; кірава́ць [напр., коньмі]
  адганя́ць; выганя́ць; праганя́ць; 赶苍蝇 găn cāngying адганя́ць мух
  да таго́ ча́су, як; калі́
感到 gǎndào
  зазнава́ць, зве́дваць; адчува́ць
感动 gǎndòng
  крану́ць, расчу́ліць; расчу́ліцца
感光 gǎnguāng
  фота <摄> святлоадчува́льнасць
感激 gǎnjī
  быць удзя́чным; удзя́чнасць
赶紧 gǎnjǐn
  тэрміно́ва; неадкла́дна
感觉 gǎnjué
  пачуццё́, адчува́нне; адчува́ць; 感觉器官 gănjué qìguān о́рганы пачу́ццяў
杆菌 gǎnjūn
  мед. <医> бацы́ла; па́лачка
感慨 gǎnkǎi
  ця́жка ўздыха́ць
赶快 gǎnkuài
  ху́тка; спе́шна
赶忙 gǎnmáng
  таро́пка; паспе́шліва; спе́шна; спяша́цца
感冒 gǎnmào
  застудзі́цца; прасту́да; 流行性感冒 liúxíngxìng gănmào грып
感情 gǎnqíng
  пачуццё́; эмо́цыя; 动感情 dòng gănqíng паддава́цца эмо́цыям
  прыхі́льнасць; сімпа́тыя; упадаба́нне
感染 gǎnrǎn
  заразі́ць; заразі́цца; зара́зны
  перан. <转> заразі́ць; захапі́ць
感受 gǎnshòu
  успрыма́ць; адчува́ць
  перажыва́нне; ура́жанне
感想 gǎnxiǎng
  ура́жанне; адчува́нне
感谢 gǎnxiè
  выка́зваць удзя́чнасць; дзя́каваць; быць удзя́чным; удзя́чнасць
感性 gǎnxìng
  пачуццё́вы, перцэпцы́йны
gàn
  рабі́ць; займа́цца [справамі]; 干工作 gàn gōngzuò працава́ць; 干事情 gàn shìqing займа́цца спра́вамі
  ствол; сцябло́; 树干 shùgàn ствол дрэ́ва
干部 gànbù
  ка́дры; ка́дравы
  кіру́ючыя ка́дры, кіру́ючы склад
干活 gànhuó
  працава́ць; рабі́ць; пра́ца
干劲 gànjìn
  энтузія́зм; імпэ́т; стара́ннасць
干线 gànxiàn
  магістра́ль; магістра́льная лі́нія
gāng
  узго́рак, паго́рак, груд; хрыбе́т [гары]
  курга́н
gāng
  цвё́рды, сто́йкі [напр., характар]; 志气刚 zhìqi gāng цвё́рдая во́ля
  то́лькі што; 他刚走了。Tā gāng zŏule. Ён то́лькі што пайшо́ў.
  якра́з; 刚合适 gāng héshì якра́з падыхо́дзіць
gāng
  падыма́ць абе́дзвюма рука́мі [пра цяжкія прадметы]
  не́сці ра́зам [пра двух і больш чалавек]
gāng
  гало́ўнае звяно́; асно́ва
  прагра́ма; асно́ўныя тэ́зісы; 党纲 dănggāng прагра́ма па́ртыі
  біял. <生物> клас; 哺乳纲 bŭrŭgāng клас млекако́рмячых
gāng
  гліня́ны збан; гаршчо́к
  тэх. <技> цылі́ндр
gāng
  сталь; сталё́вы; 钢丝 gāngsī сталё́вы дрот
钢板 gāngbǎn
  сталё́вая пліта́; сталё́вы ліст
  лістава́я сталь
钢笔 gāngbǐ
  пё́равая ру́чка
刚才 gāngcái
  то́лькі што; імгне́нне таму́
钢材 gāngcái
  сталё́вы прака́т; сталь
刚刚 gānggāng
  то́лькі што
  як то́лькі
钢筋 gāngjīn
  армату́ра; 钢筋混凝土 gāngjīn hùnníngtŭ жалезабето́н
纲领 gānglǐng
  прагра́ма; платфо́рма [палітычная]; 最高纲领 zuìgāo gānglǐng прагра́ма-ма́ксімум; 最低纲领 zuìdī gānglǐng прагра́ма-мі́німум
钢水 gāngshuǐ
  распла́ўлены мета́л
钢丝 gāngsī
  сталё́вы дрот
  спі́ца [напр., у парасоне]
钢铁 gāngtiě
  сталь і жале́за; металургі́чны; 钢铁厂 gāngtiěchăng металургі́чны заво́д
  перан. <转> сталё́вы; жале́зны; 钢铁意志 gāngtiě yìzhì сталё́вая во́ля
gǎng
  узго́рак, паго́рак; 土岗 tŭgăng на́сып
  ва́рта; 站岗 zhàngăng стая́ць на ва́рце; 换岗 huàngăng зме́на ва́рты
gǎng
  порт; га́вань; 海港 hăigăng марскі́ порт
  [скароч.] Сянга́н [Ганконг]
港口 gǎngkǒu
  порт, га́вань; бу́хта
港湾 gǎngwān
  га́вань; бу́хта
岗位 gǎngwèi
  пост; паса́да; пазі́цыя; 士兵们站在各自的岗位上。Shìbīngmen zhàn zài gèzì de gǎngwèi shàng. Салда́ты стая́ць на сваі́х паста́х.; 走上新的岗位 zǒu shàng xīn de gǎngwèi заня́ць но́вую паса́ду; 军队已进入战斗岗位。Jūnduì yǐ jìnrù zhàndòu gǎngwèi. А́рмія вы́йшла на баявы́я пазі́цыі.
杠杆 gànggǎn
  прам. <直>, перан. <转> рыча́г; 经济杠杆 jīnjì gànggăn эканамі́чныя рычагі́
gāo
  прам. <直>, перан. <转> высо́кі; вышыня́; 他比我高。Tā bĭ wŏ gāo. Ён больш высо́кі, чым я.
  вышэ́йшы [аб адукацыі]
  ста́ршы; 高年级 gāo niánjí ста́ршыя кла́сы
  гу́чны; 高喊 gāohăn гу́чна крыча́ць
高产 gāochǎn
  высокаўраджа́йны; 高产作物 gāochăn zuòwù высокаўраджа́йныя сельскагаспада́рчыя культу́ры
高超 gāochāo
  выда́тны; выбі́тны
  перан. <转> высо́кі [напр., узровень майстэрства]
高潮 gāocháo
  прылі́ў; высо́кі ўзро́вень вады́
  перан. <转> узды́м
高大 gāodà
  веліза́рны, вялі́зны; высачэ́зны
高档 gāo dàng
  высакая́касны, найвышэ́йшага гату́нку; 高档商品 gāodàng shāngpǐn высакая́касныя тава́ры
高低 gāodī
  высо́кі і ні́зкі
  вышыня́
高度 gāodù
  вышыня́; 山 的 高度 shānde gāodù вышыня́ гары́
  высо́кі; высо́ка; 高度权威 gāodù quánwēi высо́кі аўтарытэ́т; 高度赞扬 gāodù zànyáng высо́ка адгука́цца (пра каго-н., што-н.)
高分子 gāofēnzǐ
  высокамалекуля́рны, паліме́рны
高峰 gāofēng
  прам. <直>, перан. <转> пік; вяршы́ня
高贵 gāoguì
  высо́кі
  высакаро́дны; шляхе́тны [напр., аб паходжанні]
高级 gāojí
  вышэ́йшы [напр., пра кіраўніцтва]; ста́ршы; высокапаста́ўлены; 高级讲师 gāojí jiǎngshī ста́ршы выкла́дчык
  высо́кага разра́ду; першакла́сны; высакая́касны
高考 gāokǎo
  [скароч.] усту́пныя экза́мены ў вышэ́йшую навуча́льную ўстано́ву
高空 gāokōng
  вышыня́; вышы́нны; 高空作业 gāokōng zuòyè вышы́нныя рабо́ты; 高空作业很危险。Gāokōng zuòyè hěn wéixiǎn. Працава́ць на вышыні́ небяспе́чна.
高梁 gāoliáng
  со́рга
高明 gāomíng
  разу́мны, му́дры; бліску́чы
  кваліфікава́ны; абазна́ны
高尚 gāoshàng
  высо́кі, узнё́слы; высакаро́дны; 高尚的理想 gāoshàng de lǐxiǎng высо́кія ідэа́лы
高耸 gāosǒng
  вы́сіцца, узвыша́цца
高速 gāosù
  высо́кая ху́ткасць; ху́ткі; ху́ткасны
高速公路 gāosù gōnglù
  ху́ткасная шаша́, аўтаба́н, ху́ткасная магістра́ль
高温 gāowēn
  высо́кая тэмперату́ра
高兴 gāoxìng
  ра́давацца; ра́дасны
高压 gāoyā
  фіз. <物> высо́кі ціск
  [электр.] высо́кае напру́жанне
  паліт. <政> рэпрэ́сіі
高原 gāoyuán
  плато́; наго́р'е
高涨 gāozhǎng
  рэ́зка павыша́цца; расці́
高中 gāozhōng
  [абрэвіятура] сярэ́дняя шко́ла друго́й ступе́ні; найвышэ́йшая ступе́нь сярэ́дняй шко́лы
gǎo
  займа́цца; працава́ць [у якой-н. галіне]; 搞科学工作 găo kēxué gōngzuò займа́цца навуко́вай пра́цай
  право́дзiць, ажыццяўля́ць; 搞改革 găo găigé право́дзіць рэфо́рмы
  даста́ць, раздабы́ць; 搞两张戏票 găo liăngzhāng xìpiào даста́ць два біле́ты ў тэа́тр
  распрацава́ць; ствары́ць; 搞计划 găo jìhuà распрацава́ць план
稿 gǎo
  ру́капіс; чарнаві́к; на́кід; 初稿 chūgăo першапачатко́вы на́кід
搞鬼 gǎoguǐ
  чыні́ць падко́пы; інтрыгава́ць; хітрава́ць; інтры́гі; хі́трыкі
稿件 gǎojiàn
  ру́капіс [твор, здадзены ў друк]
  чарнаві́к; на́кід
gào
  паве́даміць, абвясці́ць, аб'яві́ць
  ска́рдзіцца; звярта́цца са ска́ргай [напр., у суд]; 到法院去告他 dào făyuàn qù gào tā пада́ць на яго́ ска́ргу ў суд
  прасі́ць; 告假五天 gàojià wŭ tiān прасі́ць адпачы́нак на пяць дзён
告别 gàobié
  расстава́цца; разві́твацца; развіта́льны; 向亲友告别 xiàng qīnyŏu gàobié развіта́цца са сваяка́мі і сябра́мі; 告别宴会 gàobié yànhuì развіта́льны банке́т
告辞 gàocí
  развіта́цца; пайсці́
告诫 gàojiè
  перасцерага́ць; перасцяро́га
告诉 gàosu
  сказа́ць; паве́даміць
gē
  адраза́ць; аддзяля́ць; адрыва́ць
  касі́ць; жаць; 割草 gē căo касі́ць се́на; 割草机 gēcăojī сенакасі́лка; 割水稻 gē shuǐdào жаць рыс
gē
  старэ́йшы брат
gē
  паста́віць; пакла́сці; 把箱子搁在架子上 bă xiāngzi gē zài jiàzishang пакла́сці чамада́н на палі́цу
  адкла́сці; пакі́нуць; 把事情搁到明天再办 bă shìqing gē dào míngtiān zài bàn адкла́сці спра́ву на за́ўтра
gē
  пе́сня; гімн; 唱一个歌 chàng yīge gē праспява́ць пе́сню; 国歌 guógē дзяржа́ўны гімн
  [толькі ў спалуч.] апява́ць; усхваля́ць
胳臂 gēbei
  рука́ [ад пляча да запясця]
胳膊 gēbo
  рука́ [ад локця да кісці]; перадпле́чча; 胳膊腕子 gēbo wànzi запя́сце; 胳膊肘儿 gēbozhŏur ло́каць
歌唱 gēchàng
  спява́ць
  апява́ць; услаўля́ць у пе́снях
疙瘩 gēda
  прышч; ску́ла
  ком [напр., зямлі]; камя́к; ву́зел; клё́цкі; 面疙瘩 miàn gēda клё́цкі
  цяжа́р [на душы]; склада́ная прабле́ма
哥哥 gēge
  старэ́йшы брат
歌曲 gēqǔ
  пе́сня; спеў; 爱国歌曲 àiguó gēqǔ патрыяты́чная пе́сня
歌颂 gēsòng
  апява́ць; услаўля́ць
鸽子 gēzi
  го́луб
gé
  кле́тка; графа́; 方格 fānggé квадра́т; 横格纸 hénggézhĭ папе́ра ў ліне́йку
  палі́ца; аддзяле́нне
  но́рма; станда́рт; 不够格 bùgòu gé не адпавяда́ць станда́рту
  стыль; фо́рма
  грам. <语法> склон
gé
  аддзялі́ць; адгарадзі́ць; перагарадзі́ць; 把房间隔起来 bă fángjiān gé qǐ lái перагарадзі́ць пако́й
  праз; за; 隔行 géháng праз радо́к; 隔一天 gé yītiān праз дзень; 隔山 géshān за гаро́й
隔壁 gébì
  па сусе́дстве [праз сцяну]; сусе́дні
  сусе́д
隔阂 géhé
  адчу́жанасць; непаразуме́нне; 语言的隔阂 yǔyán de géhé мо́ўны бар'е́р
格局 géjú
  структу́ра; фо́рма; 房间格局 fángjiān géjú планіро́ўка пако́яў
隔绝 géjué
  стра́ціць су́вязь; быць адрэ́заным
隔离 gélí
  аддзялі́ць; падзялі́ць; ізалява́ць; мед. <医> 隔离室 gélíshì ізаля́тар
革命 gémìng
  рэвалю́цыя; рэвалюцы́йны
格式 géshì
  фо́рма; узо́р
  камп. <计> фарма́т [файла]
格外 géwài
  незвыча́йна; выклю́чна; надзвы́чай; асаблі́ва
革新 géxīn
  абнаві́ць; абнаўле́нне; нава́тарства; 革新家 géxīn jiā нава́тар
gè
  [універсальнае лічыльнае слова]: 两个人 liăngge rén два чалаве́кі; 一个星期 yīge xīngqī адзін ты́дзень
  асо́бны; індывідуа́льны
  шту́ка
gè
  ко́жны; уся́кі; 各人 gèrén ко́жны [чалавек]
  усе́; ро́зны; 世界各国 shìjiè gèguó усе́ краі́ны све́ту
个别 gèbié
  асо́бны; індывідуа́льны; адзі́нкавы; 个别化 gèbiéhuà індывідуаліза́цыя
各别 gèbié
  ро́зны; адро́зны
  дзівакава́ты
个人 gèrén
  асо́ба; індыві́д; 个人崇拜 gèrén chóngbài культ асо́бы
  я; 个人认为 gèrén rènwéi на маю́ ду́мку ...; я лічу́ ...; я ду́маю ...
  асабі́сты; персана́льны; індывідуа́льны; 个人负责 gèrén fùzé асабі́стая адка́знасць
各式各样 gè shì gè yàng
  усяля́кі; разнаста́йны
各抒己见 gè shū jǐ jiàn
  выка́зваць сваё́ меркава́нне
个体 gètǐ
  індыві́д; асо́біна
  аднаасо́бны; індывідуа́льны; 个体经济 gètǐ jīngjì аднаасо́бная гаспада́рка
个性 gèxìng
  хара́ктар; асо́ба; індывідуа́льнасць; 个性原理 gèxìng yuánlǐ індывідуа́льны падыхо́д [напр., у навучанні]
各种 gèzhǒng
  ро́знага ро́ду; разнаста́йны; ро́зны
各种各样 gèzhǒng gèyàng
  разнаста́йны; усяля́кі
  ро́зны
各自 gèzì
  ко́жны сам; паасо́бку
个子 gèzi
  рост [чалавека]; 高个子 gāo gèzi чалаве́к высо́кага ро́сту; высо́кі чалаве́к
gěi
  дава́ць; 他给我一本书。 Tā gěi wŏ yīběn shū. Ён даў мне кні́гу.
  [прыназоўнік пры ўскосным дапаўненні, часта перакладаецца давальным склонам без прыназоўніка] для; 给我拿来 gěi wŏ nálái прынясі́ мне; 给你的礼物 gěi nǐ de lǐwù падару́нак для цябе́
  [ужываецца пры актыўным суб'екце ў канструкцыях з пасівам]: 鱼给猫吃了。Yú gěi māo chīle. Ры́ба была́ з'е́дзена като́м.
给以 gěiyǐ
  даць (каму-н. што-н.); нада́ць [напр., дапамогу]
gēn
  ко́рань; 树根 shùgēn карані́ дрэ́ва; 头发根 tóufàgēn карані́ валасо́ў; прам. <直>, перан. <转> 连根拔掉 lián gēn bádiào вы́рваць з ко́ранем
  ко́рань; выто́к; асно́ва; падму́рак; 词根 cígēn ко́рань сло́ва; 追根寻源 zhuīgēn xún yuán прасачы́ць да выто́каў
  [лічыльнае слова для доўгіх прадметаў]: 两根筷子 liănggēn kuàizi дзве па́лачкі [для ежы]
  мат. <数> ко́рань; радыка́л
gēn
  пя́тка; абца́с; 右脚跟 yòujiăogēn пя́тка пра́вай нагі́; 高跟儿鞋 gāogēnr xié ту́флі на высо́кіх абца́сах
  ісці́ ўслед; ісці́ за; 跟我来! Gēn wŏ lái! Ідзі́ за мной!
  і; ды; 我跟他是弟兄。Wŏ gēn tā shì dìxiong. Я і ён — браты́.
  з; у; 跟人学 gēn rén xué вучы́цца ў і́ншых; 你跟他说了没有? Nĭ gēn tā shuōle méiyŏu? Ты размаўля́ў з ім?
根本 gēnběn
  асно́ва; ко́рань; асно́ўны; карэ́нны; 根本利益 gēnběn lìyì карэ́нныя інтарэ́сы
  у ко́рані; у асно́ве; зусі́м; абсалю́тна; 根本不对 gēnběn bùduì абсалю́тна няпра́вільна
根据 gēnjù
  зго́дна з (чым-н.); на падста́ве (чаго-н.); у адпаве́днасці з (чым-н.)
  падста́ва; ба́за
根据地 gēnjùdì
  ба́за, плацда́рм, апо́рны пункт
跟前 gēnqián
  каля́; по́бач
根深蒂固 gēn shēn dì gù
  перан. <转> пусці́ць карані́; укарані́цца
跟随 gēnsuí
  ісці́ ўслед за (кім-н.); ісці́ з (кім-н.); суправаджа́ць (каго-н.)
跟头 gēntou
  спарт. <体> кулё́к це́раз галаву́; са́льта; 翻跟头 fāngēntou куля́цца; рабі́ць са́льта
根源 gēnyuán
  выто́кі; карані́; 历史根源 lìshǐ gēnyuán гістары́чныя карані́
跟着 gēnzhe
  хадзі́ць за (кім-н.); ісці́ ўслед
  адра́зу; за́раз жа
根子 gēnzi
  прам. <直>, перан. <转> ко́рань
跟踪 gēnzōng
  хадзі́ць сле́дам (за кім-н.); перасле́даваць (каго-н.); сачы́ць (за кім-н.)
  тэх. <技> сачэ́нне, назіра́нне
gēng
  ара́ць; узво́рванне; 耕田 gēngtián ара́ць по́ле; 深耕 shēngēng глыбо́кае ўзво́рванне
耕地 gēngdì
  ара́ць зямлю́; урабля́ць зямлю́
  ралля́; во́рныя зе́млі
更新 gēngxīn
  абнаўля́ць; абнаўле́нне
更正 gēngzhèng
  выпраўля́ць; уно́сіць папра́ўкі; выпраўле́нне; папра́ўка
耕作 gēngzuò
  апрацо́ўка [зямлі]; урабля́нне гле́бы; 耕作业 gēngzuò yè се́льская гаспада́рка; земляро́бства
gěng
  сцябло́
  вы́прастаць; 梗着脖子 gěngzhe bózi вы́цягнуць шы́ю
  заміна́ць; перашкаджа́ць; перашко́ды; 作梗 zuògěng ствара́ць перашко́ды
哽咽 gěngyè
  захлына́цца [напр., ад слёз]; задыха́цца [напр., ад хвалявання]; усхлі́пваць
gèng
  яшчэ́; яшчэ́ больш; тым больш; 更好 gènghăo яшчэ́ лепш; 更少 gèngshăo яшчэ́ менш
  дале́й; яшчэ́ дале́й; акрамя́ таго́; больш за то́е; 更有甚者 gèng yǒu shèn zhě акрамя́ таго́; больш за то́е
更加 gèngjiā
  яшчэ́ больш; усё́ больш
gōng
  забяспе́чваць; забеспячэ́нне; прапано́ва; 供不应求. gōng bù yìng qiú По́пыт перавыша́е прапано́ву.; 供水 gōngshuĭ водазабеспячэ́нне
  для; быць прызна́чаным для; служы́ць для; 供大家使用 gōng dàjiā shǐyòng для агу́льнага карыста́ння
gōng
  грама́дскі; дзяржа́ўны; 公款 gōngkuăn дзяржа́ўныя сро́дкі; 公厕 gōngcè грама́дская прыбіра́льня; 公关 gōngguān су́вязь з грама́дскасцю; пія́р
  службо́выя спра́вы; слу́жба; 因公出差 yīn gōng chūchāi камандзіро́ўка
  справядлі́вы
  апублікава́ць
  саме́ц; 公鸭 gōng yā ка́чар
  князь; ге́рцаг
  спада́р [пры звароце]; 张公 zhāng gōng спада́р Джан
gōng
  заслу́га; по́дзвіг
  вы́нік; по́спех; дасягне́нне; 教育之功 jiàoyùzhī gōng вы́нік выхава́ння
  майстэ́рства; уме́нне; 练功 liàn gōng удаскана́льваць майстэ́рства
gōng
  пала́ц; за́мак; 文化宫 wénhuàgōng пала́ц культу́ры
  храм; манасты́р
gōng
  рабо́чы; 工农兵 gōng nóng bīng рабо́чыя, сяля́не і салда́ты
  пра́ца; рабо́та; рабо́чы; працо́ўны; 上工 shàng gōng ісці́ на пра́цу; 工龄 gōnglíng працо́ўны стаж
  прамысло́васць; 化工 huàgōng хімі́чная прамысло́васць
  рабо́ты; будаўні́цтва; будаўні́чая пляцо́ўка; 动工 dònggōng пача́ць будаўні́цтва
  чалаве́ка-дзень
  інжыне́р; 助工 zhùgōng памо́чнік інжыне́ра
  [словаўтваральны элемент назоўнікаў, якія абазначаюць рабочыя спецыяльнасці]: 矿工 kuànggōng шахцё́р; горнарабо́чы; 钳工 qiángōng сле́сар; 车工 chēgōng то́кар
gōng
  лук; 弓箭 gōngjiàn лук і стрэ́лы
  смык [скрыпкі]
  сагну́ць; сагну́цца; 弓着背 gōngzhe bèi сагну́ўшыся
gōng
  прам. <直>, перан. <转> напада́ць, атакава́ць; штурмава́ць; 攻城 gōng chéng штурмава́ць го́рад
  вывуча́ць (што-н.); спецыялізава́цца (у чым-н.); 专攻医学 zhuāngōng yīxué вывуча́ць медыцы́ну; спецыялізава́цца ў медыцы́не
公安 gōng'ān
  грама́дская бяспе́ка; грама́дскі пара́дак
  палі́цыя; мілі́цыя
公安局 gōng'ānjú
  паліцэ́йскі ўча́стак
公布 gōngbù
  абвясці́ць; апублікава́ць; анансава́ць; 公布开会日期 gōngbù kāihuì rìqí абвясці́ць да́ту схо́ду
供不应求 gōng bù yìng qiú
  экан. <经> перавышэ́нне по́пыту над прапано́вай; тава́рны дэфіцы́т
工厂 gōngchǎng
  заво́д; фа́брыка; 化工厂 huàgōng chǎng хімі́чны заво́д
工程 gōngchéng
  аб'е́кт; інжыне́рнае збудава́нне; інжыне́рны
  прагра́ма; прае́кт
工程师 gōngchéngshī
  інжыне́р; 总工程师 zǒng gōngchéngshī гало́ўны інжыне́р
公尺 gōngchǐ
  метр
公道 gōngdào
  справядлі́васць
工地 gōngdì
  будаўні́чая пляцо́ўка; будо́ўля
宫殿 gōngdiàn
  пала́ц
工段 gōngduàn
  уча́стак [на будоўлі або на вытворчасці]
工房 gōngfáng
  майстэ́рня; працо́ўнае памяшка́нне
功夫 gōngfu
  ушу́; кун-фу́ [кітайскае традыцыйнае баявое мастацтва]
工夫 gōngfu
  час
  во́льны час
  пра́ца
公告 gōnggào
  абве́стка; дэклара́цыя; маніфе́ст
公共 gōnggòng
  агу́льны; грама́дскі; 公共交通 gōnggòng jiāotōng грама́дскі тра́нспарт; 公共财产 gōnggòng cáichăn грама́дская ўла́снасць
公共汽车 gōnggòng qìchē
  аўто́бус
公关 gōngguān
  су́вязі з грама́дскасцю; пія́р [скароч. з англ. PR — Public Relations]
公馆 gōngguǎn
  рэзідэ́нцыя
工会 gōnghuì
  прафесі́йны саю́з, прафсаю́з; прафсаю́зны
攻击 gōngjī
  атакава́ць, напада́ць
  агрэ́сія; нападзе́нне
供给 gōngjǐ
  забяспе́чваць, пастаўля́ць; забеспячэ́нне
公斤 gōngjīn
  кілагра́м
恭敬 gōngjìng
  паважа́ць; шанава́ць; пава́га, паша́на; пава́жлівы, пачці́вы
工具 gōngjù
  інструме́нт; прыла́да [вытворчасці]; 木工工具 mùgōng gōngjù сталя́рны інструме́нт
  перан. <转> сро́дак; спо́саб; 语言是交际的工具。Yǔyán shì jiāojì de gōngjù. Мо́ва — гэ́та сро́дак зно́сін.
公开 gōngkāi
  адкры́ты, публі́чны; 公开 信 gōngkāixìn адкры́ты ліст
  раскры́ць; вы́даць; рассакрэ́ціць
功课 gōngkè
  уро́к; заня́ткі
  зада́нне; ха́тняе зада́нне; уро́кі; 作功课 zuò gōngkè выко́нваць ха́тняе зада́нне; рабі́ць уро́кі
攻克 gōngkè
  авало́даць, узя́ць, захапі́ць
  пераадо́льваць, перамага́ць
功劳 gōngláo
  заслу́га; дасягне́нне; по́дзвіг
公里 gōnglǐ
  кіламе́тр
功利 gōnglì
  кары́снасць; вы́гада
公路 gōnglù
  шаша́; аўтамагістра́ль
功率 gōnglǜ
  фіз. <物> магу́тнасць
公民 gōngmín
  грамадзя́нін; грамадзя́нка; грамадзя́нскі; 公民权 gōngmínquán грамадзя́нскія правы́
功能 gōngnéng
  фу́нкцыя; прызначэ́нне
工农 gōngnóng
  рабо́чыя і сяля́не; пралетарыя́т і сяля́нства
工农兵 gōngnóngbīng
  рабо́чыя, сяля́не і салда́ты
公平 gōngpíng
  справядлі́вы; бесстаро́нні; 公平秤 gōngpíngchèng кантро́льныя ва́гі
公婆 gōngpó
  свё́кар і свякро́ў
工钱 gōngqián
  пла́та за пра́цу
  заро́бак
公顷 gōngqǐng
  гекта́р
公然 gōngrán
  адкры́та; публі́чна; 公然反对 gōngrán fǎnduì адкры́та выступа́ць су́праць
工人 gōngrén
  рабо́чы; працо́ўны; 工人阶级 gōngrén jiējí рабо́чы клас
公认 gōngrèn
  агульнапрызна́ны; агульнапрыня́ты
工商 gōngshāng
  прамысло́васць і га́ндаль; гандлё́ва-прамысло́вы
  гандлё́ва-прамысло́вае прадпрые́мства
公式 gōngshì
  фо́рмула
工事 gōngshì
  умацава́нні; абаро́нчыя збудава́нні
公司 gōngsī
  кампа́нія; фі́рма; карпара́цыя
公务 gōngwù
  службо́выя спра́вы; дзяржа́ўная слу́жба; службо́вы; дыпл. <外交> 公务 护照 gōngwù hùzhào службо́вы па́шпарт
供销 gōngxiāo
  забеспячэ́нне і збыт
功效 gōngxiào
  дзе́янне; эфе́кт; 不见功效 bùjiàn gōngxiào не дзе́йнічае; не дае́ эфе́кту
工序 gōngxù
  вытво́рчая апера́цыя; тэхналагі́чны працэ́с
工业 gōngyè
  прамысло́васць; інду́стрыя; прамысло́вы; індустрыя́льны; 轻工业 qīnggōngyè лё́гкая прамысло́васць
工艺 gōngyì
  тэхнало́гія
  прыкладно́е маста́цтва
工艺品 gōngyìpǐn
  ручны́ маста́цкі вы́раб; ручны́ вы́раб; вы́раб прыкладно́га маста́цтва
供应 gōngyìng
  забяспе́чваць; пастаўля́ць; забеспячэ́нне
公有 gōngyǒu
  грама́дскі; агу́льны; 公有财产 gōngyŏu cáichăn грама́дская маё́масць; грама́дская ўла́снасць
公寓 gōngyù
  пансіё́н; пансіяна́т
  шматкватэ́рны дом
公元 gōngyuán
  на́ша э́ра, но́вая э́ра; 公元前 gōngyuán qián да на́шай э́ры
公园 gōngyuán
  парк, сад [грамадскі, гарадскі]
公正 gōngzhèng
  бесстаро́нні; справядлі́вы; 公正的裁决 gōngzhèng de cáijué справядлі́вы прысу́д
公证 gōngzhèng
  натарыя́льна засве́дчыць; натарыя́льнае све́дчанне
公主 gōngzhǔ
  прынцэ́са
工资 gōngzī
  зарабо́тная пла́та, заро́бак
工作 gōngzuò
  працава́ць; пра́ца; рабо́та; 找工作 zhǎo gōngzuò шука́ць пра́цу
gǒng
  а́рка; скляпе́нне; а́рачны; скляпе́ністы
  выгіна́ць; го́рбіць; 拱背 gŏngbèi вы́гнуць спі́ну
  штурхну́ць [усім целам]; праці́снуцца [праз натоўп]; 拱开门 gŏngkāi mén адчыні́ць дзве́ры [напр., плячом]
  прабіва́цца; выхо́дзіць з зямлі́ [напр., аб парастках]
  вырыва́ць [з зямлі]; рыць [пра жывёл]
gǒng
  хім. <化> ртуць; рту́тны
巩固 gǒnggù
  умацо́ўваць; замацо́ўваць; мо́цны; трыва́лы
拱桥 gǒngqiáo
  а́рачны мост
gòng
  суме́сна; ра́зам; 共事 gòngshì працава́ць ра́зам
  падзяля́ць; перажыва́ць [разам]; зазнава́ць; 共命运 gòng mìngyùn зазна́ць агу́льны лёс
  у вы́ніку; ра́зам; у су́ме; усяго́
  [скароч.] кампа́ртыя [камуністычная партыя]; 中共 zhōnggòng КПК [Камуністычная партыя Кітая]
  [скароч.] камуні́зм; камуністы́чны; 共青团 gòngqīngtuán [скароч.] камсамо́л [камуністычны саюз моладзі]
共产 gòngchǎn
  камуні́зм; камуністы́чны
共产党 gòngchǎndǎng
  камуністы́чная па́ртыя; 共产党员 gòngchăndăngyuán член камуністы́чнай па́ртыі
共产主义 gòngchǎn zhǔyì
  камуні́зм; камуністы́чны
共和 gònghé
  рэспу́бліка; рэспубліка́нскі лад; рэспубліка́нскі
共和国 gònghéguó
  рэспу́бліка; 人民共和国 rénmín gònghéguó наро́дная рэспу́бліка
共计 gòngjì
  ра́зам; усяго́ [налічваецца]; склада́ць [колькасць]
共鸣 gòngmíng
  фіз. <物> акусты́чны рэзана́нс
  перан. <转> рэзана́нс, во́дгук
共同 gòngtóng
  суме́сны, агу́льны; суме́сна, ра́зам; паліт. <政> 共同 市场 gòngtóng shìcháng агу́льны ры́нак
贡献 gòngxiàn
  рабі́ць унё́сак; ахвярава́ць; прысвяча́ць, аддава́ць
  унё́сак; укла́д
gōu
  адзна́чыць пту́шачкай [у тэксце]
  вы́красліць; 从名单上勾掉 cóng míngdān shang gōu diào вы́красліць са спі́са
  зрабі́ць на́кід; накіда́ць, накрэ́сліць; 勾一个 轮廓 gōu yīge lúnkuò накрэ́сліць ко́нтур
  заштукава́ць; зама́заць; 勾墙缝 gōu qiángfèng заштукава́ць шчы́ліны ў сцяне́
  нагада́ць; вы́клікаць успамі́ны
gōu
  кана́л; роў; раво́к; траншэ́я; 排水沟 páishuĭgōu вадасцё́кавы раво́к
  баразна́, разо́ра
gōu
  крук; кручо́к; 钓鱼钩 diàoyúgōu рыбало́ўны кручо́к
  зачапі́ць; 用钩子钩住 yòng gōuzi gōuzhù зачапі́ць кручко́м
勾结 gōujié
  змо́віцца; змо́ва
沟通 gōutōng
  злучы́ць; звяза́ць
钩子 gōuzi
  крук; кручо́к
gǒu
  саба́ка; саба́чы; 猎狗 liègŏu паляўні́чы саба́ка; 狗吠 gŏufèi саба́чы брэх
gòu
  дастатко́ва, до́сыць, даво́лі; хапа́е; 钱不够 qián bùgòu не хапа́е гро́шай; 够了! Gòule! Хо́піць!; Даво́лі!; 够结实 gòu jiéshí до́сыць трыва́лы; 够得很 gòu de hěn ца́лкам дастатко́ва
构成 gòuchéng
  скла́сці, утвары́ць; ствары́ць; 构成威胁 gòuchéng wēixié ствары́ць пагро́зу
  склад; структу́ра; 土壤的构成 tǔrǎng de gòuchéng склад гле́бы
构件 gòujiàn
  буд. <工> канстру́кцыя; элеме́нт
购买 gòumǎi
  купля́ць, набыва́ць
构思 gòusī
  абду́мваць, выно́шваць
  заду́ма; канцэ́пцыя
购物 gòuwù
  хадзі́ць па кра́мах; купля́ць; шо́пінг
构造 gòuzào
  структу́ра; будо́ва; канстру́кцыя; 句子的构造 jùzi de gòuzào структу́ра ска́за
gū
  сірата́; асіраце́лы; 孤女 gūnǚ сірата́ [дзяўчынка]
  само́тны, адзіно́кі; адасо́блены; 孤岛 gūdǎo адасо́блены во́страў; 孤松 gū sōng адзіно́кая хваі́на
孤单 gūdān
  само́тны; адзіно́кі; адзіно́та, само́та
孤独 gūdú
  само́тны; адзіно́кі; само́та; адзіно́та
  нелюдзі́мы; нетавары́скі; дзіклі́вы
辜负 gūfù
  не апраўда́ць [даверу]; падману́ць [чаканні]; 辜负信任 gūfù xìnrèn не апраўда́ць даве́ру; 不辜负信任 bù gūfù xìnrèn апраўда́ць даве́р
姑姑 gūgu
  цё́тка [з боку бацькі]
估计 gūjì
  ацэ́ньваць; ацэ́нка; 大致估计 dàzhì gūjì прыблі́зная ацэ́нка
孤立 gūlì
  ізалява́ны; адасо́блены; само́тны
  ізалява́ць; ізаля́цыя
姑妈 gūmā
  заму́жняя цё́тка [старэйшая сястра бацькі]
  дзе́дава сястра́
姑娘 gūniang
  дзяўчы́на; пане́нка
  дачка́
姑且 gūqiě
  паку́ль; паку́ль што; часо́ва
gǔ
  старажы́тны; старажы́тныя часы́; старажы́тнасць; 古人 gŭrén старажы́тныя лю́дзі
  старада́ўні; анты́чны; 古书 gŭshū старада́ўнія кні́гі
gǔ
  сцягно́; бядро́; сцегнавы́
  се́кцыя; аддзе́л [ва ўстанове]; 财务股 cáiwù gŭ фіна́нсавы аддзе́л; 人事股 rénshì gǔ аддзе́л ка́драў
  до́ля; а́кцыя; пай
gǔ
  цясні́на; далі́на; 山谷 shāngŭ го́рная далі́на
  [толькі ў спалуч.] збо́жжа; збо́жжавыя
gǔ
  ко́стка; касцявы́; касцяны́; 骨粉 gŭfěn касцява́я мука́; 骨制梳子 gǔ zhì shūzi касцяны́ грэ́бень
  касця́к; карка́с; 骨钢 gŭ gāng сталё́вая армату́ра
  хара́ктар
gǔ
  бараба́н; 打鼓 dă gŭ біць у бараба́н; анат. <解> 耳鼓 ěrgǔ бараба́нная перапо́нка
  пля́скаць; біць у ла́дкі
  надзьму́ць; надзьму́цца; 船帆鼓起来了。Chuánfān gŭ qǐláile. Ве́тразі надзьму́ліся.
  ту́га напха́ць; напха́ны [пра мех]
  натхні́ць; узня́ць [напр., дух]
鼓吹 gǔchuī
  агітава́ць; прапагандава́ць
古代 gǔdài
  старажы́тная эпо́ха; старажы́тнасць; старажы́тны; у старажы́тнасці
古典 gǔdiǎn
  кла́сіка; класі́чны; 古典文学 gŭdiăn wénxué класі́чная літарату́ра
股东 gǔdōng
  акцыяне́р; улада́льнік а́кцый; кампаньё́н; 大股东 dà gǔdōng асно́ўны акцыяне́р
古董 gǔdǒng
  старада́ўняя рэч; антыкварыя́т
  старамо́дны чалаве́к; кансерва́тар; рэтрагра́д
鼓动 gǔdòng
  агітава́ць; натхня́ць; закліка́ць
  падбухто́рваць
股份 gǔfèn
  пай, до́ля, а́кцыя; 股份公司 gŭfèn gōngsī акцыяне́рнае тавары́ства
骨干 gǔgàn
  асно́ўныя ка́дры; акты́ў; ядро́ [напр., калектыву]
骨骼 gǔgé
  анат. <解> шкіле́т
古怪 gǔguài
  дзівакава́ты; дзі́ўны
古老 gǔlǎo
  старада́ўні; старажы́тны
鼓励 gǔlì
  натхня́ць; падбадзё́рваць; заахво́чваць
股票 gǔpiào
  а́кцыя; акцыяне́рны капіта́л
古人 gǔrén
  старажы́тныя лю́дзі; про́дкі; прабацькі́
  паме́рлы
骨肉 gǔròu
  перан. <转> плоць і кроў; кро́ўны; ро́дны
  ко́сткі з мя́сам
骨头 gǔtou
  ко́стка; ко́сткі
  вобразн. <喻> чалаве́чыя я́касці; хара́ктар; нату́ра; 他的骨头很硬。 Tāde gútou hěn yìng. Хара́ктар у яго́ ве́льмі цвё́рды.
鼓舞 gǔwǔ
  натхня́ць; натхне́нне
鼓掌 gǔzhǎng
  пля́скаць, апладзі́раваць; во́плескі, апладысме́нты
谷子 gǔzi
  про́са
  рыс [неачышчаны]
gù
  прычы́на; наго́да
  кніжн. <书> таму́; вось чаму́
  здарэ́нне; інцыдэ́нт
  наўмы́сна, знаро́к; наўмы́сны
  да́ўні; стары́; ране́йшы
  паме́рці; скана́ць; нябо́жчык; паме́рлы
gù
  найма́ць; наё́мны
  браць у арэ́нду
gù
  азіра́цца; перан. <转> 回顾 huígù азірну́цца наза́д; 四顾 sìgù агле́дзецца па бака́х
  клапаці́цца (пра каго-н., што-н.); 只顾自己 zhĭ gù zìjĭ клапаці́цца то́лькі пра сябе́
顾不得 gùbude
  не магчы́; быць не ў ста́не; не ў сі́лах спра́віцца
固定 gùdìng
  пастая́нны, ста́лы; асно́ўны; 固定资本 gùdìng zìběn асно́ўны капіта́л
  усталява́ць; стабілізава́ць; зафіксава́ць; замацава́ць
故宫 gùgōng
  Гугу́н [былы імператарскі палац у Пекіне]
顾客 gùkè
  пакупні́к; зака́зчык; кліе́нт; 老顾客 lǎo gùkè пастая́нны кліе́нт
顾虑 gùlǜ
  асцяро́га, бо́язь; турбава́цца; непако́іцца
固然 gùrán
  безумо́ўна, несумне́нна; вядо́ма
  хаця́
故事 gùshi
  ка́зка; гісто́рыя; пада́нне; апавяда́нне
固体 gùtǐ
  фіз. <物> цвё́рдае це́ла; цвё́рды; 固体燃料 gùtĭ ránliào цвё́рдае па́ліва
顾问 gùwèn
  дара́дца, кансульта́нт; экспе́рт; 法律顾问 fǎlǜ gùwèn юрыско́нсульт
故乡 gùxiāng
  ро́дныя мясці́ны; мала́я радзі́ма; ро́дны го́рад
故意 gùyì
  наўмы́сна; знаро́к
雇佣 gùyōng
  найма́ць; наё́мны; 雇佣劳动 gùyōng láodòng наё́мная пра́ца; 雇佣军 gùyōngjūn наё́мныя во́йскі; на́йміты
固有 gùyǒu
  уласці́вы
故障 gùzhàng
  няспра́ўнасць; пашко́джанні; непала́дкі
固执 gùzhi
  упа́рты; упа́рціцца; упа́ртасць; 固执己见 gùzhí jĭjiàn насто́йваць на сваі́м
guā
  скаблі́ць; здзіра́ць; счышча́ць; галі́ць; 刮锅子 guā guōzi скаблі́ць кастру́лю; 刮胡子 guā húzi галі́цца
  перан. <转> абабра́ць; абадра́ць
  дзьмуць [пра вецер]
guā
  бахчавы́я культу́ры; 西瓜 xīguā каву́н; 南瓜 nánguā гарбу́з
瓜分 guāfēn
  дзялі́ць на ча́сткі [тэрыторыю краіны]
  падзе́л [маёмасці, тэрыторыі]
刮风 guāfēng
  ве́трана; дзьме ве́цер
瓜子 guāzǐ
  гарбу́зікі [гарбузовыя семкі]
寡妇 guǎfu
  удава́
guà
  ве́шаць; выве́шваць; вісе́ць; віся́чы; 挂窗帘 guà chuānglián паве́сіць фіра́нкі
  зачапі́ць; прычапі́ць; 把拖车挂上 bă tuōchē guàshàng прычапі́ць прычэ́п [да машыны]
  рэгістрава́ць; запі́сваць; запі́свацца; 挂内科 guà nèikē запіса́цца да тэрапе́ўта
  турбава́цца; хвалява́цца; ду́маць (пра каго-н., што-н.)
  патэлефанава́ць
挂号 guàhào
  запіса́цца [напр., да ўрача]
  заказны́; 挂号信 guàhào xìn заказны́ ліст
挂帅 guàshuài
  узнача́льваць; узя́ць на сябе́ кіраўні́цтва
  ады́грываць вяду́чую ро́лю
褂子 guà zi
  ку́ртка; ко́фта [кітайскага крою]
guāi
  паслухмя́ны; 乖孩子 guāi háizi паслухмя́нае дзіця́
  ця́млівы; ке́млівы [пра дзіця]
  абсу́рдны, недарэ́чны
guǎi
  павярну́ць; 向右拐 xiàng yòu guăi павярну́ць напра́ва
  наку́льгваць; кульга́ць
  па́лка, кій, ку́льба
  падма́нам зве́сці; вы́красці; 拐孩子 guăi háizi вы́красці дзіця́
拐弯 guǎiwān
  павярну́ць; змяні́ць кіру́нак; паваро́т
  змяні́ць ду́мку
拐杖 guǎizhàng
  ку́льба; кій; мы́ліца
guài
  дзі́ўны; дзіво́сны; дзіва́цкі; 怪事 guàishì дзі́ўная спра́ва
  здзіўля́цца; 怪不得 guàibude няма́ чаго́ здзіўля́цца; не дзі́ўна, што ...
  ве́льмі; надзвы́чай; 怪有意思 guài yŏu yìsi надзвы́чай ціка́ва
  дакара́ць, вінава́ціць; кры́ўдзіцца
怪不得 guàibude
  нічо́га дзі́ўнага; нядзі́ўна; 怪不得我不知道。 Guàibùdé wǒ bù zhīdào. Нядзі́ўна, што я не ве́даю.
怪物 guàiwu
  пачва́ра; монстр
  дзіва́к; дзівакава́ты чалаве́к
guān
  зачыня́ць; 关门 guānmén зачыні́ць дзве́ры
  вы́ключыць; 关电灯 guān diàndēng вы́ключыць святло́
  пасадзі́ць [у турму]; зняво́ліць; 关进监狱 guānjìn jiānyù пасадзі́ць у турму́
  пункт про́пуску; заста́ва; мы́тня
  крыты́чны мо́мант; выраша́льная мяжа́
  даты́чыць; мець адно́сіны
guān
  чыно́ўнік; чын; 大官 dàguān буйны́ чыно́ўнік; 外交官 wàijiāoguān дыплама́т
  афіцэ́р; 官兵 guānbīng салда́ты і афіцэ́ры
  ура́давы; дзяржа́ўны; казё́нны
  о́рганы [пачуццяў]; 视官 shìguān о́рганы зро́ку
guān
  глядзе́ць, разгля́дваць, назіра́ць; 旁观 pángguān назіра́ць з бо́ку
  від; краяві́д
  вы́гляд; 外观 wàiguān зне́шні вы